FC De Buurt op tocht voor een leefbare Brugse Poort

donderdag 17 mei 2012 13u51 | ilse | 6 reacties
Trefwoorden: , .

Er beweegt wat in de Brugse Poort, in het bijzonder in het blok rond de Meibloemstraat en de Sparrestraat. Ruim een jaar geleden werden verschillende percelen grond verkocht aan twee verschillende projectontwikkelaars. In de oude Tierenteyn-fabriek is men ondertussen begonnen met de renovatie van het oude fabrieksgebouw om daar wooneenheden te maken. Het andere project, dat is een ander paar mouwen. De buurtbewoners zoeken al maanden antwoorden, maar informatie komt slechts mondjesmaat naar ons toe.

Kort geschetst: projectontwikkelaar Acasa kocht de gebouwen van de oude Meibloem-bowling en de fabrieken van Vandenberghe-Pauvers. Samen goed voor een stuk grond van ongeveer één hectare. Het plan was/is om daar tientallen woningen en appartementen neer te poten. Wat niet op gejuich werd onthaald door de buurt. De Brugse Poort is al een buurt met weinig groen en een hoge bevolkingsdensiteit, er zijn plaatsen in scholen en creches te kort, de leefbaarheid is hier al niet altijd evident.

Aan de andere kant: de grond die de projectontwikkelaar verworf is wel degelijk bouwgrond, dus in principe kan het, dat project. Maar er is toch wel enige bezorgdheid, niet in het minst omdat de communicatie tussen buurt en andere actoren niet echt vlot verloopt.

Er werden brieven geschreven, er waren buurtvergaderingen, er werd via allerlei wegen gezocht naar informatie. De bowling werd even gekraakt, maar ondertussen is de poort resoluut dichtgelast. Na lang aandringen belegde Acasa, samen met de stad, een informatievergadering, waarop de plannen werden voorgesteld. De buurtbewoners toonden zich kritisch en bezorgd. En ze waren wat aangedaan door het eenrichtingsverkeer dat dit overleg bleek te zijn, en door de zeer zichtbare aanwezigheid van de politie. Daarna werd het even stil, en hoorden we — wandelgangsgewijs — dat alles even on hold was gezet, en dat Acasa een nieuw voorstel diende te doen. En daarna was het weer stil. Oorverdovend stil.

Uit die stilte is de Optocht van zondag gegroeid. We citeren uit het persbericht:

Het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ is tien jaar oud. De wijk is ingrijpend veranderd. Stad Gent kondigde van bij de start aan de bewoners hierbij te willen betrekken. Veel is er niet van in huis gekomen. Verschillende bewoners hebben inspraak gevraagd in het vastgoedproject op de Meibloem-site. Deze vraag werd door de projectontwikkelaar én het stadsbestuur genegeerd. Wat nu?

Brugse Poorters samen kritisch: Het is belangrijk dat alle bewoners van de Brugse Poort kunnen nadenken over wat de wijk kan zijn/bieden in de toekomst. Wat zijn de noden in de wijk? Welke kansen zijn er? Dat weten de bewoners het best!

Concreet op 20 mei: Met deze buurtwandeling geven we de aftrap van dit boeiende proces. Op enkele kenmerkende plekken staan we stil bij wat er verkeerd loopt en de frustraties hierdoor, wat de tekorten zijn, wat als succesvol en positief ervaren wordt, wat de talrijke kansen zijn die we niet (meer) mogen missen.

Samen op stap met iedereen met een hart voor de wijk, groot en klein.

Het wordt spannend, alleszins, zondag. En boeiend. Ondergetekende weet het bijvoorbeeld niet goed. Er zijn al petities geweest om een park te maken, bijvoorbeeld. Maar sommige andere buurtbewoners zien de Meibloemsite als een ideale gelegenheid om een grote parking te maken. Er wordt door sommigen gesmeekt om nieuwe plaatsen in kinderopvang, anderen antwoorden daarop “toch niet hier, zo’n creche dat is een gedoe en dat zorgt voor veel overlast”.

Bovendien was er amper een week geleden (tussen planning van de Optocht en het moment zelf, dus) een mail van bevoegde schepen Tom Balthazar. Dat er een princiepsakkoord is over de verwerving van een deel van de grond. “Ons stadsontwikkelingbedrijf AG SOB zal op verzoek van de stad Gent over gaan tot de aankoop van een stuk grond van 1432 vierkante meter. Dit stemt overeen met de ruimte die voorzien was voor zes woningen en de daarbij horende tuinen. Het is de bedoeling dat op dit stuk grond een gebouw voor de buurt kan voorzien worden.”

Toch gehoor bij de stad dus? Of niet en is dit enkel een zoethoudertje? Zit er meer in? Moet de communicatie anders? Beter? En hoe dan?

Vragen, vragen, vragen. Zondag begint FC De buurt alvast met het zoeken naar antwoorden.

Praktisch: verzamelen op 20 mei 2012 om 10.30h aan de voetgangersbrug aan de Groendreef. Vertrek daar om 11h. Aankomst is voorzien rond 13h in het Kokerparkje. Er is animatie voorzien, en achteraf een drankje.

© 2012 GENTBLOGT VZW

6 reacties »

 1. Reactie van Frans

  Mag er in Gent op een bouwgrond in een woongebied nog gebouwd worden zonder dat alle buren hun zegje willen doen om er liefst een park van te maken? En dan maar klagen over woningnood. Deze wijk kent inderdaad een grote dichtheid (iets wat de Gentse stedenbouwkundigen overal willen realiseren: inbreiding). Aan die dichtheid is toch al wat gewijzigd, met onder meer kaalslag. Sommige beluiken werden parking. De Brugse Poort had geen enkel park. Nu zijn er toch al wat: het vroegere dichtbevolkte “Luizengevecht”, het Kokerpark, het Pierkespark én de Groene Vallei. Overigens heeft de Groendreef ook een zeker “parkgehalte”, maar wel permanent ontsierd door sluikstorten.

  • Reactie van Koen

   Beste Frans,
   Het valt toe te juichen dat buurtbewoners hun mening willen delen(“zegje willen doen” in uw woorden). Dit is een goede zaak.
   Dus ja, je kan verwachten dat er nergens meer zal gebouwd worden in Gent zonder dat er opmerkingen en vragen komen.

   Betrokkenheid zorgt voor meer sociale contacten. Dit zorgt voor meer een betere buurt. En dan wil je niet dat de fouten uit het verleden opnieuw gemaakt worden.

   Van harte welkom op zondag om mee te denken.
   Tot dan,
   Koen Van Praet

 2. Reactie van jordi

  Het is inderdaad toch net de max dat bewoners er zelf over willen nadenken. En bij de grote meerderheid gaat het niet over de eigen achtertuin. Want bijvoorbeeld 40 huizen bij is maar de start. Daar moet opvang zijn, plaats in een school, vrijetijdsbesteding voor de kinderen, pleintje om op te spelen, een plek voor de auto/bakfiets,….

  De stad wil dat bewoners participeren(ook via wijk aan zet).

  Awel dan is dit toch prachtig. Een beweging van onderop.

  Ps en de dichtheid is 11000 inwoners/km² dat is niet niks hee. Laat je niet misleiden door het officiële cijfer waar ook de Drongense meersen wordt meegerekend.

 3. Reactie van Frans

  “De stad wil dat de bewoners participeren”. Dat is inderdaad prachtig voor projecten die de stad in handen heeft. Het resultaat van zo’n “participatie” zien wij nu op het Braunplein, bijvoorbeeld. Maar de bevolking laten “participeren” voor een privé-project lijkt mij van van een andere orde. Er zijn namelijk allerhande planologische en stedenbouwkundige regels waaraan een projectontwikkelaar zich, althans in theorie, moet houden. Gaat men die regels nu via participatie van de bevolking herschrijven of interpreteren? Het is maar een vraag in een debat dat mij fundamenteel lijkt, zowel voor de bevolking als voor de projectontwikkelaars. Het ergste is wel schijnparticipatie. Hoever staat het met de twee oppervlakten die al jaren braak liggen in de wijk?

  • Reactie van Koen

   Goed dankje om ernaar te vragen.

   In de Groene Vallei is het op 26 mei feest.
   http://www.facebook.com/groups/291794230914206/

   In het Pierkespark kan je komen een beentje slaan op 23 juni 2012. Op 24 juni is er de PierkesParkPicknick.
   http://www.deviezegasten.org/program.htm#PIERKES

   Tweemaal openbare ruimte via allesbehalve shijnparticipatie. Daar moesten we als buurtbewoner wel wat zelf voor zorgen. Actieve burgers zorgen voor betere wijken.
   Privé ontwikkelaar of niet, de stad heeft wel wat marge (maar niet steeds de goesting).

   We zorgen er samen voor dat de goesting er komt.

   Tot 26 mi of 23 juni,

   Koen

 4. Reactie van duch stan

  Raar dat er zoveel te doen is om het bowling gebouw,
  terwijl men de mosterdfabriek aan het kappot maken is.
  Volgens mij is dit gebouw toch cultuur historisch net iets belangrijker. Maar is het omdat dit project niet bij zoveel mensen hun tuin binnen kijkt, is het dat misschien?
  Ps: fc de buurt niet iedereen zit op facebook.