Knack neemt restauratiepremie Verhofstadt op de korrel

dinsdag 10 januari 2012 1u37 | Tijl Vereenooghe | 45 reacties
Trefwoorden: .

In tijden van besparingen is het schandalig dat een politicus een restauratiepremie voor een beschermd monument aanvraagt. Dat is zowat de teneur van een bijzonder tendentieus artikel dat het weekblad Knack vandaag op zijn website publiceerde. Aanleiding is de recente goedkeuring van de restauratiepremie voor het 17de-eeuwse pand in Gent dat vorig jaar werd aangekocht door Guy Verhofstadt. Samen met twee andere gezinnen wil hij het beschermde maar totaal vervallen pand laten restaureren.

Het traditionele pand aan de Gentse Lievestraat werd in 1981 beschermd als monument, maar de voorbije jaren geraakte het door leegstand volledig in verval. Vorig jaar werd het huis uiteindelijk voor ongeveer 1,5 miljoen euro aangekocht door drie gezinnen, waaronder dat van Guy Verhofstadt. “Het Open VLD-kopstuk slaagt er nu in om 40 procent van de verbouwing van zijn privéwoning te laten betalen door de overheid,” schrijft Eddy Eerdekens, hoofdredacteur van Knack.be. Dat een en ander de normale gang van zaken is voor ieder beschermd monument, vergeet de journalist er gemakkelijkheidshalve bij te vermelden.

De overheidssubsidies voor de restauratie van het huis komen neer op ongeveer 328.000 euro, op een totale kost van 820.000 euro. “De oud-premier krijgt subsidies van de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Verhofstadt ontvangt de premie in een periode waarin iedereen moet bezuinigen, besparen en inleveren en op het ogenblik dat de federale overheid zo goed als alle premies voor energiebesparende maatregelen afschaft en daarmee gewone gezinnen die een huis bouwen in de kou zet,” besluit Eerdekens zijn populistische bijdrage.

Het artikel, dat zowat de hele namiddag prominent op de voorpagina van de Knack-website stond, lokte uiteraard ook de gebruikelijke stroom aan negatieve reacties en scheldproza uit.

Lees meer op Knack.be
Bron: Archeonet

© 2012 GENTBLOGT VZW

45 reacties »

 1. Reactie van Frans

  Over de subsidies aan de pers zullen we maar zwijgen. Knack zou zich beter eens afvragen hoe het komt dat er zoveel waardevolle Gentse panden zogezegd worden “verbouwd” (om te genieten van de voordelige 6 % BTW) terwijl ze met de grond worden gelijkgemaakt (op de gevels na) om vervangen te worden door dikwijls hogere en diepere nieuwbouw. Waar Knack wel een punt zou kunnen hebben is dat iedere eigenaar van een wettelijk beschermd pand even vlot zou mogen bediend worden bij een subsidieaanvraag. Overigens is het laten verkrotten van beschermende gebouwen allesbehalve een “besparing”.

 2. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Dat artikel is schandalig populistisch gereutel, jaloers en gecomplexeerd. Wat dat bij sommige lezers losmaakt aan debiele reacties is gewoon te belachelijk om te lezen. Als dat het niveau is dat Knack nastreeft? Nein danke!

 3. Reactie van Mia

  Knack = (meerdere antwoorden mogelijk)

  ° Voormalig kwaliteitsweekblad
  ° De Nieuwe Story
  ° Het Laagste Nieuws
  ° Het partijblad van de N-VA

  • Reactie van BV

   Ik ga voor antwoord 4!

   • Reactie van The Tower

    Wat heeft N-VA hiermee te maken? Gekke hersenkronkel : ik lees geregeld op dooie momenten wel ‘s artikels in Knack, maar veel NVA-standpunten vind ik daar niet in terug, hoor. Kan ook aan mij liggen. Maar ik denk het niet :-) Er is trouwens geen enkele partij die zo weinig in de media-pap te brokken heeft als N-VA : de partij is daarvoor veel te jong, de traditionele partijen hebben die koek al lang verdeeld.

    • Reactie van lieve

     Allez zeg, die partij is groot geworden dankzij de media. Maar soit, ik vind knack, net als De Morgen trouwens ook niet meer de kwaliteitsbladen die ze geweest zijn.

 4. Reactie van Tijl Vereenooghe

  Dag Frans, ik denk niet dat het zo is dat iedere eigenaar even vlot bediend wordt, en ik denk eigenlijk dat dat maar best is. Het jaarlijkse budget voor restauratiepremies is natuurlijk ook niet oneindig, en sommige dossiers zullen dus sneller een premie kunnen krijgen dan andere projecten. Uiteindelijk zijn ook niet alle restauraties even ‘dringend’. Bij een probleemgeval, zoals het Waterhuis in Gent, zal het restauratiedossier wellicht sneller ondersteund worden dan dat van een kerktoren die er nog wel een paar honderd jaar zal staan. Ik denk wel dat de minister en zijn administratie hun keuzes hierin wel goed afwegen en verantwoorde prioriteiten stellen. Anderzijds kan ik ook wel begrijpen dat dit bij het publiek misschien tot onduidelijkheid kan leiden.

  • Reactie van Frans

   “Uiteindelijk zijn ook niet alle restauraties even ‘dringend’.”
   Dat is nu net de vicieuze cirkel waarin monumenten”zorg” soms hopeloos verstrikt zit. Een aantal wettelijk beschermde monumenten worden niet behoorlijk onderhouden (wegens niet “dringend”?) en takelen steeds sneller af. Als de restauratie “dringend” wordt, swingen de kosten uit de pan en meteen ook de hoogte van de subsidies. Voorbeelden? Het Groot Vleeshuis waar men al tientallen jaren vrij spel laat aan klimop en gevelstruiken. Het eerste pandhof van het Caermersklooster, waarvan het restauratiedossier na meer dan twintig jaar wordt uitgevoerd, talloze huizen en conventen in het Oud Begijnhof, de gedeelten van het Bijlokemuseum langs de Godshuizenlaan die niet bij het STAM werden gevoegd, een aantal gevels op het Sint-Pietersplein… Een gebouw correct onderhouden is nog altijd de beste besparing.

 5. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Klein technisch toevoegsel: de voorgevel stond bol en was op het punt zich los te maken van het gebouw. Mogelijk gevolg, het volledig huis kon instorten. De kosten konden dan nog verder oplopen….

  • Reactie van The Tower

   In alle geval een artikel waar de frustratie van afdruipt.

 6. Reactie van Jan De Moor

  Eventjes googelen op Streetview en het beschermde 17.eeuwse pand van de heer Verhofstadt en co is perfect te bekijken.
  De toegekende restauratiepremie van 40 % lijkt mij volkomen legaal. Deze toekenning gebeurt slechts na een tijdrovend minitueus onderzoek. Dat de bouwheer dit op één jaar kon regelen wijst wel op een lange arm.
  Bij mijn weten dienen deze gesubsidieerde panden nadien tijdens de Open Monumentendag opengesteld voor het publiek. Ik kan mij voorstellen dat het in de toekomst storm zal lopen in de Lievestraat 2 wanneer Guy de duizenden nieuwsgierigen op Monumentendag zal rondleiden in zijn huishouden.

 7. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Dat dossier was reeds lang voorbereid, een van de vorige eigenaars had ook al pogingen ondernomen, maar hij heeft er op het laatste van afgezien en het pand terug verkocht. Het dossier was dan al opgesteld door bureau Arrow. Die plannen zijn tot tweemaal toe gewijzigd. Voor zover mijn info juist is.
  In het huis zal niet alles moeten getoond worden, enkel het meest merkwaardig. Ik vermoed de oude gothische trap, de kelder, en eventueel de voorste kamer van het gelijkvloers.

 8. Reactie van Jean

  Dat dit pand uiteindelijk gered wordt, kan alleen maar toegejuigt worden. Alleen gaat schrijver van dit artikel, en ik heb het hier over Tijl Vereenooghe, volledig voorbij aan het feit dat iemand anders als Verhofstadt en partners nooit dergelijk hoog percentage aan subsidie zou ontvangen hebben. Om maar te zwijgen van de relatieve spoed waarmee dit dossier rondgeraakt is. Probeert u het maar eens om aan een kleine renovatiepremie te geraken. Andere potentiële kopers zonder politieke lange arm (in het geval van Verhofstadt een reuzenarm)hadden al lang ontmoedigd opgegeven, waardoor het pand steeds verder aftakelde. Maar dat was toen blijkbaar de minste zorg van de diverse overheden. Verder lijdt het geen twijfel dat politieker Verhofstadt de nodige voorkennis genoten heeft i.v.m. het toekennen van subsidies, toegekend door drie overheden/administraties waar de politiek het volledig voor het zeggen heeft.
  Of het artikel van Knack tendentieus is, laat ik in het midden. Maar het kan niet ontkend worden dat het de vinger op de wonde legt. Ten andere, voor het artikel verscheen, was hierover al een en ander te doen.

  • Reactie van dieter

   Beste Jean, je slaat de bal een paar keer ernstig mis. Bijzonder spijtig dat ook hier dezelfde ongefundeerde meningen als op Knack naar voor kunnen komen.
   nog een keer opnieuw dus: het is voor iedere eigenaar van een beschermd monument mogelijk om “dergelijk hoog percentage aan subsidie” te ontvangen. Iedereen krijgt 40 %. Nog beter: sommige krijgen er 80%, en voor kerken is het geloof ik zelfs 90%. Waar was je verontwaardiging bij de restauratie van de St. Niklaaskerk?

   Verofstadt had ‘voorkennis’ van subsidies? Tja, misschien was hij geïnformeerd? Informeer je minimaal, neem eens contact op met de dienst monumentenzorg van de stad Gent. Die zullen je vertellen dat IEDERE EIGENAAR van een beschermd pand restauratiesubsidies kan krijgen als zijn dossier wordt goedgekeurd.

   Wat het artikel in Knack doet is geen vinger op de wonde leggen, het is het verhaal van niet-geïnformeerde toogpraat overnemen in een zelfverklaard kwalitatief nieuwsmagazine.

 9. Reactie van Bavo

  Waarom voelt “Gent blogt” zich – bij monde van Tijl Vereenooghe – geroepen om in de bres te springen voor Verhofstadt? Met een al even tendentieuze bijdrage overigens.

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Gentblogt (één woord) neemt sinds jaar en dag Gentse actua op, vaak een extract vanop kranten, soms een volledig artikel van elders. Wat er precies overgenomen wordt, ligt aan het redactielid dat het actuabericht plaatst.

   In dit geval las ik het artikel op Archeonet en nam ik het over, omdat het me relevant leek. Een andere mogelijkheid was geweest om te verwijzen naar het artikel op knack.be zonder verdere commentaar, en nog een andere mogelijkheid zou geweest zijn om er zelf een artikel over te schrijven.

   Het fijne van een website als Gentblogt is dat als u het niet eens bent met wat er staat, het u vrij staat om erop te reageren, en kijk, dat heeft u gedaan.

   • Reactie van Bavo

    Uw twee andere mogelijkheden om over deze kwestie te berichten lijken me inderdaad zuiverder. Ik zal wel niet de enige zijn die de huidige bijdrage als lippendienst ervaart.

    • Reactie van Michel Vuijlsteke

     Gho, de eerste paragraaf van het Knack-artikel publiceren en er “lees meer” onder zetten, zou dat dan géén lippendienst geweest zijn?

     Een vierde mogelijkheid was om het helemaal links te laten liggen, trouwens. :)

  • Reactie van Jean

   Ik had het
   niet beter kunnen verwoorden.

 10. Reactie van jan

  “voorkennis over het toekennen van restauratiesubsidie ”
  dat verdient wat meer uitleg.

  • Reactie van Jean

   Het gaat erom dat iemand als Verhofstadt al lang op voorhand verzekerd is van het toekennen van die subsidies. En dus een financieel risico kan nemen. Anderen die zich niet in dezelfde “politieke” positie bevinden,kunnen dergelijk risico niet nemen.Zo wordt het spel vervalst. Waarom denkt u dat het pand zolang verkommerde ?

   Denkt u nu echt dat Verhofstadt en partners de 40 % subsidies die zij ontvangen hebben, na het realiseren van de enorme meerwaarde zullen terugbetalen aan de gemeenschap (u en ik).

   Het staat natuurlijk eenieder vrij te geloven dat Verhofstadt vooral oog had voor het behoud van cultureel erfgoed. En niet in het realiseren van een grote meerwaarde met behulp van door politieke vrienden toegekend belastingsgeld.
   In theorie kan iedereen subsidies aanvragen. Tenminste voor kleine projecten. Voor de grote projecten waarbij 40 % een zeer groot bedrag betekent, is politieke steun onontbeerlijk.

   • Reactie van Dieter

    beste Jean,

    ofwel weet jij heel erg veel, veel meer dan de mensen die er dagelijks mee bezig zijn, ofwel klets je ongelooflijk uit je nek. Ik denk dat het het laatste is.

    iedereen die voor een beschermd monument een restauratiedossier indient dat rekening houdt met de geplogenheden van restauraties kan die subsidies bekomen.

    waarom denk ik dat het pand zolang verkommerde? omdat er blijkbaar niemand bereid was om de financiële meerkost op zich te nemen om het pand volgens de regels van de kunst te restaureren? of omdat niemand de broodnodige andere 60% van het restauratiebedrag kan of wil ophoesten?

    Verhofstadt en partners hoeven de 40 % subsidies niet langer terug te betalen. Dat decreet is vorig jaar onder Geert Bourgeois (NVA en zoals u wellicht zal weten een heeeele goede vriend van Verhofstadt NOT) gewijzigd. Meer uitleg over het waarom hier: https://www.archeonet.be/?p=19336. samengevat: de subsidie dient om het pand in stand te houden. als dat gebeurt is, dan maakt het overheid niet uit wat er mee gebeurt, als het maar in stand gehouden blijft.

 11. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Dat pand is ongeveer 30 jaar (tussen ong. 1975 en 2005) eigendom geweest van een antiekhandelaar. Deze had de bedoeling van het exact te restaureren. Omstandigheden die ik niet kan vertellen hebben er anders over beslist, en de eigenaar heeft andere investering gedaan, o.a. in het huis ernaast en in de straat wat verder. Monumentenzorg kent het dossier zeer goed en was steeds gemotiveerd om het voor om het even wie vooruit te helpen.
  Het was echt niet moeilijk voor Guy Verhofstadt alles op te vissen en het dossier in gang te krijgen. Eerlijk gezegd ik heb er zelf ook over gedroomd, als naaste buur, dat te kunnen verwezelijken, maar mijn leeftijd…. en inderdaad de vele centen.
  Ik kan heel goed begrijpen dat G.V. geboeid is geraakt door dat gebouw. Het is anderzijds heel normaal dat men zijn kennis en ervaring als advocaat, als politieker gebruikt om administratief vlug vooruit te geraken. Ik denk dat wie hier iets verkeerd in ziet volledig naast de kwestie is.
  Ik kan u verzekeren dat in de buurt iedreen zeer tevreden is dat dit gebouw eindelijk een sympathieke functie krijgt met de huisvesting van drie nieuwe families.
  Trouwens in de buurt staan nog een paar panden op de verkoopslijsten van de stad: de technische dienst der schoolgebouwen, de academie en de oude brandweerkazerne: alles met woonfuncties. De academie en een deel van de TDS zijn geklasseerd: nieuwe polemiek in ‘t zicht?

  • Reactie van Jean

   Ik denk dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit. Het gaat hier niet over zin of onzin van restauratie van historische gebouwen. Er kan natuurlijk niets op tegen zijn om de restauratie van cultureel erfgoed, mee te bekostigen. Ten minste als het gaat om erfgoed dat ons allen toebehoort, via de Staat, de Stad enz. Dus meebetalen voor de Sint-Niklaaskerk, prima, als onze overheid dat op een weloverwogen en transparante wijze doet. Wat niet kan is een privé-project van die omvang, en met een subsidie op dergelijke schaal, door de belastingsbetaler mee te laten financieren. De grote meerwaarde die deels gerealiseerd wordt met belastingsgeld, is volledig voor rekening van de eigenaar. In dit geval een politicus die inderdaad de juiste weg kent.

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Dit is een beschermd monument. Een beschermd monument, daar kan je als eigenaar niet mee doen wat je wil.

    Als dit niet beschermd was, zou de eigenaar het voor een kleine fractie van de kost kunnen afbreken en er appartementen in de plaats kunnen bouwen — dat zou dan vele keren méér opbrengen, ben ik redelijk zeker.

    Elk beschermd monument komt in aanmerking voor subsidies als er gerestaureerd word, ongeacht wie de eigenaar ervan is, toch?

    Ik lees er dit over:

    Ben je eigenaar of erfpachthouder van een beschermd monument en ben je tevens opdrachtgever van de restauratiewerkzaamheden en draag je er tevens de kosten van, dan kan je een restauratiepremie aanvragen.

    De gewone premie bedraagt 40 % van de kostenraming, tenminste als de premienemer een natuurlijk persoon, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een autonoom provincie- of gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid is.

    Van deze premie zal 25 % voor rekening genomen worden van het Vlaamse Gewest, 7,5 % voor rekening van de provincie waarin het beschermde monument gelegen is en 7,5 % voor de gemeente alwaar het beschermde monument gelegen is.

    In welbepaalde gevallen echter zal er een verhoogde premie van 80 % toegekend worden en meer bepaald:

    • voor maalvaardige molens of restauratiewerkzaamheden die de molen maalvaardig maken én opengesteld worden voor het publiek;
    • voor monumenten zonder economisch nut, die niet verhuurd worden én die zichtbaar zijn van op de openbare weg of permanent toegankelijk zijn voor het publiek.

    Niets, maar dan ook niets uitzonderlijk aan wat hier gebeurd is. En alhoewel ik het fijne van de zaak niet ken, heb ik geen redenen om te twijfelen aan wat hierboven al meermaals gezegd werd, dat het een dossier is dat door de vorige eigenaar al meer dan degelijk voorbereid was, en dat het daarom wellicht sneller ging dan als het van nul af aan had gemoeten.

    • Reactie van Tine

     Inderdaad. Was het niet beschermd, het zou de families waarschijnlijk een pak minder kosten om het pand te renoveren. De eisen die momentenzorg stelt zijn echt niet miniem. Die meerkost ligt waarschijnlijk hoger dan de premie.
     Waarom zou GV moeten afzien van die premie, waar iedereen recht op heeft, puur omdat hij politieker is?

 12. Reactie van Virginie

  Wat een geneuzel allemaal. Ik ben ook blij dat het mooie pand in ere wordt hersteld, dat het geen kantoor wordt maar echt een woonfunctie zal krijgen. Toen ik ruim 21 jaar geleden in Gent kwam wonen keken we al begerig naar het pand dat toen al te koop stond. Onbetaalbaar natuurlijk. En waarom zou GV als politicus geen restauratiepremies mogen krijgen? Mag een bedrijfsleider, een arts of om het even wie die goed verdient dat dan ook niet of zo? Er een inkomensgrens aan verbinden zou tot nog meer verkrotting leiden.

 13. Reactie van Jan De Moor

  Op mijn quote van 10-01-2012

  -Bij mijn weten dienen deze gesubsidieerde panden nadien tijdens de Open Monumentendag opengesteld voor het publiek. Ik kan mij voorstellen dat het in de toekomst storm zal lopen in de Lievestraat 2 wanneer Guy de duizenden nieuwsgierigen op Monumentendag zal rondleiden in zijn huishouden- .

  -wordt prompt gereageerd door Jean Marie DE WULF:
  -In het huis zal niet alles moeten getoond worden, enkel het meest merkwaardig. Ik vermoed de oude gothische trap, de kelder, en eventueel de voorste kamer van het gelijkvloers.-

  En wat als een onverlaat als nieuwe Gentenaar Siegfried Bracke een ondeugende vraag stelt waar Guy zijn Toscaanse blauwe onderbroeken stockeert of zijn (onverkochte) Burgermanifesten?

  • Reactie van Laurensv

   Bij mijn weten dienen deze gesubsidieerde panden nadien tijdens de Open Monumentendag niet opengesteld te worden voor het publiek.

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Is het niet zo dat Open Monumentendag zelf een selectie maakt, afhankelijk van het jaarthema, en dan vraagt aan de eigenaars of het kan?

    • Reactie van Tijl Vereenooghe

     Nee, dat klopt eigenlijk niet echt. Helemaal niemand is verplicht om zijn pand open te stellen tijdens Open Monumentendag. Dat gebeurt alleen op vrijwillige basis, en ik denk niet dat de organisatie van OMD zelf eigenaars polst. Eventueel zou dit wel kunnen gebeuren via de lokale organisatiecomités, wanneer een gebouw bijvoorbeeld goed aansluit bij het jaarthema van OMD.

     Alleen de vijf laureaten van de Vlaamse Monumentenprijs worden de laatste jaren een beetje ‘verplicht’ om deel te nemen aan Open Monumentendag.

 14. Reactie van Jan De Moor

  Eventjes de puntjes op de i:
  Ik telefoneerde zopas met mijn neef die zijn geklasseerde maalvaardige windmolen in de Vlaamse Ardennen restaureerde met subsidie van de Vlaamse gemeenschap.
  De publieke openstelling heeft niets van doen met de Open Monumentendag. De eigenaar is wel verplicht het pand twee maal per jaar open te stellen voor het publiek op een zelf gekozen datum. Guy en zijn medecompanen mogen zich dus twee keer per jaar aan een tsunami van curieuzeneuzen verwachten.Een keer per jaar komt een provinciale afgevaardigde zich ter plaatse vergewissen of de eigenaar het contract naleeft.

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Zou het niet kunnen dat die verplichte openstelling te maken heeft met het feit dat het een molen is? (En om aanspraak te kunnen maken op die 80% subsidie?)

   • Reactie van Laurensv

    Bingo!

   • Reactie van Tijl Vereenooghe

    Inderdaad, molens zijn een speciaal geval, waarvoor een verhoogde premie (80%) mogelijk is: “maalvaardige molens of restauratiewerkzaamheden die de molen maalvaardig maken én waarbij de molen opengesteld wordt voor het publiek”

    Uw neef zal 80 procent subsidie ontvangen hebben, en daar staan dan enkele voorwaarden tegenover.

 15. Reactie van Thomas

  Mensen toch, er wordt hier weer kwistig met vitriool gespeeld. Ik ben het artikel in kwestie gaan lezen en vond er hooguit één zin in terug die tendentieus kan overkomen – des te meer als je lange tenen hebt. Op het bijhorende forum krijg je inderdaad een paar zure reacties, maar die krijg je hier op Gentblogt (en op de meeste andere fora) toch ook? Is het nodig om daarom meteen het volledige magazine af te knallen of als een partijblad te kapittelen? Soit, ik ga nog wat in mijn gazet lezen…

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Dit is de kernzin van het artikel:

   Verhofstadt ontvangt de premie in een periode waarin iedereen moet bezuinigen, besparen en inleveren en op het ogenblik dat de federale overheid zo goed als alle premies voor energiebesparende maatregelen afschaft en daarmee gewone gezinnen die een huis bouwen in de kou zet.

   Dat tilt het een beetje naar het overdreven tendentieuze. Het laagdunkende “Het stadsbestuur van Gent wuift de kritiek weg” si dan zo’n beetje de kers op de taart.

   • Reactie van Thomas

    Inderdaad, Michel, dié zin :-)

    Los van het feit dat ik geen probleem heb met Verhofstadt of Albert II die (zélfs in tijden van crisis) renovatiepremies krijgen, is de inhoud van de zin wel correct: het ís crisis en Verhofstadt kríjgt een premie. Die twee zaken naast elkaar zetten in een artikel is zoals blij zijn met 7 miljoen euro voor Music for Life in een jaar dat er 6 milJARD euro naar de schimmige redding van een bankgroep gaan.

    En boh, of kritiek nu wordt weggewuifd, weggelachen of afgewimpeld, dat maakt voor mij geen verschil. Was het gepaster geweest om te schrijven “werd niet ontvankelijk verklaard”?

    Dit was inderdaad niet het meest elegante artikel in Knack, maar ‘t stond dan ook “maar” op de website…

    • Reactie van Tijl

     Sorry, maar dat geld gaat niet in de spaarpot van Verhofstadt he. Restauratie is ook een economische bedrijvigheid.

    • Reactie van Stijn

     Thomas, je kan die zin ‘correct’ noemen, maar hij raakt evengoed kant noch wal.
     De restauratiepremie van Verhofstadt wordt tegenover de energiepremies van ‘gewone gezinnen’ geplaatst, en dat slaat nergens op.

     Verhofstadt kan net zo min aanspraak maken op afgeschafte energiepremies als een ander gezin, en elk gezin dat een restauratiepremie aanvraagt zal er in dezelfde omstandigheden evengoed één krijgen als Verhofstadt.

     En al is het maar één zin, hij maakt het artikel ontegensprekelijk tendentieus. (en overigens is de zin ‘Het Open VLD-kopstuk slaagt er nu in om 40 procent van zijn verbouwing te laten betalen door de overheid.‘ ook van twijfelachtig allooi – evenals de ‘privé’ in de titel)

     Als men een probleem heeft met het uitbetalen van restauratiepremies in tijden van crisis kan men daar perfect een artikel over schrijven, maar dan is er nog geen enkele reden om te insinueren dat het net voor Verhofstadt ongepast zou zijn dat hij een restauratiepremie krijgt.

 16. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Inderdaad hier ziet men echt dat er met grof op de man geschoten wordt. Ik heb zo de indruk dat hoe hoger op de hiërachische of adminstratieve ladder, hoe minder rechten men overhoudt.
  Maken we een inventaris: het begon met de ministers, de koning, de Vlaamse ministers, de bankiers, (uitstappende) volksvertegenwoodigers, wie worden de volgende?

 17. Reactie van yves

  Ook ik heb moeite met de toon van het artikel. Het toont hoe lui de journalistiek kan zijn, zo weinig context. Nergens wordt aangegeven dat een beschermd monument -terecht- een waslijst do’s en dont’s oplevert. Daar hangt een prijskaartje aan, wat ruim gecompenseerd wordt door de -terechte- premie’s. Ook even rekenen: stel dat de kosten verdeeld worden onder de 3 gezinnen, dan zal Verhofstad pakweg 110.000€ premie’s krijgen. Terzijde: wat moest ik wegklikken voor ik het artikel kon lezen?
  Reclame voor Dexia. Kan Knack die branche aub eens een onderzoeksjournalistje cado doen? Ik weet het: een goedkoop argument. Even goedkoop als het Knackartikel dat ik te lezen kreeg.

  • Reactie van lieve

   Not to the point maar als reactie op de reclameblokken op de krantensites: het stoot me telkens weer voor de borst een reclame met blijde gezichten te zien naast een artikel over de dood van.

 18. Reactie van Stan

  Een grote pluim voor Verhofstadt dat hij de moed heeft om in een dergelijk restauratieproject te stappen. Als deze cijfers kloppen dan gaat wordt hier in totaal ongeveer 14% van de investering gesubsidieerd wat wel betekent dat men zelf nog steeds 86% mag ophoesten.

  Decennia’s lang stonden vele dergelijke monumenten te verkrotten omdat niemand het aandurfde, zelfs met alle restauratiepremie’s en subsidies. Verschillende gelijkaardige, prachtige gebouwen werden zelfs gesloopt zoals over het brugje, in het Prinsenhof, waar de mooiste gebouwen: Hotel Zinzerling, Huis van Thorenburg-Mestdagh of de resten van de leeuwenkooi van het Prinsenhof allen schaamteloos werden afgebroken, zelfs toen het Prinsenhof een herwaarderingsgebied was.

  Het siert Verhofstadt dat hij liever investeert in een derde van een bedreigd, historisch monument dan zijn geld te steken in een zoveelste banaal, betonnen appartement.