Helga Stevens (N-VA) verlaat Gentse gemeenteraad

donderdag 3 juli 2014 8u45 | Tom | 15 reacties
Trefwoorden: , , .

N-VA-politica Helga Stevens neemt ontslag in de Gentse gemeenteraad, omdat ze zich volop wil concentreren op haar nieuw mandaat in het Europees Parlement. Dat meldt haar fractie. Stevens wordt er opgevolgd door Robin De Wulf.

Lees meer op De Redactie.

© 2014 GENTBLOGT VZW

15 reacties »

 1. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  De juiste beslissing om plaats te ruimen voor iemand anders en haar volledig te concentreren op haar nieuw mandaat in het Europees Parlement. Proficiat Helga je geeft het enige goede voorbeeld inplaats van enkele zitjes te willen cumuleren zich richten op één belangrijke politieke functie . Wie doet haar na ? :)

  • Reactie van Davoma

   Gemeenteraadslid brengt niet veel op. Zoniet zou ze mooi blijven zitten en innen, zoals de meesten!

 2. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Davoma het gaat hem niet over de opbrengst het gaat hem over het princiep van het eindeloos cumuleren van postjes waardoor er geen plaats gemaakt wordt voor anderen die kunnen meehelpen aan de democratie . Teveel politiekers hebben teveel postjes waardoor ze ook teveel invloed en macht hebben wat niet positief is voor de democratie in Vlaanderen .

  • Reactie van Frans

   Leg mij eens het verschil uit tussen “eindeloos cumuleren van postjes” en “op alle kieslijsten staan om zijn mandaat niet op te nemen of snel op te geven”. De vernieuwde Senaat is nu ook gevuld met niet-verkozen kandidaten. Postjes op die manier verdelen (plaats maken voor anderen, zoals u dat noemt) vind ik persoonlijk niet echt getuigen van “democratie”.

 3. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Helga Stevens neemt dus wel één mandaat op ! Mss eens vragen aan de burgemeester die hem op een kieslijst zet voor Vlaanderen wetende dat hij zijn mandaat niet zal opnemen maar gewoon blijft waar hij is in Gent dus .

 4. Reactie van rony coekaerts

  @vanoverhetvuur jerom,
  laat ik eerst stellen dat ik het laf acht als men schuilnamen gebruikt.
  van lijstopstellingen kent u wel niets: op elke lijst van welke partij dan ook zijn er mensen die zich inzetten voor zijn/haar partij zonder dan ook een “postje” te willen pakken. als bv. termont zich op de lijst zet is dat om stemmen te halen voor de sp.a. je moet al idioot zijn om dat niet te beseffen. trouwens, hij stond op een niet verkiesbare plaats zoals zo velen.
  democatie in vlaanderen alleen bestaat niet: het is algemeen mondiaal begrip dat op verschillende manieren kan ingevuld worden.
  als u bv. oproept om roma terug te sturen zou dat ook betekenen dat u niet naar nederland, frankrijk….zou mogen.
  de vrije toegang tot de eu.landen voor alle bewoners ervan is vast gesteld door democratische wetten. zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. dat sluit niet uit dat bv. fransen, nederlanders,.. vorig jaar terug gestuurd zijn omdat ze niet beantwoorden aan de regels die overeen gekomen waren. daar spreekt men niet over terwijl ze het grootste deel van de inwijkelingen zijn.
  niemand spreekt over die buitenlanders(niet eu) die de rand rond brussel en vlaams brabant koloniseren, geen euro aan belastingen betalen maar toch eisen stellen.(je moet eens een krantenwinkel binnenstappen in tervuren: ze spreken je aan in het engels! maar ja, die hebben geld)
  waar dan ook op de sociale ladder(een algemeen aanvaard begrip dat voor alle duidelijkheid niet voor mij telt want voor mij is iedereen, rijk of arm, gelijk) ze likken naar boven en schoppen naar onder. de werkloze naar de “vreemdelingen”, de middenstander naar de werknemer, enz.

 5. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Pardon laf Rony ?! Bijna iedereen gebruikt hier een schuilnaam .Het is omdat ik lijstopstellingen wel ken en weet hoe ze tewerk gaan dat ik er mij aan erger . En inderdaad ze doen het allemaal daar heb je gelijk in en zou verboden moeten zijn ! Als je u op een lijst zet en je wordt verkozen, wie dat ook is, dan neem je uw mandaat op. Wel te verstaan één mandaat .Volgens mij kan democratie maar op één manier ingevuld worden de meerderheid heeft altijd gelijk . Vandaar dat ik voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken en problemen voorstander ben van het houden van bindende referenda ( volksstemming ) toch het toppunt van democratie of niet ? Wat uw opmerking betreft van het terug sturen van Roma . Kunt u dat echt verdedigen tegenover de publieke opinie en tegenover onze jeugd die allen waarschijnlijk tot hun 65jaar zullen moeten werken dat men de deur blijft openzetten voor mensen die geen positieve inbreng hebben in onze maatschappij en die eindeloos begeleid zullen moeten worden ? Al eens over nagedacht ? Ik ben absoluut geen tegenstander van migratie tenandere migratie is een historisch gegeven en is soms maatschappelijk noodzakelijk maar dan wel positieve migratie. En het is absoluut niet waar dat je als belg naar Frankrijk of Nederland enz zou kunnen gaan en vragen om dezelfde rechten als een Franse of Nederlandse burger ! Wat betreft de nederlanders die zijn inderdaad de grootste groep van positieve inwijkelingen in Gent en in ons land .

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   De meerderheid heeft uiteraard niet per definitie gelijk.

   En bindende referenda zijn voor het grootste deel kul: de meeste maatschappelijke problemen zijn niet in een ja/nee-vraag samen te vatten.

 6. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Michel . Zo werkt nu éénmaal democratie de meerderheid bepaald de richting . Inderdaad bepaalde maatschappelijke problemen kunnen niet in een ja/nee-vraag samengevat worden . Maar bepaalde problemen wel . Bijv: Zwitserland maar ook Amerika en andere landen maken gebruik van referenda .

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Dat is een leutig fabeltje om kinderen in de lagere school te vertellen, maar de realiteit is natuurlijk helemaal anders.

   Om te beginnen moet g’er al van uit gaan dat iedereen voldoende geïnformeerd is om een zinnige en gefundeerde beslissing te nemen en dat de mensen die die referenda organiseren het totaal objectief doen — om het op flessen te trekken: in Noord-Korea zeggen ze ook dat er democratie is.

   Daarnaast moet g’er ook al van uitgaan dat de mensen die hun stem laten horen, ook representatief zijn — als er een opkomst van 40% is en daarvan stemt 60% pro iets, dan wordt de richting van bepaald door iets waar 76% van de bevolking niet voor gestemd heeft.

   En als we het er over eens zijn dat niet alles in een ja/neen-vraag kan gegoten worden: wie gaat er beslissen wat wél in een referendum gesmeten wordt?

   België is trouwens een perfect voorbeeld van een systeem waar de meerderheid (gelukkig!) niet per definitie gelijk krijgt: net zoals in Brussel de Vlaamse minderheid beschermd wordt door pariteiten, wordt op federaal niveau de Franstalige minderheid beschermd. En er zijn overlegprocedures en alermbelprocedures en vereiste dubbele meerderheden en alles.

   En zo is het goed. Het zou maar triestig zijn als het niet zo zou zijn: dan zou per definitie elke (taalkundige, levensbeschouwelijke, whatever) minderheid op zijn kin mogen kloppen voor wat dan ook. En dat is allemaal geen enkel probleem, tot ge plots zélf die minderheid zijt — de woorden van Martin Niemöller indachtig:

   Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;
   ich war ja kein Kommunist.
   Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;
   ich war ja kein Sozialdemokrat.
   Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert;
   ich war ja kein Gewerkschafter.
   Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert;
   ich war ja kein Jude.
   Als sie mich holten,
   gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

   Of in ‘t schoon Vlaams:

   Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
   ik was immers geen communist.
   Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
   ik was immers geen sociaaldemocraat.
   Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
   ik was immers geen vakbondslid.
   Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
   ik was immers geen Jood.
   Toen ze mij kwamen halen
   was er niemand meer, die nog protesteren kon.

 7. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Michel . Is mij dat een boterham :) Vertalen van het Duits naar het Nederlands hoeft niet ben meertalig .En ja mijn vrouw is Joods zogoed als geheel haar familie werd tijdens de tweede wereldoorlog vermoord . Juist haar grootmoeder overleefde de oorlog :( Voor de rest blijf ik bij mijn stelling dat binnen een democratie de meerderheid de politieke richting bepaald of we dat nu graag hebben of niet dat is de realiteit . Ben blij dat jezelf aanhaald dat Belgie eigenlijk geen democratie is !

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   “Is mij dat een boterham” en “voor de rest blijf ik bij mijn stelling”.

   Tja. Sterke argumentatie voor uw positie hoor.

   Elke democratie heeft checks & balances, dat maakt niet dat het plots geen democratie meer is.

 8. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Michel. We kunnen uiteraard eindeloos doorgaan op wat is democratie en wie heeft er nu gelijk. Democratie is voor mij demos = volk en krateo = heersen of regeren ‘volksheerschappij’het volk stemt over de wetten democratie volgens de Grieken . Of zoals wij doen het volk verkiest op een democratische wijze zijn parlement die de wetten maken met in hun achterhoofd de verlangens van de meerderheid van de bevolking rekening houdende met de minderheid die uiteraard in de uitvoering geen dominantie mag worden . Met andere woorden democratie mist zijn doel als het een democratie wordt van de minderheid !

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Wij leven in een representatieve democratie. Van zodra er een meerderheid in het parlement is (of in de gemeenteraad), dan plooit de rest zich daar naar. Ongeacht wat sommigen “de wil van het volk” noemen.

   Daarnaast zijn er allerlei garanties voor allerlei “minderheden”, bijvoorbeeld in de grondwet, waar een onafhankelijke rechterlijke macht op toekijkt.

   En zo heeft de meerderheid inderdaad niet altijd gelijk.

 9. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Michel en laten we vooral niet vergeten dat democratie de enige maatschappijvorm is waarin je via retorica anderen kunt overtuigen van uw gelijk . Met andere woorden ook de minderheid kan in een democratie zijn belangen beschermen zolang die minderheid de democratie niet tracht te ondermijnen .Met andere woorden de meerderheid van de bevolking kan nooit geleid worden door een minderheid. Dat is één van de belangrijkste stelregels van democratie of we komen terecht in een dictatuur. Waarin een kleine groep alle beslissingen neemt zonder rekening te houden met de wil en de verlangens van het volk . Of die dictatuur nu links is of rechts in beide gevallen is dat niet goed voor de man in de straat.