Kennedylaan krijgt na de zomer nieuwe brug aan Volvo Cars

zaterdag 28 december 2013 0u01 | Thierry | reageer
Trefwoorden: , , , , .

Na het bouwverlof van 2014 zal worden gestart met de bouw van een brug over de Kennedylaan ter hoogte van het kruispunt met de Langerbruggestraat. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V) van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in antwoord op een parlementaire vraag. Yüksel vroeg de minister naar de maatregelen die de Vlaamse overheid neemt om de R4 veiliger te maken voor zwakke weggebruikers.

“De nieuwe brug zal de verkeerssituatie ook voor fietsers veiliger maken”, zo zegt Yüksel. “Ze zal aansluiten op het nieuwe dubbelrichtingsfietspad dat begin december werd geopend. Bij deze herinrichting verdwijnt er opnieuw een lichtengeregeld kruispunt op de R4 en komt er een ongelijkvloerse kruising in de plaats. In afwachting van de komst van het vrijliggend fietspad tussen Arcelor Mittal en de Moervaart komen er begin 2014 reflecterende paaltjes tussen het fietspad en de pechstrook om de veiligheid voor fietsers in deze zone op korte termijn te verhogen.”

Daarnaast staan nog verscheidene andere projecten op stapel om de verkeerssituatie op en langs de R4 veiliger te maken voor zwakke weggebruikers. “De aanleg van een rotonde met fietstunnels aan de zuidelijke aansluiting van de E34 op de R4, inclusief de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen deze nieuwe rotonde en de ingang van Arcelor Mittal, is momenteel in uitvoering. Deze werken zijn in het voorjaar van 2013 gestart en zullen tegen de zomer van 2014 zijn beëindigd”, aldus Yüksel. “De kostprijs bedraagt 5.136.000 euro en wordt integraal bekostigd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De hinder wordt beperkt door de werken gefaseerd uit te voeren, zodat er steeds doorgaand verkeer op de R4 mogelijk is.”

“De R4 Zuid is één van de zes missing links waar de Vlaamse Regering prioritair werk van maakt. De ombouw van de R4 Oost en West houdt ook heel wat fietsinvesteringen in”, zo vult Yüksel aan. “Het stuk van de R4 Oost tussen de Moervaart en Arcelor Mittal krijgt een vrijliggend fietspad. Ook de R4 west tussen N9 en N456 wordt voorzien van een vrijliggend fietspad. Daarnaast zullen ook vier fietsbruggen gebouwd worden over de R4 West en één over de R4 Oost om voldoende veilige oversteken voor fietsers te kunnen garanderen. Op de R4 Oost komt de fietsbrug in St-Kruis-Winkel (Gent) als verbinding van de zijstraten Smishoekstraat – Knippegroen. Op de R4 West zijn twee fietsbruggen voorzien in Gent, één ter hoogte van de Vijfhoekstraat en één ter hoogte van de Gaverstraat. Eveneens op de R4 West zijn ook nog twee bruggen voorzien op grondgebied Evergem, één ten noorden van het Ovaal van Wippelgem aan de Hoogstraat en één ten zuiden van het Ovaal aan de Walgracht.”

Bron: persbericht

© 2013 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.