Stad Gent legt afspraken vast voor grote private studentencomplexen

dinsdag 31 juli 2012 11u29 | Michel Vuijlsteke | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Het decreet grond- en pandenbeleid biedt de mogelijkheid dat private ontwikkelaars van studentencomplexen een samenwerkingsovereenkomst toevoegen aan hun bouwaanvraag waardoor ze vrijgesteld zijn voor het realiseren van een sociale last, zoals bepaald in het decreet. Die overeenkomst biedt dan garanties dat het studentenhuisvestingscomplex kwalitatief beheerd wordt. De Stad Gent greep die kans en sloeg de handen in elkaar met de Universiteit Gent en de hoger onderwijsinstellingen. Private ontwikkelaars kunnen nu bij hun bouwaanvraag een dergelijke samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Gent of een hoger onderwijsinstelling indienen.

De Gentse samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken rond onder meer de huurprijs. Zo mag de huurprijs van minimum 20% van de entiteiten maximaal 220 euro/maand per kamer of 300 euro/maand per studio bedragen. Het bevat ook heel wat afspraken en maatregelen die hinder voor de buurt en medehuurders voorkomen of beperken. Zo moet de private ontwikkelaar ook instaan voor het onderhoud van het voetpad en de buitenruimtes, het correct beheer van het huishoudelijk afval en de orde en netheid van de afvalophaalpunten en -lokalen. De ontwikkelaar maakt het gebruik van de fietsstalling verplicht en voorkomt of corrigeert het foutief plaatsen van fietsen in de buurt. Verder zorgt een huishoudelijk reglement ervoor dat de studenten met respect voor de medehuurders en de buurt in en aan het studentencomplex wonen en leven. Er komt een verplicht meldpunt voor klachten van medehuurders en de buurt waarbij de ontwikkelaar eventuele klachten ernstig opvolgt en zoekt naar oplossingen om de hinder te voorkomen of te beperken.

Bij niet of onvoldoende naleving van de overeenkomst hebben de onderwijsinstellingen het recht om op kosten van de private ontwikkelaar een beheerder aan te stellen voor de beheeropdrachten.

Voor de Stad Gent betekent die modelovereenkomst een kwaliteitsgarantie voor de nieuwe grootschalige studentencomplexen die zullen aangevraagd en gebouwd worden.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Stad Gent legt afspraken vast voor grote private studentencomplexen

  1. Reactie van yves

    In Gent is er zo één grote speler, en het is een goede zaak dat die duidelijke regels krijgt. In het verleden slaagde hij erin om een vergunning te krijgen voor een pand met “fietsstallingen” onder de trap, te bereiken via 8 à 12 traptredes. Daar staat uiteraard geen enkele fiets. De kwaliteit van de aannemers stond in functie van het rendement in plaats van duurzame kwaliteit. En mocht iemand zich afvragen waar al die isemokorreltjes in de Sint-Lievenslaan vandaan kwamen…