Werken aan de Sterre starten in april

dinsdag 26 februari 2013 22u47 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

In april 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met Stad Gent en TMVW met de heraanleg van de Sterre. Het doel is van dit gevaarlijke verkeersknooppunt een vlot en veilig verkeersplein te maken, voor automobilisten maar ook voor fietsers en voetgangers. Tegen begin 2014 zal de nieuwe rotonde klaar zijn en zullen ook de omliggende straten aangepakt zijn. De werken aan de Sterre worden gecoördineerd met andere infrastructuurwerken in de buurt om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Aan de Sterre komen verschillende belangrijke invalswegen samen. Bovendien rijden ook de fietsers nu doorheen het autoverkeer. Dit leidt tot een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Dit huidige kluwen wordt vervangen door één, zogenaamde ‘turborotonde’ met twee rijstroken en langgerekte vorm om het verkeer vlotter rond te leiden naar de juiste afslag. Daarnaast komt een fiets- en voetgangerstunnel onder het groene middeneiland van de rotonde voor een veilige oversteek van noord naar zuid en omgekeerd. Langs de rotonde krijgen fietsers aparte dubbelrichtingsfietspaden, gescheiden van de rijbaan.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen: Een eerste fase van april tot najaar 2013, en fase twee van najaar 2013 tot voorjaar 2014. Tijdens de totale duur van de werken blijft verkeer over De Sterre mogelijk en kunnen fietsers en voetgangers de rotonde blijven gebruiken. De Sterre wordt een kruispunt met drie takken, geregeld door verkeerslichten. De noordelijke tak van de Kortrijksesteenweg wordt gedurende de werken afgesloten. In de eerste fase wordt de Voskenslaan stadinwaarts eenrichtingsverkeer tussen de Maaltebruggestraat en de Sterre. In een tweede fase wordt ook deze afgesloten. De werken aan de Maaltebrug, die starten in het najaar, kunnen ervoor zorgen dat ook de zuidelijke tak van de Kortrijksesteenweg (richting Sint-Denijs-Westrem) tijdelijk wordt afgesloten.

Het komende jaar zijn ook andere werken gepland in de buurt van de Sterre die impact hebben op het verkeer. Waterwegen en Zeekanaal NV zal werken uitvoeren aan de Maaltebrug, Infrabel voert werken uit aan de spoorwegbrug over de Kortrijksesteenweg, AWV werkt verder aan het doortrekken van de R4 en start met herstellingen aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Al deze werken worden maximaal op elkaar afgestemd via regelmatig overleg in het kader van bUZz, een samenwerkingsverband tussen alle betrokken overheden en private partners die de komende jaren grote infrastructuurwerken opstarten in de ruime omgeving van het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Gent. Dit moet de hinder zoveel mogelijk beperken en de bereikbaarheid garanderen.

Werken van deze omvang kunnen jammer genoeg niet zonder hinder uitgevoerd worden. Om de verkeershinder te beperken wordt aangeraden zoveel mogelijk het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken. Daarnaast wordt doorgaand verkeer dat niet in de buurt van de Sterre moet zijn afgeraden langs dit knooppunt te passeren. Alternatieven om de meeste hinder te vermijden zijn te carpoolen of buiten de spitsuren te rijden. Voor wie toch met de auto in zuid-Gent moet zijn, wordt zoveel mogelijk aangeraden om via de Pégoudlaan en Vaerwyckweg enerzijds en de Oudenaardsesteenweg en de Pintelaan anderzijds Gent binnen te rijden.
Om de bereikbaarheid voor woningen, scholen en handelszaken in de Voskenslaan en omgeving tijdens de werken te verbeteren wordt de Maaltebruggestraat tussen de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg (kant Maaltebrug) tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Om hinder zoveel mogelijk op te vangen is duidelijke communicatie noodzakelijk. AWV en partners verdeelden daarom meer dan 17.000 infofolders in Zuid-Gent met uitleg over de werken. Op donderdag 21 maart om 18u wordt ook een infomarkt georganiseerd over de werken aan de Sterre en omgeving. Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen en opmerkingen. De infomarkt vindt plaats in de Hogeschool Gent (Voskenslaan 362, Blok B). De locatie is bereikbaar via de Valentijn Vaerwyckweg, de Sint-Denijslaan of de Voskenslaan. Verder kan men voor alle gedetailleerde informatie over fasering, hinder en omleidingen terecht op de website van de Sterre (www.wegenenverkeer.be/desterre) waar men zich ook kan inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Bron: persbericht

© 2013 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.