Burgemeester en schepenen, 2013-2018

zondag 11 november 2012 10u25 | Michel Vuijlsteke (tekst), Arnold Van Herreweghe (beeld) | 128 reacties
Trefwoorden: , .

Gent is wakker geworden met een nieuw College van Burgemeester en Schepenen, en een nieuw bestuursakkoord.

Daniël Termont, geflankeerd door Elke Decruynaere en Mathias De Clercq stelde de ploeg voor zes mensen van SP.A, en drie elk van Groen en Open VLD. Zeer uitdrukkelijk geen paarsgroen, geen kartel SP.A-Groen plus VLD, maar een SP.A-Groen-Open VLD-bestuur, met drie evenwaardige partners.

Het bestuursakkoord –alle 117 bladzijden– kan u alhier lezen. Termont vond het alvast een bijzonder goed voorteken dat er geen iota van de tekst op voorhand lekte.

De bestuursploeg, die vindt u hieronder.

bestuursploeg

Termont

Een gelukkig en opgelucht uitziende Daniël Termont (SP.A) doet er nog een ambtstermijn bij als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft ook het toezicht over de intercommunales en financiële participatie.

Mathias

Mathias De Clercq (Open VLD) blijft eerste schepen en schepen van Economie. De bevoegdheden jeugd en middenstand die hij had verschuiven, maar hij krijgt er wel Haven en Ondernemen bij.

Elke

Elke Decruynaere (Groen) krijgt een mooi gegroepeerde set bevoegdheden: Onderwijs en Opvoeding, en Jeugd erbij.

Tom

Tom Balthazar (SP.A) blijft schepen van Stadsontwikkeling en Wonen, en krijgt Groenvoorziening in de plaats van Milieu.

Filip

Het erg zware departement Openbare Werken en Mobiliteit gaat naar Filip Watteeuw (Groen): hij verlaat er het Vlaams Parlement (en dus zijn fractieleiderschap van Groen) voor. Het was al moeilijk, en met de keuzes in het bestuursakkoord wordt het er niet gemakkelijker op — er zal bijvoorbeeld heel erg stevig samen gezeten moeten worden met De Lijn. Alvast veel sterkte toegewenst.

Martine

Martine De Regge (SP.A), de vorige schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, wordt nu schepen van Personeelsbeleid, Administratieve vereenvoudiging en Facility Management.

Filip

We hebben een nieuwe feestenburgemeester! Christophe Peeters (Open VLD), staat Sport, Facility Management en Haven af, blijft bevoegd voor Financiën, krijgt er het pakket Innovatie en Middenstand bij, en ook Feestelijkheden en Feesten.

Resul

Resul Tapmaz (SP.A) wordt schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport. In de vorige legislatuur was hij schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging en Kwaliteitszorg.

Tine

Tine Heyse (Groen) wordt schepen van Milieu, Klimaat en Noord-Zuid. Ze wordt ook voorzitter van Ivago.

Tante Krul!

Annelies Storms (SP.A) wordt schepen van Cultuur en Toerisme. In de vorige legislatuur zat Feesten ook nog bij dat pakket, maar da’s nu dus naar Christophe Peeters.

De Duizendpootgeneratie!

Sofie Bracke (Open VLD) wordt de schepen waar wellicht het meeste Gentenaars van dichtbij mee te maken gaan hebben: ze wordt schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van Burgerlijke Stand.

Rudy

…en om de ploeg af te sluiten: Rudy Coddens (SP.A) is de nieuwe OCMW-voorzitter. Daardoor was hij al automatisch lid van het College, maar hij krijgt er ook nog de behoorlijk zware bevoegdheden van Werk en Armoedebestrijding bij — een homogeen bevoegdheidspakket, zowaar, en niet van de minst zware.

Ploeg

Ploeg

Ploeg

© 2012 GENTBLOGT VZW

128 reacties »

 1. Reactie van Hugues

  Ha, eindelijk, onder punt 3:
  “Dit moet onder meer concreet gestalte krijgen door een apart directiecomité voor de Gentse regio waarin het Gentse stadsbestuur een directe vertegenwoordiging krijgt.”
  en ook dit:
  “Verder zal het stadsbestuur bij De Lijn aandringen op volgende maatregelen:
  in het kader van het netmanagement en de strijd tegen overvolle trams en bussen moet de frequentie van de hoofdlijnen in Gent verhoogd worden tot 1 tram/bus per 6 minuten en worden nieuwe tramstellen ingezet;
  we willen een gebiedsdekkend laatavond- en nachtnet dat de hoofdlijnen van het dagnet bedient met op elke lijn een laatste rit tussen 0 en 1 uur ’s nachts”
  en dit is gewoon fantastisch:
  “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Daarom wordt de hele binnenstad binnen de R40 zone 30, met inbegrip van de Brugse Poort en de wijk Rabot, met uitzondering van de as Nieuwe Wandeling-Tolhuis. Daarenboven wordt de zone 30 ook uitgebreid tot alle woonstraten en wijkverzamelstraten buiten de R40. Strenge controles, heraanleg en sensibilisering maken dat zone 30 geen dode letter blijft. Daarbuiten kunnen invalswegen, ring- en verbindingswegen zone 50 blijven, maar ze zijn steeds uitgerust met veilige en comfortabele fietspaden.”
  Heb nog niet alles gelezen maar het ziet er tot hiertoe goed uit!

 2. Reactie van Hugues

  “17.19 De aanduiding van het openbaar vervoer is niet duidelijk voor de toerist. Er moet werk gemaakt worden van een beter leesbaar openbaar vervoer.”
  De aanduiding van het OV is niet duidelijk voor -iedereen-, dus dat is ook al een goed plan.
  Vorige week was ik voor 3 dagen in Basel en dit lijkt me ook een goed idee: “If you stay in a Basel hotel the public transport is free for you (all public transport in the city of Basel and its surroundings – zones 10/11 and EuroAirport). Ask for your free “mobility-ticket” at the welcome desk of your hotel”

  • Reactie van Grave

   Mooi van Basel. Dit compenseert ook een beetje het onbehagen dat je soms hebt in een onbekende stad waardoor je het openbaar vervoer soms te lang links laat liggen.

 3. Reactie van Michel Vuijlsteke

  Knip en plak wat mij bij een eerste lezing opviel:

  Er komt een verplicht inburgeringstraject vóór Roma steun krijgen van het OCMW. Geen idee hoe wettelijk afdwingbaar dat is, Europese Unie zijnde en zo, maar wél een goed idee. En er wordt extra aandacht geschonken aan de kinderen, which is nice. (En natuurlijk zeggen ze dat ze gaan proberen verder druk te zetten op de niveaus die aan de grond van het probleem iets kunnen doen, maar hey, ze kunnen maar proberen iets te doen, vermoed ik.)

  Als ik het goed begrepen heb, wordt het lichtplan herbekeken. Ik kan “Enkel als het zinvol is, worden gebouwen verlicht” niet anders lezen, ik. 

  Ik was zowaar ontroerd als ik deze las: “Voedselverlies wordt vermeden. Er wordt gekeken hoe de Voedselbank kan samenwerken met de Gentse horeca, organisaties en bedrijven.” Een veilige manier om overschotten in restaurants en onverkocht voedsel in grootwarenhuizen ergens nuttig te krijgen: hoera!

  Gent gaat helemaal voor het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwagen). Er komt een aan de rand van de stad een ring van Park&Ride parkings, en eens die er is, worden de invalswegen vernauwd. Yes.

  “Het stadsbestuur zal erop staan dat het mee zeggenschap krijgt over het beleid en de investeringen in het openbaar vervoer die door De Lijn in de Gentse regio worden ontwikkeld. Dit moet onder meer concreet gestalte krijgen door een apart directiecomité voor de Gentse regio waarin het Gentse stadsbestuur een directe vertegenwoordiging krijgt.” Lovenswaardig en verschrikkelijk hard nodig, maar ik kan me in geen honderd jaar inbeelden dat die vlieger bij De Lijn ooit zal opgaan.

  Er komen fietsservicepunten en perslucht in de muur hier en daar. Wijs.

  Ik zie niet goed hoe ze het gaan doen, maar de afrit van de autostrade die nu nog in het midden van de stad uitkomt, zou alleen nog in een Park&Ride uitkomen, en de rest zou afgebroken worden. Dat zou dan maken dat het blauwe een parking wordt (op verschillende niveaus, vermoed ik?), en dat al het groene één park wordt. Dus dat we weer een écht Zuidpark hebben in plaats van wat strookjes gras links en rechts van een autostrade:

  Park

  Het hele gebied binnen de ring wordt zone-30. Wohohow. 

  Er waren al wat pilootprojecten, maar kijk: de stad gaat elke school helpen met het opstellen van een schoolvervoerplan.

  Ik zie in puntje 4.11 “We gaan voor de uitbouw van een wetenschapspark op The Loop.” — lees ik daar dat het Rijvisscheparkwetenschapspark afgevoerd is, of is dat een nieuw?

  Bij elke nieuwbouw met meer dan 20 wooneenheden, moet 1 op 5 sociale huurwoningen worden. Neen aan getto’s, goed zo. 

  Da ne stek maat: “Om te vermijden dat sociale huurders in nieuwbouwprojecten nog jaren door de modder moeten lopen, zal de Stad Gent een projectleider aanstellen voor het ontwerpen en het aanleggen van het openbaar domein bij sociale huisvesting. Deze kan de taak van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) overnemen.” — het was redelijk schaamtelijk soms, hoe de woningen al helemaal klaar waren, maar de wegen ernaar niet wegens Vlaemsch.

  Ook geen idee hoe realistisch en hoe betaalbaar, maar het zou wel wijs zijn, met al die winkels die twee troosteloos lege verdiepingen hebben boven het gelijkvloers, en al die winkelstraten die ‘s avonds troosteloos leeg zijn: “Via een stimuleringsbeleid willen we wonen boven winkels aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een premie te geven voor eigenaars die deze ruimtes willen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of het stedelijk huurkantoor.”

  (Een heel persoonlijke zeer luide HOERA!: het Baudelohof wordt heraangelegd en uitgebreid tot tegen de Leie door de Baudelokaai af te sluiten. Fantastisch, want er wordt redelijk wat sluipverkeer als een fuik door de waterwijk geleid:

  Park2

  Kijk nu, open dinges-initiatieven: “Het stadsbestuur zet in op de vermindering van de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen o.m. via digitalisering en begeleiding. De stadsorganisatie zal haar openbare databases digitaal ter beschikking stellen zodat toepassingen kunnen ontwikkeld worden ten behoeve van de Gentenaars en de Gentse ondernemingen.”

  Als dit er nog niet was, kan ik me inbeelden dat dat wel nuttig zou zijn: er komt een permanent sectoroverleg met de horeca. Handig voor evenementen en werken en alles, peins ik zo. 

  Democrazy zal content zijn: “We onderzoeken waar een middelgrote pop- en rockzaal kan komen in Gent, en zetten de nodige stappen voor realisatie. Indien mogelijk komen de kelders van het oude Wintercircus daarvoor in aanmerking.”

  Ik had er al van gehoord, maar kijk, ‘t staat in het bestursakkoord: “We willen de Leopoldskazerne aankopen en onderzoeken welke rol deze in de toekomst kan spelen als broedplaats voor de creatieve ondernemers en kunstenaars, als vestigingsplaats voor ateliers, repetitieruimtes, galerijen en bedrijven die actief zijn in de creatieve economie.”

  Vind ik leuk, zei hij met een Facebookduimpje erbij: “Gentinfo wordt uitgebouwd tot een meer complete informatieve front office. Gentinfo is niet alleen telefonisch en per email te bereiken, maar krijgt ook fysieke loketten in de wijken en deelgemeenten.” Die mensen zijn zó goed!

  Wijs: “Het achterste deel van de Blaarmeersen, aan de overzijde van de vijver, wordt uitgebouwd als zone voor natuurrecreatie en sluit aan bij de Snepmeersen en de Assels, twee prachtige natuurgebieden. Naast de ‘bijenboerderij’ op de oude skiheuvel, kan rond de heuvel een beperkte ‘kinderboerderij’ worden uitgebouwd, waarbij de dieren meteen ook voor een natuurlijk beheer zorgen.”

  Toeristenbussen zouden uit het centrum gehouden worden. Yay!

  En het schuthok verdwijnt uit het Citadelpark.  :)

  • Reactie van winfried Huba

   Zo leuk geschreven Michel.
   Ik kreeg zin om er nog ne keer op te gaan stemmen.
   ;-)

  • Reactie van Jean

   Aan de kommaneuker Vuijlsteke

   Als je, selectief dan nog, bepaalde mensen er wenst op te wijzen dat ze een punt of een letter verkeerd plaatsen (blijkbaar omdat je inhoudelijk geen argumenten hebt), moet je in de eerste plaats zorgen dat je zelf geen tik- en spelfouten maakt. Ik ga hier geen overzicht plaatsen van al je fouten in je voorgaande tussenkomst. Het zou te veel plaats innemen. Het gaat zowel om taalfouten, stijlfouten, verkeerd gebruik van woorden enz. En dit in je eigen commentaren, natuurlijk niet in de teksten van het bestuursakkoord.

   Dat je als computernerd zelfs het woord e-mail niet juist kan schrijven, is hilarisch. Op zich vind ik dit niet zo belangrijk in een forum. Maar dan moet je anderen niet verwijten niet te kunnen schrijven. Om een boodschap duidelijk te maken, is taal en stijl belangrijk. Toch gaat het in de eerste plaats om de inhoud. Ieder op zijn manier. Op een forum wordt snel geschreven. Het is geen literair werk. Dus veel tijd om na te kijken, is er niet. En ja, iedereen, schrijft volgens zijn of haar niveau, en iedereen maakt daarenboven wel eens verstrooidheids- of tikfouten. Dat is niet zo erg.

   Laten we het dus voortaan inhoudelijk houden, ook als je niet akkoord gaat met die inhoud. Iemand persoonlijk aanvallen is niet netjes en draagt niet bij tot een volwassen discussie. Dus als ik de Stadshal een veredelde schaapsstal vind, die tussen Belfort, stadhuis en Sint-Niklaaskerk niet op zijn plaats staat, dan kan dat nooit aanleiding zijn om me persoonlijk aan te vallen.

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Als iemand nog eens een voorbeeld van een bijzonder onhandige paraleipsis nodig heeft, zal ik ze naar bovenstaande reactie van mijnheer Eeckhout verwijzen.

    En schrijf dan ook vooral een e-mail naar de mensen die het bestuursakkoord geschreven hebben, om ze ervan op de hoogte te brengen dat ze in puntje 14.2 op pagina 89 verkeerdelijk “email” geschreven hebben.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Het Rijvisschewetenschapspark wordt inderdaad afgevoerd. Het wordt herbestemd als bos.Zie onder punt 6.21.
   Leuk om weten is ook dat de geplande fietsbruggen over de R4/Ringvaart en de E40 naar het Parkbos niet meer expliciet vermeld worden onder de missing links. Het inzicht groeit met de jaren.
   Onder het punt 6.4. is er dan weer sprake van uitbreiding van het wijkpark Hekers. Hoe men dat zal klaar spelen is mij een raadsel. De geplande nieuwe sporthal daar samen met de bouwplannen op de terreinen van de Zonnebloem zal immers het bestaande wijkpark doen inkrimpen.

   • Reactie van yves

    @ Arthur: de geplande fietsbruggen over de R4/Ringvaart en de E40 naar het Parkbos zijn nooit expliciet vermeld als missing links. Het zijn onderdelen van een toekomstige fietsas met groot potentiëel. Mijn boezemvriend is dit jaar vanuit Oudenaarde naar De Pinte verhuisd. Hij is geen verstokt fietser, maar wel op zoek naar een veilige fietsverbinding met Gent. Hij wacht op zo’n veilige as. En hij niet alleen.
    Weet je wat missing links zijn? Bijvoorbeeld het stukje Hundelgemsesteenweg tussen Botermarkt en spoorwegbrug, een paar honderd meter brede weg, zonder fietspad. Of het stukje weg langs het kippenparkje tussen de Coupure en kruispunt Martelaarslaan en Groot-Brittaniëlaan. Dat zijn èchte missing links.

    • Reactie van Arthur De Decker

     Yves,
     hoezo? de geplande fietsbruggen naar het Parkbos zijn wel degelijk ten onrechte voorgesteld en doorgedrukt als missing links hoor.Zie bijvoorbeeld het collegebesluit van 10/09/2009 over “aanleggen van een fietsverbinding over de E40 en over de Ringvaart/R4 als missing link voor de realisatie van een langzaam verkeersas op de oude spoorweg Gent-De Pinte: uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Bijzonder bestek nr nr.09542/01/00/00/00.”(raming 50.000 euro). Het bestuur werd duidelijk voorgelogen en met valse argumenten om de tuin geleid en over de streep getrokken, ook in de verantwoordingsnota. Het verzoek om dit eens te laten nakijken door een neutraal studiebureau werd indertijd ongemotiveerd afgewezen.

  • Reactie van Jimmy

   De B401 afbreken en in het blauwe gedeelte enkel nog een Park&Ride al dan niet op verschillende niveau’s. Park OK, maar ride? Met wat? Het WW Plein met alle trams en bussen is nog circa een kilometer stappen… Zal een groot succes zijn… (dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit van uw artike michel…)

 4. Reactie van Veekman

  Succes voor de nioeuwe ploeg
  Hopelijk maakt men toch een deel van de beloftes waar
  Heel positief voor de zwakke weggebruikers alleen mis ik nog een degelijk aanpak aan het macho gedrag van sommige fieters tenopzichte van voetgangers, ouderen en rolstoelgebruikers. Voetpad moet terug aan de aller zwakste weggebruikers terug gegeven nl voetgangers.

  • Reactie van birger

   Termont heeft beloofd de fietsers die hij op het trottoir tegenkomt eigenhandig van hun velo te sleuren. Veel meer zal de nieuwe ploeg er niet tegen kunnen doen waarschijnlijk.

   • Reactie van yves

    Niet zo pessimistisch. Dit nieuwe bestuur kiest duidelijk voor het STOP-principe. Voetgangers (met de S van stappers) gaan voor op fietsers (met de T van trappers).
    En fietsers gaan voor op auto’s (met de P van privaat vervoer). Als fietsers meer plaats krijgen, is er minder reden om het voetpad op te springen. Kom de ochtendspits in ons(Toekomst)straat bekijken, en je snapt het plaatje. File, gewriemel naar links en rechts, af en toe een ongeduldige automobilist die links tegen de richting voorbij racet… Niet iedereen durft tussen de auto’s te blijven. En jawel, ook ik vind dat sommige fietsers op het voetpad te roekeloos snel fietsen. Een beleid dat fietsen en stappen wil stimuleren geeft ze die -waar mogelijk (een rekbaar begrip)- elk zijn ruimte. Dat was afgelopen jaren zelden het geval. Neem nu het Keizerpark. Fietsers en voetgangers worden er op elk pad als gemengd verkeer behandeld. Dinsdag zet ik op Fietsbult foto’s van wat dit in de praktijk soms betekent.

    • Reactie van Veekman

     Ik zelf ben niet pessimistsch en gelukkig gedragen niet alle fietsers zich als macho’s maar als je ziet hoe men in de voetgangerszone in centrum sommigen der door fietsen gelijk beroepsrenners die bijna aan de eindmeet komen heb ik toch bedenkingen hoor gelet op feit dat niemadn daarop reageert Er moet respect zijn tussen voetgangers en fietsers maar wel van beide kanten en verkeersregels moeten worden gerespecteert maar blijkbaar zijn velen gehaast en alles moet snel gaan en iedereen moe tmaar uitwijken voor dat groepje van mensen Meestal zijn jongeren (studenten) maar ook ouderen gedragen zich soms ook zo

    • Reactie van yves

     Zoals beloofd.

  • Reactie van 3S

   Voetgangers boeken ook een overwinning:
   De voetgangers krijgen er blijkbaar een wandelpad bij, en kunnen niet meer “verdwalen” tussen de fietsers op het fietspad van de Coupure-Links:

   Langs de Coupure Links wordt de fietsas omgebouwd tot een fietsstraat met toegangsverkeer beperkt tot de omwonenden.

   Ik lees dat als:
   *het fietspad achter de bomen langs het water van de Coupure verandert van fietspad in wandelpad
   *fietsers op deze hoofdfietsroute verhuizen naar de rijbaan, gemengd verkeer met de auto’s van bewoners
   *de straat wordt doorgeknipt zodat alle andere auto’s verdwijnen naar de stadsring.
   (*en een deel van het autoverkeer op de stadsring verhuist naar de R4 dia afgewerkt wordt)

  • Reactie van 3S

   “Het Commissariaat Nieuw Gent voerde een dergelijke actie uit op vrijdag 5 oktober 2012.

   Resultaat:

   25 onmiddellijke inningen wegens rijden op trottoir met fiets”

 5. Reactie van Kurt

  Als ik goed gelezen heb wordt de Kortrijksepoortstraat zone 30 (no problem); en daarnaast zal er ofwel niet meer geparkeerd kunnen worden, of enkel door bewoners nog kunnen geparkeerd worden, ofwel zal ‘t dagtarief fors stijgen?

  • Reactie van Roland

   Het is hier bij ons nu al 2 euro/uur en dat tot 24.00 uur! Nog duurder?

   • Reactie van yves

    Even objectiveren via de site van het Parkeerbedrijf.

    Kortparkeren

    van 9 tot 19 uur: Maximum 3 uur parkeren aan 2 euro per uur
    (de parkeertijd is fijn opdeelbaar: je kan betalen per stap van 10 cent)
    van 19 uur tot 24 uur (=avondparkeren): Maximum 5 uur parkeren aan 1 euro per uur
    (de parkeertijd is fijn opdeelbaar: je kan betalen per stap van 10 cent)
    Dagparkeren van 9 tot 24 uur: 10 euro voor een volledige dag
    Uitzondering: Werknemerstarief
    Dankzij het zogenaamde ‘werknemerstarief’ betaal je in deze centrumzone slechts 5 euro voor een volledige dag parkeren. Je kan van dit voordeeltarief genieten door een Persoonlijke Elektronische Parkeermeter te kopen en een speciale waardekaart ter waarde van 100 euro, waarop 20 langparkeertickets geprogrammeerd staan.

  • Reactie van S

   Ha, we zullen dus zien hoeveel de Lijn nog in de pap te brokken heeft, want je mag van hen niet richting station fietsen ‘omdat de tram inclusief haltestops daar 30km/u moet halen’.
   Als het dan toch zone 30 wordt misschien toch een reden om fietsverkeer richting station toe te laten?

 6. Reactie van Jens Samson

  En daar hebben we groene fundamentalisme. Dat postje van eerste schepen moet toch wel erg belangrijk zijn dat de VLD hierin meegaat.
  Ik bereid me in ieder geval voor op sterk gestegen reistijden ‘s morgens en ‘s avonds, al die auto’s die niet meer over de B401 gaan kunnen rijden zullen wel ergens moeten passeren, en op meer verkeersagressie ten gevolge van ‘automobilistje pesten’ en het koppig doorvoeren van zone-30 op nagenoeg het hele Gentse grondgebied.
  Arm Gent, en arme hardwerkende tweeverdieners als wij die er wel wonen maar niet werken.

  • Reactie van mht

   Och here, och God.

  • Reactie van marc

   ik ben eigenlijk eens benieuwd naar jouw voorstellen op het vlak van mobiliteit. Meestal lezen we alleen maar IK en MIJN in jouw reacties (sorry, als het niet zo is, maar het komt wel zo over). Graag ook onderbouwde reacties en geen dooddoeners. Jij ziet toch ook dat het momenteel vaak strop loopt (pun intended)? Ik ga er even van uit dat je kinderen hebt. Wel, die gaan niet eeuwig klein blijven en mee moeten met jou in de auto. Geloof me, dan ga je blij zijn dat er een zone 30 is in de buurt van scholen en woonstraten. En is het verder niet juist handig als je buiten Gent werkt: je hoeft dan ‘s ochtends toch niet aan te schuiven om de stad uit te geraken.

   • Reactie van marc

    voor alle duidelijkheid: met jou bedoel ik Jens Samson :-)

   • Reactie van Jens Samson

    Ik krijg er iets van dat dit soort beslissingen altijd genomen worden door mensen die denken dat ze ‘voor het eigen goed van anderen’ in hun plaats kunnen beslissen, een beetje zoals de blanke man ten tijde van de kolonisatie voor de Kongolees besliste.

    Om te beginnen moet ik ‘s ochtends wel aanschuiven om de stad uit te raken. U moet mij eens uitleggen hoe het afsluiten van een grote in- maar ook uitvalsweg het mij makkelijker zal maken om uit de stad te raken. De mensen die ‘s morgens uit de stad rijden zijn diegenen die niet in Gent werken, die zullen blijven de auto nemen, alleen moeten die straks met zijn allen over minder straten met minder rijstroken. Momenteel is er op de Burggravenlaan één rijstrook afgesloten door een bouwwerf, het is misschien een goed idee om te zien wat dit doet op de lengte van de files komende vanuit Ledeberg.

    Maar dat alles valt in het niet met wat er me ‘s avonds zal te wachten staan, dan moet ik de stad weer in, over minder rijstroken en minder wegen. Wat nu reeds een probleem is wordt dan een echte ramp.

    En ja, ik heb kinderen, en nee, die moeten niet eeuwig met me mee in de auto, maar de volgende 6 jaar alvast nog wel. Ik ben eens benieuwd hoe leuk ze het zullen vinden op school als ik er ‘s avonds niet meer in slaag om hen op tijd af te halen.
    Ik ben ook benieuw hoe leuk mijn kinderen het zullen vinden om nog meer tijd op school door te brengen en nog minder thuis. En als ze dan eindelijke papa en mama zien ‘s avonds dan zijn die beiden op van de stress, de ene door in roodgroene files te staan, de ander door de dagelijkse vertragingen en/of afschaffingen op de combinatie trein/metro.
    De simpele waarheid is dat het openbaar vervoer niet meer gebruikers aan kan.
    Je moet eens proberen om hier ‘s morgens op de Burggravenlaan de bus te nemen richting station, ze zitten allemaal proppensvol, zo erg dat ze regelmatig zelfs niet meer stoppen.

    En wat die zone 30 betreft, hier op de Burggravenlaan is het (momenteel) nog 50 km/U, en wat mij betreft moet dat zo blijven.
    Het echte probleem zit hem bij de roodrijders (zowel automobilisten als fietsers wedijveren hier om de eerste plaats) en diegenen die veel te snel rijden (en neen, dan heb ik het niet over 53 km/u i.p.v. 50, maar wel over 70 of 80). Helaas, in plaats van het beleid op die overtredingen toe te spitsen kiest men er liever voor om maar overal een bord van 30 km/u neer te zetten, dan is makkelijker en straft per definitie alleen diegenen die zich gemotoriseerd voortbewegen. De daaruitvolgende file handhaaft bovendien automatisch die snelheidslimiet.

    Mijn voorstel is dus dat we de B401 open houden, dat we niet minder rijstroken gaan voorzien richting de stad en dat we niet overal zone 30 borden gaan neerpoten en dat we de R40 niet naar 2 x 1 rijstrook brengen. De naïeve gedachte dat als we het maar moeilijk genoeg maken dat dan alle auto’s op een magische manier zullen verdwijnen moet eindelijk eens aan de kant gezet worden.
    Wat we wel zouden moeten doen is de BESTAANDE regelgeving verder afdwingen, voor ALLE weggebruikers, dus ook voor fietsers.
    En ja, dan blijft het strop lopen, maar misschien minder dan het zal strop lopen met wat er nu wordt voorzien.

    • Reactie van stef

     zoals ik het bestuursakkoord lees gaat het over het geleidelijk invoeren van maatregelen die de mobiliteit bevorderen. Groener, maar ook beter, lees ik. En met een striktere opvolging van de regels voor alle gebruikers.

    • Reactie van mht

     De oplossing is dus de problemen negeren en verder doen alsof er niets aan de hand is? Nou zeg.

     • Reactie van Jens Samson

      Nee, de oplossing is in ieder geval niet nog grotere problemen creëren.

    • Reactie van Marc

     mensen die beslissingen nemen voor het eigen goed van anderen is nu eenmaal democratie vrees ik. Buiten (een stuk van) de B401 worden er ook nergens in- of uitvalswegen afgesloten bij mijn weten. Wel integendeel: met de Vaerewijckweg aan het station is er recentelijk nog eentje bijgekomen. Elke avond is het file vanop de R4 tot voorbij The Loop. Waarom? Omdat er infrastructuur voor gecreëerd is. En iedereen weet dat infrastructuur verkeer aantrekt.
     Verder lees ik opnieuw voornamelijk zaken die op jouw eigen situatie betrekking hebben (werf aan de Burggravenlaan bv, die maar een tijdelijke situatie is en waar er de facto altijd maar 2 x 1 rijstrook is – de andere is een voorsorteerstrook). Kun je het eens in een groter geheel kaderen, want de Gentse mobiliteit is meer dan enkel de B401, al dan niet afgesloten. Verder mag je niet vergeten dat een heleboel mensen die buiten Gent werken met openbaar vervoer of fiets gaan werken. Die gaan volgens mij baat hebben bij de nieuwe plannen. Je geeft zelf immers aan dat bussen vaak eivol zitten. Een frequenter openbaar vervoer zou daar al soelaas kunnen brengen.
     Hoe meer invalswegen je creëert, hoe voller ze zullen zitten.
     Over de rood- en hardrijders ben ik het volledig met je eens: die moeten eruit. STellen dat Zone 30 files creëert, vind ik dan weer wat kort door de bocht.

     • Reactie van Stan

      Is nochtans eenvoudig want één kilometer rijden aan 25 km/uur duurt dubbel zo lang dan aan 50 km/uur en daarom zijn er dan gemiddeld dubbel zo veel auto’s op die ene kilometer. Dit heet een vlotte doorstroming (of meer capaciteit) en deze wordt nu overal nog meer beperkt waardoor men gemiddeld aan 5 km/uur rijdt waardoor er tien maal meer auto’s staan (zie de lessen van het groene verkeersinfarct in Mortsel).

     • Reactie van Marc

      ik vrees dat het niet zo simpel is als je voorstelt, Stan. Het is niet door de maximumsnelheid te verdubbelen dat je ook de capaciteit verdubbelt. Vlotte doorstroming heeft met meer te maken dan enkel snelheid: denk aan mensen die links- of rechtsaf moeten slaan, verkeerslichten, parkeren, enzovoort.

     • Reactie van Jens Samson

      Ik denk dat wij een verschillene mening hebben over democratie, maar goed.

      De mythe dat meer infrastructuur meer verkeer in de hand werkt zou ook eens ontzenuwd mogen worden. Net alsof mensen zouden denken : ‘O, daar ligt een nieuwe weg, laat ik die eens gaan verkennen.’ Mensen kunnen bovendien maximum met één auto tegelijk rijden, dus er zit al zeker een bovengrens op die theorie. Bovendien zou ik liever in de file op The Loop staan dan in een file in een zone 30, de lengte van de file is voor mij heel wat minder belangrijk dan de doorlooptijd.
      Trouwens, hoeveel van de mensen die in de file aan The Loop staan namen vroeger de afrit naar de N60 die nu afgesloten is ? Of stonden vroeger in de file op de Kortrijksesteenweg richting de Sterre ? Nogmaals, mensen staan niet voor hun plezier in de file, maar omdat ze geen andere keuze hebben. En een OV net dat iedereen een alternatief kan bieden is onbetaalbaar.

      En dat zone 30′s files in de hand werken is toch evident. In een netwerk is er steeds een optimaal pad. Als je van alle paden in het netwerk de doorvoercapaciteit (of snelheid, maar indien het correct gedaan wordt hangt de weginrichting samen met de maximumsnelheid) gaat beperken en bovendien nog een aantal paden gaat afsluiten dan is de totaalcapaciteit van het netwerk gedaald. Wetenschap heet zoiets.
      En dat ik vanuit mijn eigen situatie redeneer, dat is nofal logisch, ik zal er de last van hebben, en dat als dank voor het maar hebben van één auto en het niet vluchten naar en verkaveling zoals zovele anderen.

     • Reactie van 3S

      Jens,

      je moet ook in rekening brengen dat openbaar vervoer en fiets veel meer capaciteit hebben dan autoverkeer (aantal vervoerde mensen per meter breedte van de infrastructuur).

      Je moet ook in rekening brengen dat de autofiles momenteel de capaciteit van het OV kunstmatig beperken, en dat de nabijheid van het autoverkeer en het bijhorende onveiligheidsgevoel het aantal fietsers kunstmatig beperkt.

      Je kunt het je misschien niet voorstellen omdat je enkel de huidige situatie in Gent kent, maar in andere steden slaagt men er wel in om een meerderheid van de verplaatsingen met het openbaar vervoer (Zwitserse steden) of met de fiets (Nederlandse steden) te doen.

      Die steden zijn leefbaarder. En de bevolking is daar tevreden mee.

      En ook daar zijn er mensen die met de auto moeten gaan werken. Maar er zijn er minder.

     • Reactie van 3S

      Stan, je hypothese dat een halvering van de snelheid de capaciteit halveert, klopt niet.

      In werkelijkheid rijden de auto’s ook dichter opeen als ze trager rijden.

      En in de praktijk doet de pieksnelheid er niet zoveel toe. Als iedereen sneller rijdt, betekent dat gewoon dat dezelfde rij auto’s voor jou aan de file van het volgende kruispunt staat aan te schuiven, en dat je even lang moet wachten…

      En trager verkeer betekent ook vlotter invoegen of oversteken, want je moet minder veiligheidsafstand laten.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Maximumsnelheid optrekken naar 100 per uur in de stad. Dan kunnen er dubbel zoveel auto’s rijden, dus maar half zoveel files!

    • Reactie van yves

     @ Jens. De huidige mobiliteitssituatie (steeds méér auto’s in een dichtslibbende ruimtelijke ordening) heeft veel nadelen, waaronder een negatieve gezondheidsspiraal. Ooit iemand met zijn kleine kinderen vanuit Gent weten verhuizen naar de streek tussen Toulouse en Carcassonne… en wèèèg was het gezondheidsprobleem van de zoon. Ik hoor momenteel hetzelfde van een collega wiens zoontje regelmatig logeert bij de grootouders aan zee: wèèèg is de verstopte neus. Individueel vervoer moet minderen (daarom spreek ik niet over jouw persoonlijke situatie, weet ik veel…) Je omschrijft wel perfect de stress van 2 ouders met opgroeiende kinderen, en ook je keuzes hierin. Zou het kunnen dat er in identieke situaties door andere mensen andere keuzes zouden gemaakt worden, die minder stress creëren? Je hebt de volle vrijheid om jouw keuzes te maken, maar wie een beetje de verkiezingen gevolgd heeft weet dat de winnaars (SP-A/Groen) héél duidelijk hun nek uitgestoken hebben omtrent een omslag qua mobiliteitsgewoontes. Kortom: er is een immens deel van de stad die hiervoor gekozen heeft. Zal dit vanzelf gaan? Nee. Zullen er geen problemen of nadelen opduiken? Tuurlijk wel. De werf Gent-Sint-Pieters zal bijvoorbeeld nog 10 jaar duren. Maar er is vermoedelijk goed nieuws voor je echtgenote: als de spoorwerf tussen Denderleeuw en Brussel klaar kan er een capaciteitsuitbreiding komen. Wie weet wanneer deze werf klaar is? Speciaal voor jou is men de komende 2 jaar massaal aan het investeren rondom het UZ en Zwijnaarde. Er wordt dus massaal geld gepompt in automobiliteit. Kortom, anno 2012 heb je gelijk: het openbaar vervoer kan niet meer reizigers aan. Maar lees het bestuursakkoord: men wil graag anders. Zal dit lukken? Zoals Marc schreef: enkel met een grotere capaciteit van openbaar vervoer. En dat wil zeggen: minder auto’s binnen onze mierenhoop. Ik hoop van harte dat ook jij en je kinderen er ooit zal kunnen van genieten (of klink ik nu te melig?).

     • Reactie van Jens Samson

      * Hoeveel van de luchtwegenproblemen zijn aan het verkeer te danken en hoeveel aan de kanaalzone ?
      Toch raar dat men in Zelzate minder verkeer heeft maar meer luchtwegenproblemen.
      * Ik zat te wachten tot iemand zou zeggen dat het mijn eigen schuld is. Mijn vriendin werk in Brussel en ik in Bredene, waar zouden we dan moeten wonen ? Moet één van ons van werk veranderen zo dat we kunnen verhuizen ? Wat dan met onze kinderen die hier opgroeien en hier vrienden hebben ? Wat als één van ons zijn werk verliest, weer verhuizen ?
      * Dat immens deel van de stad dat er voor gekozen heeft, ten eerste had het kartel in absolute cijfers geen meerderheid, dus meer mensen hebben er niet voor gekozen, en het is wel kort door de bocht om te stellen dat al wie op het kartel gestemd heeft ook voor dit mobiliteitsbeleid is.
      * De spoorwerf tussen Denderleeuw en Brussel is voor zover ik weet voor het GEN, dat zal niet tot in Gent rijden (en zal ook niets doen voor de vele vertragingen, afschaffingen van treinen en metro’s en tegen de stakingen).
      * Die massale investeringen rond het UZ zijn er niet speciaal voor mij, maar welk speciaal voor het UZ en speciaal voor het nieuwe voetbalstadion. Los van de hinder die het me het komende half jaar zal opleveren had het voor mij niet gemoeten. En als men dan nog eens zo slim was geweest om de tram door te trekken tot aan het stadion, maar neen. Wellicht kunnen ze dan binnen een paar jaar weer alles opengooien.

      Mijn punt is gewoon dat er altijd files zullen zijn, maar wat men nu gepland heeft zal er enkel voor zorgen dat die nog wat langer zullen worden. Dat men meer inzet op openbaar vervoer *in de stad*, geen probleem, maar buiten de stad blijft openbaar vervoer vooral duur en weinig doeltreffend. Automobilistje pesten zal dan ook weinig constructiefs bijdragen, het zal alleen het leven van mensen zoals ik veel moeilijker maken.

     • Reactie van yves

      Hey Jens, absoluut niet je eigen schuld, daar moet je niet op wachten. Maar wel je eigen keuze, da’s iets anders. Met voor- en nadelen, die (soms) veranderen.

      *De spoorwerf Denderleeuw-Brussel zal een capaciteitsverdubbeling creëren, die ook het aanbod vanuit Gent kan beïnvloeden. Pas als deze werf klaar is kunnen er vanuit de Dampoort meer treinen naar Brussel rijden. En laat ons hopen: ook vanuit Gent Sint-Pieters.

      *Eind 20e eeuw vertelde me iemand: elk nieuw gezin impliceert nieuwe auto’s, want de oudere gezinnen hebben meestal één of geen auto’s, de nieuwere één of twee. Die maatschappijtrend is eindig, zeker voor steden. Vol is vol. Dat werd 20 jaar geleden voorspeld, en ook ik had moeite om dat te geloven. Tot de straat voor mijn deur dichtslibte. En tot ik de statistieken zag van groeiend autobezit.

      Je redeneringen ivm trams en openbaar vervoer kloppen. In verband met de R4 niet. Verkeer is als water. Enkel waterdichte schotten kunnen het tegenhouden. Een stad die wil verdichten (dus meer inwoners onderdak bieden èn de levenskwaliteit doen stijgen) is enkel haalbaar met minder autoverkeer. Die omslag zal langer dan 6 jaar duren.

     • Reactie van Birger

      @Jens: Het is niet aan mij om de keuzes van anderen te maken, en ik heb geen zicht op hoe en waar precies je werkt, maar als je in Bredene werkt, is er dan geen mogelijkheid om met de fiets naar het station te rijden, de trein te nemen naar Oostende (drie treinen per uur) en vandaar met de fiets of de bus of de tram naar je werk te gaan?
      En de verdubbeling van de sporen zal weinig doen aan de afschaffingen en stakingen, maar zal heel zeker wel een effect hebben op de vertragingen tussen Gent en Brussel.

    • Reactie van 3S

     Jens,

     je bekijkt het nogal eenzijdig door enkel naar de inkorting van de B401 te kijken.

     Vergeet niet dat de mobiliteit voor auto’s in de ruime omgeving van de Burggravenlaan gaat verbeteren door de afwerking van de 15 werven van de R4-zuid de komende jaren, want dat is de volgende brug over de Schelde.

     “De simpele waarheid is dat het openbaar vervoer niet meer gebruikers aan kan.”

     Dat klopt niet. Een aantal belangrijke maatregelen gaat over de doorstroming van het openbaar vervoer.
     Als bus of tram dubbel zo snel door de file geraakt. is dat niet enkel een halvering van tijd voor de reizigers.
     Het betekent ook dat die bus of tram dubbel zo snel aan zijn volgende ronde kan beginnen, en dat hij dus op dezelfde tijd dubbel zoveel reisigers kan oppikken!!!

     Dubbel zoveel reizigers, die dan nog meer willen betalen voor service, betekent meer inkomsten. En meer rentabiliteit betekent dat men nog meer bussen en trams kan inleggen waar nodig!

     “En ja, ik heb kinderen, en nee, die moeten niet eeuwig met me mee in de auto, maar de volgende 6 jaar alvast nog wel.”

     Beeld je eens in als ze door een kindvriendelijker en veiliger mobiliteit vroeger zelf naar school kunnen stappen. Of vanaf 8,5 jaar zelfstandig naar school fietsen zoals in Nederland.
     Wat een tijdwinst voor ons, ouders!

    • Reactie van 3S

     In het bestuursakkoord staat toch niet dat de Burggravenlaan zone-30 wordt, wel bijvoorbeeld de binnenstad binnen de R40.

  • Reactie van BV

   @Jens: Ik zou nog niet te vroeg wanhopen. In het bestuursakkoord staat dat de afbraak van de B401 ‘aan het Vlaamse Gewest wordt gevraagd’. Er wordt ook gesproken over de ‘toekomstige’ tramlijn 7. Er zal m.a.w. nog zéér veel water naar de zee vloeien vooraleer al die projecten gerealiseerd worden, als ze al gerealiseerd worden (zie: stadsbos).

   • Reactie van Kurt

    Klopt. Er was bvb. ook al al sprake van wonen boven winkels toen ik nog studeerde, en dat was begin jaren ’90. Klinkt goed, maar komt er al 2 decennia niet van. En dat zal voor veel van ‘t bestuursakkoord gelden.

    • Reactie van Nicola

     Zou dit niet nog van de jaren 80 kunnen dateren, dus @jens: er is hoop, hoop ik…

     • Reactie van Jean Marie DE WULF

      Midden jaren zestig was dit al een thema in Sint Lucas……

  • Reactie van anneke

   @jens
   wij hebben ook kinderen, en 1 van ons tweeverdieners moet naar brussel. ewel, wij doen alles (ook de 5jarige dochter) met de fiets. en ik vind het een schande dat er nog steeds 50km/h (oeps sorry da’s de officiële snelheid, er wordt daar veel harder gereden)op de burggravenlaan wordt gereden. wij moeten daar dagelijks 2x langs om de kids op school af te zetten en te halen. Er is geen mogelijkheid voor mijn dochter om daar veilig een parcours op het voetpad te rijden, dus de 5jarige rijdt op het fietspad en we rijden naast haar. de fietspaden zijn daar veel te smal voor en veilig fietsen zit er daar niet in. ik vind dat ik daar echt weggepest wordt door de automobilisten, terwijl ik verdorie mijn best doe om geen extra autoverkeer te genereren. de file die je beschrijft op de burggravenlaan nu (daar waar de laan nu tijdelijk richting gsp 1 rijstrook heeft op de brug) was er trouwens niet toen het schoolvakantie was. heel simpel gesteld: het zijn dus allemaal mensen zoals ik, met kinderen die voor die file zorgen. moesten ze met de fiets komen dan zou die file er niet staan en zouden de mensen die echt niet anders kunnen dan met de auto gaan niet in een file staan. Maar ik weet dat niet iedereen zo fanatiek is zoals wij, en dat je echt moet investeren in een leefbaar en veilige fietsomgeving vooraleer je ouders met hun kinderen de fiets op krijgt. en dat betekent daar op de burggravenlaan 2×1, een breed fietspad en max 30km/h
   en ik vind het grof dat iedere verkavelingsvlaming zo’n vraag in een verkaveling normaal vindt, maar niet in een stad, waar de mensen nochtans ook recht hebben op een leefbare omgeving.

   • Reactie van Jens Samson

    Dus omdat sommige mensen veel sneller rijden dan toegelaten moet de maximumsnelheid naar beneden ?
    Omdat de stoep er ebarmelijk bij ligt moet de maximumsnelheid naar beneden ?
    Omdat het fietspad er erbarmelijk bijligt en te smal is (en dat is het ook tussen de stropbrug en het kruispunt met de Ottergemsesteenweg, verder naar het station ligt het er wel goed bij en is het breder) moet de maximumsnelheid naar beneden ?
    Wellicht zult u vinden dat u weggepest wordt zolang er autos rijden ?
    En dat die file er niet was tijdens de schoolvakantie, de doorgaande rijstrook was toen ook nog niet afgesloten door een bouwkraan.
    Overigens, ik kan u verzekeren dat de as De Pintelaan – Burggravenlaan – Stropbrug veel drukker is zowel stadsinwaarts als omgekeerd dan de anders assen, me dunkt heeft dit dan toch niet veel met schoolvakanties te maken maar wel met mensen die uit Gent rijden naar hun werk, of Gent binnentrijden naar hun werk. En het is nu net mijn punt dat het afsluiten van de B401 de verkeersdrukte langs deze as alleen maar zal verhogen.

 7. Reactie van Jean

  Er zitten heus wel heel wat goede initiatieven in het mobiliteitsakkoord. Voor enkele ingrepen bestaan natuurlijk wel argumenten voor en tegen. Ik heb toch mijn twijfel bij die zone-30 toestanden.

  Maar dé vraag is of dit alles wel zal uitgevoerd worden. Of sommige zaken bewust wel en andere niet zullen uitgevoerd worden. Maar uiteindelijk moet de praktijk uitwijzen of een en ander tot een betere en veiliger verkeerssituatie zal leiden.

  • Reactie van Winfried Huba

   De gemiddelde snelheid van een auto in de stad is +/- 7km/h.zone 30 is dan een soort blokrijden. Wij autogebruikers moeten leren, dat wij getolereerd worden zoals rokers: ‘t is soms noodzakelijk, ‘t is lekker en gemakkelijk. Maar de auto vreet veel ruimte, maakt doden en gewonden; wij verliezen 10 keer meer gezonde jaren door het fijn stof dan door het passief roken.

 8. Reactie van jos tavernier

  Na het lezen ( diagonaal weliswaar) van het bestuursakkoord, weet ik nu al 1 ding, en dat is dat er nog groen zal worden gelachen in deze stad, gelukkig gaan 6 jaar snel voorbij.

  • Reactie van birger

   Aan al die mensen met een glazen bol die nu al weten hoe het er hier binnen zes jaar zal uitzien: mag ik die eens lenen om mijn lotto-biljetje in te vullen?

   • Reactie van Roland

    Lotto winst zal nodig zijn, wie zal dat allemaal betalen? Als je goed leest komen er massa’s nieuwe diensten en verantwoordelijken bij ….. plaats voor partijvriendjes op de kosten van de inwoners? De opcentiemen zullen wel stijgen!

    • Reactie van 3S

     Denk eens positief: er zal minder belastingsgeld wegvloeien naar het subsidiëren van studenten om spotgoedkoop hun auto onder het St-Pietersplein te parkeren…

  • Reactie van Jens Samson

   6 jaar gaan misschien snel voorbij, maar eens infrastructuur aangepast is staan we voor voldongen feiten.

  • Reactie van Roland

   Volkomen gelijk Jos!

  • Reactie van simonne

   Er zit gelukkig slechts 1 schrikkeljaar tussen

 9. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Op het eerste zicht is geen of zeer weinig aandacht voor de relatie tussen de mobiliteit en de senioren.

  • Reactie van mht

   Beter openbaar vervoer, betere voetpaden, meer voetgangersgebied, trager verkeer. Het komt senioren toch ook ten goede?

   • Reactie van Roland

    Als ik dat allemaal lees wat ze gaan doen, vraag ik mij toch ernstig af wat Termont de vorige zes jaar gedaan heeft?

  • Reactie van 3S

   Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen, maar in Nederland – waar het beleid de fiets voorrang geeft op Koning Auto – fietsen senioren massaal, ook in de steden.

   Niet omdat ze moeten, maar omdat fietsen zo praktisch en vlot is. En veilig!

   Wat met de mensen die fysiek niet meer in staat zijn om te fietsen?
   Op die goede fietsinfrastructuur in Nederland zie je ook heel veel scootmobielen en andere elektrische rolstoelen!

   Als je plaats geeft aan zachte mobiliteit, zal ze gebruikt worden!

   • Reactie van birger

    Daar bestaan ook interessante theorieën over die meer focussen op de sociologische kant van de zaak. Daaruit blijkt dat fietsen het populairst is in egalitaire samenlevingen, waar men minder de neiging heeft zijn status uit te dragen dmv vervoermiddelen, en waar er weinig reliëf is en de af te leggen afstanden relatief klein zijn (ook link met ruimtelijke ordening). Bv. Denemarken en Nederland. Vlaanderen is plat, maar wij zijn veel Latijnser, Zuid-Europeser, Belgischer dan sommigen (o.a. te vinden bij CD&V en N-VA) beweren: ook voor ons is de auto als statussymbool belangrijk. Vandaar dat bij ons relatief veel kinderen en studenten – die zich minder een wagen kunnen permitteren – van de fiets gebruik maken, maar dat in afwachting van het moment dat ze zich eindelijk een (bij voorkeur grijze, grote) auto kunnen veroorloven; vandaar dat er veel fietsen bij ons te vinden zijn, maar het veelal gaat om wrakken die slechts tijdelijk dienst doen; vandaar de uitspraak: Nederland is een fietsland, Vlaanderen een koersland (de autoverslaafden die dan en masse de zaterdagmorgen in een veel te strak pakje en met geschoren benen op een koersfiets springen om hun helden na te apen).
    Wat er dus nodig is, is een grote mentaliteitsverandering, die moet worden gestimuleerd door drastische ingrepen in ruimtelijke planning, openbaar vervoer en fiscale regelingen …

    • Reactie van 3S

     Dat Nederland een egalitaire samenleving is, zal invloed hebben.

     Het is wel belangrijk om te weten dat rond 1970 Koning Auto ook heerste in Nederlandse steden, met viervaksbanen vol auto’s maar zonder fietspaden.

     Het is pas toen ze afgelopen decennia auto en fiets gescheiden infrastructuur gegeven hebben, dat de dalende trend in fietsgebruik omgebogen is in een succesverhaal.

     Resultaat is dat nu iedereen fietst, ook massaal veel senioren en jonge kinderen.
     De belangrijkste factor om de bevolking te doen fietsen, blijkt (subjectieve) veiligheid te zijn.

     http://www.aviewfromthecyclepath.com/2011/10/how-dutch-got-their-cycling.html

 10. Reactie van tvb

  Ik vraag mij af hoe VLD in hemelsnaam hiermee heeft kunnen instemmen…

  • Reactie van 3S

   De Open-VLD weet heel goed dat verder afglijden naar Amerikaanse auto-mobiliteit, de dood zou betekenen voor de middenstand in de binnenstad.

   In Amerikaanse steden heerst Koning Auto en bijhorende files, enkel arme mensen willen in de onleefbare binnensteden wonen en wie geld heeft, gaat dat buiten de stad in de shopping malls besteden…

  • Reactie van Birger

   Een aantal mogelijkheden:
   1. de Open Vld in Gent is progressiever dan de Open Vld in de rest van Vlaanderen;
   2. de Open Vld in Gent ziet in dat er een mobiliteitsprobleem is, en ziet ook in dat dat niet wordt opgelost door meer in te zetten op auto’s;
   3. De Clercq heeft zijn nek uitgestoken met zijn ‘droom’ over het verdwijnen van de afrit van de snelweg (veel mensen die daar in de buurt wonen zijn trouwens liberalen), de mensen wisten op voorhand dat een stem op hem een progressief mobiliteitsbeleid met zich mee zou brengen;
   4. de Open Vld heeft de bedenking gemaakt dat een beleid m�©t de open Vld dichter bij zijn programma zal aansluiten dan een beleid zonder de Open Vld;
   5. macht: alles slikken voor de postjes.
   Het zal wel een combinatie zijn, maar het staat jullie vrij uit te schreeuwen dat het enkel om de vijfde van mijn mogeliijkheden gaat, het zijn tenslotte politici en die denken alleen aan zichzelf en hun eigen portemonnee.

   • Reactie van tvb

    Ik hoor bij bepaalde Gentse liberalen toch enig ongenoegen…De zinsnede ‘ziel verkocht om gepamperd schoothondje van links te spelen’ viel…

    • Reactie van Birger

     Ik had ook niet verwacht dat elke liberaal achter dat bestuursakkoord zou staan. Ik ken ook groenen die vinden dat het akkoord niet ver genoeg gaat, en socialisten die vinden dat het akkoord te groen is … Ik denk wel dat het voor de liberalen als partij beter is deel te nemen aan deze coalitie, dan aan de kant te gaan staan.

     • Reactie van tvb

      Dat denk ik niet Birger.
      Puur inhoudelijk zie ik weinig liberale punten.
      En als Termont en co niet zouden slagen in hun toch wel ambitieus plan, dan zal VLD mee als schuldige worden aangewezen (want in de meerderheid).
      Slaagt Termont in de uitvoering vna dit toch uitgesproken rood/groen akkoord dan zullen vele (donkerblauwe, en zo heeft Gent er nog wel een pak)liberalen en andere rechtsen dit absoluut niet leuk vinden.
      Resultaat: VLD heeft niets te zoeken in deze coalitie want inhoudelijk draaght ze weinig bij en eigenlijk kan ze er enkel maar bij verliezen. En dat in een situatie waarbij de oppositie quasi volledig rechts georiënteerd is.

     • Reactie van Jean Marie DE WULF

      Ik ben overtuigd dat de Open-VLD mensen er willen bij zijn om de excessieve uitgaven te kunnen bedwingen, zoniet is de schade binnen zes jaar onmetelijk hoog. En, zoals velen, zijn we toch tegen bijkomende belastingen, of niet?

    • Reactie van Birger

     Ik denk persoonlijk dat de liberalen in Gent een stevige achterban hebben die niet zo makkelijk door VB (wegens onbestaande binnen zes jaar), CD&V (idem en ook wegens te katholiek) of N-VA (wegens te Vlaams, maar misschien weegt dat bezwaar minder door wanneer er een ander boegbeeld komt) zal worden verleid, en dat daarom de gok te wagen valt. Daarnaast is het ook algemeen geweten dat de Vld (partij en achterban) in Gent iets progressiever is dan gemiddeld. Ten slotte denk ik ook dat de Vld in Gent een echte stadspartij is (dit in duuidelijke tegenstelling tot N-VA en CD&V), die een vooruitstrevende visie op mobiliteit MOET hebben, en dat is sowieso een visie waar het STOP-principe de leidraad van moet zijn, of alles loopt vast.
     Ik erken ook wel dat De Clercq een tafelspringer is, die daar enkel zit door patronnage van Verhofstadt en niet wegens zijn grote achterban bij de leden; maar de leden zijn niet hetzelfde als de kiezers.
     Maar goed, heel weinig mensen weten nu al zeker op wie ze binnen zes jaar zullen stemmen, en dus is dit alles wat koffiedik kijken.

  • Reactie van Nicola

   Is dit wel wat de Gentenaar wenst, waarvoor hij gekozen heeft ?

   • Reactie van Birger

    De Gentenaar heeft zoals altijd bij verkiezingen in ons systeem gekozen voor een lijst of voor een persoon op een lijst. Die gekozen personen zijn dan gemandateerd om een coalitie te maken, die op zijn buurt een bestuursakkoord maakt dat op zijn beurt als basis zal dienen voor het concrete beleid. Of het dit is wat de Gentenaar wenst weten we dus niet, maar deze coalitie is dankzij de deelname van Open Vld wel gemandateerd door meer dan de helft van de Gentenaars en meer moet dat niet zijn! Zo werkt het systeem en als je daar helemaal niet mee kunt leven moet je verhuizen, bv. naar Zwitserland waar de burgers het idee wordt gegeven dat ze het beleid kunnen corrigeren dmv referenda.

    • Reactie van Arthur De Decker

     In het programma van de kartellijst Spa-Groen stond dat men voorstander was om bij ingrijpende infrastructuurwerken daar vooraf een stadsdebat over te organiseren. Een volksraadpleging over de afbraak van die autostrade aan het zuid lijkt mij dus voor de hand liggend.De verkozenen werden gemandateerd om dat uit te voeren. Zo werkt het systeem en daarvoor moet je dus niet naar Zwitserland verhuizen.

     • Reactie van birger

      Het programma van de kartellijst is niet het bestuursakkoord. En volksraadplegingen bij ons zijn niet afdwingbaar en dus in de meeste gevallen geldverspilling, itt in Zwitserland …

   • Reactie van Mia

    Wie is dat ‘de Gentenaar’? Ik ken die niet.

  • Reactie van Winfried Huba

   Kijk eens over de grenzen: in de omringende landen worden dit soort maatregelen ook door conservatieve en liberale partijen gesteund.We bevinden ons in de 21ste eeuw. dag koning A, welkom kroonprins F.

 11. Reactie van Stan

  De R40 zal men waar mogelijk omvormen tot 2 x 1 rijstrook, de hele binnenstad binnen de R40 wordt zone 30 en op de invalswegen wordt met het concept van stadspoorten gewerkt. Het stadsbestuur eist dat De Lijn verder investeert in uitgestulpte haltes (waarbij de bus op de rijbaan stopt) “om de doorstroming te verbeteren”.

  • Reactie van Frans

   De R40 is een gewestelijke weg. Beslissen voor anderen is altijd gemakkelijk, maar het uitgevoerd krijgen is andere koek. Kijk maar naar de Dampoort of de Gasmeterlaan bijvoorbeeld. Hetzelfde met openbaar vervoer. Het kan zeer interessant zijn om de beloftes te herlezen die daarover zes of twaalf jaar geleden gemaakt werden. Het geheugen is korter dan de aangelegde tramkilometers…

  • Reactie van 3S

   “De R40 zal men waar mogelijk omvormen tot 2 x 1 rijstrook”

   Dat zei men tien jaar geleden ook, en dat blijft men ieder bestuursakkoord herhalen.
   Dat is allerminst een spectaculaire uitspraak.

   Men stelt iedere keer vast dat het nu nog niet mogelijk is, dat men vast zit aan die ruimtevretende autoverslaving, en het blijft bij het oude.

  • Reactie van yves

   De R40 omvormen is geen van de 72 actiepunten. Het is een deel van het voorwoord, een globale tekst, waarin men spreekt over “op langere termijn de mogelijkheid bieden om de R40 waar mogelijk om te vormen tot een volledige groene boulevard met 2×1 rijstrook en ruimte voor bomenrijen en een cirkeltram.” Jammer, maar dat is niet voor de komende 6 jaar.
   Actiepunt 56 gaat over zone 30, is zeer concreet, en juich ik toe.
   En Stan: het gaat natuurlijk over de doorstroming van de Lijn, zoals het hoort.
   Wie het huidige mobiliteitshoofdstuk wil vergelijken met dat van 2006: Fietsbult.

 12. Reactie van Vanessa

  Gisteren-middag ‘n e-mail met een vraag om dringende info over ‘n concrete situatie in ‘t bestuursakkoord verstuurd naar vier personen. Benieuwd wanneer er ‘n antwoord komt, of er ‘n antwoord komt, hoe vaag ‘t zal zijn,…

  ‘t Antwoord is in elk geval belangrijk genoeg om al of niet te verhuizen (niet (per sé) uit Gent, wel uit mijn huidige straat). Hoe eerder ik dit weet hoe aangenamer.

  • Reactie van 3S

   Welke vraag?

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Er zijn wel een aantal plaatsen waar ik graag uitsluitsel zou krijgen over keuzes — Kortrijksepoortstraat bijvoorbeeld, met dat akelig De Lijn-veto tegen stadsuitwaarts fietsverkeer.

   • Reactie van Vanessa

    Wat er gaat gebeuren met de Kortrijksepoortstraat qua parkeren.

    Mijn vriend is arbeidsongeschikt & kan zich enkel per auto verplaatsen (plus heeft ‘n parkeerplaats dicht bij de deur nodig). Als parkeren daar verboden wordt, of ‘t zal enkel voor bewoners gelden, of ‘t wordt gewoonweg te duur – dan zoek ik me een (handels)pand op een andere locatie.

    En dat zou ik begrijpelijkerwijze dus wel graag asap vernemen, voor ik voor voldongen feiten sta…een 3-6-9 huurcontract is niet in 1-2-3 op te zeggen.

    • Reactie van 3S

     Om het zeker te weten, moet je het vragen, maar in het retributiereglement van Gent staat nu toch al:

     De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt
     worden door minder-validen.

     Op voorwaarde dat de erkenningskaart zoals bepaald in 27.4.3. van het Koninklijk
     Besluit van 1december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
     wegverkeer zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er
     geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig
     kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd:
     - in de blauwe zone (of de straten waarin het regime blauwe zone geldt);
     - in de zone betalend parkeren;
     - op de parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen
     zoals beschreven
     in artikel 27 bis van het Koninklijk Besluit van 1december 1975 houdende
     algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

     • Reactie van Vanessa

      Iemand die arbeidsongeschikt is heeft niet automatisch recht op een erkenningskaart voor minder-validen.

     • Reactie van 3S

      Dan zou je daar best voor ijveren.

     • Reactie van Vanessa

      Dan moet de wet gewijzigd worden. Ik ben zelfstandige, geen politicus.

    • Reactie van 3S

     En waarom zou parkeren verboden worden in de Kortrijksepoortstraat, daarover staat toch niets in het bestuursakkoord?

     • Reactie van Vanessa

      Dhr. Termont sprak voor de verkiezingen dat als ‘t kartel won, alles binnen de gentse binnenring verkeersvrij werd.

      De Kortrijksepoortstraat wordt niet met name genoemd in ‘t bestuursakkoord, maar (zowat) alles binnen de ring wordt zone 30 – en er zal bekeken worden waar niet maar mag geparkeerd worden, of enkel nog door bewoners, of waar er hogere tarieven zullen gelden.

      Inmiddels antwoord gehad: vermits ‘t nieuwe stadsbestuur pas in januari van start gaat kan er geen antwoord gegeven worden.

      Hopelijk sta ik tijdens de volgende drie jaar van mijn huurcontract dan niet voor voldongen feiten.

     • Reactie van 3S

      “Dhr. Termont sprak voor de verkiezingen dat als ‘t kartel won, alles binnen de gentse binnenring verkeersvrij werd.”

      Dat had je serieus verkeerd begrepen, autoluw is iets heel anders dan verkeersvrij.

      Zone-30 betekent dat het verkeer er nog altijd door mag, alleen wat trager.

      Je weet toch ook dat de Kortrijksepoortstraat altijd toegankelijk moet blijven voor het verkeer, want die situatie is vastgebetonneerd door de parkings rond de Kouter?
      Er is trouwens nog maar net een duur trajectcontrolesysteem geïnstalleerd om die autotoegang beter te doseren.

      Het lijkt er trouwens op dat de parkeerplaats beter dan nu zal vrijgehouden worden voor jouw klanten:
      “De algemene parkeerduur voor straatparkeren voor niet-bewoners wordt beperkt. In handelsstraten komt een flexibel systeem dat de rotatie in het parkeren overdag bevordert en de parkeergelegenheid ’s avonds voorbehoudt voor bewoners.”

     • Reactie van Vanessa

      Voor de verkiezingen las ik overal “de binnenstad autovrij”…niet autoluw.

      Mijn klanten raken wel ter plakke – ik had ‘t over mijn vriend (zie hogerop).

 13. Reactie van Hugues

  Wat ik ook graag zou willen weten is of ze nu eindelijk zware boetes gaan geven aan fietsers in het donker zonder licht want dat is wel eens nodig. Ik ben zelf fervent fietser maar hier stoor ik me te pletter aan: er zijn er steeds meer en meer en je schrikt je iedere keer een hoedje.
  Ohja, en de fietsen die langer dan een maand in de fietsrekken liggen te rotten daar mogen ze ook eens iets aan doen.

  • Reactie van yves

   December is boetemaand.

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Ze stonden vanavond aan het Keizerspark, met vier. Iedere fiets zonder licht werd tegengehouden, en ‘t ging er redelijk streng aan toe.

   • Reactie van Marc

    misschien moet er overwogen worden om de fietslichten verplicht een bepaalde lichtsterkte te laten hebben. Het verschil tussen autolichten en fietslichten is heel groot, waardoor autobestuurders enkel nog de autolichten zien, maar niet de veel zwakkere fietslichten. En reflecterende hesjes helpen natuurlijk geweldig, want het klopt dat je als autobestuurder minder goed ziet dan iemand op de fiets.

  • Reactie van tvb

   Idem trouwens voor gsm en zelfs ipad gebruik op de fiets…Dat gebeurt dus echt en is levensgevaarlijk.

   • Reactie van yves

    Gsmgebruik lijkt inderdaad een ziekte, zowel van automobilisten als fietsers. Ik snap niet hoe je als weggebruiker al bellend een bocht van 90 graden kan nemen op een gegarandeerd veilige manier.
    Off the record: onlangs voor het eerst een klassiek concert meegemaakt waarin een man zijn I-pad aan hield, en af entoe van zijn buik weghaalde om te lezen of te tokkelen. Toegegeven: het was geen Europeaan, maar een Aziaat.

    • Reactie van birger

     Wat je laatste twee zinnen betreft: geen boete, maar de doodstraf. Cultuurbarbaar.

   • Reactie van Jens Samson

    Vorige week zag ik een volwassen man met zijn fiets al sms-en door het rode licht op het kruispunt van de Heymanslaan en de De Pinte laan rijden.
    Dat noem ik gewoon misdadig. Als je een ongeval veroorzaakt en zelf dood bent dan moet die automobilist waar je mee gebotst bent wel zijn hele leven daarmee verder leven, ook als kon hij er niets aan doen.

    • Reactie van yves

     200% gelijk Jens. Ook ik zie soms zo’n fietsers. En als fietser zie ik soms ook zo’n automobilisten. Beide éven gevaarlijk. Vooral die mentaliteit om rood licht te negeren is huiveringwekend. Zolang er geen rechtsafslaanmagverkeersborden staan hebben ook fietsers geen excuus.

     • Reactie van Birger

      Ik hoop voor de veiligheid van mijn fietsende kinderen dat er nooit dergelijke rechtsafslaanmagverkeersborden zullen komen. Ikzelf zal die alvast negeren; dat is echt levensgevaarlijk.

    • Reactie van Marc

     wat wil je hiermee nu eigenlijk bewijzen, Jens? ik werd vandaag bijna omvergereden door een auto die zonder richtingwijzers gewoon rechtsaf sloeg zonder eerst te kijken. Dat is even misdadig, maar ik zie niet in wat dit met het STOP principe te maken heeft.
     Als je hiermee gewoon bedoelt: roodrijders mogen stevig beboet worden, dan ga ik volmondig akkoord met jou.

     • Reactie van Jens Samson

      Ik wou enkel tvb bijtreden, dit heeft niets met het STOP principe te maken.
      En ja, ze mogen roodrijders stevig beboeten, maar dan niet met roodlichtcamera’s aangezien die enkel overtreders met een nummerplaat kunnen registreren wat er dus op neerkomt dat eens te meer de fietsers niets te vrezen hebben.

     • Reactie van yves

      Effe consquent zijn, Jens.
      Wat is belangrijkste: het eeuwig (louter) Belgisch verlangen naar absolute gelijkheid van rechten en plichten, of maximale verkeersveiligheid. Waarmee ik maar wil zeggen: wèg met de flitspaal, welkom aan de politieagent op elke straathoek, op voorwaarde dat wij dat ook met zijn allen willen betalen. Of zie jij een andere oplossing?

     • Reactie van 3S

      Het klopt niet dat “fietsers niets te vrezen hebben”:

      Controles op het rijgedrag van fietsers

      Omdat fietsers zich ook wel eens risicovol gedragen, organiseert de politie geregeld specifieke controleacties gericht op het rijgedrag. [...]

      Er werden 59 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor allerhande overtredingen, zoals fietsen op het voetpad, het negeren van verkeerslichten, fietsen zonder fietsverlichting en het negeren van verkeersborden verboden rijrichting.”

     • Reactie van Jens Samson

      Ik woon ondertussen 10 jaar op 50m van een kruispunt waar je PER DAG (in het academiejaar) makkelijk 300 fietsers en wellicht ook een 200-tal auto’s zou kunnen beboeten om door het rood te rijden, maar ik heb hier nog GEEN ENKELE control gezien.
      Dat bewijst niet dat ze nog niet gebeurd zijn, dat bewijst wel dat ze in ieder geval niet frequent gebeuren.

  • Reactie van 3S

   “Verkeersveiligheid handhaven, betekent doorgedreven snelheidscontroles onder meer in de zones 30, controles op fietsverlichting, parkeren op fietspaden. We sensibiliseren omtrent asociaal rijgedrag en doen gerichte acties. We maken ook werk van sensibilisering en coaching van taxichauffeurs die vandaag al te vaak cowboygedrag vertonen.”

  • Reactie van Winfried Huba

   Nu reeds worden slecht verlichte fietsers tegengehouden, ze moeten zich enkele dagen later met hersteld licht bij de politie melden, anders krijgen ze een boete. Lijkt me in orde zo.

   • Reactie van Hugues

    “In orde zo”? Zeker niet, waarom rijden er dan nog zoveel zonder licht? Blijkbaar is de pakkans bijzonder laag of zijn de boetes om er mee te lachen?

    • Reactie van TSJOK

     Inderdaad, ik zie dagelijks ‘s avonds
     rond een uur of 7 verschillende fietsers zonder licht op de Groendreef,richting Mariakerke.

 14. Reactie van Kurt

  Had ik nu niet ergens gelezen dat er 1 persoon van Groen zich onthouden heeft bij de stemming over dit bestuursakkoord? Iemand enig idee wie dit was & waarom?

 15. Reactie van Marc

  Las zonet een fijne quote van Deense architect en stadsplanner Jan Gehl: ‘De keuze van de 21ste eeuw, is een keuze voor minder autoverkeer. Meer auto’s in je stad toelaten, dat is zoals plassen in je broek. Heel even heb je het lekker warm, maar heel snel daarna heb je het nog kouder dan voordien.’

 16. Reactie van Mr Anderson

  Heeft u een dringende lening? Zo ja contact met ons op (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) voor meer informatie .

  lening bieden