Gentse Feesten: geen Gent Beach op Laurentplein

maandag 12 april 2010 13u37 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , , .

Tijdens de Gentse Feesten 2009 organiseerde de VZW Friends for Kids het Gent Beach Festival op het Laurentplein. Het college van Burgemeester en Schepenen besloot om de samenwerking met Friends for Kids niet te hernieuwen.

Na de vorige Gentse Feesten doken er “nieuwe elementen op die grote vragen deden rijzen naar de interne cohesie en de financiële situatie van de vzw”. Er was ook een tweede kandidatuur, door een vroegere bestuurder van de vzw, om tijdens de Gentse Feesten van 2010 activiteiten op het Laurentplein te organiseren.

Aangezien de Stad Gent in 2009 een toelage van 12.000 euro verschafte aan de vzw, kon zij in het kader van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen de aanwending van de verleende toelage laten controleren. De Stad vroeg bij beide organisaties in de loop van februari en maart 2010 een dossier met organisationele en de financiële gegevens op.

Na onderzoek van het dossier bleven nog steeds vragen over kostenstructuur en liquiditeit. Noch de VZW Friends for Kids, noch de nieuw op te richten VZW van de persoon of de personen die tot voor kort verantwoordelijkheid hadden in de eerste VZW, kregen het vertrouwen van de Stad.

Kandidaturen voor de invulling van het François Laurentplein gedurende de Gentse Feesten zijn welkom. Het college zal in de komende dagen aangeven binnen welke krijtlijnen een en ander mogelijk is.

© 2010 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.