Marianne Thyssen strijdt mee tegen extreme armoede

donderdag 11 september 2014 13u48 | Redactie | 26 reacties
Trefwoorden: , , .

Gentenaar Bob Cammaert werd door ONE, een organisatie die zich die zich wereldwijd inzet voor armoedebestrijding geselecteerd als jeugdambassadeur. Hij stelde zich en het project hier eerder voor. Hij neemt ons mee achter de schermen van het lobbywerk dat ze verrichten bij de Europese parlementsleden. Zin om ook eens te gastbloggen, contacteer ons op redactie@gentblogt.be

EPP, Marianne Thyssen, Eva Gent, 10 September 2014 – Het is zover,de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft vandaag de portefeuille van Werk en Sociale Zaken aan Marianne Thyssen toegewezen. Ons land had haar vorige week als kandidaat voor de Europese Commissie naar voren geschoven. Graag had ik, als Jeugdambassadeur van ONE, dan ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Marianne Thyssen te feliciteren met haar toekomstige portefeuille binnen de Juncker Commissie. Een politica met haar professionele achtergrond en kwaliteiten verdient zo’n kans en, getuige de vele luid schallende loftrompetten, zal zich zeker met verve van haar taak kwijten.

Die lofbetuigingen, van zowel binnen als buiten de EU instellingen, zijn er o.m. gekomen naar aanleiding van haar 23-jarig verblijf in het Europees Parlement. Het is ook in deze hoedanigheid dat zij enkele maanden geleden onze ONEVote2014 pledge ondertekende. In deze pledge gaf zij te kennen zich de komende 5 jaar te willen inzetten voor de strijd tegen extreme armoede (het gaat hierbij om mensen die leven van minder dan 1,25 dollar per dag).
Echter is ze, zoals hierboven gesteld, binnenkort Europarlementariër af. Ik hoop dat zij bij de verhuis naar haar nieuwe kantoor haar pledge niet vergeet. Ook als Europees Commissaris kan ze iets betekenen in de strijd tegen extreme armoede. De Commissie functioneert als initiator van wetgevende voorstellen op Europees niveau inzake ontwikkelingssamenwerking en opsteller van de jaarlijkse budgetten. Binnen de Commissie worden de beslissingen collegiaal, dus tezamen, genomen. Als Commissaris zal ze dus zeker haar zegje kunnen doen over de strijd tegen extreme armoede.
Bij deze herhaal ik mijn warme oproep aan Marianne Thyssen om haar nieuwe functie te gebruiken om oude beloftes waar te maken. Help ons om extreme armoede uit de wereld te helpen!

Tot slot wil ik nog even de tijd nemen om u aan te sporen onze petitie te ondertekenen op de website. Het zal slechts luttele minuten van uw leven in beslag nemen en wij kunnen uw stem dan gebruiken om de resterende 451 parlementariërs (een overzicht is hier beschikbaar) gemotiveerd te krijgen voor onze strijd. Misschien nog een laatste stukje cijfermateriaal ter motivatie: in de periode 1990-2010 is het aantal mensen, levend in extreme armoede, gehalveerd van 40 naar 20%. Het is dus zeer realistisch dat extreme armoede tegen 2030 uit de wereld is, mits een klein beetje inzet van ons allen. Alvast bedankt voor het ondertekenen van de petitie!

© 2014 GENTBLOGT VZW

26 reacties »

 1. Reactie van Ernest

  Heeft u enig idee wat de wedde zal zijn van Marianne Thyssen ? Waarschijnlijk niet ! Zo wil ik ook tegen extreme armoede strijden met een goedgevulde maag en een rijkelijke wedde .

  • Reactie van bvdb

   Eens, je kan maar tegen armoede strijden als je zelf arm bent. Net zoals je maar kanker kan bestrijden als je zelf kanker hebt, misdaad bestrijden als je zelf slachtoffer bent geweest van een misdaad, of Vlaams-nationalist kan zijn als je zelf Vlaming bent.

   • Reactie van Nicole

    Weet je wel wat zij verdient? Net als die mensen ( aan het hoofd staan) opkomen voor de goede doelen. Ze verdienen miljoenen en wij als gewone burgers zouden moeten steunen.

    blijkbaar vind jij dit normaal

    • Reactie van kat

     Misschien zou jij beter wonen in een communistische dictatuur waar professoren minder verdienen dan een kuisvrouw.

    • Reactie van Wim B.

     Loon van een commissaris: ca. 21.000€ voor 45% belast en een extra heffing van 5.5% erop.

     Akkoord, ‘t is niet bepaald een hongerloontje, maar niemand is gebaat met uitingen als ‘verdienen miljoenen’ als het niet waar is hé ;-)

     • Reactie van Pascal Garnier

      Je vergeet de extraatjes woonvergoeding en representatievergoeding (samen goed voor nog eens 3700 EUR per maand, ter vergelijking : dat is 3x mijn maandloon).

      Daarna hebben ze nog 3 tot 5 jaar recht op een overbruggingsvergoeding van ongeveer de helft van hun loon, OOK als ze daarna meteen werk hebben. Zo combineren vele ex-commissarissen bestuursmandaten en CEO-schap met die overbruggingsvergoeding.

      Ook het pensioen van meer dan 5.000 EUR/maand (tot max. 10.000 EUR/maand) tot het overlijden vergeet je te vermelden.

      Het belastingtarief dat je vermeldt, is het maximumtarief. Het minimumtarief is 8%. Geen idee hoeveel Thyssen belast zal worden, maar het kan best minder dan 45% zijn.

      Als je dat allemaal optelt, kom je toch aan behoorlijke bedragen, waar je wel iets voor in ruil mag verwachten.

      Ik heb dan 2 vragen : 1) wat als Thyssen er niet in slaagt de armoede terug te dringen ? Kunnen we dan ons geld terug krijgen (vergeet niet dat al deze lonen integraal betaald worden met belastinggeld) en 2) wat als we die Europese Commissie nu eens afschaffen, het vrijgekomen geld onder de lidstaten verdelen en dat integraal investeren in armoedebestrijding (en niet in lonen van mensen die de prijs van een brood niet meer kennen) ?

     • Reactie van Wim B.

      Pascal, inderdaad, komt nog 3.700€ bij.

      Maar voor de rest…
      De overbruggingsvergoeding:
      – zelf vertrekken: 1 maand
      – na beëindigen termijn: drie jaar (geen 5) een vergoeding tussen 40% en 65% van het basisloon. Akkoord, hier zouden ze best wat duidelijker mogen zijn en één vast tarief vastleggen. Deze vergoeding is wel weer onderhevig aan belastingen.
      РAls de (voormalig) commissaris een nieuwe, bezoldigde, job vindt, dan mag het loon hiervan opgeteld bij de vergoeding niet meer bedragen dan de oorspronkelijke vergoeding als commissaris. Dus vinden ze een job die hen evenveel betaald als commissaris (en in de priv̩ als bestuurslid van een zeer grote internationale firma zullen ze daar rapper aan zitten dan je zou denken), dan vervalt de overbruggingsvergoeding.

      En ja, er zijn verschillende belastingstarieven, maar deze zijn inkomstengebonden. Commissarislonen vallen in de hoogste schaal.

      Pensioenrechten. Daar ben je een beetje optimistisch. Het is inderdaad levenslang vanaf 65 jaar, maar wordt berekend op hoeveel jaar je commissaris bent geweest. En dit aan 4.27% van het basisloon. Uiteraard ook weer onderhevig aan belastingen.

      Wat uw overige vragen betreft.
      1. Als u uw job niet naar behoren uitvoert, wordt u ontslagen. Als een commissaris zijn/haar job niet naar behoren uitvoert, zal het wel bij één termijn blijven. Moet u uw loon terug betalen bij ontslag? Gelden uw opgebouwde pensioenrechten dan niet meer? Krijgt u dan (in verhouding) geen ontslagvergoeding? En ja, als een commissaris het echt bont zou maken, geldt eveneens de mogelijkheid van onmiddellijk ontslag. Maar ook dan dezelfde vragen, ook als u op staande voet ontslagen wordt door een grove fout, zult u uw loon niet moeten terug storten, zult u uw pensioenrechten niet moeten afstaan, … Waarom zou dat voor een politicus wel het geval moeten zijn? Vergeet ook niet dat zij een ‘tijdelijk contract’ heeft hé. Binnen vijf jaar is het mogelijk gedaan. En de manier waarop het ‘gedaan’ is, is nog veel volatieler dan op de reguliere interimmarkt…
      2. Denk je echt dat het afschaffen van de commissie zal helpen :-D. Populistisch gedroom. We zitten in een verenigd Europa, gelukkig maar. En ook al loopt alles niet zoals het in Utopia zou kunnen zijn, je hebt nu eenmaal organen nodig die alles sturen. En zonder commissie zou het helemaal om zeep zijn. Nu ja, ik veronderstel dat u dan ook van mening bent om regeringen tout court af te schaffen :-D…

     • Reactie van Pascal Garnier

      Wim, 2 niet-onbelangrijke verschillen :
      - mijn loon wordt niet integraal betaald met belastinggeld,
      - wat ik in mijn job doe heeft geen impact op de levens van miljoenen mensen.

      Ik heb niet gezegd dat het afschaffen van dé Commissie de oplossing is. Wel dat we déze Commissie in haar huidige vorm en werking beter kunnen afschaffen. Een niet-democratisch verkozen orgaan, dat en petit comité beslissingen neemt met repercussies voor een paar honderd miljoen mensen. En dat doet met het geld van diezelfde mensen. Denk dat ik het recht heb om dat te vinden als onvrijwillig medefinancierder van de Commissie.

     • Reactie van 3S

      Pascal Garnier schreef:
      “Een niet-democratisch verkozen orgaan”

      Wel, de leden zijn natuurlijk aangeduid door democratisch verkozen regeringen/parlementen.

      Maar ik geef je gelijk dat deze commissie beter rechtstreeks door het verkozen Europees parlement zou aangeduid worden.

      Maar ik snap niet waarom je dan precies tegen commissaris Marianne Thyssen van leert trekt?

      Zij en de nieuwe commissievoorzitter zijn toch immers vanuit het Europees parlement gelanceerd?

      De huidige evolutie dat het democratisch verkozen parlement zelf wil beslissen, kun je toch niet anders dan toejuichen? Waarom dan zo negatief?

   • Reactie van 3S

    …en zoals je maar moordenaars kunt opsporen als je zelf vermoord bent…

  • Reactie van 3S

   Ernest, Nicole,
   dus volgens jullie zou geen enkele politicus met macht armoede mogen bestrijden, omdat zij zelf daarvoor “teveel” verdienen ???

   • Reactie van Nicole

    Het gaat er over dat ze miljoenen als loon krijgen en armoede moet bestreden worden. maar ze zouden beter een stukje van hun loon afgeven.Vind jij het normaal dat die hoge pieten van goede doelen zoveel verdienen en dan op straat of deur aan deur komen schooien?

 2. Reactie van Pascal Garnier

  De ganse Europese commissie waar ze deel van uitmaakt, bestaat in hoofdzaak uit ex-lobbyisten die voor een volledige deregulering van de economie willen gaan. Juncker heeft net de samenstelling van zijn commissie bekendgemaakt. Als je een voorbeeld wil zien van het failliet van democratische besluitvorming, zeker eens de commissieleden googlen.

  Heel erg benieuwd hoe Thyssen in dat selecte kransje voor armoedebestrijding gaat zorgen …

 3. Reactie van Marion

  De conclusie van een werkdag van de Toekomstfabriek was ‘Armoede is een grote markt, waar veel mensen een goede boterham in verdienen’. Deze mensen zijn meer gebaat bij het voortbestaan van armoede en het behoud van hun baan.

 4. Reactie van Ernest

  Het komt erop neer dat armoede een creatie is van een systeem een systeem die door dergelijke topfiguren en de politiek die ze volgen kunstmatig in stand worden gehouden . Ze hebben er alle belang bij om een klassenmaatschappij stilzwijgend te ondersteunen . Niemand op deze wereld moet in armoede leven indien de economisch opbrengsten uit arbeid enz eerlijk zouden worden verdeeld. Er zijn families die zwemmen in het geld , geld die ze nooit kunnen opmaken laat die in de eerste plaats de rekening betalen van de armoede in de wereld . Maar dat zal iets anders worden ze zullen de gewone burgers met de glimlach laten betalen !!!

 5. Reactie van kat

  Een serieuze vraag : zijn er mensen hier die denken dat een communistisch systeem beter is, want daar komen sommige commentaren op neer, herverdeling, laat iedereen hetzelfde verdienen…

  • Reactie van Nicole

   iederéén hetzelfde?

   dus doppers mogen dan evenveel geld krijgen als een werkende die hele dagen zijn botten afdraagt éénder of het een arbeider of een bediende is

   iemand die achter de achter de vuilkar loopt( heb heel wat respect voor deze mensen)evenveel als een arts

   stop met je communisme zou denken dat jij er zo ééntje bent

   doe je paardenkleppen af

   • Reactie van kat

    Het was een hypothese. Bovendien, in een communistisch systeem bestaat geen werkloosheid. Maar het gaat hier inderdaad niet over communisme; ik maakte enkel een gedachtenoefening over wat de gevolgen zijn wanneer de balans in de andere richting doorslaat. Maar het doet hier niet ter zake, dus zal ik er over zwijgen.

    • Reactie van Nicole

     Je hoeft niet te zwijgen, uw mening,mijn mening, anderen hun mening. Over communisme éénder wat.

     Misschien interessant om van gedachten te wisselen en verdere uitleg te geven over onze gedachtes meningen.

 6. Reactie van Jean

  @kat
  Waar zie jij ook maar ergens een verwijzing naar het communistische systeem ? Op enkele uitzonderingen na, zal niemand er iets op tegen hebben dat uitvoerende politici een degelijk loon ontvangen (net als iedereen !). Maar dit valt allang niet meer onder de categorie ‘degelijk loon’. Zeker niet als je al de extraatjes bijtelt. En dan hebben we het nog niet over de duistere achterpoortjes waardoor deze europolitici graag binnen en buiten lopen. En het lobbywerk, waarbij zijzelf en hun partijen financieel beter van worden. En…., en…
  Waar deze politici en hun partijen zich vooral ‘Europees’ mee bezig houden, is het in stand houden van dit geldverslindend en heel inefficiënt orgaan. Ze hebben er inderdaad geen boodschap, noch belang bij, dat het beter zou gaan me de economie, met de armoedebestrijding en noem maar op. Dan zouden ze de poten van onder hun stoel wegzagen, of de tak waarop ze zitten…

 7. Reactie van Ernest

  Jean , daarover gaat mijn betoog over het feit dat Europa geldverslindend is en eigenlijk niet werkt zoals het zou moeten zijn . Regels, regels en nog eens regels die de economie meestal niet steunen .Naast het armoede probleem heb je ook het probleem van de veiligheid van de burgers van Europa met veel blabla maar weinig aktie . Met andere woorden laten we Europa opdoeken !

  • Reactie van 3S

   “Regels, regels en nog eens regels”

   Zoals die regel tegen roken op het werk waardoor het aantal hartaanvallen nu fel vermindert?
   Zoals die regel dat België (zoals de andere landen) zijn begroting in orde moet brengen?

   Wat kun je tegen goede regels hebben?

   Ik denk trouwens dat de economie flink vooruitgeboerd is sinds de start van de Europese samenwerking in 1951, 1957, 1967 enz…

 8. Reactie van Ernest

  3S , er zijn dus door het Europees beleid minder hartaanvallen ? Dat ben ik nog niet zeker na alle bankproblemen en andere financiele problemen van de afgelopen jaren :) :)

 9. Reactie van Stan

  De opdracht van armoedebestrijding is wel binnen de EU en van deze 28 landen is België één van de rijksten. De meeste armen in de EU zitten echt niet in België dus zij die denken dat Marianne Thyssen voor België (is maar 3% van de EU…) veel zal kunnen of mogen doen zitten er grandioos naast. De opdracht van de EU is hier vooral om juist de armere lidstaten bij te trekken en niet dat de rijkere lidstaten nog rijker worden en de kloof nog groter wordt.

  De 20% in “extreme armoede” (waar dit artikel over gaat) wonen bijna allemaal in Afrika en Azië en dat zit ook echt niet bij de EU bevoegdheden van Marianne Thyssen.