Lezing: Antieke mythologie en barokopera

dinsdag 6 maart 2012 14u36 | Gudrun | reageer
Trefwoorden: , , .

Nederlands Klassiek VerbondBruno Forment werkt op het departement musicologie aan de Universiteit Gent. Zijn lopend onderzoek over de rol van het geheugen in de productie en consumptie van opera vult hij aan met publicaties over mythes in de barokopera. Voor het Nederlands Klassiek Verbond brengt hij een interessante uiteenzetting over de interactie tussen antieke mythologie, barokopera en klassiek geïnspireerde denkstromingen.

Lag Ovidius nog aan de basis van de Florentijnse favola per musica, dan maakte de antieke mythologie in de zeventiende en achttiende eeuw een ingrijpende crisis door als onderwerpsreservoir van het operagenre, en met name in Italië. Nog in Claudio Monteverdi’s Venetië werd de mythe uitgehold tot een retorische gemeenplaats, een onderwerp van spot en een excuus voor aria’s en spektakel. Toen een nieuwe generatie in de jaren 1690 de krijtlijnen uitzette voor de opera seria en zich hiervoor op Aristotelische beginselen beriep, leek de rol van de mythologie voorgoed uitgespeeld. Italiaanse librettisten gaven voortaan de voorkeur aan ‘waarschijnlijke’ verhaallijnen die ze in hun voorwoorden uitgebreid documenteerden. Hun praktijk leunde sterk aan bij de Franse tragedie van Racine maar stond in schril contrast tot de tragédie en musique, waarin haast uitsluitend mythen en ridderromances werden aangewend. Ondanks – of misschien net omwille van – dit alles zou een nieuwe groep hervormers de mythologie rond 1750 weer omarmen, wat leidde tot meesterwerken als Glucks Orfeo ed Euridice (1762) en Mozarts Idomeneo (1781).

Deze lezing plaatst de geschetste ontwikkeling in een breder, cultuurhistorisch licht. Er wordt stilgestaan bij denkstromingen als het neoplatonisme, rationalisme, piëtisme en empirisme, die elk een eigen visie ontwikkelden op zowel opera als mythologie, en al doende diepe sporen hebben nagelaten op de ultieme artistieke erfenis van de barok.

Zoals steeds gaan de lezingen door in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent, en starten om 20 u. De toegang voor leden en studenten is gratis, andere belangstellenden betalen € 3. Wie zich opgeeft als geïnteresseerde en eenmalig € 5 betaalt, geniet dezelfde voordelen als de gewone leden, d.w.z. gratis inkom voor alle lezingen van NKV Oost-Vlaanderen en ontvangst van de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de vereniging en activiteiten, kunt u terecht op de nieuwe website, die u onder volgende URL kan terugvinden: https://www.nkvov.tk.

Afspraak woensdag 7 maart, 20 u.
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningsstraat 18, 9000 Gent
De toegang voor leden en studenten is gratis, andere belangstellenden betalen € 3

© 2012 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.