Boekvoorstelling: Tussen opportunisme en radicalisme

woensdag 28 mei 2008 13u02 | Veerle | reageer
Trefwoorden: , , , , , .

Op dinsdag 3 juni 2008 wordt in het Lakenmetershuis Tussen opportunisme en radicalisme. Het Willemsfonds en de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913), het nieuwe boek van prof. dr. Harry van Velthoven, voorgesteld.

Het Willemsfonds, de grootste niet-katholieke culturele organisatie, hield zich als culturele vereniging afzijdig van de rechtstreekse politiek. Het wilde wél, vanuit zijn visie, mee vorm geven aan een Vlaams natiebewustzijn binnen België. Daarbij maakte het dankbaar gebruik van het petitierecht. Die milde vorm van protest was op zijn maat gesneden. Tussen 1860 en 1913 richtte het algemeen bestuur zich 171 keer tot de regering of de parlementsleden. De meeste verzoekschriften handelden over de taalwetgeving, vooral die van het onderwijs, een materie waarvoor het Willemsfonds zich, in het kader van haar ijver voor de volksverheffing, bijzonder interesseerde.

Professof Van Velthoven heeft in deze studie de verzoekschriften thematisch samengebracht waardoor ook de langetermijnevolutie zichtbaar werd. Tevens werden ze gekaderd binnen een bredere context. Dat leverde vooral nieuwe gegevens op met betrekking tot de taalsituatie in het secundair rijksonderwijs.
Zo ingebed hangen de petities van het Willemsfonds een bijwijlen verbijsterend beeld op van de moeizame opgang van de Vlaamse beweging en van de weerstanden waarmee ze werd geconfronteerd.

Harry Van Velthoven is doctor in de geschiedenis en hoogleraar aan de Hogeschool Gent, departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde. Hij publiceerde over Vlaamse en Waalse beweging, Brusselse taalproblematiek, natievorming en sociale beweging. In 2005 verzorgde hij, eveneens bij Academia Press, de uitgave van het oorlogsdagboek van Julius Hoste jr.

U bent van harte uitgenodigd op deze boekvoorstelling op donderdag 3 juni om 20 u. in het Willemsfonds, Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24-25, Gent. Het boek wordt toegelicht door prof. dr. Herman Balthazar.
(Graag aanmelden via het formulier hieronder)

Tussen radicalisme en opportunisme. Het Willemsfonds en de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913) is een uitgave van het Liberaal Archief en Academia Press. Het kost € 12,5 bij intekening voor 3 juni 2008. Na die datum bedraagt de prijs € 15. Verzendingskosten: € 2,5.

U kan zich hier aanmelden voor de boekvoorstelling of om het boek te bestellen.

© 2008 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.