Uilenspel zoekt vrijwilligers

donderdag 5 juli 2012 10u04 | Redactie | 2 reacties
Trefwoorden: , , , , .

Trouwe lezers weten dat de redactie op vrijwilligers draait, het is dus maar logisch dat we hier wel eens een oproep doen naar vrijwilligers. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere organisaties. Het is niet de eerste keer dat de vzw Uilenspel uw stadsblog inschakelt in zijn zoektocht naar vrijwilligers. We vroegen Miet Maes waar ze naar op zoek zijn.

Gentblogt: Wat doet Uilenspel vzw?
Miet Maes: Uilenspel vzw wil de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders uit (kansarme) gezinnen verbreden. Vanuit de vaststelling dat kansarme en allochtone kinderen heel vaak schoolse achterstand oplopen en dat er al te vaak een kloof gaapt tussen de schoolcultuur en de thuiscultuur, wil Uilenspel vzw deze kinderen en hun ouders extra ondersteuning aanbieden. Vrijwilligers ondersteunen een gezin specifiek bij de schoolse context, door kinderen en ouders op een speelse manier de noodzakelijke (schoolse) vaardigheden aan te leren.
Uilenspel vzw werkt niet met ‘huiswerkklasjes’, maar heeft er expliciet voor gekozen om het kind aan huis te begeleiden. Zo wordt immers de schoolse context in huis binnengebracht. Uilenspel doet beroep op vrijwilligers die in de buurt van de begeleide gezinnen wonen om de buurtintegratie van de begeleide gezinnen te versterken en de onderlinge buurtsolidariteit te stimuleren.
We zijn er van overtuigd dat in vele gevallen een kleine extra begeleiding en een extra duwtje in de rug het verschil kunnen maken tussen slagen of niet. De kinderen waarmee we werken zijn niet minder begaafd, maar ondervinden in vele gevallen moeilijkheden om de structuur, gewoontes, methodes en verwachtingen van de scholen te begrijpen. We richten ons op kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar.

Uilenspel

Gentblogt: Van wie gaat dit uit?
Miet Maes: Uilenspel vzw werd opgericht in december 2008 op initiatief van een aantal buurtbewoners van de Sint-Bernadettestraat (Sint-Amandsberg) en omgeving. In de sociale tuinwijk Sint-Bernadette was er nood aan extra schoolse ondersteuning. Een aantal buurtbewoners bundelde de krachten en richtte een stuurgroep op.
Verschillende buurtscholen, buurtorganisaties, het OCMW, het CLB en een aantal stadsdiensten bevestigden de nood aan huistaakbegeleiding en reageerden zeer enthousiast op de oprichting van een organisatie die tegemoet komt aan deze nood.

Gentblogt: Hoe lang al? Hoeveel begeleidingen?
Miet Maes: In januari 2009 startte de huistaakbegeleiding in Sint-Amandsberg. In mei 2009 werd de werking van Uilenspel vzw uitgebreid naar Gent-Dampoort. Momenteel begeleidt een tachtigtal vrijwilligers in deze wijk een kindje.
Tijdens het schooljaar 2011-2012 startten we de huistaakbegeleiding op in de Brugse Poort. Een veertigtal vrijwilligers begeleidt in deze wijk een kind. We breiden tijdens het schooljaar 2012-2013 verder uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en zijn op zoek naar heel wat enthousiaste vrijwilligers.

Gentblogt: Waarom bent u actief in deze wijken?
Miet Maes: Uilenspel is opgestart in 2009 de wijk Sint-Amandsberg, buurtbewoners gaven aan dat er nood was aan extra schoolse begeleiding. Op vraag van de buurtscholen breidde Uilenspel uit naar de Brugse Poort. Heel wat kinderen komen uit kansarme en/of allochtone gezinnen en hadden nood aan extra ondersteuning. Er gaan heel veel anderstalige nieuwkomers naar deze scholen, de ondersteuning is dan ook vooral gericht op taalstimulering – uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.
In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham kwam de vraag vanuit verschillende buurtorganisaties, die eveneens de nood voelden aan extra ondersteuning op schools vlak in de wijk.

Gentblogt: Hoeveel vrijwilligers zijn momenteel actief?
Miet Maes: Honderdtwintig vrijwilligers voor de wijken Sint-Amandsberg, Dampoort en Brugse Poort. Wij willen nog steeds uitbreiden in deze twee wijken. De vraag naar ondersteuning blijft hoog!
In september starten we op in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers uit deze wijk.

Gentblogt: Wat houdt het werk precies in?
Miet Maes: Als vrijwilliger bij Uilenspel ga je één uurtje per week langs bij het gezin/het kindje dat je begeleidt. Het uurtje vult de vrijwilliger gevarieerd in: de vrijwilliger begeleidt het kind bij het maken van huiswerk, kan een knutselwerkje maken, een verhaal voorlezen of een educatief spelletje spelen, … Vanuit Uilenspel ondersteunen wij onze vrijwilligers zo goed mogelijk. De vrijwilligers krijgen een zak met basismateriaal en we organiseren een basisvorming waarbij we de focus leggen op het principe van ‘spelend leren’ en onze vrijwilligers heel wat taalstimulerende adviezen geven. In de speelotheken kunnen de vrijwilligers ook gratis spelmateriaal ontlenen.

Gentblogt: Voor welke vakken wordt dat gedaan?
Miet Maes: We begeleiden kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. Er wordt vooral gewerkt aan schoolse vaardigheden (technisch lezen inoefenen, de tafels oefenen,…) en het uitbreiden van de Nederlandse taal (door spelletjes te spelen, te knutselen, een kookactiviteit,…)

Gentblogt: Wat voor mensen zoeken jullie?
Miet Maes: Er wordt helemaal niet verwacht dat de vrijwilligers een pedagogische achtergrond hebben. We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die in Gent wonen en zich een uurtje per week kunnen vrijmaken. De vrijwilligers gaan natuurlijk graag om met kinderen en willen bijdragen tot de ontwikkelingskansen van kinderen uit hun buurt.

Gentblogt: Staat er iets tegenover, behalve dankbaarheid? Activiteiten met alle vrijwilligers of zo?
Miet Maes: Uilenspel organiseert verschillende activiteiten waarop vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten: praatcafé, intervisie, barbecue,…
Ook organiseren we verschillende activiteiten waarop we de gezinnen, de kinderen, de vrijwilligers én partners van buurtscholen en buurtorganisaties uitnodigen, zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, het Sinterklaasfeest, de paasraap, slotfeest,…

Gentblogt: Is er een opleiding voor wie wil helpen, zo van “dingen te doen en niet te doen”?
Miet Maes: Elke vrijwilliger krijgt een zak met basismateriaal, dit is schrijf-en tekenmateriaal, knutselmateriaal,…
Elke vrijwilliger kan met vragen, moeilijkheden of problemen aankloppen bij het secretariaat in Sint-Amandsberg. Wij luisteren graag naar hun verhaal, opmerkingen of vragen naar advies!
In de loop van het schooljaar organiseert Uilenspel, naast een basisvorming, een aantal specifieke vormingen waarbij wordt ingespeeld op de noden en vragen die vrijwilligers hebben. Dit kunnen vormingen zijn rond ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ of ‘taalstimulering’, ‘leermethodes’,…
In de loop van het schooljaar komen alle vrijwilligers samen om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen tijdens het praatcafé.
Elke vrijwilliger kan educatieve spelletjes lenen bij Uilenspel of spelotheken van vzw JONG.

Gentblogt: hoe lang houden vrijwilligers het vol?
Miet Maes: We vragen om één schooljaar het engagement op te nemen. Heel wat vrijwilligers begeleiden hun kindje ook het volgende schooljaar. Zo groeit er een intense en mooie band tussen vrijwilliger en het gezin.

Gentblogt: Is er een minimaal engagement van aantal uren per week of zo?
Miet Maes: Als vrijwilliger bij Uilenspel ga je een uurtje per week langs bij het gezin/het kindje dat je begeleidt. We stellen vast dat een uur per week ideaal is om de motivatie van zowel het kindje als de vrijwilliger hoog te houden. Sommige vrijwilligers gaan regelmatiger op bezoek bij hun kindje, maar vanuit Uilenspel wordt dit zeker niet als verwachting geformuleerd. Uiteraard is iedereen wel eens ziek of met vakantie of kan het soms zo druk zijn (privé, werk,…) dat een bezoek aan het kindje op sommige momenten niet lukt. Dit is absoluut geen probleem. Vanuit Uilenspel kijken we voor vervanging indien de vrijwilliger lange tijd afwezig is.

Wie interesse heeft om bij de start van het schooljaar 2012-2013 een kindje te begeleiden, kan contact opnemen met de coördinatie van Uilenspel via info@uilenspel.be. Je kan ook een kijkje nemen op de website www.uilenspel.be voor meer informatie!

© 2012 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

 1. Reactie van Nan Luursema

  Naam van de fotograaf? Naam van de auteur?
  Het is mij niet duidelijk waarom #Gentblogt ze niet (of zelden) vermeldt. Dat kan toch niet! Wat is de gedachte achter dit niet-vermelden?

 2. Reactie van Sven

  Op gentblogt vind ik vrijwel altijd een naam van auteur en fotograaf hoor.
  Bij dit artikel staat ‘redactie’. Die bestaat ook uit vrijwilligers. Ik weet uit ervaring dat wie zich vrijwillig inzet voor iets, daar een band mee krijgt en het geen probleem vindt representatief te staan voor het initiatief zonder individuele naamsvermelding.
  Dus waar maakt u zich nu druk om?