Gentse actua

vrijdag 25 november 2005 10u38 | Wouter | 19 reacties
Trefwoorden: , , , .

Van Rouveroij kaatst de bal terug
Nauwelijks een dag na het opniestuk van Filip Watteeuw (Groen!), dient Sas Van Rouveroij zijn biebcriticasters van antwoord. In “Gent en zijn kankergezwel” (eveneens in De Standaard) reageert de schepen van Cultuur op de analyse als zou de haast achter het Forum Bis te maken hebben met de gemeenteraadsverkiezingen: “Ik heb van de Gentenaars een mandaat gekregen tot 31 december 2006 als bestuurder van deze stad. Is het niet logisch dat ik als schepen, bevoegd voor cultuur, mijn verantwoordelijkheid neem? Is dat geen bewijs van mijn engagement? Ik word toch niet betaald om niets te doen?” Lees meer bij DS Online

Gent wil nog meer sfeerverlichting
Gent werkt voort aan het lichtplan voor de stad. In 1998 begon de stad met een lichtplan voor de binnenstad, met als doel om de mooiste gebouwen en plekjes in het centrum sober maar sfeervol te verlichten. Lees meer bij vrtnieuws.net

Titel van “gezelligste stad” brengt geld in het laatje
6,1 procent meer overnachtingen en een extra omzet van ruim 1,7 miljoen euro. De titel van gezelligste stad van Vlaanderen heeft Gent het voorbije jaar geen windeieren gelegd. Vanaf 1 januari is Gent de titel kwijt, maar een nieuw lichtplan moet de stad vanaf dan nog gezelliger maken. Lees meer bij De Gentenaar

Dubbelgangster laat gestolen luxewagens achter (De Gentenaar)
Poezenboot zinkt net niet (DS Online)
Riolerings- en waterweringswerken (DS Online)

© 2005 GENTBLOGT VZW

19 reacties »

 1. Reactie van Bart

  Sas fietst in stuk wel luchtig om de vraag heen hoe de nieuwe bibliotheek er als architecturaal project moet uitzien. Hij geeft ook niet bepaald de indruk dat er op dat vlak veel transparantie te verwachten valt. Nee, dan geef ik toch eerder Watteeuw gelijk: liefst een wedstrijd, en als die er niet komt, in overleg met de Vlaamse Bouwmeester de beste oplossing zoeken.

 2. Reactie van Debruyne Pascal (TiensTiens)

  Het gaat Sas Van Rouveroij duidelijk niet om een wederwoord te bieden aan de hand van rationele argumentatie. Iedereen die blijkbaar kritiek geeft op schepen Van Rouveroij of op de beleidskeuze die hij maakt inzake het Forum, is een onheilsprofeet. Ik kan dit enkel een belabberde retoriek noemen.
  Nu, om niet dezelfde kant op te gaan, wil ik toch even proberen een rationelere tour op te gaan.

  Het is Watteeuw in zijn stukje in de krant, en dit los van zijn ideologisch profiel, niet te doen om argumenten in te brengen tégen het feit dat er een bibliotheek komt, noch dat er een adequate invulling wordt gegeven aan de stadskanker (inderdaad!).
  Het debat zou moeten gaan, en dit in verschillende projecten die de stedeljike overheid opzet, over de manier ‘waarop’ je iets organiseert. Doe je dat over de hoofden van de mensen heen, of doe je dat via inspraakprocedures die tijd vragen? Ik zou het tweede spoor verkiezen! Ik ga akkoord met Dhr. Van Rouveroij dat dit soms langer duurt, maar democratische en doordachte methodes duren meestal langer.

  Dhr. Van Rouveroij verwijst naar zijn ‘engagement’. Niemand kant zich tegen engagement, maar zou dit engagement niet nog beter uitkomen wanneer het Dhr. Van Rouveroij de eerste aanzet zou geven tot een project dat op langere termijn beter doordacht, democratisch en gedragen wordt? Hij wordt toch niet betaald om ‘niks te doen?’… Juist, maar hij wordt ook niet betaald om hals over kop over zoveel geld te beslissen, terwijl je rationeel gezien meer tijd en debat zou kunnen laten!

  Van Rouveroij verwijst ook naar het feit dat je het eerst een kans moet geven, voor je een project afschiet. Aan de andere kant moet je ook niet Naïef zijn en zorgen dat je op tijd een debat organiseert inzake belangrijke ingrepen in het stedelijk weefsel. Om het wat sterk te zeggen:” Best niet wachten tot het gebouwd is met andere woorden!”

  Ik ga akkoord met Van Rouveroij ‘dat we eerst in alle rust moeten nadenken over een sterk inhoudelijk verhaal!’. Zeker; doe dit door het publiek te betrekken, een sterk inhoudelijk ontwerp te laten maken op basis van verschillende voorstellen en door mensen waarvan hun eerste doel niet ‘winst maken’ is…. Het is geen toeval dat ook de Vlaamse bouwmeester kritiek geeft… Door een wedstrijd te organiseren krijg je meer mensen die mee denken over de verschillende zaken die van belang zijn bij zo’n ontwerp…. Een tweede architecturaal gedrocht zoals op het ZUid aanwezig is, is overbodig…

  Debruyne Pascal
  (TiensTiensmagazine)

 3. Reactie van Frans

  « Kankergezwel »? Dit is het flauw maar pijnlijk efficiënt argument dat speculanten graag hanteren om nieuwbouwplannen door te drukken. Daarmee kreeg Urbis de overheid destijds over de streep om het “nieuwe monument van Gent” neer te poten aan Gent-Zuid. De voorwaarden (een deel bestemd voor bewoning) werden trouwens nooit vervuld. De schepen stelt de Krook voor als een kankergezwel maar rept met geen woord over het oude Circus dat al jaren staat te verkommeren. Vlak voor de verkiezingen wordt het voor hem inderdaad wat laat om hierover nog lang “na te denken” maar dit ligt niet aan “onheilsprofeten”, integendeel.

 4. Reactie van Cathy

  In de discussie over architectuurwedstrijd vs. projectontwikkelaars heeft Watteeuw toch wel een zeer belangrijk argument: laten we alsjeblieft van de situatie gebruik maken om verder te denken dan een boekenmagazijn.

  Als je de mogelijkheid wil hebben om het bestaande concept “bibliotheek” opnieuw uit te vinden, in functie van nieuwe ontwikkelingen zoals de digitalisering, dan lijkt een projectontwikkelaar me niet de ideale partner. Ik zeg niet dat ze geen functionele gebouwen kunnen zetten, maar dit lijkt me toch echt een kluif voor architecten die verder denken dan de gevelbekleding. En dus bij uitstek een onderwerp voor een wedstrijd.

  Laat ons mintens de vraag stellen: “wat willen we bereiken en is een architectuurwedstrijd daarvoor nodig of niet?” Dit is de eerste en misschien enige grote infrastructuurinvestering in jaren voor cultuur in Gent. Daar wil ik best een paar jaar op wachten als dat de kwaliteit ten goede komt.

 5. Reactie van yves

  Ik lees in de tekst van Van Rouveroi een eigenaardige zin: “De publiek-private samenwerking is overigens een voorwaarde die door de Vlaamse Gemeenschap wordt opgelegd, vanwege de betaling die over 18 jaar gespreid is.”
  Is deze voorwaarde van toepassing voor het ganse pakket van Anciaux z’n infrastuctuurinvesteringen?
  Dus ook voor het MAS?

  Over een concrete timing (ontwerp klaar voor eind 2006) zwijgt Van Rouveroi. Vermoedelijk wil hij deze sprint inzetten om een eerste steen te hebben vóór het einde van de huidige Vlaamse regering. (2008?, ik weet het niet)
  Z’n andere argumenten doen er niet echt toe. Er zal -in tegenstelling tot de Gentse theaters- geen enkele Gentse bib bezwaren maken tegen dit project (grapje!, alle bibs zijn stedelijke administratie).
  Het argument dat een architectuurwedstrijd vertragend werkt is fake: het “zeven jaar lang wikken en wegen om uiteindelijk geen resultaat te boeken” had weinig met het wedstrijdaspect te maken.

  Ik vertrouw Van Rouveroi voldoende om te weten dat hij voor kwaliteit gaat, maar z’n partij is een ander paar mouwen. Hopelijk is dit laatste regeerjaar geen valkuil voor overmoedigheid.

  Bij een project van zo’n omvang verwacht ik van deze schepen een engagement om het nà de verkiezing niet los te laten.
  Van Rouveroi deed schitterende dingen voor het verkeersbeleid, maar ik heb z’n bevoegdheidswissel toch ervaren als vaandelvlucht.

  Misschien toch es tijd dat we de huidige generatie politici niet blijven beladen met de Urbissen van het verleden, al is de Zuiderpoort ook een beladen woord aan het worden.
  Het pleit voor dit college dat ze dè stadskanker -garage Mahy- eindelijk hebben kunnen overkopen van de (speculanten?)familie Mahy. Da’s een nieuw feit sinds de start van dossier de Krook 7 jaar geleden.

  Nog ééntje: Watteeuw pleitte héél zachtjes ook voor een theaterzaal in de Nieuwe Krook. Toeoe! Zo eentje met een toneelopening van 14 meter, een perfecte akoustiek en pakweg 1000 perfecte zitplaatsen zou al goed zijn! Daar kan je ook multimedia in kwijt… En misschien wil de provincie dan ook weer meedoen… .

 6. Reactie van Iris

  Zoals Carhy hier aanhaalt, ben ik ook van mening.
  “Als je de mogelijkheid wil hebben om het bestaande concept “bibliotheek” opnieuw uit te vinden, in functie van nieuwe ontwikkelingen zoals de digitalisering, dan lijkt een projectontwikkelaar me niet de ideale partner, maar dit lijkt me toch echt een kluif voor architecten die verder denken dan de gevelbekleding.”

  En ik voeg eraan toe :
  ‘t Is niet omdat Gent haar oorspronkelijk Forum niet thuishaalde
  dat we onbezonnen met een Forum Bis moeten omspringen.
  Integendeel, dit is misschien wel DE kans om in Gent een eigentijds of zelfs avant-gardistisch cultureel paradepaardje neer te zetten en dat hoeft (kan) niet holderdebolder.

 7. Reactie van Arthur De Decker

  Na het lezen van De Morgen van heden zaterdag 26 november is het overduidelijk: er komt geen verdere inspraak over de toekomst van de site Mahy. Het wintercircus krijgt een commerciële invulling als pasmunt voor de Forum-bis-bibliotheek.
  Daarover is Sas van Rouveroij zeer duidelijk in het uitgebreide interview onder de titel “Gentse cultuurschepen zet vaart achter nieuwe stadsbibliotheek.” Lees dat interview en besef dat alle vroegere beloftes over inspraak over die site enkel dienden om zand in de ogen te stooien. Gentenaars, let op uw zaak, het bestuur is ons aan het rollen.

 8. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Kunnen we aan Sas van Rouveroij niet vragen dat hij ons aller proza hier zou lezen, met en vraag om verduidelijking en stellingname?

 9. Reactie van yves

  Go for it, Jean Marie

 10. Reactie van Iris

  @Arthur De Decker, ik heb het hier toch al eerder gezegd dat we niet in Sinterklaas (lees inspraak e.d.) moeten geloven en zie…’t komt uit.
  @Jean Marie, meent ge dat nu echt dat van Rouveroij en de zijnen belang zullen hechten aan ons relaas ?
  Ik blijf bij mijn standpunt : als iets in de pers verschijnt, mogen we zeker zijn dat alles al geregeld is.

 11. Reactie van Maybe

  Wie wordt de architect?
  - Verstraeten
  - Bontinck
  - Van Acker
  - Robrecht en Daem
  - Van Impe
  - Beel

  Niet allemaal te gelijk of je kunt niet door de deur.

 12. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Hopelijk de meest origineel-creatieve die ons eindelijk weer een architecturaal genot kan leveren.

 13. Reactie van Iris

  Bontinck is blijkbaar favoriet en zeker flink terug van weggeweest.
  De vroegere Daskalidesfabriek aan de Henri Dunantlaan is verkocht (aan wie is me ontgaan), maar ik onthield wel dat er daar wooneenheden zouden komen en dat ze al toegewezen zijn aan projectontwikkelaar Bontinck.

  Net zoals Bontinck’s nieuwe in opbouw zijnde mastodont “Riverside Garden” aan de Koepoortkaai en ‘t Stuk met maar liefst 105 woon-units.

 14. Reactie van Arthur De Decker

  Iris, de vraag is niet of je gelijk hebt, de vraag is of we ons daar moeten bij neer leggen. Als Sas van Rouveroij volgend jaar wil herverkozen worden hangt dit o.a. van de Gentse burgers af die meer inspraak wensen. Het is dus te vroeg om bakzeil te halen. Nie pleuje. Er is inspraak beloofd. Frank Beke is verantwoordelijk voor die inspraak. Sas v R heeft daarover dus niet te beslissen. De vraag is dus wat de andere coalitiepartners vinden van al die balonnetjes die de laatste dagen werden opgelaten in de media. Laat ons dit dossier op de voet volgen want ‘t wordt spannend.

 15. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Wij weten dat onze beleidsvoerders en/of hun medewerkers Gent. blogt.be volgen. Ik ben overtuigd dat mijn vraag naar Schepen van Rouverokij een antwoord zal krijgen. Wij zullen dan met echte kennis van zaken kunnen reageren.

 16. Reactie van Iris

  A maar ik heb altijd al vertrouwen gehad in Frank Beke en dat zal zo blijven, dus van hoop en nie pleuje gesproken :-)
  Laat het maar spannend worden…

 17. Reactie van Bert

  Beste Arthur, als die Gentse burgers die inspraak willen naar de stembus trekken, en oordelen of ze Sas ja dan nee in ‘t zadel willen houden, dan hébben ze toch inspraak, niet? Los daarvan lijkt het me geen kwaad idee om Borrelneus Bontinck eens op een goede fles te trakteren en ‘m dan een papier te laten ondertekenen dat hij zijn misbaksels alleen nog in Brussel neerpoot – daar kan het onderhand geen kwaad meer.

 18. Reactie van Ward van Pouters

  Inderdaad!
  ….verheugd te vernemen dat jullie de evolutie rond de Krook in Gent willen opvolgen …en min of meer op de hoogte zijn van het voor Gent onwelriekende, ongezonde Monopolie-verhaal van heren die Gent en haar brave burgers een dodelijke Pikeure willen zetten, geruggesteund zijn door de meest opportunistische adepten van de PPS van de laatste decennia: inderdaad de archislekt van (o.a.!…) het Bonkding aan het W.Wilsonplein, in den volksmond “het Ceauscescu-batiment”…

  Edoch, de weerbarstigheid van de Gentenaars is legendarisch en aan de mondigheid wordt momenteel gewerkt, en zo zal het tij kunnen gekeerd worden…

  laat ons derhalve schepen Sas steunen en redden uit de wurgende greep van bovenvermelde “boemannen”, zodat hij in samenwerking met de nieuw aangestelde manager voor de “Krook”, dhr. Dany Wijgaerts, het beste voor Gent kan bekomen..

  “alleen het beste is goed genoeg!” zei Jan Hoet, die zijn leven lang voor Gent, haar kunstverzameling, en haar onderdak, haar SMAK dus, moeten knokken heeft …
  (ps: laat ons ook dat verhaal nimmer vergeten!)