Klacht over mishandeling in bijzonder onderwijs

woensdag 4 april 2007 9u30 | Lien Braeckevelt | 13 reacties
Trefwoorden: .

Personeel De Oase reageert met tegenklacht wegens laster en eerroof

De vader van een elfjarig jongetje uit het buitengewoon onderwijs heeft klacht ingediend tegen het personeel van MPI De Oase wegens het systematisch toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn kind. De school reageert met een tegenklacht wegens laster en eerroof.

Lees meer bij De Gentenaar

© 2007 GENTBLOGT VZW

13 reacties »

 1. Reactie van Huub

  alweer een slecht daglicht voor ‘De Oase’… Ik heb er mijn stage gedaan en kan je verzekeren, het is de moeite!
  Maar fysiek geweld heb ik nooit gezien, vanuit de jongeren en kinderen wel. Omgekeerd niet. Maar ik kan u wel verzekeren, velen van ons zouden het niet aankunnen er te werken! En de gasten kunnen u zo ver krijgen…
  Of het echt zo gebeurd is, wie zal het in godsnaam zeggen?!

  Gelukkig is er nog een instelling als ‘De Oase’! Moesten ze gewoon aan hun lot over gelaten worden.. Ammaai!

 2. Reactie van patricia

  ik ben op het internaat van de Oase geweest en ik kan alleen maar zeggen chapeau voor het werk dat ze er verrichten.

  https://www.gentblogt.be/2007/02/20/operatie-003

 3. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Heeft de advocaat niet dezelfde als van de man die een discotheek niet binnen mocht? Is hij ook niet vroeger nog bevriend geweest met Abou Jaja?

 4. Reactie van Tom De Wael

  ‘t is inderdaad dezelfde. blijkbaar wil die zich meer en meer profileren in zaken waarin de nieuwe vlamingen al dan niet tekort worden gedaan. Met wie iemand bevriend is doet er imo dan weer niet toe. Verder kan ik de eerste 2 posters alleen maar bijtreden. Ik zou het zelf nooit zien zitten hebben om in de sector van de MPI’s te werken dus respect voor die mensen en hun moeilijke taak. Of er er hier al dan niet uit de bocht gegaan is moet de rechter maar bepalen.

 5. Reactie van Sven

  Ik ken de Oase ZEER goed en weet dat de mensen die daar werken stuk voor stuk idealisten zijn. Zij beseffen dat het werk dat zij verrichten podverdomme gevaarlijk is, want wat moeten ze doen: ofwel vechtende kinderen laten vechten, ofwel tussenkomen, waardoor zij – bij gebrek aan correcte middelen, omkadering, personeel, ruimte,… – de jongen of het meisje vaak moeten bedwingen opdat ze geen schade berokkent aan zichzelf of aan de andere. Vaak is er agressie van de kinderen naar de leerkrachten! Wat moeten ze doen? Laten slaan. Kan niet en mag niet.
  Het probleem is dat er zeer weinig scholen zijn in Vlaanderen (misschien zelf geen enkele) die de kinderen die school volgen op het MPIGO nog aanvaarden. Zij doen dit wel, zij geven deze kinderen kansen, zij proberen met hen positief op weg te gaan. De heren van de pers moeten weten wat ze schrijven en niet blindelings iets over nemen van een op advokaat die op z’n minst gezegd twijfelachtig mag genoemd worden. Ik ken ook de situatie zeer goed en kan U verzekeren dat al wat er gezegd is geweest LEUGENS zijn! Jammer dat de vader zo ver gaat, jammer dat de advokaat dit zomaar voor waar neemt en waarschijnlijk nog aanikt. Mijn steun gaat volledig naar de personeelsleden van De Oase, zonder twijfel.
  En weet je wat…
  het erge is nu dat juist die personeelsleden opkomen voor deze kinderen. Kijk maar eens naar https://www.operatie003.be
  Allemaal in de vrije tijd, allemaal gratis voor de kinderen.
  Beste vader, beste advokaat, en vooral beste heren en mevrouwen van de pers: Houdt U aub met de juiste berichtgeving bezig!

 6. Reactie van Garré

  Als reactie op dit artikel wens ik mijn waardering te uiten voor alle personeelsleden, zowel binnen de dagschool, als binnen het internaat van het MPIGO ‘De Oase’ die dag in dag uit zich inzetten om kinderen met ernstige gedragsproblemen – vaak nog in een sociale moeilijke context en weinig positieve familiale situatie – nog een gelukkige en perspectiefvolle toekomst aan te bieden en hen alle mogelijke ontwikkelingskansen aanbieden .
  Wat wil de vader eigenlijk : een school waar zijn zoon zijn zin mag doen en waar er geen afspraken gelden of een school waar zijn zoon echt opgevoed wordt en volgens zijn mogelijkheden aangesproken wordt ? Ziet de vader dan niet in dat zijn zoon meer problemen heeft dan enkel leermoeilijkheden ?
  Blijkbaar is het een algemene regel dat mensen die in het onderwijs tewerkgesteld zijn steeds op hun plichten gewezen worden – hierop zelfs afgerekend worden – maar dat er nergens geen sprake is van de rechten die deze personeelsleden nu hebben .
  Wanneer gaan de inrichtende machten, de koepels en ook het ministerie van onderwijs en de minister zelf eens inzien dat ook onderwijspersoneel rechten heeft en dat zij ook deze rechten mogen gebruiken.
  Moeten onderwijsmensen maar alle bedreigingen van ouders, scheldpartijen van ouders en kinderen, fysieke aanvallen van ouders en kinderen blijven slikken? Wanneer en waar kunnen deze personeelsleden eens hun rechten opeisen? Wanneer krijgen zij eens ondersteuning en zal voor hen een advokaat of raadsheer opkomen ?
  Ik vind het laag bij de grond en totaal onterecht dat de pers gretig inspeelt op een dergelijke gebeurtenis. Arme pers en vooral arme reporter Neyt !
  Jammer dat de pers niets of onvoldoende schrijft in welke omstandigheden er vaak moet gewerkt worden in een MPI, de zeer beperkte personeelsomkadering, het tekort aan middelen die deze onderwijsinstellingen krijgen om hun werk te kunnen doen,de bsparingen op het urenpakket, het grote hart en de enorme bezieling waarmee elk personeelslid omgaat met de kinderen.
  In ‘De Morgen’- Zenokrant van zaterdag 10 maart 2007 konden we zo’n prachtig artikel van de hand van Fien Sabbe lezen.( Een Oase van onrust – thuiskomen in het buitengewoon onderwijs ). Op die manier krijgt iedereen wel een ander beeld van het leven en werken op het MPI.
  Ik ken de situatie op het MPI ‘De Oase’ heel goed en weet zeker dat al wat geschreven is over het personeel GROVE leugens zijn. Het artikel uit ‘De Gentenaar’ staat vol leugens EN daar houdt de pers zich mee bezig… .Sensatie, populariteit … en wie is uiteindelijk het slachtoffer van deze situatie : de jongen zelf !!! Jammer dat de vader zo ver gaat en dat een advokaat hem in zijn leugens nog verder ondersteunt.
  Beste onderwijsmensen … vandaag is het het personeel van het MPIGO ‘De Oase’ dat geviseerd wordt, morgen is het misschien uw beurt… . Laat ons allen op dit artikel reageren als steun voor de personeelsleden van het MPIGO ‘De Oase’ en als steun voor het personeel uit het onderwijs dat hierna het slachtoffer wordt en geef hierdoor een signaal dat ook onderwijspersoneel – van poetsvrouw, opvoeder, bijzondere leerkracht, therapeut tot onderwijzer(es)- rechten hebben en niet alleen plichten !!!Personeel van het MPI ‘De Oase’ … mijn steun heb je !!!!

 7. Reactie van Lisbeth

  Dat bewuste artikel uit De Morgen door Fien Sabbe is te downloaden op de website https://www.operatie003.be
  DOEN! Want dit is de echte realiteit.
  Tevens staat op dit blog een mooi artikel te lezen over het werken op deze school door Patricia.

 8. Reactie van Verfaillie

  Als familielid van personeel van het MPIGO ‘ De Oase’ wil ik zeggen dat zij zich met hart en ziel inzetten voor die kinderen. En zoals ik zelf wel weet, het zijn soms geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken maar als je hen éénmaal in vertrouwen hebt gekregen kan je er veel van verkrijgen en vooral veel vriendschap en dankbaarheid, omdat ze eindelijk iemand hebben die voor hen willen kijken, iemand die met hen inzit, hen het één en ander wil bijleren, al zijn het maar kleine dingen. Maar toch moeten er mensen zijn die dit willen doen. Aan al het personeel van MPIGO ‘ De Oase’ CHAPEAU voor jullie werk.

 9. Reactie van Anke

  Het wordt echt tijd dat sommige ouders eens HERopgevoed worden!! Ouders hebben in mijn ogen veeeeeeeeel te veel rechten.. Dit is nog maar eens het bewijs! Jammer…

 10. Reactie van César

  Vaak zijn het dan nog de luidstroepende ouders,die zelf thuis niets bakken van de opvoeding van hun kinderen of die pedagogisch onbekwaam zijn, die het op een ander of op de school eens zullen komen uitleggen hoe er met hun kind(eren) moet worden omgegaan… .
  En o wee als dat niet op hun wijze gebeurd … dan maar onmiddellijk een klacht indienen tegen de school, tegen het personeel, naar de kinderrechtencommissaris enz. . Deze wegen kennen deze ouders wel zeer goed … hier zijn ze dan niet onbekwaam in. Als ze er dan nog eens financieel wel kunnen bijvaren – door een schadevergoeding op te eisen – dat weten deze categorie ouders als de besten !!
  Het is jammer dat deze ouders wel gehoord worden door al deze diensten… maar dat het onderwijzend personeel daarentegen – die het dagdagelijks maar moeten ‘doen’ – geen gehoor krijgen en zich dan nog moeten verantwoorden op de koop toe. Nog een geluk dat deze categorie ouders echter beperkt is … . Als dit de toekomst van het onderwijs is …- bij het minste meningsverschil naar de politie of de rechtbank trekken -, welke ‘gekken’ gaan ze nog vinden om te werken in het onderwijs en dan vooral met een dergelijke doelgroep leerlingen zoals ‘De Oase’ Gent.
  De kinderrechtencommissaris heeft deze onfaire en totaal oneerlijke wijze van handelen naar de mensen uit het onderwijs in de hand gewerkt door allerlei voorstellen. Misschien een idee voor de regering : kan er naast de kinderrechtencommissaris ook een onderwijspersoneelscommissaris ( waar het onderwijzend personeel zijn nood kan klagen en gehoord wordt ) aangesteld worden ? Liefst ook met een ‘onderwijspersoneelstelefoon’ ( cfr. kindertelefoon )waarbij alle problemen kunnen gemeld worden ? Ook het onderwijzend personeel heeft rechten en heeft recht op respect … ook dit moeten gevrijwaard kunnen worden !
  Het is inderdaad juist, Anke, dat er ouders zijn die heropgevoed moeten worden. ‘Kinderen’ zijn vaak het produkt van hun ouders; geef het kind andere ouders en het wordt vaak ook een ander kind !
  Welk voorbeeld kreeg dit kind hier in deze situatie zoals beschreven in bovenstaand artikel ? Alleen maar een bevestiging van zijn negatief gedrag … !
  Ziet deze vader dan niet in dat dit NIET opvoeden is !!!!
  In plaats van een advokaat onder handen te nemen, had de vader hem beter laten behelpen door een (ortho)pedagoog die hem kon aanleren wat ‘opvoeden’ was ?

 11. Reactie van Anouk

  Ik kan de mensen van de Oase alleen maar bewonderen. Mijn 2 kinderen lopen er zelf school en zijn er opengebloeid. De inzet van de leerkrachten, opvoeders en ander personeel is ongelooflijk. Met de beperkte middelen die ze hebben slagen ze erin immense resultaten te bereiken. Hun werk is zeker niet eenvoudig. De doelgroep is ook heel verscheiden. Dit allemaal in goede banen leiden kost enorm veel energie en inzet. Maar stuk voor stuk zijn het personeelsleden die er volledig voor gaan. Je kan enkel bewondering hebben. Je moet immers sterk in je schoenen staan om dit aan te kunnen.

 12. Reactie van Elvira

  Ik kan alleen over onze situatie vertellen. We vinden dat die school de juiste adres voor ons kind is. We kunnen de leerkrachten alleen maar bedanken.

 13. Reactie van Liliane

  Het is echt een grote schande!!! Al deze mensen zetten zich dagdagelijks in voor deze kinderen die al heel wat ellende hebben gekend op hun nog jonge leeftijd. Het wordt stilaan tijd dat de politiekers hieraan iets gaan beginnen doen, want uiteindelijk zijn deze jongeren onze toekomstige maatschappij. Een heropvoedingsschool voor dergelijke ouders, zoals die vader, zou wel een mogelijke oplossing zijn!!! Het wordt hoogtijd!!!