Stadsbestuur beschermt groenruimte Sint-Lucas

donderdag 15 november 2012 21u14 | Veerle | 2 reacties
Trefwoorden: , , , .

Het College van burgemeester en schepenen heeft vandaag de bouwaanvraag van de hogeschool Sint-Lucas voor twee bijkomende ateliers aan de Dominicanenkerk en de Zuidtuin in de Hoogstraat geweigerd. Het College beschermt daarmee de historische groenruimte en meent dat de ruimte in de vlakbij gelegen ontwijde kerk beter benut kan worden.

De Gentse Hogeschool Sint-Lucas heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van twee ateliers op de tuin- en binnenkernzone tussen de Hoogstraat en de Rasphuisstraat: een kerkatelier gekoppeld aan de Dominicanenkerk en een vrijstaand tuinatelier in de Zuidtuin.

Het College van burgemeester en schepenen is van mening dat deze unieke historische tuin, die momenteel hoofdzakelijk gebruikt wordt door studenten, mogelijkheden zou kunnen bieden om beter en ruimer gebruikt te worden als buurtgroen. Dergelijke groenoppervlaktes zijn uniek in onze dicht bebouwde stad. Zij zorgen voor open ruimte, hebben een positieve invloed op de leefkwaliteit in de stad en zijn ook visueel erg belangrijk voor de omliggende straten. De geplande ateliers en in het bijzonder het zogenaamde tuinatelier nemen ruimte weg van deze historische tuin en leiden zo tot een vermindering van de open ruimte en het groen in de binnenstad.

Ondanks de waardering voor de knappe architectuur, meent het College voorts dat het innemen van open groene ruimte en het schenden van het ruimtegevoel in de historische tuin, strijdig is met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien bestaat ook de mogelijkheid om de ruimte in de vlakbij gelegen (ontwijde) kerk beter te gebruiken en kan bekeken worden of deze kerk, die momenteel onder meer aangewend wordt voor tentoonstellingen van studentenwerk, ook kan gebruikt worden voor de ateliers waarvoor een aanvraag werd ingediend.

Daarom heeft het College beslist deze bouwaanvraag te weigeren.

(Bron: persbericht)

© 2012 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Jean Marie DE WULF

    Goede beslissing van het College.

  2. Reactie van jos tavernier

    Alleen jammer dat voor de historische beeldentuin van St Lucas, een dergelijk besluit niet werd of kon worden genomen.