Een stad met Spirit

woensdag 21 juni 2006 8u00 | D. | 22 reacties
Trefwoorden: .

Affiche gemeenteraadsverkiezingen SpiritEen tijdje geleden hadden we al aandacht voor de campagne van de sp.a in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, nu is het de beurt aan kartelpartner Spirit. Voor wie er nog aan mocht twijfelen: Gent is een stad met spirit. Tenminste, met deze slogan pakt deze links-liberale partij uit.

Zoals het een moderne partij betaamt, heeft Spirit een speciale verkiezingswebsite ontwikkeld. Opvallend verschil met de vanhartegent-site van kartelpartner sp.a is alvast dat er onmiddellijk sterk wordt uitgepakt met de drie torens cq. kopstukken van de partij: schepen Lieven Decaluwé en de parlementsleden Annelies Storms (Kamer van Volksvertegenwoordigers) en Jan Roegiers (Vlaams Parlement).

Inhoudelijk schuift Spirit 10 krachtlijnen naar voor als aandachtspunten binnen het gemeenschappelijke sp.a-Spirit-programma:

 1. Een stad met ambitie: Gent moet als centrumstad een vooraanstaande rol blijven spelen en daarvoor is moed en ambitie nodig. De partij schuwt er dan ook niet voor zijn steun uit te spreken voor het project Gent Sint-Pieters, nieuwe vormen van openbaar vervoer, toekomstgerichte multimediatoepassingen en experimentele cultuuruitingen.
 2. De strijd tegen de duale samenleving: strijd tegen armoede en uitsluiting en voor emancipatie, diversiteit, gelijke kansen, kinderrechten en mensenrechten. Spirit wil dan ook uitpakken met allerlei voorstellen voor een interculturele samenleving, goede woon- en levenskwaliteit en laagdrempelige toegang tot werk, gezondheidszorg, cultuur, sport en onderwijs.
 3. Een gezonde groene stad: de links-liberalen benadrukken hierbij de verwezenlijkingen van schepen Lieven Decaluwé. Ook de komende jaren willen zij dit beleid op het vlak van milieu en gezondheid verderzetten.
 4. Open Stadion Gent: het nieuwe Arteveldestadion moet meer zijn dan de thuishaven van AA Gent. Het moet ook openstaan voor sociaal-culturele activiteiten van de Gentenaars. Spirit stelt voor dat een Open Stadion-manager de club hierin begeleidt.
 5. Stad van de interculturele dialoog: de stimulering van wederzijdse interculturele interactie. Daarbij gaat de aandacht uit naar het wegwerken van taalachterstand en ongeletterdheid, het aanpakken van uitsluiting en achterstelling, het creëren van kansen op de arbeidsmarkt, het scheppen van ruimte voor interculturele artistieke projecten.
 6. Vrede, vrijheid en internationale solidariteit: Spirit pleit voor de oprichting van een Vredesbos en wil de Gentse executieoorden uit de Tweede Wereldoorlog herwaarderen. Bovendien wensen zij een verviervoudiging van het budget voor noord-zuidsamenwerking
 7. Werk maken van sociale economie: de partij wil in de volgende legislatuur 1.000 banen scheppen in de sociale economie omwille van de financiële, menselijke en maatschappelijke meerwaarde ervan.
 8. Steun aan verenigingen en vrijwilligers: Spirit belooft te investeren in een betere kwaliteit voor de (jeugd)lokalen, verouderde parochiezalen en vindt dat ook de scholen (meer) moeten openstaan voor de verenigingen.
 9. Wijkbudgetten en medebeheer: meer inspraak en meer verantwoordelijkheid is hier het devies. Spirit wil de gebiedsgerichte werking verfijnen en verder uitwerken. Daarnaast geven zij de buurten en deelgemeenten wijkbudgetten om eigen initiatieven te ontwikkelen.
 10. Een culturele hoofdstad: Spirit wil Gent op de kaart zetten als belangrijkste culturele vernieuwer van Vlaanderen. Nieuwe investeringen zijn dan ook onontbeerlijk. De unieke site aan de Waalse Krook verdient een hoogstaande en waardevolle culturele invulling. Bovendien bepleit de partij de ontwikkeling van een nieuwe grote multifunctionele zaal.

Lieven Decaluwe voert het peloton Spiritisten aan vanop plaats 5 op de kartellijst. Verder op de lijst staan: Annelies Storms (12), Koen De Vos (29), Ilknur Cengiz (36) en Spirit-lijstduwer Jan Roegiers (49). Spirit heeft ook 2 plaatsen voorbehouden aan onafhankelijke kandidaten, namelijk Jan Vanhee (15) en Mieke Bouve (34).

Het volledige programma van Spirit kan u downloaden op de site van Spirit Gent.

© 2006 GENTBLOGT VZW

22 reacties »

 1. Reactie van i.

  ik vind dat geel torentje met die vlindertjes wel lief, eigenlijk. Allez, grafischgewijs dan é.

 2. Reactie van Arthur De Decker

  Wat is het standpunt van Spirit over wat er moet gebeuren met het Circus Mahy? Wat betekent “De unieke site aan de Waalse Krook verdient een hoogstaande en waardevolle culturele invulling?” Valt daar ook een circuscentrum onder zoals minister Anciaux voorstelde? Wie voor Spirit wil stemmen heeft graag duidelijkheid over deze heikele kwesties. Zitten SP.a en Spirit op de zelfde golflengte in dit dossier?

 3. Reactie van Roland

  Wat zullen we het toch goed hebben in Gent hé, moeten we dat allemaal geloven? Mij niet gezien!

 4. Reactie van tintin

  looks like flower power is back! :-D
  looks like a commercial for heaven…
  sorry, maar veel blabla en weining boemboem!
  wel mooie website, maar toont niet duidelijk waarin Spirit verschilt van de andere partijen…
  Liever een partij met (groene) ballen :-)

 5. Reactie van Jethro

  @tintin

  Het gevoerde beleid van SPIRIT in de groene sector mag gezien worden.
  Denken we maar – en ik beperk me tot de creatie van meer groen – aan de afwerking van het
  stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, de parkjes in de Brugse Poort, Bellevue, de inrichting vande Sint-Baafskouter, de realisatie van het Groene Vallei-park, het Rabotpark, Malmarpark of de buurttuinen in de Ham en de
  Lucas De Heerestraat…. nog niet genoeg?

  Bovendien worden ook bestaande parken vernieuwd: het Banierpark in Sint-Amandsberg, het Sint-Laurentiuspark in Oostakker en het
  Zuidpark in het centrum….

  Gent had groen nodig, zo klonk het zes jaar geleden.
  Gent heeft met spirit een paarse partij met “groene ballen”
  gekregen!

  en nu gij ;.)

 6. Reactie van Tanguy Veys

  @ Jethro: En wat met de vraag van Arthur De Decker over het Circus Mahy?

 7. Reactie van Frank Bombeke

  @Arthur i.v.m. de concrete vraag over de locatie van een circuscentrum

  spirit en sp.a zijn samen van mening dat de brede zone tussen het oude Wintercircus en de Waalse Krook bestemd is voor een uniek cultureel project met een hoogstaande architectuur. Dit werd zo tussen beide partijen afgesproken en opgenomen in het twintigpuntencontract met de Gentenaart. Zie https://www.spiritgent.be/060422%20-%20spa-spirit%20-%20contract%20met%20de%20kiezer.pdf

  Die invulling zou dus ook of onder meer een hedendaags centrum voor circus- en straattheater kunnen zijn op de plaats van of in de omgeving van het oude Wintercircus. Maar dat circuscentrum kan net zo goed ook op een andere vestigingsplaats.

  Dit standpunt is niet in tegenspraak met het voorstel van minister van cultuur Bert Anciaux rond de oprichting van een Vlaams Circuscentrum. Minister Anciaux schrijft hierover letterlijk in zijn brief van 17.05.2006 aan het stadsbestuur : “Dat houdt niet in – en dat heb ik ook nooit gezegd – dat ik pleit voor een volledige restauratie van het circus zelf. De plek is in mijn visie belangrijker dan het gebouw zelf. Dat sluit ook niet uit dat er alsnog gekozen wordt voor een andere vestigingsplaats als dat meer opportuun zou zijn,…”. De volledige brief van de cultuurminister staat op allesovergent https://www.allesovergent.be/file.php?a=1&t=1&ID=792

  Onze belangrijkste boodschap is dat wij opteren voor een culturele invulling van de site met een hoogstaande architectuur.

 8. Reactie van Tanguy Veys

  @ Frank Bombeke: Bedankt voor de verduidelijking !

 9. Reactie van Arthur De Decker

  @Frank,
  Ook bedankt voor het antwoord doch het stanpunt van minister Anciaux kende ik reeds. Zie ook:

  https://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2005-2006/c0m259cul28-23052006.pdf.

  Ik vroeg echter wat er volgens Spirit-Gent moet gebeuren met het Citcus Mahy. Volgens het ontwerp programma Sp.a-spirit, “394 bouwstenen voor onze stad”, 2006-04-22, p. 56, waarnaar de Spirit website nog verwijst, pleit Sp.a-spirit “voor het behoud van het Circus Mahy”. Zal dit ook in het definitieve programma staan of is dit ondertussen achterhaald? Kan ik hieruit afleiden dat Spirit dus tegen de afbraak is van het circus en dus voor het restaureren van de koepel zoals ik voorstel? Dat is niet duidelijk uit uw antwoord.

  Volgens bouwsteen 234 van datzelfde ontwerpprogramma “wil Sp.a-Spirit werk maken van de ontsluiting en herbestemming van bestaande panden die niet langer gebruikt worden, zoals leegstaande fabriekshallen, maar ook oudere kloosters of kerken. Wellicht kan hier een deel van de nood aan nieuwe muziek- en theaterinfrastructuur mee beantwoord worden”. Is deze “bouwsteen” van toepassing op het Circus Mahy?

 10. Reactie van Frank Bombeke

  @Arthur en Co
  Het sp.a-spirit ontwerpprogramma 2006 is in een voor alle Gentenaars open inspraakprocedure “geamendeerd”. Daar is door heel wat mensen en groepen (b.v. Hand in Hand, de Jeugdraad) duchtig gebruik van gemaakt. Er zijn aanvullingen, verduidelijkingen en verbeteringen voorgesteld. Op basis daarvan hebben en sp.a en spirit zich uitgesproken over het definitieve gezamenlijke programma. Zéér binnenkort kunnen we dat presenteren. Het is een kwestie van eindredactie, punten en komma’s, klaarmaken voor druk en deftige verspreiding. Een kwestie van dagen, of liever van uren. We houden het warm. En je krijgt antwoord. Nog even geduld aub.

 11. Reactie van Frans

  De layout van die affiche zou ook een link kunnen hebben met de rubriek “Beestig Gent”.
  @Jethro. “Het gevoerde beleid van SPIRIT in de groene sector mag gezien worden”. Zonder de verdienste van de Gentse eenmansfractie in de gemeenteraad te willen minimaliseren is dat “gevoerde beleid” ook iets van heel het college van burgemeester en schepenen. Als men het over vogels heeft is de verleiding groot om met de pluimen te gaan lopen.

 12. Reactie van Pieter

  Best een geslaagde campagne, vind ik.

  Lieven Decaluwe heeft als enkeling in het college toch nogal wat voor elkaar gekregen. Wat dit beknopte programma betreft is de aandacht voor het traditionele verenigingsleven (steun aan vrijwilligers, jeugd- en sportlokalen, herwaardering parochiezalen,…) absoluut een goede zaak. Het is goed dat spirit er op deze manier toe bijdraagt dat de sp.a verder kijkt dan de grenzen van de rode zuil.

 13. Reactie van Tanguy Veys

  @ Pieter: Lieven heeft er vooral voor gezorgd nog eens mee te mogen dingen naar een schepenambt, maar zelf (pseudo) politieker zijnde, kan ik hem dat moelijk verwijten.

 14. Reactie van Aagje

  Hoezo pseudo-politieker Tanguy?

 15. Reactie van Filip Watteeuw

  @frank
  Ik dacht dat de lijsttrekker van sp.a-spirit akkoord was met schepen van Rouveroij om een winkelcentrum te maken van het circus Mahy (DG 26/03). Omwille van de reacties op deze uitspraak krabbelde sp.a-spirit snel terug en stelde dat alle mogelijkheden nog open waren.
  Het valt mij erg op dat een winkelcentrum (in een PPS-constructie) door de sp.a-spirit nog steeds niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Het is een beetje dezelfde onduidelijkheid als deze over het Outletcentrum. Daar zegt men ook het komt er niet maar we geloven er nog in.
  Dat coalitiepartner VLD nog steeds voluit gaat voor de afbraak en een winkelcentrum stelt mij dan ook niet gerust. En wanneer mogen de Gentenaars nu eindelijk hun mening kwijt over de toekomst van het oude wintercircus? Op 10 oktober 2006 zal het ondertussen twee jaar geleden zijn dat de burgemeester een breed stadsdebat beloofde over het circus Mahy…Het komt er maar niet.
  Als alle mogelijkheden echt nog open liggen hoeven jullie daar toch niet bang voor te zijn. Of wel?

 16. Reactie van Wim

  @ Filip: gelukkig is spirit de VLD niet. Laat dit een voorbeeld zijn van waar links-liberalen verschillen van (rechts-)liberalen. Spirit heeft steeds gesteld dat deze site een unieke kans is voor een culturele ontwikkeling. De sp.a – en dus ook de lijsttrekker van sp.a-spirit – is het daar mee eens.

 17. Reactie van Frank Bombeke

  @ Arthur en de anderen
  Jullie geduld is zwaar op de proef gesteld. Waarvoor onze excuses. Maar hier is het gezamenlijke sp.a-spiritprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 in Gent
  https://www.spiritgent.be/programma2006_spa-spirit_gent.pdf

 18. Reactie van Arthur De Decker

  @Frank Bombeke,
  Als ik de nieuwe versie van het spa-spirit programma vergelijk met het voorontwerp dan merk ik geen wijziging inzake het circus Mahy op. Ik onthou dus dat sp.a-spirit bij de herinrichting van de Waalse Krook de structuur van het oud Wintercircus wil respecteren en dat over de bestemming van het circus en de hele zone rond Waalse Krook nog een breed maatschappelijk debat moet gevoerd worden. Mogelijke samenwerking met private investeerders mag er volgens het programma niet toe leiden dat het hele gebied in handen wordt gegeven van een projectontwikkelaar. Keuzes kunnen pas gemaakt worden na een wedstrijd (zie bouwsteen nr 224). Een definitieve keuze kan slechts gemaakt worden na de verkiezingen tijdens de nieuwe legislatuur. (zie bouwsteen 242).
  Daar het programma pleit voor het behoud van de structuur van het Circus Mahy blijf ik er bij dat de restauratie van de koepel van het Circus door de stad kon ingediend worden om mee te dingen in de Monumentenstrijd. Dit (deel)project was perfect mogelijk in afwachting van een definitieve keuze tijdens de komende legislatuur. Zo gaat er minstens 500.000 euro verloren voor Gent.

 19. Reactie van GuidoVP

  De discussie over circus Mahy mag zeker niet gevoerd worden door oververhitte pipo’s die noch in het centrum wonen, werken, of er hun vrije tijd doorbrengen. Van dat soort discussies kennen we stilaan de gevolgen. Wat er daar ooit mag komen: het wordt (naar mijn inziens) iets wat de buurt leefbaar maakt en mensen aantrekt om in het centrum te komen wonen of werken. Of het wordt iets dat mensen aanspoort om daar hun tijd vrije tijd door te brengen. Punt uit.
  Cultuur mag zeker, maar hier enkel aanvullend aan het stedelijke weefsel zonder exorbitant duur of buitenissig te zijn. Wellicht zullen een aantal lezers het met mij eens zijn dat het leuk en betaalbaar moet zijn. Voor kleinschalige projecten wordt dit moeilijk, maar misschien niet als we één groot bouwtechnisch project (PPS dus) opzetten met plaats voor veel kleine initiatieven daar rondom. Cultuur is hier op zijn plaats als publiekstrekker, niet als prestigeproject.
  Mijn voorstel van eind maart hier op Gentblogt was om het contact met het water te herstellen, en kijk zie: eind juni is het college apetrots op het project in samenwerking met de Vlaamse regering om overal in Gent het contact met water te herstellen.

 20. Reactie van Arthur De Decker

  @GuidoVP,
  pleit je nu om het beloofde en aangekondigde brede maatschappelijke debat over de site De Krook te beperken tot de inwoners van de omliggende straten? Ik dacht dat elke Gentenaar, pipo of geen pipo, aan het debat mocht deelnemen.

 21. Reactie van Jean Marie DE WULF

  In dergelijk debat is iedereen per gelegenheid de “pipo” voor een andere, dat is de ervaring. Wat Guido vermoedelijk wil zeggen is dat in dit debat de lokale, plaatselijke bewoner voor een groot deel zijn rol te spelen heeft als actieve en passieve meespeler. Hij mag zich niet in de hoek geduwd worden door “cultuurpausen” die het lokaal weefsel minachtend zou vernietigen. Een stad, daar leven mensen, niet alleen consumenten, noch kotbewoners, noch kantoormachienes, noch toeristen, noch cultuurgenieters, noch….. die moeten allen samen zonder bokkesprongen naast mekaar hun plaats hebben.