Herinrichting Scheldevallei kost 13,7 miljoen euro

woensdag 14 november 2012 14u19 | Michel Vuijlsteke | 20 reacties
Trefwoorden: , .

De bouw van een nieuwe Scheldesluis zal op termijn recreatievaart mogelijk maken van Heusden tot in het centrum van Gent. Hierdoor verdwijnt wel de getijdencultuur tussen Gentbrugge en de sluis. Compensatie daarvoor is voorzien in Melle en Wetteren.

Het deel van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle is al 30 jaar onbevaarbaar wegens dichtgeslibd. Gouverneur André Denys zag als medevoorzitter van het Bekkenbestuur en als ‘wielertoerist langs de Schelde’ de ontwikkeling van de Sigmaplannen als dé kans om dat stuk van de Zeeschelde te herstellen. Hij zat met alle partijen rond de tafel en dat leverde een herinrichtingsplan op dat perfect kaderde binnen die Sigmaplannen.

Lees verder in De Gentenaar

© 2012 GENTBLOGT VZW

20 reacties »

 1. Reactie van Birger

  13,7 miljoen euro … Hoeveel mobiliteitsproblemen kan men daar mee oplossen? En dan compensatiemaatregelen moeten nemen om op andere plekken getijdenwerking te stimuleren, terwijl ik net het zicht vanop de Gentbruggebrug fascinerend vond: slikken en schorren midden in ‘t stad. Maar goed, dat gezaag over die Scheldemuggen (het zijn muggen – neen het zijn knijten – neen het zijn culicoiden)zal dan wel stoppen zeker.

 2. Reactie van Mia

  Die 13,7 miljoen euro, daar kan je in Gent ten eerste veel nuttiger en noodzakelijker dingen mee doen, waar alle Gentenaars iets aan hebben (inrichten verkeersknooppunten, aanleg van fietspaden, planten van stadsbossen, …) en bovendien is het een grove leugen dat het maar zoveel zal kosten: door te baggeren zal men oude vervuiling blootleggen en het gaat gi-gan-tisch veel geld kosten om dat weer goed te krijgen (het zware gif van o.m. Arbed, Union Gantoise en de UCO-ververij ligt nu onder een kleilaag die men door de baggering gaat wegnemen!) Een gevaarlijke en nutteloze onderneming. En dat allemaal om voor wat pleziervaart? Of als pensioensgeschenk voor gouverneur Denijs en W&Z-baas Clickers? Wat een onverantwoorde stommiteit. In tijden van crisis ons belastinggeld daaraan verspillen? Wat een waanzin. En zeggen dat daarmee een uniek getijdengebied verdwijnt! Wie houdt die mensen tegen? Ze zijn werkelijk een gevaar voor onze samenleving.

  • Reactie van Stan

   Melle en Heusden zijn wel geen deel van Gent en bovendien heeft Gent zijn 13,7 miljoen aan belastinggeld al gehad en ze hebben er in tijden van crisis een veel nuttiger en noodzakelijker ding genaamd stadshal mee gebouwd.

   Ik denk eerder dat zij die vinden dat het zware gif van o.m. Arbed, Union Gantoise en de UCO-ververij in de Schelde moet blijven liggen een gevaar zijn voor onze samenleving.

   Dit is verdorie de Schelde of de belangrijkste stroom van Vlaanderen, waaraan Gent gebouwd is, waar al duizend jaar scheepvaart op is, en zoiets laat je toch niet toeslibben tot een beekje in de modder. Net zoals je de monding van de Leie in de Schelde of de Reep ook niet toegooit en daar zijn we ook al meer dan 20 jaar mee bezig om deze gedempte kilometer Reep weer open te leggen.

   • Reactie van Birger

    Die laatste alinea vind ik geen sterk argument. Mensen zijn al duizenden jaren bezig met de loop van rivieren te verleggen. 150 jaar geleden liep de Leie ook anders dan nu, die hebben ze rechtgetrokken, en dat gaan ze nu weer aanpassen op bepaalde plaatsen. Er is al teintallen jaren geen scheepvaart op dat stukje, ten behoeve van de scheepvaart op de Schelde hebben ze net de Ringvaart aangelegd. Er zijn zelfs rivieren in de buurt van Gent helemaal verdwenen de laatste 100 jaar, zie bv. de Kale.
    Zoals dat deel van de Schelde er nu uitziet benadert het veel meer de oorspronkelijke toestand dan de Schelde in Merelbeke bv., dat is niet meer dan een kanaal.

    • Reactie van Birger

     Moet zijn honderden jaren, de Kale is al langer verdwenen dan 100 jaar

   • Reactie van Mia

    Dag Stan
    Toegegeven mijn post was pittig, maar uw reactie is gewoon naast de kwestie. Laat ons bij de les blijven. Wellicht heeft u het niet goed begrepen: met die 13,7 miljoen gaat men het vuil niet opruimen, men gaat het ermee … blootleggen! Terwijl het nu ‘in situ’ gesaneerd is, door kleilagen (klei = afgezet slib). Mocht uit onderzoek (nav het Milieueffectenrapport) blijken dat de oude vervuiling nog steeds een bedreiging is voor de omgeving, kan men overwegen om het te verwijderen. Maar dat gaat een veelvoud van 13,7 miljoen kosten. Wellicht zal men de komma inderdaad naar rechts moeten opscchuiven, zoals Servaas Schuytser verderop suggereert. Dan nog sluit dat niet uit dat het getijdengebied bewaart kan blijven; alleen saneren kan natuurlijk ook. Maar willen we dit afspreken: als uit onderzoek blijkt dat het vuil nu en in de toekomst veilig zit, dat men er dan gewoon afblijft? Het is nu alleen hopen dat het MER dit daadwerkelijk onderzoekt, anders blijft het een belachelijk welles-nietes spelleke en kunnen we nog eens beginnen zagen over de stadshal, de Eifeltoren, de piramides en andere dingen die hier uiteraard niets mee te maken hebben.

    • Reactie van Mia

     bewaarD kan blijven

    • Reactie van Stan

     Mia,

     als je er zelf eerst verkeersknooppunten, fietspaden en stadsbossen bijsleurt (wat er allemaal helemaal niets mee te maken heeft) kan je achteraf toch zeer moeilijk beweren dat de anderen “bij de les moeten blijven” en niet “naast de kwestie” mogen gaan…? Een beetje rechtlijnigheid graag.

  • Reactie van thomas

   aub u eerst goed informeren vooraleer dergelijke zaken te beweren: WenZ gaat enkel bovenste (minder verontreinigde) laag wegbaggeren zodat net bevaarbaar wordt voor pleziervaart. En pleziervaart langs arm laten gaan dient om beroepsvaart vlotter door de sluis in Merelbeke te laten gaan.

 3. Reactie van Servaas Schutyser

  13,7 miljoen euro? 137 miljoen zal vermoedelijk een realistischer bedrag zijn. Het voorgestelde bedrag is een flagrante leugen en slaat enkel op het baggeren en elders dumpen van zeer zwaar verontreinigd slib dat gedurende de laatste decennia juist veilig ingekapseld is door gezond slib! Een voorbeeld van slim investeren??

 4. Reactie van Stan

  Blijkbaar is vuiligheid in onze rivieren kieperen met een laagje slib (is echt geen klei hoor Mia) erover dus een fantastische oplossing om vuil voor eeuwig te dumpen. Er kan wel geen boot meer door, het stinkt uren in de wind, het zit vol ongedierte en we hebben geen rivier meer maar een “uniek getijdengebied” of modderpoel waar vogels in die zwaar vervuild modder zitten te pikken om zo nog eens de voedselketen verder te bevuilen.

  Als men bij een bedrijf of persoon op zijn grond wat vervuiling vindt dan wordt die verplicht om zwaar te saneren en alles af te graven of om de grond jaren te spoelen met filters, enz… waardoor velen geruineerd worden. Maar hier ligt de industriele vuiligheid dus blijkbaar wel goed in de rivier.

  • Reactie van yves

   Je stelling klopt niet, Stan.
   Als de vervuiler bekend is moet de vervuiler opdraaien voor de vervuiling.
   Klaar.
   Denk maar aan benzinestations, die hiervoor een fonds oprichtten.
   Sanering is op hun kosten.
   Projectontwikkelaars reinigen vervuilde sites alvorens er kantoren of woningen op te bouwen.
   Mooi.
   Maar er zijn ook andere praktijken.
   In mijn straat stond een wasserij.
   De grond rondom de wasserij is door de nieuwkuisactiviteiten “historisch vervuild”.
   Afgraven?
   Al die huizen?
   Tuurlijk niet.
   Je krijgt de melding dat de grond onder je huis vervuild is, dat dit dus gemeld wordt bij eventuele verkoop.
   En er wordt afgeraden om groenten en fruit te kweken in je tuin.
   Klaar.
   De overheid weet nog niet goed hoe hiermee om te gaan.
   Het Bijgaardepark: zand over een soort vervuiling, zodat de vervuilde grond ingekapseld wordt.
   Een veelgebruikte techniek.
   Dit stuk Zeeschelde kan je ook zo bekijken.

   • Reactie van Stan

    Beste Yves,

    stelling klopt 100% want als de vervuiler niet meer bestaat (faling, overleden, enz…) dan heeft de huidige eigenaar of exploitant als “saneringsplichtige” altijd een dik en zeer duur probleem. Enkel de Vlarem administratie beslist of er een “saneringsplicht” is of niet en de termijn om te saneren en dit hangt alleen af van de soort vervuiling.

    Enkel “afgeraden om groenten en fruit te kweken in je tuin en klaar” gebeurt enkel als het eerder onschuldige vervuilingen zijn. Ik ken persoonlijk eigenaars die verplicht zijn geworden om meer dan één jaar de grond onder hun huis te spoelen met filters, enz… en dan kan je zo een container huren om voor je deur te zetten met een hoop buizen en darmen in de grond en mag je jaren pompen en filteren en ben je een fortuin kwijt.

    Zelfs als de vervuiler bekend is en nog bestaat mag je als eigenaar of exploitant saneren terwijl je meestal vele jaren kan procederen om je gelijk te proberen bewijzen. En tegen dat je dan ooit misschien je gelijk haalt laten ze het bedrijfje in faling gaan en krijg je niets en ben je nog een bijkomend fortuin kwijt aan advocaten.

    • Reactie van yves

     Mooie info.
     Dus Vlarem zal beslissen of “vuiligheid in onze rivieren kieperen met een laagje slib erover een fantastische oplossing is om vuil voor eeuwig te dumpen”? Of heeft ze al beslist? Maw hoe wordt Vlarem betrokken in dit dossier? En zullen de erfgenamen van de ruïne aan Gentbruggebrug, de leerlooierij, en van Arbed moeten betalen voor een eventuele sanering?

     • Reactie van Stan

      Vennootschappen (zoals Arbed) hebben geen erfgenamen. Ofwel bestaan ze nog, ofwel zijn ze opgedoekt (falingen of sluitingen) ofwel zijn ze opgegaan in andere bedrijven of structuren.

      De eigenaar van de Schelde is de staat (of wij allemaal) dus eigenlijk zijn wij dan saneringsplichtig. Iedereen weet dat vele rivieren nog vol zwaar vuil liggen maar in de praktijk is dit nauwelijks saneerbaar zoals de theorie het echter wel voorschrijft.

      En als men daar nu bvb zware metalen vindt dan zal het nog zeer moeilijk te bewijzen zijn waar die destijds vandaan kwamen. Ten tijde van Arbed lag al dat slib er niet eens dus dan kan men twintig jaar in proces gaan en dan nog eens verliezen ook.

      Mijn punt was vooral dat men een huis wel aanpakt en de eigenaar soms ruineert terwijl het voor de staat dan blijkbaar minder nauw zou steken en alles zou mogen blijven.

     • Reactie van yves

      Goh, als dàt je punt is: is dat niet een typisch Belgisch moraaldenken over de “Staat” versus de “arme burger”?
      In ieder geval: ik lees ook dat een aantal burgers de staat willen ontlasten van deze milieukost. Ik heb hier geen bezwaar tegen, zolang het maar op àlle domeinen veilig blijft.

 5. Reactie van renaat

  Geachte heer Gouverneur en mensen van W&Z, ik ben er van overtuigd dat jullie een ongelofelijke grote ecologische en economische vergissing maken.
  Beste Stan, nochtans ik je niet ken, nodig ik je graag uit om deze (in jouw ogen)smerige modderpoel eens op een andere manier te ontdekken.

 6. Reactie van jos tavernier

  het is blijkbaar niet voor iedereen crisis.

 7. Reactie van Jean

  Stan

  Ik kan je opnieuw volledig bijtreden. Dit is het meest positieve bericht sinds jaren. Eindelijk gaat men iets doen aan dit potentieel stuk landschap en natuur.

  Renaat, Birger e.a. Ik ken dit stuk Schelde heel goed. Een perfecte oplossing bestaat niet voor de historische vervuiling. Maar geloof me vrij. Niets doen is absoluut de slechtste oplossing. Zonder compensatie zou ik ook voorstander geweest zijn van het niet ingrijpen. De minst slechte oplossing, zeg maar. Maar nu er compensatie voorzien is (vooral de getijdenwerking in de oude zandwinningsput, onmiddellijk naast de Schelde, vind ik schitterend), twijfel ik helemaal niet meer.

  Ook het resterende stuk Schelde, zij het getijdenloos, zal op termijn, nadat de natuur zich hersteld heeft, een ecologische meerwaarde blijken te zijn. Eenmaal gesaneerd, met een geleidelijk verbeterende waterkwaliteit, met minder geurhinder…

  De kostprijs dan. Die zal in de praktijk natuurlijk hoger oplopen. Zoals ALLE projecten. Verwonderlijk dat dit plots een item is. De kosten voor de bouw van de stadshal, de afbraak van de fly-over, de inrichting van de dokken enz. zijn dit voor sommigen duidelijk niet. Nog los van de zin en onzin van sommige projecten.

  • Reactie van thomas

   De slibplaten hebben zeker een ecologische waarde, maar een rivier met rietkragen heeft dit ook. Waarschijnlijk minder dan de slibplaten, maar de bevaarbaarheid van de Schelde is toch ook een meerwaarde? WenZ zou moeten kiezen voor een “evenwichtig” scenario dat bevaarbaarheid voor kleine bootjes toelaat, en de natuurwaarden zoveel mogelijk behoudt.