De Stad Gent vraagt uw ideeën om meer ruimte te creëren in de stad

vrijdag 23 januari 2015 20u58 | Gudrun | 6 reacties
.

De Stad Gent werkt momenteel aan een nieuwe structuurvisie. Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030 moet de ruimtelijke keuzes voor de komende jaren vastleggen.

Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zullen duurzame, creatieve oplossingen nodig zijn. De opmaak van het plan zal minstens twee jaar duren. In die periode loopt een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over het Gent van morgen.

Het huidige Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) dateert al van 2003. De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit dat RSG gerealiseerd (Ledeberg Leeft, Gentbrugse Meersen, Arbed, KOBRA, verschillende parken o.a. Prettige Wildernis … ). Een pak andere zijn in uitvoering (Oude Dokken, Sint-Pietersstation, de Krook, Eiland Zwijnaarde, grootschalige (woon)projecten zoals Dok Noord, Zeemanstuin en Alsberghe Van Oost … ). Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten en uitdagingen duiken op. Het bestaande RSG biedt niet op al deze nieuwe ruimtelijke vraagstukken een adequaat antwoord. Daarom moeten we de bestaande én nieuwe vragen naar ruimte op elkaar afstemmen en naar innovatieve oplossingen zoeken voor de schaarse ruimte in de stad.

Hoe deelnemen?

Ruimte voor Gent wil tot de zomer 2015 heel veel inspiratie geven om vooruit te kijken naar 2030. Maar de Stad wil ook inspiratie terugkrijgen. Hoe willen de Gentenaars dat Gent zich in de komende jaren ontwikkelt? Hoe denken de mensen ruimte te kunnen creëren om het stijgende aantal jobs, de nood aan woningen, scholen, groen, zorg voor ouderen etc. op te vangen? Iedereen kan ideeën posten op www.ruimtevoor.gent. Ook wie een activiteit organiseert die oproept om de ruimte in Gent anders en beter te benutten, wordt uitgenodigd om dat te laten weten op deze site.

Dit alles zegt immers veel over wat mensen belangrijk vinden en het levert waardevolle informatie op voor de nieuwe structuurvisie.

Na de zomer komen we terug met wat de oogst aan ideeën, acties en meningen heeft opgeleverd.

Geïnteresseerden kunnen hierover ook met de Stad Gent van gedachten wisselen en in debat treden, door naar een van de vele activiteiten rond Ruimte voor Gent te komen

Na de zomer komen we terug met wat de oogst aan ideeën, acties en meningen heeft opgeleverd.

Geïnteresseerden kunnen hierover ook met de Stad Gent van gedachten wisselen en in debat treden, door naar een van de vele activiteiten rond Ruimte voor Gent te komen.

Eigen website en nieuwsbrief

Het recentste nieuws over Ruimte voor Gent komt op een nieuwe website: www.ruimtevoor.gent. Daarop kan men zich ook abonneren op een nieuwsbrief over Ruimte voor Gent: de eerste komt er volgende maand aan. Verder is nieuws over Ruimte voor Gent ook te volgen op de Facebookpagina van de Stad Gent en op Twitter (#ruimtevoorgent).

Wat is een structuurvisie?

De maatschappij én de stad veranderen voortdurend en spelen daarbij in op de noden van de mensen: een aangename woonomgeving met voldoende groen, mogelijkheden om zich te ontspannen, voldoende werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid van die werkplekken, open ruimte waar plaats is voor landbouw en natuurontwikkeling …

Het stadsbestuur moet voor al deze maatschappelijke behoeften de juiste plaats vinden. Daarvoor is een goed en doordacht ruimtelijk beleid noodzakelijk waarbij duurzaamheid een overkoepelend streefdoel is bij alle keuzes en beslissingen; ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit zijn hierbij kernbegrippen.

Een ruimtelijk structuurplan of structuurvisie is het instrument dat de krachtlijnen moet uitzetten voor dat gewenste ruimtelijk beleid van de stad, niet alleen op korte maar ook op lange termijn. De betrokkenheid van andere sectoren, overheden, middenveldorganisaties, bewoners en Gent-gebruikers is daarbij heel belangrijk. Iedereen moet actief kunnen participeren. Daarom lopen overleg en ‘terugkoppeling’ als een rode draad doorheen het proces.

Participatie- en communicatietraject

Parallel en sterk verbonden met het inhoudelijke traject wil de Stad Gent een breed maatschappelijk debat over de nieuwe structuurvisie op gang brengen. Dit verhaal groeit mee met het inhoudelijke traject. We willen perspectieven verzamelen op de toekomst van Gent, feedback op ruimtelijke dilemma’s en inbreng voor de uitwerking van deelgebieden. Naast het online verhaal zet de Stad in op gesprekken in de wijken en met relevante groepen.

Wanneer zal de nieuwe structuurvisie klaar zijn?

De officiële procedure voor de goedkeuring van de nieuwe structuurvisie start in het voorjaar van 2016 en zal minstens een jaar duren. In die periode komt er ook een openbaar onderzoek. Daarin kan iedereen officieel zijn opmerkingen en bezwaren indienen.

© 2015 GENTBLOGT VZW

6 reacties »

 1. Reactie van Frans

  Alweer een nieuwe structuurvisie!
  “…het stijgende aantal jobs…” lees ik. Is dat zo?

  • Reactie van Jimmy

   Ik meen ook dat het vooral een stijgende werkloosheid was…

 2. Reactie van Bart

  De Stad kan misschien beginnen met zich soepeler opstellen ten op zichte van hoogbouw en middelhoogbouw. Enkel met hoogbouw voorkomen we dat er steeds meer vrije ruimte wordt volgebouwd. Mijn idee hebben ze dus al.

  • Reactie van Kurt

   Of stoppen met kweken in plaats van “de kindvriendelijkste stad” te willen zijn.

 3. Reactie van steven

  En wie gaat er de boel een beetje draaiende houden als Kurt van zijn verdiende pensioen gaat genieten, de luiers van Kurt verversen als hij in het RVT wordt opgenomen ?

  Juist : de kinderen van de anderen.

  Alle respect voor (ongewild of gewild) kinderlozen maar enige wederkerigheid kan zeker geen kwaad.

  • Reactie van Kurt

   M.a.w. een vicieuze cirkel, en inmiddels zijn we bezig aan een zesde massa-extinctie.