Uitgelicht: week 34/2008 – de 6 september editie

vrijdag 29 augustus 2008 17u40 | Bruno Bollaert | 3 reacties
Trefwoorden: , .

Niet alleen de gemeenteraadszaal zat goed vol voor de eerste wekelijkse persconferentie na het zomerreces, ook de enveloppe met persberichten was goed gevuld. En zowat alle schepenen hadden nood om zich nog eens tot de pers te richten.

Traditiegetrouw mocht de burgemeester van wal steken: Fout parkeren, dat doe je niet. Het is geen bevel, maar een mededeling, uitgesproken met de volstrekte vanzelfsprekendheid waarmee elke automobilist zou moeten zijn bejegend. Dhr. Termont roerde even in zijn cocktail (uitleg volgt), meende het rietje aan zijn lippen te zetten, bedacht zich, en ontstak in een zachte maar snel gesproken tirade. Hoe lager het stemvolume, hoe groter het effect.

uitgelicht, baby

“De stad is met zowat alle partijen die zich bij deze kwestie kunnen betrokken voelen, rond de tafel gaan zitten,” vertelde de burgervader. Van de hoofdpartners zoals de stad zelf, De Lijn en de politie, tot de integratiedienst en de dienst gebiedsgerichte werking, en de wijkorganisaties, buurtbewoners en handelaars, aan allemaal werd gevraagd waar de knelpunten zaten voor de parkeeroverlast. En zowat iedereen kwam met dezelfde vier buurten aanzetten: Wondelgemstraat, de Bevrijdingslaan/Phoenixstraat, de Sleepstraat/Sint-Salvatorstraat en de Tolhuislaan. Zeker De Lijn benadrukte de doorstromingsproblemen voor het tramverkeer: de tram kan immers niet rond een op de sporen dubbelgeparkeerde wagen rijden.

De politie zal de problematiek in twee fasen aanpakken. Heel geduldig vinden wij dat, van de politie, gezien de problematiek al een tijdje aansleept. In een eerste fase wordt er gekozen voor een preventieve aanpak, ttz vanaf maandag 1 september tot en met zondag 21 september, worden de overtreders vriendelijk op hun overtreding gewezen. Foutparkeerders krijgen een informatieve postkaart onder de ruitenwisser, en buurtbewoners en handelaars krijgen een bewonersbrief en een affiche die ze kunnen ophangen. In een tweede fase, vanaf 22 september dus, zal de politie repressief optreden, en worden overtreders –eindelijk– genadeloos de bon op geslingerd. De actie zal zich concentreren rond de vier vermelde wijken, maar –laat daar vooral geen misverstand over bestaan– ook in de rest van Gent is de actie (zowel preventie als repressie) geldig.

Grootse plannen zijn er ook voor de verkeerssituatie rond het Sint-Pietersplein. Vanaf de tweede helft van september, lichtte schepen Karin Temmerman toe, gaat daar een nieuwe verkeerssituatie in. Een aantal van die wijzigingen moeten voor een betere doorstroming van en naar de parking onder het plein zorgen, en ook voor een eenvoudiger mobilitieit voor de buurtbewoners. Grootste wijzigingen zijn waarschijnlijk dat de Kantienberg terug voor het verkeer wordt opengesteld in beide richtingen; en dat in de Willem Wenemaerstraat het eenrichtingsverkeer permanent wordt gedraaid in de richting van de ring. Deze aanpassingen werden doorgevoerd na een lange evaluatie, waarbij ook aan de buurt om suggesties werd gevraagd, o.a. aan de hand van vragenlijsten.

uitgelicht, baby uitgelicht, baby

Dat Gent fietst! wist u al langer, en op zondag 14 september organiseert de Stad Gent opnieuw een fietshappening. Het hoogtepunt is de fietstocht die start om 16u30 aan het Sint-Pietersplein. Onder begeleiding van Bekende Gentenaars wordt de ring afgefietst (zo’n 12 km). Deelname is gratis, en inschrijving is niet noodzakelijk.

Burgemeester Termont en schepen Temmerman maakten het zich na de persconferentie even gemakkelijk, en lieten zich in een riksja kort door de stad voeren om promotie te maken voor het evenement.

uitgelicht, baby

Schepen Mathias De Clercq stipte kort het project Gratis starten in Gent aan, waarbij de Stad Gent de kosten voor de inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), goed voor 73 euro– voor zich neemt. Deze maatregel wordt geldig voor starters en herstarters, zowel in hoofd- als bijberoep.

De cocktail, waaraan niet alleen de aanwezige schepenen zich te goed deden, maar tevens de achtbare collega’s van de pers, stond symbool voor de projectsubsidie ‘Cocktail Gent’ voor Gents Jeugdwerk. Met een financieel steuntje in de rug (max. 1.000 euro) wil het Gentse Stadsbestuur kleine lokale uitwisselings-, samenwerkings- en toegankelijkheidsprojecten helpen mogelijk te maken. Het project werd voor het eerst in het najaar van 2007 toegepast, en na evaluatie en bijsturing is het sinds 1 juni opnieuw operationeel.

Schepen Lieven Decaluwe lichtte een aantal zaken toe waarop we later terugkomen, maar we vermelden al even dat de nieuwe seizoensbrochure van de Gentse musea beschikbaar is, en die kan u aanvragen via Gent Cultuurstad (gentcultuurstad@gent.be).

“Maandag starten 55.000 leerlingen aan het nieuwe schooljaar”, vertelde schepen Rudy Coddens, “en aan de start van het academiejaar komen daar nog eens een 60.000 studenten bij.” Ook voor het volwassenenonderwijs start een nieuw schooljaar, en in dat systeem volgen nog eens 33.000 volwassenen onderwijs. Dat kan zijn uit persoonlijke interesse, of met het oog op een job, maar de interesse en deelname is groot. Wie zijn licht wil opsteken kan dat doen in de Bibliotheek Gent Zuid (2 – 22 september), en op de Leer-en Cultuurmarkt op de Kouter (13 september).

Ten slotte gaf schepen Christophe Peeters ons wat cijfers mee over de zomersportkampen van 2008. Er waren maar liefst 154 sportkampen, waaraan 3.422 kinderen deelnamen. Zij werden begeleid door 135 monitoren, en vonden plaats in zeven sporthallen, twee zwembaden, en het domein van de Blaarmeersen. Een waar succesverhaal.

Ziezo, de eerste Uitgelicht van het nieuwe seizoen zit erop. Wij komen wekelijks bij u terug, en hopen dat u hier wat aan hebt.

“Euh, Bruno? De 6 september editie?”

Juist, ja. Dank u om deze hele boterham tot het einde toe te lezen, maar we hadden echt geen plaats meer om nog iets over de 6e september te vertellen. U hebt hopelijk niks gepland die dag, want er valt nog wel het één en het ander te beleven. Begin volgende week lichten we dat toe, maar ik moet er vandoor. Zo meteen (her)begint Jazz in ‘t Park namelijk. Ik zie u daar!

© 2008 GENTBLOGT VZW

3 reacties »

 1. Reactie van ellen

  Mooie foto’s van de riksja’s, eigendom van flits ofte de taxifietsers ofte de fietskoerier! De riksja’s (net als de taxifietsen ) zijn te huur met of zonder chauffeur.

 2. Reactie van Cedric

  Ik denk wel dat dergelijke acties resultaat opleveren. Ik heb de jongste weken meerdere malen door de Wondelgemstraat gereden en het aantal dubbelparkeerders is merkbaar minder (ik heb er enkel 2 gezien vandaag bv.), wat ik een succes noem. Wel jammer dat het stadsbestuur de eisen van De Lijn ernstiger blijkt te nemen dan de verlangens van haar eigen bewoners.

  • Reactie van bruno

   Cedric, bedankt voor de reactie. Maar ik denk dat ge die paragraaf (zwaar) mislezen hebt. Ik begin die namelijk met: “De stad is met zowat alle partijen die zich bij deze kwestie kunnen betrokken voelen, rond de tafel gaan zitten”

   …het gaat nog even door op dat elan:

   “Van de hoofdpartners zoals de stad zelf, De Lijn en de politie, tot de integratiedienst en de dienst gebiedsgerichte werking, en de wijkorganisaties, buurtbewoners en handelaars, aan allemaal werd gevraagd waar de knelpunten zaten voor de parkeeroverlast.”

   …vervolgens:

   “En zowat iedereen kwam met dezelfde vier buurten aanzetten”

   Enkel op het einde schrijf ik dat De Lijn benadrukt (lees: bevestigt ofte beaamt) dat er grote doorstromingsproblemen zijn voor de tram in die gebieden.

   Ik vind dus zelf eigenlijk niet meteen terug waar staat dat De Lijn iets geëist heeft of dat de buurt geen inspraak had (wel integendeel). Maar misschien beschikt gij over andere bronnen?