Ongeschoeide Karmelietessenklooster voorlopig beschermd

dinsdag 16 augustus 2011 9u53 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft de voorlopige bescherming van het voormalig klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen, gelegen in de Theresianenstraat in Gent, ondertekend. In principe volgt, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen het jaar de definitieve bescherming.

“De volledige kloostersite wordt voorlopig beschermd omwille van zijn historische, architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde”, aldus minister Bourgeois. “Het klooster is nog grotendeels in de staat zoals het na de brand van 1843 heropgebouwd is. Het eenvoudige voorkomen en de ingetogen sfeer die eigen is aan zijn specifieke kloosterfunctie zijn duidelijk bewaard gebleven. Ook de tuinen met grotten, die typerend zijn voor de karmelietessenkloosters, zijn nog in grote mate behouden.”

De orde van de ongeschoeide karmelietessen of Theresianen in Gent is onder impuls van aartshertogin Isabella in 1622 opgericht. Het klooster dateert van 1643. In 1843 werd het klooster door een brand getroffen. De heropbouw heeft tot 1866 geduurd.

In de noordelijke vleugel zijn de spreekkamers en de portiersloge van het klooster ingericht. In de zuidelijke vleugel zijn de refter, de keuken en verschillende ommuurde tuinen ondergebracht. Tot december 2007 woonden in het klooster nog zusters, maar intussen is het klooster aan de vzw Jongerenhuis in erfpacht gegeven. De kapel is in gebruik genomen door de Anglicaanse parochie Saint John.

Bron: persbericht

© 2011 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.