Prentenkabinet

zaterdag 18 februari 2006 14u31 | Ignace | 21 reacties
Trefwoorden: , .

De vitrine van antiquair Sanderus wist enige tijd geleden Ignace Van der Kelen weer te bekoren met een mooi perspectiefplan van Gent. Daarop zijn duidelijk de vroegere verdedigingswallen te zien zijn.

Plan

Maar ziet u ook wat Ignace ziet … het ovale ei gevormd door:

 • Poel
 • Drabstraat
 • Hooiaard
 • Donkersteeg
 • Sint-Niklaaskerk
 • Van Stopenberghestraat
 • Sint-Michielskerk
 • St. Michielsstraat

Het lijkt wel de omtrek van een Oud Vikingskamp of is dit te ver gezocht? U weet wel, die theorie over die cirkelsporen rondom de Sint-Baafskerk. Hoe was dit ook alweer, en wie heeft er een boek over geschreven?

Het was, meen ik, dezelfde die ook schreef dat onder het water van de Kraanlei een verharde weg ligt, waarvan volgens hem sporen zijn gevonden, en die in één rechte lijn doorliep naar de inkom van het Gavensteen.

Niet te geloven, maar toch fascinerend en ik zou er het fijne van willen weten. U ook?

© 2006 GENTBLOGT VZW

21 reacties »

 1. Reactie van yves

  Kortom: onder de Kraanlei ligt een prémetro?

 2. Reactie van Joris

  Was Marcel Mestdagh de auteur waarnaar je zocht?
  https://www.smk.be/gal4.html

  Ik vind wel nergens iets terug over de weg onder het water van de kraanlei. En dat intrigeert me wel meer…

 3. Reactie van WebsterMC

  Ik vind de boekentoren nergens terug!! :D

 4. Reactie van Anthony

  Ik heb dit boek nog gelezen, maar ik meen mij niets te herinneren van een weg onder het water van de kraanlei. Die man heeft wel de stadsplannen van alle Noord-Europese steden vergeleken en meent er overeenkomsten te vinden. Hij wordt wel niet ernstig genomen door “officiële” geschiedkundigen, maar ja…
  Het boek heeft mij wel overtuigd dat de Noormannen hier niet alleen kwamen om te plunderen en te roven, maar dat ze ook wel iets nagelaten hebben.

 5. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Ik denk dat het wel normaal is dat een ei “ovaal” is.
  De cubusvormige eieren kunnen slechts als de eieren eventueel in cubussen hard gekookt worden. Met de huidige vogelpestgevaren kunnen we misschien eraan denken in die vorm de eieren te exporteren.

  Wel die ei-vorm en dienen uitleg: ik had er nog nooit over gehoord.

 6. Reactie van Frans

  Zou het niet zijn: een weg “over” de Kraanlei. De Leie langs de Kraanlei zou wel eens een rechtgetrokken deel van de rivier kunnen zijn terwijl de oorspronkelijke natuurlijke loop van de Leie het stuk is rond het Gravensteen, dwars door het Patershol, tot aan de (gedempte) Schipgracht. Een aanwijzing hiervoor is het “hoog” profiel van de Ballenstraat, een zijstraat van de Kraanlei.

 7. Reactie van Arthur De Decker

  Ik vermoed dat het boek waarnaar Ignace op zoek is geschreven werd door (wijlen) Ronald DE BUCK. Het noemt “Van wijn in Gent tot Gent in wording. De Gentse wijnhandel tussen 1302 en 1795 en de wordingsgeschiedenis van Gent”, uitgegeven door Stichting Mens en Kultuur in 1995 en telt 430 bladzijden. Hij bewijst overtuigend het bestaan van het Leiewad dat zich onder het wijnschrodershuis bevond en ontwikkelde de twee-waterpeilentheorie. Dat boek is een must voor iedereen die zich wil verdiepen in de geschiedenis van Gent

 8. Reactie van Arthur De Decker

  Onder “denkpiste” lees ik p. 309 in dat boek van R. De Buck:
  “Er zijn redenen om aan te nemen dat, op een niet nader bepaald moment, dat hoogst waarschijnlijk opklimt tot voor 940, het gedeelte van de Leie tussen de Vleeshuisbrug en de Zuivelbrug volledig doorwaadbaar was, een verbinding vormend tussen de oever van de Kuip aan de Vrijdagmarkt (Wannekensaard, nu het Grootkanonplein) en de oever van de Oudburg aan het Sint-Veerleplein (het gewad of de watering van de paarden). Van Werveke kopieerde namelijk de volgende curieuze nota’s uit de 17de-eeuwse politieboek van justus Biliet: “oock ist vremt dat onder de Leye tusschen sgraven ende de suvelbrugghe den grondt is gecalcijt liggende in de mortel al of het een straete waere” en “het is vrempt ten hoore dat de riviere van de craenbrugghe tot de suvelbrugghe in den grondt ghecalceyt is, ghelyck de straeten, daer noch veel levende ghetuyghen af sijn, die de calcijde voordert ghesien hebben.”

  Volgend de auteur verklaart dit waarom de “Dulle Griet” aan land werd gebracht bij de Wijnmarkt. De boot met het zware kanon kon niet door dit ondiepe water varen dat daar slechts zo’n 1,5 meter diep was. Het is opvallend dat de poort van het Gravensteen naar deze plaats is gericht. Het was de plaats waar de vijand uit het water kwam en die men in de gaten moest houden. Boeiende denkpiste, niet?

 9. Reactie van yves

  Bij toeval de kaart gezien vandaag, what a beauty!
  Sanderus zit op de Nederkouter, kant fietsgleufkasseien.

 10. Reactie van Arthur De Decker

  De hier op Gent Blogt afgebeelde kaart werd reeds menig maal in facsimile heruitgegeven. Een origineel bevindt zich in de Centrale Bibliotheek van de UG. Er bestaan slechts weinig nog overblijvende origineel manueel ingekleurde exemplaren van deze kaart. Bij een brand in de drukkerij J. Blaeu in 1675 werd een deel van de oplage verwoest.
  Het plan heet “Gandavum vulgo Gent” en werd in 1641 opgenomen in de beroemde Flandria Illustrata van Antoni Sanderus (1586-1664). Deze Sanderus gaf in 1636 aan de plaatsnijder-uitgever Henricus Hondius (1597-1651) de opdracht om een groot plan van Gent te graveren.Het plan “Gandavum Urbs antiqua, potens, totiusque, Europae amplissima et amoenissima” werd in 1641 afzonderlijk uitgegeven. Dit GROOT plan, bestaande uit 6 vellen, is 1,395m breed en 1 m hoog. De schaal-verhouding is 1:3.3333. In de Flandria Illustrata werd uiteraard slechts een schaal-reductie van het groot plan opgenomen: 54 cm breed en 43 cm hoog. De schaal van dit KLEIN plan Gandavum vulgo Gent is ongeveer 1:8.800. Het is dit klein plan, overgenomen door Blaeu, dat in de verschillende edities van de Flandria Illustrata werd opgenomen tot in 1735.
  Het GROOT plan werd ook herhaaldelijk heruitgegeven, oa in 1838 door PJ Goetgebuer en in 1904 door N. Heins.

 11. Reactie van Jean Marie de Wulf

  A propos “bouwkundige” Pierre Jacques Goetghebuer: het huis van 1707 waar hij begin 19de eeuw woonde staat sinds drie dagen te koop: Lange Steenstraat, in de bocht, bij de Geldmunt

 12. Reactie van Alexander Van der Biest

  Als Gentenaar die al bijna tien jaar uit de Arteveldestad weg is maar die zijn thuis erg mist vond it deze site een prachtige vondst. Doe zo verder!

 13. Reactie van Ignace Van der Kelen

  @Joris
  Inderdaad het boek over de Vikings te Gent was inderdaag, nu je het zegt, wel degelijk van Marcel Mestdagh
  Maar ook de archeologische vereniging van de stad Gent ziet dit uitgangspunt wel zitten, maar dan wel als een cirkel rond de St. Baafskerk.

  @Arthur
  Ook Arthur wist mijn geheugen op te frissen.
  De verharde weg onder het water van de Kraanlei staat wel degelijk beschreven in “Van wijn in Gent tot Gent in wording” van Ronald de Buck.
  Ik dacht niet dat de gidsen die de bootjes besturen zoiets vertellen aan de toeristen. Nochtans een boeiend gegeven.
  Ik meen mij zelfs te herinneren dat er beschreven staat dat, bij een bij een aanval op het Gravensteen men de ruiters eerst reeds zag draven langsheen de Lange Munt, (ik stel me voor wellicht nog niet bebouwd ?) waarbij ze op het einde doorheen de doorwaadbare plaats van de Leie galopeerden richting kasteel. Intussen had men daar de tijd om de poorten te sluiten.

  Verbeter me Arthur indien dit niet zo is.

  De beide boeken zijn op te vragen in de Bib te Gent.

 14. Reactie van Arthur De Decker

  Ik ge je niet verbeteren, Ignace. Zoiets staat inderdaad in dat boek. Ik ga het hier echter niet verder over typen. Allen naar de bibliotheek.

 15. Reactie van flurkje

  prachtige kaart.

  Heb geïnformeerd bij Sanderus.

  authentiek uit 1649 uit het stedenboek van bleau.
  oudgekleurd .

  zeldzame kaart en niet te duur.

 16. Reactie van johan coppens

  Ik ben ook in het bezit van een autenthieke kaart uit het stedenboek. Mooi ingekaderd tussen dubbel glas. Met op de achterzijde Latijnse tekst.
  Soms iemand geïnteresseerd?
  Vragen staat vrij.

 17. Reactie van Johan Coppens

  De kaart met gescande foto is te zien op https://www.Delcampe.be —> zoeken —> op sleutelwoord “Gandavum”.
  Succes

 18. Reactie van Mathias

  Ik heb ook een kaart van Gandavum Gent, is op een vrij grote schaal,afmeting is 1.30 x 1.30m.
  Iemand interesse in of enig idee waar ik hiermee terecht kan? Is wel op een soort kalkpapier, het is een kopie denk ik.