In deze Gentse straten mogen fietsers straks door rood licht afslaan

donderdag 7 november 2013 20u30 | Redactie | 38 reacties
Trefwoorden: , , .

Op zeven Gentse kruispunten moeten fietsers binnenkort niet meer stoppen voor een rood licht als ze rechts willen afslaan. ‘Het gaat om kruispunten waar de fietsers niemand hinderen en waar door het rood licht rijden absoluut veilig is’, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw.

Lees meer bij De Gentenaar

© 2013 GENTBLOGT VZW

38 reacties »

 1. Reactie van Jean

  Hoewel ik wel enig begrip kan opbrengen voor de voorgestelde maatregelen, mis ik hier volledig een waarschuwing dat alle andere verkeersregels onveranderd blijven gelden. Het kruispunt Lammerstraat – Rooseveltlaan laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De voetgangers die groen hebben, en via het zebrapad dan nog, oversteken, hebben natuurlijk absoluut en onvoorwaardelijk voorrang. Deze voetgangers zullen voortdurend in conflict komen met “sommige” fietsers, genre Tine, die menen dat alles toegelaten is. De situatie aan het bewuste kruispunt(zie ook foto), maar ook aan andere kruispunten, ontkracht volledig de verklaring van “snuggere” schepen Watteeuw die stellig beweert dat “het gaat om kruispunten waar de fietsers niemand hinderen en waar door het rood licht rijden absoluut veilig is”.
  Niemand zat op deze maatregelen te wachten. Het kleine voordeel, het beetje tijdswinst, die deze maatregelen voor fietsers bieden, wegen niet op tegen de te verwachten problemen, discussies bij aanrijdingen, vooral tussen afslaande fietsers en overstekende voetgangers, maar ook tussen afslaande fietsers en de fietsers die door het groen van de andere kant komen, en totaal verrast worden door de afslaande fietsers.

  • Reactie van yves

   Voetgangers gaan voor. Op elk kruispunt zijn zebrapaden, duidelijker kan niet. Zie deze verduidelijking van de Fietsersbond. Ik heb zo een zacht vermoeden dat deze *nope* “details” door journalisten niet opgepikt worden, om van de eindredacties nog te zwijgen… De Standaard kopte “Fietsers moeten niet meer stoppen voor rood”. Tja…

  • Reactie van Frans

   Jean, toen de meeste eenrichtingsstraten werden opengesteld voor fietsers in beide richtingen werd ook moord en brand geschreeuwd.

   • Reactie van Wim B.

    Ja, met als gevolg dat veel fietsers tegenwoordig denken overal door te mogen en dus ook door rijden waar ze dat niet mogen. Hetzelfde valt te verwachten met deze maatregel. De groep fietsers die het al niet te nauw neemt (en voor alle duidelijkheid, dat zijn ze niet allemaal), zullen op den duur overal door rijden en zullen al helemaal niet letten op zebrapaden.

  • Reactie van Freddy

   Vorige week in Den Haag rondgelopen, en daar geconstateerd dat de regeling (die in Nederland al lang bestaat) daar relatief goed werkt, op voorwaarde uiteraard dat de fietsers niet gaan denken dat ze op dat moment onvoorwaardelijk voorrang hebben – dus ook op voetgangers die op een zebrapad oversteken (by the way: ook in Den Haag was de discipline van zowel fietsers als voetgangers soms ver te zoeken – ik heb vooral veel discipline van autobestuurders gezien; het gras is niet altijd groener aan de andere kant van de heuvel).

  • Reactie van 3S

   “te verwachten problemen, discussies bij aanrijdingen, vooral tussen afslaande fietsers en overstekende voetgangers”

   Jean, het aantal mogelijke conflicten/discussies tussen fietsers en voetgangers verhoogt niet.

   Nu moeten fietsers wachten voor het rood, en als ze dan bij groen rechtsaf mogen slaan, moeten ze ook voorrang geven aan de voetgangers die rechtdoor oversteken op hetzelfde moment dat het groen wordt.

   In de nieuwe situatie bij rechtsaf door rood zullen die fietsers voorrang moeten geven aan voetgangers die dwars oversteken (evident!). Maar ze zullen daarna niet meer in conflict kunnen komen met de voetgangers die rechtdoor oversteken, omdat die op een ander moment groen hebben.

   Er is een ander mogelijk conflict dat verdwijnt: dat van de dode hoek van rechtsafslaande vrachtwagens. Rechtsafslaande fietsers lopen het risico “geplet” te worden door een rechtsaflaande vrachtwagen. Dat risico verdwijnt als de (rechtsafslaande) fietsers mogen doorrijden wanneer de vrachtwagen nog stilstaat.

   • Reactie van 3S

    (Voor alle duidelijkheid: mijn antwoord hierboven gaat over het algemene geval van kruispunten waar voetgangers op alle armen van het kruispunt voetgangerslichten hebben.)

   • Reactie van Wim B.

    Euhm, het aantal mogelijke conflicten verhoogd wel hé. De situatie dat er een conflict bestaat tussen bij rood licht rechtsafdraaiende fietsers en de overstekende voetgangers komt er bij. De huidige bestaande conflictsituatie waarbij de bij groen rechtsafdraaiende fietsers de in dezelfde rijrichting overstekende voetganger tegenkomt, verdwijnt niet.

    • Reactie van 3S

     Wim,

     Voetgangers die rechtdoor oversteken als het licht voor hen groen is geworden kunnen onmogelijk nog in conflict komen met fietsers in dezelfde rijrichting die al vooraf bij rood rechts afgeslagen zijn.

     Voor de fietsers die aan het kruispunt aankomen terwijl het licht groen is, en voor de auto’s, verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

     Als een voetganger oversteekt, blijft het aantal fietsers dat hij gemiddeld kan tegenkomen hetzelfde.

     Het enige verschil is dat ze wat anders gespreid zijn in de tijd uit de verschillende richtingen, maar het aantal mogelijke conflicten blijft globaal genomen hetzelfde.

     • Reactie van Arnold

      3S,
      vergeet je de voetgangers niet die groen licht hebben, terwijl de fietser rood heeft? T.t.z. de voetgangers die de rijrichting van de fietser dwarsen.
      Wim B. heeft gelijk. Het aantal mogelijke conflicten tussen fietsers en voetgangers verhoogt.

     • Reactie van Jimmy

      3S,
      Misschien moet je eens aan een kruispunt gaan staan en zien hoe het werkt want blijkbaar ontgaat je iets essentieel!

     • Reactie van 3S

      Arnold, Jimmy:

      Lees, eens, ik heb dat toch duidelijk vermeld in mijn eerste reactie:

      “In de nieuwe situatie bij rechtsaf door rood zullen die fietsers voorrang moeten geven aan voetgangers die dwars oversteken (evident!).

      Maar ze zullen daarna niet meer in conflict kunnen komen met de voetgangers die rechtdoor oversteken, omdat die op een ander moment groen hebben.

      Dus een aantal mogelijke conflictsituaties met voetgangers verdwijnen, ruwweg evenveel komen erbij.

      Nettoresultaat: nul.
      Dus evenveel mogelijke conflictsituaties als nu.

      Het blijft in die mogelijke conflictsituaties net zoals nu de verantwoordelijkheid van de weggebruikers om in de regels te respecteren.
      In bovenstaande gevallen moeten de fietsers, zowel nu als in de toekomst, voorrang geven aan de corect overstekende voetgangers.

      Ik hoop dat fietsers en ook andere weggebruikers de regels volgen. Maar dat is nu ook al zo, ook zonder rechtsaf-door-rood.

      Ik durf zelfs te veronderstellen dat fietsers die rechtsaf-door-rood correct zullen toepassen, dit extra voorzichtig zullen doen omdat het rode licht wel heel duidelijk maakt dat ze geen voorrang hebben…

     • Reactie van Wim B.

      toch eens de mogelijkheden op een kruispunt effectief gaan bekijken 3S. Je maakt een kleine redeneerfout.

     • Reactie van 3S

      Wim,

      Redeneer eens mee:

      Bekijk één voetgangersoversteek aan een lichtengeregeld kruispunt.

      Veronderstel dat de vier armen van het kruispunt symmetrisch belast zijn met fietsverkeer(het “gemiddelde kruispunt”), en dat elke arm de helft van de tijd groen heeft en de andere helft rood.

      We noemen de twee armen van het kruispunt waaruit rechtsafslaande fietsers de voetgangers kunnen kruisen A en B:
      arm A is in dezelfde richting als de overstekende voetgangers, en arm B is dwars op de overstekende voetgangers.

      We bekijken één cyclus van de verkeerslichten.
      Veronderstel dat op elke arm x fietsers rechts afslaan.
      Dus x/2 fietsers komen aan bij rood, x/2 fietsers komen aan bij groen.

      —————-

      In situatie 1 (huidige situatie) wacht de eerste helft (x/2) van de rechtsafslaande fietsers uit arm A tot het rood licht groen wordt, en ze slaan dan rechts af op hetzelfde moment als de voetgangers oversteken.
      De andere x/2 fietsers uit arm A komen aan als het al groen is, en doen hetzelfde.
      Fietsers uit arm B komen niet in conflict met voetgangers omdat het niet samen groen wordt.

      x/2 plus x/2 is samengeteld x mogelijke conflictsituaties tussen rechtsafslaande fietsers en die voetgangers.

      —————-

      situatie 2 (met verkeersbord rechtsaf-door-rood):

      Voor de tweede helft (x/2) van de rechtsafslaande fietsers uit arm A blijft een mogelijk conflict met de overstekende voetgangers.

      De voetgangers komen dan echter niet meer in conflict met de eerste helft van de fietsers uit arm A, omdat die niet op hetzelfde moment groen hebben.

      In de plaats is er nu een mogelijk conflict met
      de helft (x/2) van de fietsers uit arm B, namelijk die helft die aankomt als zij rood hebben terwijl de voetgangers groen hebben.

      x/2 plus x/2 is samengeteld x mogelijke conflictsituaties tussen rechtsafslaande fietsers en die voetgangers.

      Evenveel mogelijke conflictsituaties dus.

      In beide situaties moeten de voorrangsregels (en het gezond verstand) gevolgd worden om het veilig te houden.

     • Reactie van Jimmy

      Eigenlijk heel simpel hoor… vermits je de tijd verdubbelt dat de fietser kan doorrijden (zowel door rood als door groen) verdubbel je de mogelijke conflict situaties…

     • Reactie van 3S

      Jimmy,

      Je moet niet naar de tijdsduur kijken tijdens dewelke de fietser kan doorrijden, wat telt is het totaal aantal mogelijke conflictsituaties gedurende die tijd, en dat blijft hetzelfde…

     • Reactie van Wim B.

      3S…
      Situatie zonder bord:
      Bij groen licht komen de fietsers die rechts afdraaien in conflict met de rechtdoor overstekende voetgangers. Als iedereen zich aan de regeltjes houdt, geen andere conflicten. Right?

      Situatie met bord:
      Situatie zonder bord PLUS fietsers die rechts afslaan doorrood komen in conflict met voetgangers die dwars op de rijrichting rood oversteken omdat het voor hen groen is.

      Ergo: tweemaal zoveel conflictmogelijkheden.

     • Reactie van 3S

      Wim,

      heb je mijn bovenstaande gedetailleerde redenering en rekensommetje al eens proberen te begrijpen?

      Je schrijft:
      “Situatie zonder bord PLUS fietsers die rechts afslaan doorrood komen in conflict met voetgangers die dwars op de rijrichting rood oversteken omdat het voor hen groen is.”

      De situatie dat diezelfde fietsers op twee plaatsen voetgangers kruisen klopt niet, want het is toch nooit in alle richtingen tegelijk groen?

      Of tover jij plotseling extra fietsers uit je mouw? Waar zouden die dan vandaan moeten komen?

     • Reactie van Wim B.

      Ik zal het eens anders formuleren. Als voetganger kom ik in de huidige situatie maar 1x een fietser tegen als ik bij groen licht de straat oversteek, nl. als die fietser, eveneens bij groen licht, rechts of links afdraait.
      In de nieuwe situatie kom ik mogelijk twee keer in conflict, nl. dezelfde fietser als daarnet en nu nog eens de fietser die door het rood rijdt om rechts af te slaan.

     • Reactie van yves

      Tijd om een statisticus in te huren?
      Mijn korte samenvatting: een stad met méér fietsers en méér voetgangers zal nooit conflictloos zijn, maar statistisch véél minder levensbedreigende conflicten bevatten dan onze huidige autostad. De stad zal ook in vele aspecten leefbaarder zijn. Het individuele comfort van automobilisten zal deels wegvallen, maar er komt veel in de plaats me dunkt. Dus waarom een maatregel die in de buurlanden goed draait hier tegenhouden?

  • Reactie van 3S

   Er wordt nu moord en brand geschreeuwd, maar zo’n verkeersregel met verkeersborden “rechtsaf-door-rood” bestaat al (zonder extra problemen) in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

   Sterker nog, in ons land (waaronder veel plaatsen in Gent) kun je op veel kruispunten (typisch recent heraangelegde kruispunten van brede gewestwegen), perfect legaal als fietser rechtsaf (of zels rechtdoor) op het fietspad RECHTS van het rode licht.

   Blijkbaar heeft niemand daar een groot probleem bij opgemerkt…

   Het enige verschil is dat men dit nu regelt met een officieel verkeersbord, in plaats van het fietspad rechts van de paal met verkeerslichten te leggen…

  • Reactie van Tine

   *zucht* Ik begin het een beetje beu te worden. Op de standaard website kan je nu een taaltest afnemen. Misschien een tip? http://www.standaard.be/taaliqtest

   • Reactie van 3S

    Zou er een verband zijn tussen dt-fouten en het vermogen om logisch te redeneren? :-)

    • Reactie van Wim B.

     Blijkbaar niet hé, want ondanks mijn dt-fout, klopt de redenering wel. Jij blijft daarentegen rondjes draaien.

     • Reactie van Jens Samson

      Dat is altijd de conclusie als je een woordenwisseling met 3S aangaat. Rondjes draaien, persoonlijke aanvallen of het negeren van zaken die niet in zijn betoog passen.

   • Reactie van Jimmy

    Tine,
    Een “taaltest afnemen”? En dan nog iets over een pot en een ketel…
    Maar dat is naast de kwestie. Trouwens, sinds wanneer zijn publieke fora het exclusieve domein van mensen die geen taalfouten maken? Zolang het maar een beetje leesbaar blijft!
    Jimmy

    • Reactie van Tine

     Ik had het niet over taalfouten, want ik schrijf zelf allesbehalve perfect, maar over begrijpend lezen. Ik had het over het verschil tussen ‘begrijpen’ en ‘goedkeuren’ dat blijkbaar maar niet doordringt. Ik had het over het feit dat er conclusies over mij worden gemaakt (alsof ik een gevaar zou zijn als ik op de fiets kruip, wat dus pertinent onjuist is!) door het verkeerd lezen want wat ik schrijf. Die taaltest op de Standaard gaat helemaal niet over spelling trouwens, maar over het begrijpen van teksten en woorden.

     • Reactie van Jimmy

      Tine,
      Ik wil hier geen polemiek starten, maar jij bent wel dé kampioen van het (al dan niet moedwillig?) eigen interpretatie geven aan wat je denkt te lezen!
      Verder ga ik dit onderwerp hier niet verder uitdiepen, het is immers behoorlijk off-topic
      Groet en prettig verlengd weekend! (en rij voorzichtig, en mét licht hé)

     • Reactie van Tine

      Ik rij altijd met licht, zoals ik al herhaaldelijk heb gezegd in vorige berichten. Ik rij ook nooit op het voetpad en ik stop voor zebrapaden. Maar blijkbaar leest niemand dat.
      Maar goed, je hebt ook nooit geantwoord op mijn vraag hoe jij dan het verschil tussen België en Nederland/Denenmarken verklaart? Zie bv. deze grafiek: http://www.astronomie.be/rik.gheysens/fietshoorn/Drawings/safe_in_numb.png
      Waar ligt volgens u het verschil? Je gelooft mijn infrastructuurtheorie niet, wat is het dan wel?

     • Reactie van Jimmy

      Beste Tine,
      Ik ging er niet meer op reageren maar dit is echt té gek voor woorden… Waar heeft de heer Gheysens zijn cijfers gehaald? Is dat trouwens een deskundige op het gebied waar hij een grafiekje over publiceert? En dat allemaal op een amateuristische website die het over astronomie heeft? Wat heeft astronomie trouwens met fietscasualties te maken? En sorry, maar je hebt wel degelijk gezegd dat je het verantwoord vond om zonder licht te rijden omdat bijvoorbeeld je batterij plat was… Het zal misschien een tijdje duren (ik heb ook andere dingen te doen), maar ik zoek het wel eens voor je op!
      Vriendelijke groet,
      Jimmy

     • Reactie van Tine

      Dat bedoel ik net. Ik heb helemaal NIET gezegd dat ik dat verantwoord vond. Ik heb alleen gezegd dat ik kan begrijpen dat het gebeurt. Da’s een heel groot verschil.

     • Reactie van Tine

      En of je dat nu een correcte link vindt of niet, trek je in twijfel dat er minder fietsongevallen in Nederland en Denemarken zouden zijn dan in België?

  • Reactie van 3S

   Jean schreef >”…maar ook tussen afslaande fietsers en de fietsers die door het groen van de andere kant komen, en totaal verrast worden door de afslaande fietsers.”

   Het spreekt voor zich dat die eerste fietsers de voorrangsregels (en hun gezond verstand moeten volgen), maar een verkeerslicht is daarvoor absoluut niet nodig.

   Verkeerslichten moesten indertijd ingevoerd worden bij de massale opkomst van vele snelle, zware voertuigen.
   Bij kruisingen met autoverkeer zijn verkeerslichten nodig om te vermijden dat het een bloedbad of een chaos wordt (zelfs met verkeerslichten slagen sommigen erin om midden op een kruispunt in file te staan en zo de andere richtingen te blokkeren…)

   Maar om fietsverkeer onderling te regelen zijn gewone voorrangsregels beter geschikt.
   Het risico bij botsingen tussen zachte weggebruikers onderling is immers relatief beperkt door hun lage snelheid en hun kleine massa, en vooral, ze kunnen door de lage snelheid goed bijsturen en op elkaars positie inspelen.

   Wat niet wegneemt dat iedereen de geldende voorrangsregels moet volgen.

 2. Reactie van yves

  Nog wat lectuur, met mijn hoogstpersoonlijke twijfels? Dit is deel 2.

 3. Reactie van Etienne

  En nu maar hopen dat de fietsers en voetgangers nog lang zichtbaar mogen blijven. Door het steeds dichter wordende rookgordijn van de uitlaatgassen. Naar wiens hoofd kan dan het stressmannetje nog zijn verwijten slingeren ?

 4. Reactie van Jean

  @3S
  Je gaat volledig de mist in. Bijzonder jammer dat je je ongelijk niet kan en wil toegeven. Nog eens samengevat : er komen twee conflictsituaties bij en er verdwijnen er geen. Het feit dat door rood afslaande fietsers voorrang moeten verlenen aan de door groen overstekende voetgangers maar ook aan de door groen overstekende fietsers die uiterst rechts rijden, is geen argument. Want vele “assertieve” fietsers, genre Tine, zullen zich daar geen moer van aantrekken. Net zoals ze dat nu ook niet doen bij de bestaande verkeersregels.
  Zelfs wat betreft het ene eventuele valabele argument : de dode hoek van vrachtwagens, kan nauwelijks soelaas geboden worden. Want de fietsers die op een regulier kruispunt, rechtdoor moeten, en dus wel moeten wachten bij rood, zullen, eenmaal het licht op groen springt, nog steeds vermorzeld worden door eventuele onoplettende vrachtwagenchauffeurs die rechts af slaan. En in de huidige situatie hebben fietsers die zelf naar rechts afslaan sowieso weinig last van ook afslaande vrachtwagens.

  Verder afspraak aan het kruispunt Lammerstraat-Rooseveltlaan. Die domme en/of egoïstische fietsers (er zijn er gelukkig ook heel wat anderen) zullen nu denken dat ze sowieso volle bak de Lammerstraat bergaf mogen razen, niet gestoord door de verplichting om, bij rood, te moeten kunnen stoppen voor het kruispunt. In alle omstandigheden zal snel doorgereden worden. Veel moed gewenst aan de overstekende voetgangers en aan de fietsers die van de Kuiperskaai komen….

  • Reactie van Jimmy

   Beste Jean,
   Ergens kan ik de redering van 3S wel volgen: vermits de fietser rechts afslaat door het rood kan hij geen andere conflict situatie veroorzaken als hij door het groen rijdt. (want dan is hij al weg). Hij ziet het dus van uit het oogpunt van die “eenzame fietser”…. Misschien moet hij het eens bekijken vanuit het oogpunt van de voetganger: je kan omver gemaaid worden door een fietser als het voor hem/haar groen is én als het voor hem/haar rood is. Twee maal zoveel dus…
   Groet,
   Jimmy

   • Reactie van yves

    Jean, Wim B, waar zijn jullie cijfers? Vandaag op tocht door de stad heb ik speciaal op de verkeerslichten gelet. Wat blijkt: op x aantal kruispunten bestaat al jaren “RADR-light”, bij mijn weten zonder manifeste problemen. Op een aantal kruispunten van de R40 of R40bis staan de lichten links van het fietspad, waardoor fietsers bij rood verder mogen. Soms is dat rechtdoor. Soms tot ze iets verder aan een fietsverkeerslicht komen. Op al deze kruispunten dwarsen ze de voetgangersstromen. Enige manco: op de fietspaden is geen zebrapad geschilderd. Dat geeft minder zichtbaarheid/leesbaarheid aan de voetgangers. Het nieuwe stuk Kortrijksesteenweg is op dat vlak zeer goed gedaan: elk zebrapad loopt door over de fietspaden.