Kleurrijke verkiezingen?

dinsdag 12 mei 2009 21u05 | patricia | 14 reacties
Trefwoorden: , , .

Op zondag 7 juni kleuren we de bolletjes voor de Vlaamse en Europese verkiezingen. Altijd het ideale moment om uit te pakken met verkiezingshows, roddels, nieuwe kandidaten, oude in een nieuw jasje,… Voor de liefhebbers van het betere debat is het volgens onze bescheiden mening niet op de beeldbuis te doen, maar in de één of andere zaal in uw (Gentse) buurt. Bij Gentblogt gingen we op de koffie bij Ridvan Can (u misschien nog hier van bekend?) van de Federatie van Zelforganisaties. Zij organiseren op woensdag 13 mei een debat over inburgering in De Centrale onder de ronkende naam “Clash der Beschavingen?”

GB: Om maar met de deur in huis te vallen, kun je de Federatie eens voorstellen?
Ridvan: De Federatie van Zelforganisaties is ontstaan in 1998 met een twintigtal verenigingen, hoofdzakelijk Gentse organisaties van het allochtone middenveld. Momenteel zijn meer dan 130 organisaties aangesloten. Sinds 2000 worden we door de Vlaamse Gemeenschap erkend als één van de 14 gesprekspartners voor het beleid.
GB: Hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Gaat het om uitsluitend Turkse zelforganisaties?
Ridvan: Nee, nee, in oorsprong waren er misschien hoofdzakelijk Turkse zelforganisaties aangesloten. Maar je moet dat zien in de context. In Gent zijn veel Turkse organisaties actief. Onze leden concentreren zich nog steeds in Oost-Vlaanderen, Brussel en een twintigtal in West-Vlaanderen. Maar ze vertegenwoordigen alle mogelijke nationaliteiten. De enige voorwaarde is dat ze sociaal-cultureel actief zijn. Dat is een ruim begrip maar is ook de enige manier om onze leden te omschrijven. Sommigen hebben verschillende afdelingen, met bijvoorbeeld een specifieke jeugdwerking, een vrouwengroep,… andere organisaties concentreren zich dan weer op één specifieke groep of maken dit onderscheid niet. Ik denk aan sportorganisaties,… Alle organisaties kun je op de één of andere manier wel politiek noemen, maar partijpolitieke organisaties, bijvoorbeeld uit deze buurt of extremistische organisaties zijn niet welkom.
Als federatie zorgen wij voor gratis ondersteuning voor onze leden en dit op diverse domeinen. Ten eerste is er de administratieve ondersteuning, hoe zit het nu ook al weer met de vzw-wetgeving? om maar iets te zeggen. Daarnaast is er de inhoudelijke ondersteuning, een aangesloten vereninging is bijvoorbeeld op zoek naar sprekers voor een debatavond, we helpen hen bij subsidiedossiers,… Ten slotte is er ook de logistieke ondersteuning voor onze leden. Zelf organiseren we ook activiteiten, zoals het debat. Op die manier willen we maatschappelijk relevante thema’s aansnijden en het allochtone middenveld een stem geven.

GB: De huidige Vlaamse legislatuur loopt op zijn einde. Is de Federatie van Zelforganisaties tevreden? Ik had de indruk dat er heel wat te doen is geweest rond etnische minderheden, er was de wooncode, de participatie van minderheden aan cultuur,… om maar een aantal zaken te noemen.
Ridvan: Er was tijdens deze legislatuur inderdaad veel aandacht voor etnische minderheden, niet altijd op een gelukkige manier, maar we kunnen niet klagen over de aandacht. Laat me duidelijk zijn, de wooncode is absurd. Het is niet meer dan normaal dat je Nederlands leert als je hier komt wonen, dat je Nederlands praat met je buren,… Wij zijn zeker niet tegen, maar de wooncode is voor ons een stap te ver.
We zijn daarentegen wel tevreden over de projecten van onze minister Bert Anciaux. De initiatieven die hij genomen heeft om cultuur te interculturaliseren waren verdienstelijk, niet altijd even geslaagd, maar al bij al wel positief. Als Federatie hebben we zeker kritiek op de manier waarop hij dat heeft willen realiseren. Niet alle stappen waren even interessant, soms te veel uit de ivoren toren, zeker. Maar sommige zaken hebben tijd nodig. Geloof me, iemand die problemen heeft om zijn kind in een school in te schrijven, zit niet te wachten op een culturele participatie.

GB: Bij elke verkiezingen is er wel een oproep van de vrouwenorganisaties om voor vrouwen te stemmen, allochtonen lijken dit niet nodig te hebben. Maar stemmen allochtonen nu echt voor allochtonen?
Ridvan: Ik kan daar kort op zijn: ja. Kijk maar eens rond in de wijk, hier wonen veel allochtonen en je ziet ook veel affiches van allochtone kandidaten. Etnisch stemmen, heet dat met een lelijk woord. Sommige organisaties reageren nogal geprikkeld op de analyse van het Minderhedenforum , door te stellen dat het niet om de kwantiteit van allochtone kandidaten gaat maar om de kwaliteit, zoals in een opiniestuk in de krant. Het gebeurt gewoon: allochtonen stemmen voor allochtonen, in buurten met veel allochtonen zul je affiches vinden voor allochtone kandidaten, in de rest van Gent vind je die niet? Kwaliteit is uiteraard belangrijk, maar je kan het partijen niet kwalijk nemen dat ze stemmen willen halen om verkozen te worden en daarvoor allochtone kandidaten uitspeleen.

GB: Voor jullie debat over interculturalisering hebben jullie bijna uitsluitend allochtone sprekers uitgenodigd.
Ridvan: Wij hebben de Vlaamse partijen gewoon om een kandidaat gevraagd die iets te vertellen heeft over inburgering. Dit zijn de kandidaten die ze ons voorstelden. Fatma Pehlivan (SP.a), Arafat Bouachiba (Open VLD), Mohamed Ridouani (LSP SLP) en Veli Yüksel (CD&V) zijn inderdaad allochtone kandidaten voor de Vlaamse verkiezingen, maar wat ons betreft hoeven het geen allochtonen te zijn die zich bezighouden met het inburgeringsbeleid. Elke Decruyenaere van Groen! is zo iemand. Voor Vlaams Belang komt Francis Van den Eynde spreken. Wij hopen vooral op een clash van ideeën, tussen de sprekers, maar ook tussen de sprekers en het publiek. De stem van het allochtone middenveld wordt naar onze mening nog te weinig gehoord en we weten ook wel dat dit debat dit niet zal oplossen, maar het is alvast een stap. Inburgering is alvast een heel Vlaams thema, want Vlaanderen heeft alle bevoegdheden in handen. Het leek ons dan ook een prima gelegenheid om Vlaamse kandidaten die zich met dit thema bezighouden voor te stellen, aan onze leden, maar eigenlijk aan iedereen. Wij vinden politiek nu eenmaal te belangrijk om aan politici over te laten, er moet een rol zijn voor het middenveld. Vergelijk het met AA Gent, de spelers spelen de match, maar de supporters zorgen voor de sfeer in het stadion en bepalen zo of het een goede of slechte match is.

GB: Wat lijkt jou de belangrijkste uitdaging voor de volgende Vlaamse regering?
Ridvan: Een oplossing vinden voor de economische crisis of althans een antwoord. Ik weet het, het is misschien niet het antwoord dat je van mij verwacht, maar het lijkt me het grootste probleem momenteel. Ik besef ook wel dat Vlaanderen maar een stuk van de puzzel is, maar ik denk dat de Vlaamse regering ook hier een rol moet spelen.
Verder wens ik een sociaal Vlaanderen, de verrechtsing lijkt een feit maar ik wil graag een Vlaanderen waar iedereen zich min of meer welkom voelt, of je hier nu 40 jaar of 400 jaar bent, of zelfs maar 4 dagen. Ik hoop dan ook dat we vanuit het allochtone verenigingsleven een rol zullen kunnen blijven spelen in 100% Vlaamse bevoegdheden als sport, cultuur, jeugd,… Er is continu migratie, of je hier nu voor of tegen bent, er is continu migratie, de herkomst van de landen verschilt, maar er zal continu nood zijn aan een vorm van inburgering.

Clash der beschavingen? Debat over inburgering, georganiseerd door Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, in de Centrale op woensdag 13 mei (19.30-21.30)

© 2009 GENTBLOGT VZW

14 reacties »

 1. Reactie van Tijl

  Foutje in het artikel: Mohamed Ridouani is lijsttrekker bij SLP (Sociaal-Liberale Partij). LSP is totaal iets anders.

 2. Reactie van Michel Vuijlsteke

  Interessant. En smaakt naar meer.

 3. Reactie van Jan De Moor

  Quote van Ridvan Can:
  Het is niet meer dan normaal dat je Nederlands leert als je hier komt wonen, dat je Nederlands praat met je buren…

  Hiermee ben ik het als autochtone Gentenaar uiteraard volkomen eens. De heer Can lijkt mij trouwens een gematigd man waar mee te praten valt.
  Ik herinner mij dat ik enkele jaren geleden aanwezig was als medegastheer van het OCMW op een bezoek van een grote delegatie Turkse senioren van de eerste generatie aan het OCMW-rusthuis van Oostakker. Hoewel zij reeds meer dan 30 jaar woonachtig waren in Sint-Amandsberg was onze conversatie slechts mogelijk via een tolk.

  In De Gentenaar 12.05.09 las ik dat VRT-journalist en Gentenaar Veli Yüksel (37) de vierde plaats krijgt op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor de Vlaamse verkiezingen,
  Op een persconferentie beklemtoont Veli Yüksel: ‘Ik laat me niet in het hokje van de allochtoon duwen’
  CDenV-voorzitter Marianne Thyssen benadrukte daarenboven dat Yüksel, niet is aangetrokken als ‘migrant’ of ‘allochtoon’. ‘Voor ons is Veli gewoon Vlaming’.

  Schets dan ook mijn verbazing toen er gisteren een CDenV-verkiezingsdrukwerk “Klare kijk” in mijn bus viel waar verantwoordelijk uitgever en Gentse kandidaat Veli Yüksel, sinds 1996 journalist bij de Vlaamse Radio en Televisie, zichzelf voorstelt in het Turks met slechts twee zinnen in het Nederlands.
  In voornoemd interview in “De Gentenaar” verduidelijkte
  Yüksel: Ik ben geboren in Turkije, maar woon al in Gent sinds ik 2,5 jaar was. Ik beschouw me ook echt als Gentenaar. Maar daarom ga ik me in het Vlaams parlement, mocht ik verkozen geraken, niet specifiek bezighouden met inburgering of zo.

  Bij de vorige verkiezingen vergalopeerde de CDenV zich reeds met een allochtone kandidaat en Grijze Wolf Fuat Korkmazer .
  Benieuwd hoe Veli Yüksel tijdens het Kiesdebat in De Centrale deze avond zijn ware bedoelingen zal bekend maken.

 4. Reactie van Herb

  sommige kunnen doen wat ze willen, ze zullen altijd als “allochtoen” bekeken worden.

  • Reactie van Clay

   Dat is niet meer dan normaal : het volstaat om dat fenomeen even bij jezelf te analyseren om tot het besluit te komen dat jijzelf dat constant doet, niet alleen met de mensen waarmee je “geconfronteerd” wordt, maar met àlle (talrijke) informaie die op je afkomt. Hersenen moéten nu eenmaal filteren en categorieën “aanmaken” om de infostroom te verwerken en een “betekenis” te geven… Het is bijna vergelijkbaar met een reflex, en hierover klagen en/of “ertegen zijn” heeft weinig of geen zin. Je kan erover praten en analyses maken tot je een ons weegt, bij het lezen van een niet-Vlaamse naam op een verkiezingsaffiche bijvoorbeeld ga je automatisch denken : “aha, allochtoon”. Of je dan de conclusie moet trekken om al dan niet voor die persoon te stemmen is een ander paar mouwen, maar tegen het feit zijn dat mensen die associatie maken heeft mijns inziens geen enkele zin… Het gebeurt automatisch.

   • Reactie van Herb

    ik was naar deze Clash en ik was ontsteld over het feit, dat Yüksel de oude nieuwe Belgen ook een inburgeringscursus wil opdwingen. Hij zei letterlijk: Deze inburgeringscursus is ook voor diegene bedoelt, wiens ouders van “allochtone” afkomst zijn.

    Jammer dat Arafat Bouachiba (Open VLD) zich doorlopend als minder inteligent omschreef, alhoewel hij goede dingen wist te zeggen.

    Het best deed het Elke Decruynaere. Zij had een duidelijk lijn, die zijn goed kon uitleggen.

    Teleurgesteld was ik van Fatma Pehlivan (SP.a), omdat ze haar privéoorlog tegen Yüksel uitvoerde, na het motto: Wie van ons is de echte Turk in het paneel.

    Dat Francis van den Eynde met zijn bodyguards opduikte, spreekt voor zich.

 5. Reactie van Herb

  deel 2: wat Mohamed Ridouani (SLP) betreft, hij blijkt het programma van GROEN! vooraf goed te hebben gelezen, want hij herhaalde soms zelfs letterlijk de groene standpunten. Heel raar, soms.

 6. Reactie van Frank Bombeke

  Ik denk dat Mohamed Ridouani, als ondervoorzitter van Sociaal-Liberale Partij (SLP), zijn verkiezingsprogramma zeer goed kent. Ik kan het trouwens iedereen aanraden. Lees het op http://www.s-lp.be/assets/7-grote-uitdagingen.pdf. Of surf eens naar http://www.s-lp.be of http://www.ridouani.be om nader kennis te maken met SLP en Mohamed Ridouani.

 7. Reactie van Juvenalis

  Beste mensen,
  Ik ben een geboren gentenaar, mijn voorvader is hier in 1706 gehuwd met een vlaams meisje!
  Mijn naam klinkt echt vreemd! In mijn jeugd ben ik er dagelijks op gewezen dat ik een te vreemde naam had?
  Zelfs werd ik er met gepest!
  Gaan we nu met zijn allen de zelfde toer op? Of gaan we met zijn allen naar VAN DEN EYNDE?

  Groetjes?

 8. Reactie van Herb

  hoi Juvenalis, inderdaad maakt het geen zin om iemand als Van den eynde te volgen. Deze man blijft zich en zijn partijstandpunten herhalen en herhalen. In een multicultureel samenleving moet iedereen zijn bijdrage leveren, niet alleen de “nieuwe” Belgen.

 9. Reactie van Frank Bombeke

  Een verslag van het debat staat nu op de webstek van FZOVL.
  http://www.fzovl.be/node/826

 10. Reactie van Frank Bombeke

  Het integrale verslag is ondertussen overgenomen op mijn blog in dit artikel http://spiritvoorgent.blogspot.com/2009/06/mohamed-ridouani-slp-wint-het.html