Nieuwe website stimuleert samenwerkingen tussen jongeren en ouderen

dinsdag 18 november 2014 20u45 | Gudrun | reageer
.

OCMW Gent en Stad Gent lanceren tijdens de Seniorenweek de website www.jongenoudingent.be. Bedoeling is om alle Gentse initiatieven die jongeren en ouderen verenigen, te verzamelen op één digitaal platform. De website wil ook scholen, verenigingen en burgers aanmoedigen om intergenerationele samenwerkingen en ontmoetingen op te zetten.

Stad Gent en OCMW Gent zetten al enkele jaren sterk in op activiteiten die jong en oud verenigen, omdat ze het sociaal weefsel versterken. “Ouderen raken in onze samenleving gemakkelijk geïsoleerd in assistentiewoningen of woonzorgcentra. Dankzij ontmoetingen met andere leeftijdgroepen ervaren ze dat ze er nog bij horen. Ze kunnen iets doen voor jongeren en blijven actief. En omgekeerd steken jongeren heel wat levenslessen op en leren ze ouderen waarderen”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

Samen muziek maken

“Tijdens de Seniorenweek bijvoorbeeld maken lagereschoolkinderen, bezoekers van onze lokale dienstencentra en bewoners van onze woonzorgcentra samen muziek en zingen ze liedjes. Kinderen van onze vakantiewerking De Pagadder doen in de vakanties activiteiten met de bewoners van onze serviceflats in het Antoniushof. En we merken dat zulke ontmoetingen langs de beide kanten veel deugd doen”, haalt Rudy Coddens aan.

Leeftijdsvriendelijke stad

“Intergenerationele activiteiten leiden zo tot een beter wederzijds begrip en respect voor elkaar en dragen bij tot een solidaire samenleving. De nieuwe website www.jongenoudingent.be moet zulke samenwerkingen promoten, helpt leeftijdsstereotypen te doorbreken en past in ons beleid om van Gent een leeftijdsvriendelijke stad te maken”, aldus nog Rudy Coddens.

Aan de website werken heel wat diensten mee: OCMW- en stadsdiensten zoals de Communicatiedienst, Ouderenzorg, de Seniorendienst, Gebiedsgerichte Werking, de Jeugddienst en dienst Onderwijs, maar ook senioren- en jeugdraden.

Eén digitaal platform

“In diverse beleidsdomeinen zijn er initiatieven die verschillende generaties met elkaar verbinden. De nood bestond om die allemaal te verzamelen op één digitaal platform. Zo bundelen we ervaring en kunnen contacten worden gelegd”, vertelt Bie Hinnekint, stafmedewerker van het departement Ouderenzorg van OCMW Gent.

Zelf activiteiten uploaden op website

“Tegelijk hopen we dat bezoekers van de website ideeën en inspiratie opdoen en zo aangemoedigd worden om zelf intergenerationele samenwerkingen en ontmoetingen op te zetten. Vandaar ook dat stadsdiensten, scholen, jongerenorganisaties, mensen uit ouderenzorg, sociaal werkers maar ook burgers en buurtverenigingen die een intergenerationele activiteit organiseren, deze zelf op de website kunnen plaatsen. Bezoekers van de digitale cafés in de lokale dienstencentra kunnen bijvoorbeeld ook als reporter beeld- en tekstverslag uitbrengen”, stipt Bie Hinnekint aan.

Facebook

De webstek oogt uitnodigend en dynamisch en is bewust heel laagdrempelig gehouden.

Zo wordt aan de website een Facebookpagina gekoppeld, die ook jongenoudingent heet. Via Facebook kunnen alle burgers, die weet hebben van een intergenerationeel initiatief, dat nieuws delen met de gebruikers van de website.

Wedstrijd

Om het thema warm te houden, komt er een jaarlijkse (buurt)wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’. “We lanceren de wedstrijd op 29 april, de Europese Dag van de Intergenerationele Solidariteit. Een jury van jongeren en ouderen selecteert de winnaars, waarna tijdens de Seniorenweek de prijsuitreiking volgt. We denken aan een geldprijs, want we willen goede voorbeelden financieel belonen”, geeft OCMW-voorzitter Rudy Coddens nog mee.

© 2014 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.