Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen

dinsdag 20 maart 2012 9u26 | Michel Vuijlsteke | 1 reactie
Trefwoorden: , , , , , , , .

De Stad Gent liet een studie uitvoeren naar het vergroenen van de binnenwateren. Zo werden verschillende mogelijkheden onderzocht om de landschappelijke en de natuurwaarde van de oevers te verbeteren. Voor een aantal locaties werden al enkele inrichtingsschetsen uitgetekend. In 2012 zal de Stad Gent op twee locaties een proefproject opstarten.

Het centrum van Gent wordt doorsneden door waterlopen. Die worden begrensd door stenige kaden of grasbermen. In totaal gaat het om ongeveer 55 km oeverlengte.

In de studie ‘groene oevers’ worden de oevers in de binnenstad en de kernstad grondig onderzocht op hun landschappelijke waarde en hun natuurwaarde. Daarnaast worden ook verschillende technische aspecten zoals de diepte en breedte van de waterloop, de stroming, het soort oever, enz. in kaart gebracht. Dat vormde de basis om enkele oevers te selecteren die makkelijk kunnen worden vergroend en waarvoor vergroening een grote meerwaarde voor natuur en landschap zou kunnen betekenen. In totaal komt ongeveer 20 km oever hiervoor in aanmerking.

In de studie ‘groene oevers’ worden vervolgens verschillende oevertypologieën beschreven die mogelijk zijn op de Gentse binnenwateren. Die beslaan een hele gradiënt van natuurlijke oevers met flauwe talud tot artificiële constructies zoals groene eilanden of beplante kokoksrollen onderaan de kaaimuren. Het zijn steeds ingrepen in de zone van een halve meter onder tot een halve meter boven de waterlijn.

In een afzonderlijke nota ten slotte worden voor een aantal locaties inrichtingsschetsen voorgesteld.

De studie ‘groene oevers’ geeft een overzicht van wat mogelijk is op de Gentse binnenwateren. In 2012 zullen twee concrete proefprojecten op de sporen worden gezet.

Langs de Lieve
Ter hoogte van de Sint-Antoniuskaai en de Augustijnenkaai zullen beneden aan de kaden net onder de waterlijn beugels met beplante kokoksrollen worden aangebracht. Er wordt gekozen voor een plantensamenstelling die ook een mooi winterbeeld oplevert, bijvoorbeeld met grote boterbloem, grote wederik, watermunt, enz. In totaal gaat het om een lengte van ongeveer 350 meter.

Ter hoogte van de Kolveniersgang (overzijde Bachtenwalle) krijgt het onderste deel van de oever een beplanting. In het water wordt een luwe zone gecreëerd die afgeschermd wordt door een houten beschoeiing met beplante kokosrollen. Zo zal een lengte van ongeveer 40 meter worden vergroend.

Langs de Achtervisserij
Tussen de Koepoortkaai en de Tweebruggenstraat komt op enige afstand van de oever een lint van groene eilanden die gefixeerd worden tussen houten paaltjes. Ook die eilanden krijgen een aantrekkelijke beplanting. In totaal gaat het om een lengte van ongeveer 250 meter.

Bron: Stad Gent

© 2012 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen

  1. Reactie van Pascal

    Mooi initiatief. Mag wel wat meer zijn.