Aanbod “Energiecoaching op maat” voor Gentse bedrijven in de running voor uitreiking “Belfius Smart City Award 2015”

donderdag 12 februari 2015 10u37 | Gudrun | reageer
.

Enkele maanden geleden lanceerde Belfius in samenwerking met Knack en Le Vif/L’Express, Proximus en Accenture de eerste editie van de “Belfius Smart City Award”, een wedstrijd[1] ter bekroning van de meest creatieve stad of gemeente op het vlak van duurzame innovatie. Na afloop van de preselecties werden tien steden en gemeenten door een professionele jury genomineerd voor de finale. Eén van de finalisten is de Stad Gent met het project “Energiecoaching op maat van uw bedrijf”. Doel van dit project is om voor de periode 2014-2019 minstens 110 Gentse ondernemingen die hun energieverbruik structureel wensen te verlagen, individueel te begeleiden en op die manier de lokale jaarlijkse CO2-emissies met minstens 9.350 ton te verminderen. Dit stemt overeen met de uitstoot van bijna 1.900 gezinnen.

Het project “Energiecoaching op maat van uw bedrijf” ligt in het verlengde van een Europees pilootproject binnen ACE[2], “Trajectbegeleiding Energiemanagement”, dat reeds vijftien Gentse ondernemingen hielp hun energieverbruik tot 20 % terug te schroeven. Dit komt neer op een globale besparing van 360.000 euro en 1.820 ton CO2.

Gelet op deze mooie resultaten en op de positieve getuigenissen van de deelnemers besliste het Gentse stadsbestuur in het najaar van 2014 om dit project verder te zetten en een professionele energiecoaching aan te bieden aan circa 110 andere bedrijven met een energieverbruik hoger dan of gelijk aan 100.000 kWh elektriciteit of 345.000 kWh aardgas.

Energiecoaching op maat van het bedrijf

Na het uitvoeren van een energiescan wordt elk deelnemend bedrijf een volledig jaar begeleid bij de opmaak én de uitvoering van een energiebesparingsplan. De coaching gebeurt dus op maat van de onderneming of de organisatie.

De stad organiseert twee types coachingtrajecten naargelang van het energieverbruik van het bedrijf:

· Een ‘Maxi’-traject ter waarde van 7.000 euro voor ondernemingen en organisaties met een hoog energieverbruik die complexe productieprocessen hebben (meer dan 500.000 kWh elektriciteit of 1.725.000 kWh aardgas). Het doel is om in de komende vijf jaar een dergelijke begeleiding aan te bieden aan circa 30 bedrijven.

· Een ‘Medium’-traject ter waarde van 4.000 euro voor ondernemingen en organisaties met een jaarlijks energieverbruik tussen 100.000 en 500.000 kWh elektriciteit of tussen 345.000 en 1.725.000 kWh aardgas. De bedoeling is om ongeveer 80 dergelijke bedrijven te coachen.

De eigen bijdrage van de onderneming is beperkt tot 10 % van de kostprijs van de coaching, m.a.w. max. 700 euro of 400 euro.

De coaching heeft betrekking op onder meer betere isolatie, verwarming, warmterecuperatie, koeling, relighting, stoom, perslucht en sluimerverbruik. Het accent ligt zowel op investerings- als op gedragsmaatregelen, monitoring, onderhoud en sturing.

Uitgaande van een voorzichtige inschatting van een 10 % besparingspotentieel zou deze grootschalige individuele energiecoaching voor 110 bedrijven moeten leiden tot een jaarlijkse uitstootreductie van 9.350 ton CO2, wat overeenstemt met de CO2-emissies van bijna 1.900 gezinnen.

Evolueren naar een klimaatneutrale stad

In januari 2009 ondertekende Gent, als eerste stad in Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant. Gent engageerde zich daarmee om haar CO2-uitstoot tegen 2020 met meer dan 20 procent terug te dringen ten opzichte van 2007. Gent diende in 2009 een emissie-inventaris van broeikasgassen (CO2-monitoring) en een eerste klimaatplan in. Het stadsbestuur herbevestigde dit engagement met een nieuw klimaatplan 2014 – 2020. Gent wil op lange termijn evolueren naar een klimaatneutrale stad en energieonafhankelijk worden door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie. Meer info over Gent Klimaatstad op www.gentklimaatstad.be.

Om deze doelstelling te bereiken focust de stad op zes prioritaire activiteiten: wonen (met nadruk op renovatie), de eigen voorbeeldfunctie, ondernemen (gericht op niet-ETS-bedrijven en de dienstensector), hernieuwbare energie, transport en voeding. Het project “Energiecoaching op maat van uw bedrijf” kadert binnen de prioritaire activiteit “ondernemen” van het Gentse klimaatbeleid.

Stemming in november, awarduitreiking op 2 december

In november zal het grote publiek – dus ook alle Gentenaren – uit de 10 genomineerde projecten kunnen stemmen voor het project van zijn voorkeur.

Bij de toekenning van de prijs voor het beste “Smart Cities”-project zal de vakjury rekening houden met de uitslag van die stemming. De uitreikingsceremonie van de Belfius Smart City Award 2015 zal plaatsvinden op 2 december 2015 in aanwezigheid van de tien geselecteerde steden en gemeenten.

© 2015 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.