Boekvoorstelling: Van Wit naar Blauw

dinsdag 12 oktober 2010 19u49 | Veerle | 2 reacties
Trefwoorden: , , , , , .

Nauwelijks tien maanden na de publicatie van zijn grondig herwerkt naslagwerk over de Gentse vrijmetselaars in de 18de eeuw, rolde een nieuw boek van professor Guy Schrans van de persen, Van Wit naar Blauw. Gent tussen 1780 en 1842.

Het is dan ook een periode die hem ongelooflijk boeit. Tussen 1780 en 1842 was Gent immers een stad in volle metamorfose door de overgang van het Ancien Régime naar de hedendaagse tijd.
VanWitnaarBlauw Guy Schrans: “Er bestaan in de geschiedenis van een land of van een stad tijdperken die tot de verbeelding spreken. Men zou ze graag hebben meegemaakt. Voor Gent denkt men onwillekeurig aan de bouw van de Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdijen en later de Sint-Niklaaskerk, de vestiging van de stedelijke democratie, het leiderschap van Jacob van Artevelde, de eeuw van de stropdragers en van de godsdienstoorlogen.
Ook de overgang van het uitgeleefde ancien regime naar wat men de hedendaagse tijd blijft noemen, was zo’n tijdperk. Deze overgang zindert nog steeds door in het collectieve geheugen. Door de immense veranderingen waarmee hij de ganse samenleving doorploegde. Door de opgang van de textielindustrie alsmede van een welstellende burgerij en een monddood proletariaat, die beide hun stempel drukten op de rest van de 19de eeuw. En door de gestadige bewustwording en groei van de vrije gedachte die een mensgericht alternatief bood voor sommige waarden, belangen en excessen van een dominante kerk.” (Van Wit naar Blauw, p. 7)

In een levendig verhaal schetst professor Schrans de veranderingen die de stad in deze boeiende periode doormaakte. Hoe werd de stad bestuurd? Hoe evolueerde de stad op sociaal-economisch vlak en op het vlak van urbanisatie en openbare werken? Hoe (en in welke taal?) beleefden de Gentenaren hun cultureel erfgoed? Welk vermaak was er? Welke rechtbanken spraken zich uit over betwistingen?
Met talrijke voorbeelden schetst hij bekende en minder bekende Gentenaars, de politieke en religieuze conflicten, de werking van de stadsdiensten (financiën, onderwijs, brandweer en politie, openbare verlichting, sociale bijstand), de industriële revolutie en de schrijnende arbeidsomstandigheden, literaire en wetenschappelijke initiatieven, waarbij hij ook verbanden legt tussen al die ontwikkelingslijnen.
Elke bladzijde getuigt niet alleen van de passie van de auteur voor zijn stad, maar ook van zijn gedegen kennis van de geschiedenis ervan. Het boek is een boeiende en heldere synthese die elke Gentenaar zal aanspreken.

Guy Schrans, Van Wit naar Blauw. Gent tussen 1780 en 1842. Gent, Uitgeverij Snoeck/Liberaal Archief, 2010, 256 p.
Prijs: € 24 (+ € 3,5 verzendingskosten). Bij de bestelling van het boek voor 14 oktober zijn de verzendingskosten gratis.

Het boek wordt voorgesteld op donderdag 14 oktober om 17.30 u. en zal worden toegelicht door professor Walter Prevenier.
Plaats van afspraak: De Blauwe Zaal van het Liberaal Archief vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent – www.liberaalarchief.be

Klik hier om u aan te melden voor de boekvoorstelling en/of om het boek te bestellen

© 2010 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Jean Marie DE WULF

    Zijn boeken over die periode hebben me uitermate geboeid en “geïnspireerd” om die periode verder door te “snuisteren” in andere conteksten. Voor echte en andere Gentenaars een must om samen de jaren voor onze eigen wereldje, tussen onze voorouders, terug te vinden. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar als het de vorigen evenaart……
    Doe zo verder Guy, pardon Professor!

  2. Reactie van Rita De Vuyst

    Ik heb tevergeefs gezocht naar het adres van het Schepenhuis van de Sint-Pietersherlijkheid. Misschien dat iemand mij kan helpen.