Gentse actua

donderdag 16 februari 2006 11u06 | Wouter | 11 reacties
Trefwoorden: , , , , .

Stad Gent bezit sleutel Flanders Expo
Het overnamedossier rond Flanders Expo, waarover we gisteren reeds berichtten, is complex en ligt gevoelig, maar een transactie is nog nooit zo dichtbij geweest. Intussen is ook de biedprijs bekend, die zou ergens tussen 15 miljoen euro en 20 miljoen euro liggen. Volgens Fortis is dat aan de lage kant, maar kandidaat-overnemer Artexis heeft wel garanties geboden. Aan stad Gent om de knoop door te hakken.
Lees meer bij DS Online

Van Rouveroij pleit voor ‘stadsgewest’
Schepen van Cultuur, Sas Van Rouveroij (VLD), stelt vandaag, op de trefdag voor lokale besturen, zijn ‘stadsmodel’ voor. Hij pleit ervoor om Gent los te trekken uit de provincie en met de omliggende gemeenten een stadsgewest op te richten.
Lees meer bij DS Online

Vijftv en Nokia adverteren op de UCO-toren
De reclamewereld palmt de Ucotoren in. Nog tot en met zaterdag projecteert het reclamebedrijf Beam-inc immense reclameboodschappen voor Vijftv en Nokia op de gevels van het gebouw. Het is nooit gezien in Vlaanderen, maar we wennen er beter aan, want beamer-reclame is de toekomst. Lees meer bij De Gentenaar

Reizende theatergroepen schrijven stadsbestuur een brief
Acht reizende theatergroepen schreven de stad Gent een brief om te zeggen dat ze nog amper een speelplek vinden in de stad. Het gaat niet bepaald om de onderdeurtjes van het Vlaamse theaterleven. Groepen als Cie De Koe en De Roovers zijn publiekslievelingen. Alle ondertekenaars – ook nog De Tijd, Het Gevolg, ‘t Arsenaal, Theater Antigone, Theater Zuidpool en Theater Malpertuis – zijn reizende groepen die hun aanbod spreiden over verschillende zalen. Lees meer bij DS Online

Eerste gezamenlijke master UGent en VUB (De Gentenaar)
Gent zal noodoproepen Waasland verwerken (vrtnieuws.net)

© 2006 GENTBLOGT VZW

11 reacties »

 1. Reactie van Frans

  Europese Unie, Belgisch Koninkrijk, Vlaanderen(en andere Gemeenschappen en Gewesten), Provincie, intercommunale, gemeente en nu: stadsgewest. Zijn er nog geen beslissingsniveau’s genoeg? En is er dan nog plaats voor de dorpsidioot?

 2. Reactie van Michel

  Wel, da’s net de bedoeling: er een aantal niveaus vantussen halen. Subsidiariteit en zo. :)

 3. Reactie van Jean Marie de Wulf

  @ Frans: Bestaan de niveaus BLEU en de Benelux nog?

  Als we die richting uitgaan moeten we dat natuurlijk ook de andere steden, of stadsconglomeraten gunnen. Is dat dan de goede manier om De Pinte, Sint-Martens-Latem, Destelbergen mee te doen delen in onze moeilijke stadsbudgetten? Ik vrees dat , gezien onze parlementen uit een overwicht van landelijke dorpsburgemeesters bestaan, er daar moeilijk een meerderheid zal gevonden worden.

 4. Reactie van Arthur De Decker

  Het subsidiariteitsprincipe veronderstelt dat er op een zo laag mogelijk niveau beslissingen worden genomen.
  Sedert de fusies van de gemeenten worden er in de grote steden als Gent veel te veel beslissingen genomen boven de hoofden van de mensen in de wijken , buurten en deelgemeenten. Dit democratisch deficit zal men nooit volledig kunnen goedmaken door z.g. buurtgerichte werking en nog minder door een bijkomend stadsgewestniveau. Dit laatste kan enkel de beruchte kloof tussen bestuur en bestuurden nog verbreden.
  Wil men absoluut een stadsgewest schaf dan het provinciaal en stedelijk niveau af en richt districten op binnen het stadsgewest. Dergelijke districtsbesturen zijn nu reeds mogelijk in steden met meer dan 100.000 inwoners. Spijtig genoeg voelen onze stadsbestuurders zich daar echter door bedreigd. Democratie jawel maar niet te veel…

 5. Reactie van petervc

  @Jean-Marie: het zal zeker niet makkelijk worden om het er door te krijgen. Maar je kan er moeilijk om heen dat de bewoners uit de rand mee genieten van een infrastructuur, zoals de investeringen in b.v. de bibliotheek en sport, waar ze, via belastingen, niet aan bijdragen, en die maar in beperkte mate gecompenseerd worden door de extra toelagen voor centrumsteden. Je kan ook verschillende tarieven beginnen invoeren om de aanwezigheid wat in te perken en de ondertussen bereikte publieksgrens wat terug te schroeven.
  Natuurlijk, politiek ligt dat moeilijk. Niet alleen in de regio maar bij een doortrekken van de idee kom je ook bij het (half taalkundig) vraagstuk van de omvang van het Brusselse gebied uit. België is toch een boeiend land, he ;-)

 6. Reactie van Jeronimo

  er is geen democratisch deficit, het volk geeft door verkiezingen mandaat aan hun vertegenwoordigers

  waar zijn we mee bezig als iedereen altijd zijn zegje over alles wil doen?

  wat neit wil zeggen dat er geen actiecomités op bepaalde “misbruiken” mogen wijzen of op “een te weinig aan verantwoording afleggen” of als er “regels” worden onvertreden, of te weinig wordt gecommuniceerd door de verkozenen des volks ;-)
  want die vertegenwoordigers zijn ook maar mensen en handelen soms niet helemaal in het belang van het volk die ze vertegenwoordigen ;-) dat is nu eenmaal politiek

 7. Reactie van Arthur De Decker

  Jeronimo, waar haal je de stelling dat er geen democratisch deficit is ontstaan ingevolge de fusies. Alle wetenschappelijke studies die ik ken zijn het daar over eens. Ga naar om het even welke hoorzitting van de gebiedsgerichte werking in Groot Gent en je kunt het daar zelf vaststellen.
  Districtsbesturen worden democratisch verkozen. Vanuit uw enge visie op democratie= representatie zou je daar dus moeten kunnen achterstaan.

 8. Reactie van Jeronimo

  arthur: deels snap ik je punt, het is kenmerkend hedentendage dat niet alleen de burger maar ook raadsleden zich soms buiten spel gezet zien door wat door de uitvoerende collega’s of andere hogere politiek samengestelde organen in allerlei intergemeentelijke structuren wordt beslist of “door hun strot” gedrukt…
  toch is het systeem zo dat het niet zo hoeft te zijn: het is volgens mij vooral een verantwoordelijkheid van de politici zelf.

  heb je een werkbaar alternatief?
  de burgers bij alles betrekken lijkt me niet werkbaar…absolute democratie is de doodsteek voor “goed bestuur”

 9. Reactie van Jeronimo

  ps: op het eerste zicht ben ik het niet eens met de idee van stadsgewesten, omdat ik geen zicht heb op hoe de uitvinder dat ziet en hoe dat bestuursniveau zich verhoudt tot de bestaande bestuursniveau’s en welke bevegedheden die “stadsgewesten” dan allemaal zullen krijgen”
  het lijkt me bijna iets feodaals of middeleeuws allemaal (stad)staatjes in onderlinge associaties

  ooit wou iemand onlangs nog de provincies afschaffen ter ere van de autonomie van de gemeenten…

 10. Reactie van GuidoVP

  Dag Frans,
  Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat een stadsgewest is. Aan de andere kant kan je aan een buitenstaander evenmin uitleggen wat een kanton is. Ken jij het antwoord?

  Neem nu Oost-Vlaanderen. Je kunt het aanwijzen op de landkaart, het bestaat dus. Jij en je buren kennen dat onding omdat je er woont maar mensen buiten de provincie kennen er het belang en de betekenis niet van. Economie is een product invoeren, er een meerwaarde aan geven en het weer uitvoeren. Bijna alles wat belangrijk is op gebied van kennis, wetenschap, handel en economie ligt buiten die provincie. Als je partner niet weet wat een provincie is, dan heeft die provincie ook geen enkele meerwaarde. Maar je betaalt er wel erg veel voor.

  Hetzelfde liedje met Vlaanderen, dat al eeuwen continu groeit en krimpt. Want Vlaanderen is niet meer dan een speelbal van politieke en economische factoren. Je mag vrolijk achter een Leeuwenvlag aanhuppelen maar Vlaanderen kan zelfs de tankbeurten van zijn ambtenaren betalen. Resultaat: de minister vraagt om de tank nog eens rap vol te gooien. Mocht een bedrijf in moeilijkheden voor de rechtbank komen dan is zo een rondzendbrief een erg bezwarend stuk. Weer zo een beslissingsniveau dat handenvol geld kost maar wat is het nut?

  Dan heb je België, dat je het best kan vergelijken met een Afrikaanse steenkoolmijn. In zo een mijn zitten er heel rijke ertslagen maar ook veel laagwaardig erts. Een goede manager steekt bij elke lading wat erts van mindere kwaliteit, zo kan de productie ongehinderd doorgaan. Lokaal management snapt dat niet en exporteert het rijke erts, daardoor blokkeert het afval na enkele jaren de productie die onvermijdelijk stilvalt. In België kan je dit model toepassen op de Vlaamse en Waalse economie. Neem je tegen een kleine meerprijs Wallonië er bij, dan draait het model. Maar als Vlaanderen op eigen benen wil staan, verdampt de Belgische staat binnen de kortste keren.

  Dan heb je als antwoord de stadsgewesten, die zullen enkel overleven als ze over de gemeentegrenzen heen politieke, economische, economische en culturele beslissingen kunnen nemen. Maar zoals elke investering zal dit veel geld kosten. Neem nu Gent dat gewurgd wordt door kleine partners die welvarend zijn omdat ze enkel de lusten en niet de lasten dragen. Wie veel geld heeft vlucht naar gemeenten zoals Sint-Martens-Latem. De goede tweeverdieners wonen in De Pinte of Melle. De industrie zit in gemeenten zoals Evergem en Merelbeke. De gezonde KMO zit in Deinze, Aalter of Lokeren. Handel smeekt om uitgestrekte terreinen aan kruispunten van handelswegen ver buiten het centrum. En ga zo maar verder.

  Van zodra stadsgewesten een fiscaal en juridisch statuut hebben kunnen ze een beleid voeren en zich richten op partners die een meerwaarde betekenen voor het beleid. Gent heeft dank zij een uitgekiend management en een fantastisch promotieteam een uitstekende reputatie op alle gebieden. Welvaart dus en vooruitgang voor iedereen.

 11. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Die naam “stadsgewest” hoor en lees ik niet graag. Ik denk dat we de fusies moeten herbekijken: Gent moet uitbreiden naar Destelbergen, Melle, Merelbeke, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Vinderhoute, en die satelieten opnemen in “Districtsraden” (Tuur!)evenals onze Gentse deelgemeenten, en een verdeling van Gent centrum. Het financieel aspect komt dan automatisch in evenwicht.
  Dus: verleg gewoon de stadsgrenzen, maar behoud AUB de Provincie: die heeft en moet een coordinerende rol behouden.