Fietsen? Doe de test

donderdag 10 oktober 2013 8u33 | Max Van Hemel | 25 reacties
Trefwoorden: , .

Auto, motor, bromfiets,…voor deze bestaan rijbewijzen. En bij rijbewijzen horen rijtesten.

Via de website van de VAB kan je je voorbereiden op het theoretisch examen of je doet gewoon het examen nog ‘s over voor de fun (al was het maar om na te gaan of het écht geluk was of niet).

20130805_traphetaf03

Maar! Om te fietsen hoef je geen rijbewijs te hebben. Je kan dan ook gerust de vraag stellen of de fietser op de hoogte is van de laatste regelgeving.

Enkele typische vragen hielden mij bezig: “moet ik nu nog mijn arm uitsteken of niet?”, “moet ik stoppen voor rood?”, “heeft een fietser altijd voorrang?”

Na een mailtje met de Fietsersbond ben ik verbaasd van de vele initiatieven die ze nemen naar verschillende doelgroepen. Maar is er ook een test voor de fietser? Jawel hoor! Op de site “traphetaf.be” kan je je eigen theoretische rijvaardigheid testen.

20130805_traphetaf01

Mijn (auto-)rijbewijs dateert dan ook al van het vorige millennium.
Omdat ik toch wel een flink pak kilometers per jaar op de fiets afleg en al eens zo een raar trekske heb, leg ik mezelf op de rooster.

Met een score van 20/22 ben ik best wel tevreden. Interessant is dat je ook nadien uitleg krijgt bij je fouten en zodoende die in het verkeer kan vermijden. Wat ik bijvoorbeeld niet wist is dat bij een kruispunt met zo’n afgebakend rood doorlopend fietspad de fietser de voorrang heeft op het voertuig dat van rechts komt. Ik lees dat vele fietsers niet weten dat ze nog steeds voorrang van rechts moeten verlenen of niet zomaar door het rode licht mogen rijden. Ook bij richtingsverandering van een fietser is deze nog steeds verplicht dit kenbaar te maken door een teken te doen met de arm (artikel 19 van de Wegcode). Deze verplichting werd dus lang niet afgeschaft.

Wat was uw score eigenlijk?

© 2013 GENTBLOGT VZW

25 reacties »

 1. Reactie van Gudrun

  Fietsers moeten inderdaad voorrang van rechts verlenen, maar als je als auto van rechts komt en je hebt hen mee, ben je toch in fout als autobestuurder. Ergo: de meesten lappen die voorrangsregel aan hun laars, want ze zijn hoe dan ook in hun recht, verkeersregel of niet. Zo heb ik het effectief een student horen verwoorden. En dan sta je daar, natuurlijk.

  • Reactie van 3S

   Dat die fietsers wel de voorrangsregels moeten respecteren is evident.
   Maar dit is maar een deel van het verhaal.

   Er zijn ook heel wat fietsers die zo voorzichtig zijn dat ze hun voorrang niet durven nemen, zelfs al hebben ze wél voorrang van rechts.
   Bijvoorbeeld aan Coupure-Links waar heel wat bestuurders aan het T-kruispunt met Bijlokevest veel sneller dan 30 km/h doorvlammen, alsof op een T-kruispunt de voorrang van rechts niet geldt…

   • Reactie van sofie vrielynck

    Ook een straf voorbeeld (spelen met je leven) is je voorrang nemen als fietser komende uit de Tweebruggenstraat en de Lange Violettenstraat kruisen (ook met de wagen is dit een heikel punt)

   • Reactie van 3S

    Of de Zwijnaardsesteenweg, waar velen verkeerdelijk geen voorrang van rechts geven aan de kruispunten met Opvoedingstraat en de Elfjulistraat, omdat ze veronderstellen dat als iets “lijkt” op een hoofdweg, het voorrang heeft…

    • Reactie van Jimmy

     Op vele van de aangehaalde plaatsen durf ik ook als automobilist geen voorrang nemen… Dat de verkeersituarie er toe leidt dat het lijkt alsof je op een voorrangsweg rijdt heeft niets te maken met de attitude van de automobilist ( of van de andere weggebruikers) maar met de verkeersituatie.
     Er zijn talrijke situaties/plaatsen vaar je als weggebruiker een ongeval kan uitlokken waar je zeker in je recht zal zijn. Het is trouwens omdat het theoretische recht hebt om voorrang te nemen, dat je het morele recht hebt moedwillig een ongeval te veroorzaken.

   • Reactie van Bjorn

    Toen ik nog student was ben ik daar eens omver gereden door een troela in een Smart. Ik zie dat ik wel voorrang had, en toen zei zij: “Jamaar, die neem je toch niet als fietser?”

   • Reactie van 3S

    Ik heb er ook al eens (heel beleefd) de voorrang van rechts uitgelegd aan een bestuurder nadat die eerst nogal verontwaardigd claxonneerde toen hij mij bijna aanreed…

   • Reactie van 3S

    Voor de duidelijkheid: als fietser neem ik ook alleen mijn voorrang als de bestuurders van links traag genoeg rijden om te KUNNEN stoppen.

    Maar de lichaamstaal soms van die bestuurders!

   • Reactie van lieve

    Aan Bijlokevest verlenen de meeste fietsers ook geen voorrang aan voetgangers op het zebrapad. Op het voetpad ben je als voetganger helemaal niet meer veilig door fietsers die wagens “voorbij steken”.

  • Reactie van Frans

   Waar haal je dat, Gudrun, dat een autobestuurder met voorrang van rechts toch in fout is? De student die u dat wijsmaakt verdient een buis.

   • Reactie van Jimmy

    Dat is jammer genoeg een gedachte die bij vele zwakke weggebruikers leeft… Net zoals vele fietsers er zomaar van uitgaan dat ze in elke straat met éénrichtingsverkeer in de verkeerde richting mogen rijden. Onze overheden hebben ook daar een, jammer genoeg voor vele zwakke weggebruikers, fatale communicatiefout begaan.

  • Reactie van 3S

   De verwarring bij sommigen komt er wellicht omdat er een regel is dat de lichamelijke schade bij zwakke weggebruikers wordt betaald door de verzekering van het motorvoertuig (omdat snelle en zware voertuigen veel meer schade veroorzaken bij een botsing).

   Dat neemt niet weg dat ook voetgangers en fietsers de (voorrangs)regels moeten respecteren, en dus in fout zijn als ze dat niet doen.
   De eventuele materiële schade en de pijn kunnen wel voor hen zijn.

   (De enige speciale regels voor fietsers zijn dat fietsers voorrang hebben als ze op een officieel fietspad rijden (ook als ze van links komen op een kruispunt met voorrang van rechts).

   En een openbare weg die te smal is voor gewone voertuigen (een “pad”) heeft geen voorrang van rechts)

   • Reactie van 3S

    O ja, er staat een slordigheidje in het artikel:

    “… dat bij een kruispunt met zo’n afgebakend rood doorlopend fietspad de fietser de voorrang heeft op het voertuig dat van rechts komt”

    De kleur (rood of niet) doet er niet toe. Het moet wel officieel een fietspad zijn, dus bijvoorbeeld met dubbele streeplijn.

   • Reactie van Jimmy

    3S, ik vrees dat ik je hier gelijk moet geven (als het juist is, is het juist…). Ik ben er dan ook voorstander van om het theoretisch examen op te nemen in de eindtermen!

   • Reactie van Jimmy

    Nog een kleine aanvulling die speciale regel zoals jij het benoemt is helemaal geen speciale regel. Het staat gewoon zo in de wecode: de instructies van een bevoegd persoon staan hierarchisch hoger dan verkeerslichten die op hun beurt boven de verkeersborden staan, die verkeersborden staan boven de wegmarkeringen, die op hun beurt weer hoger staan dan de gewone verkeersregels.

    • Reactie van jandefietser

     Correctie: verkeersborden staan niet boven wegmarkeringen, maar zijn evenwaardig (art. 6, punt 2 van het verkeersreglement)..

 2. Reactie van Syske

  Zéér goede site. Bedankt om dit te delen!

 3. Reactie van rony coekaerts

  het is zeer positief dat gent zich op de kaart wil zetten als fietsstad. naast de nodige voorzieningen zou men ook een beetje aandacht moeten geven aan fietsgebruik. zoals ik het als voetganger moet ondervinden lappen fietsers de meest elementaire regels aan hun laars.
  meestal is dat door onwetendheid of een vorm van arrogantie.
  normaal ben ik tegen regeltjes maar het zou toch nuttig zijn om ook fietsers, net zoals andere weggebruikers, een soort van proef te laten afleggen. weten dat dat stopteken ook voor hen telt, een zebrapad geen richtlijn is om voetgangers van de sokken af te rijden, een voetpad geen fietspad,…..
  als ik zo een beetje rondvraag blijken de meeste fietsers totaal onwetend te zijn qua verkeersregels. wat anderen fout doen des te meer.

  • Reactie van Bjorn

   We kunnen dan best iedereen een proef laten doen voor ze aan het verkeer deelnemen, ook voetgangers. Laatst heb ik er bijna een omver gereden die overstak vlak voor mijn neus, hoewel er geen zebrapad was. Ik kon nog net remmen, maar hij keek nogal kwaad. Zeker iemand die niet op de hoogte is van de meest elementaire verkeersregels.

   • Reactie van Pjotr

    Volgens mij hebben voetgangers altijd voorrang als ze oversteken, tenzij dit op minder dan 50m van een zebrapad gebeurt. Dit is zowel op auto’s als fietsers. Ik weet niet of dit ook geldt voor fietsers op een fietspad.

    • Reactie van Jean

     Dit is een feitenkwestie. Als er getuigen zijn die hetgeen ze zien eerlijk laten noteren in het proces-verbaal, is er geen enkel probleem. Want als blijkt dat een voetganger zomaar zonder verwittigen plots voor de neus van een fietser (of automobilist) oversteekt, zal een rechter de voetganger (terecht) als verantwoordelijke aanduiden.

    • Reactie van Jimmy

     Waar haal je die 50m? Dat is tweemaal de lengte van een gewoon zwembad… Zou je die stelregel aanhouden, heeft een voetganger die zich op het zebrapad zo goed als nooit voorang hebben! In een bebouwde kom is de snelheid zo goed als altijd beperkt tot 50km/uur, een gemmiddelde wagen staat aan deze snelheid immers stil op minder als 20m (reactietijd meegerekend).
     Mij lijkt de volgende regel veel beter en veiliger (voor alle partijen) heb je oogcontact met de bestuurder (weze het fietser of automobilist of… whatever) en heb je duidelijk je intentie kenbaar gemaakt het zebrapad te betreden en kan je er van uitgaan dat die bestuurder op een veilige manier kan stoppen (rekening houdende met afstand, snelheid) dan heb je voorrang. Het helpt zeker indien je van die andere weggebruiker signalen krijgt dat hij/zij je gezien heeft en je intenties begrepen heeft… Gewoon simpel boerenverstand! (waarbij ik op geen enkel moment wil beweren dat boeren simpel zijn!)

     • Reactie van Pjotr

      Uiteraard bedoel ik dat er binnen die zone dan op het zebrapad moet overgestoken worden.

      Het is trouwens 30m:

      42.4.1. De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

      Wanneer er op minder dan ongeveer 30 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

      De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan oversteekt, zoals gedefinieerd in artikel 2.40.

 4. Reactie van 3S

  Nog tot eind oktober kun je online meedoen aan De Grote Verkeersquiz:

  http://www.degroteverkeersquiz.be