Cultuur – algemeen

donderdag 21 september 2006 1100000034 | 30 reacties

VLD-Vivant, logisch voor een partij van de uittredende meerderheid, keek ernaar, zag dat het goed was: De voorbije jaren heeft het Stadsbestuur, onder liberale impuls, veel geïnvesteerd in culturele infrastructuur en wil het huidige beleid verder zetten. Zij hebben een aantal specifieke voorstellen:

 • de Cultuurkilometer: na de uitbouw van de Bijlokesite met de Stedelijke Concertzaal en het Stadsmuseum (STAM), en de aankoop van de Leopoldskazerne (die te gebruiken zou zijn onder meer voor de huisvesting van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten) ontstaat een nadrukkelijk in het stadsbeeld aanwezige cultuurstrook vanaf het Citadelpark via de Leopoldskazerne, de Sint-Pietersabdij, de Bijloke, de Vooruit en de Waalse Krook [...] tot in het stadscentrum, met de Opera en NTGent, en uiteindelijk ook het Designmuseum
 • Citadelpark: de VLD wil van het park opnieuw een bruisende cultuursite maken, met oog voor het erfgoed uit het verleden, het park en de omwonenden. Een gerestaureerd Floraliënpaleis moet het sluitstuk worden van een volledige site, met het SMAK en ‘t Kuipke als middelgrote zaal erin geïntegreerd, een museumplein door het autoverkeer om te leiden langs de Hofbouwlaan, én op termijn zelfs een beeldentuin en een “annexatie” van de plantentuin, met een ondertunneling van de Heuvelpoort. Het geheel, met onder meer ook een ondergrondse parking van duizend plaatsen en een gemoderniseerd dierenasiel, moet mogelijk zijn in samenwerking met privé-partners.
 • bibliotheken: naast een cultuurkilometer komt er ook een leeslint: aan het ene eind daarvan kiest [de VLD] resoluut voor de bouw van een nieuwe multimediale bibliotheek aan de Waalse Krook om de te kleine bibliotheek aan de Zuid te vervangen, en aan het andere einde is er de te renoveren Boekentoren, waarvoor ook het stadsbestuur de nodige middelen zal bijdragen. Op zondag komt er een boekenmarkt. Gent moet voor de VLD een boekenstad worden, en niet enkel in het centrum: er moet ook verder geïnvesteerd worden in nieuwe bibliotheekfilialen in de verschillende wijken en deelgemeenten (Nieuw Gent, Rabot).

De VLD vindt het vitaal voor een bruisend cultuurleven dat cultuur in de stad gebracht wordt. Daar horen grootschalige evenementen bij, maar ook kleinschaliger belevingselementen zoals bijvoorbeeld toeristische routes rond bepaalde cultuuraspecten (poëzieroute, galeristenroute, sneukelroute, …). Gent speelt een toonaangevende rol in de Vlaamse en zelfs internationale muziekscene. De Gentse VLD wil ook dit aspect versterken en uitspelen.

sp.a-spirit meent dat het cultuuraanbod in Gent een troef is die nog meer moet worden uitgespeeld, van lokaal tot internationaal. Cultuur en kunsten in Gent moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De culturele competentie verhogen werkt identiteitsversterkend, zowel individueel als voor de stad.

sp.a-spirit verwacht van de kunstensector dat die zijn aanbod aanpast in functie van de toenadering naar het onderwijs en het jeugdwerk. Een goed cultuurbeleid treedt hierin op als bemiddelaar en biedt een overkoepelend kader.

Verder wil sp.a-spirit de uitbouw van een virtueel cultuurcentrum, als overkoepelend orgaan dat het cultuurbeleid daadwerkelijk kan sturen, om te beginnen door de talrijke spelers en stedelijke infrastructuren als één geheel te bekijken, aan te spreken en te beheren binnen een beleidsvisie.

De Waalse Krook: sp.a-spirit wil dat de stad de herinrichting van de brede zone tussen de Waalse Krook en de Lammerstraat actief in handen neemt met respect voor de structuur van het oude Wintercircus. Over de bestemming van het circus en de hele zone rond de Waalse Krook moet nog een breed maatschappelijk debat gevoerd worden, met veel aandacht voor het advies van specialisten. sp.a-spirit wil de resultaten van dit debat afwachten, maar wil thans toch reeds een aantal basisprincipes benadrukken waarmee wij aan de politieke besluitvorming zullen deelnemen.

Wij wensen dat het project in de eerste plaats een cultureel project wordt. Andere functies zijn mogelijk, maar dan als aanvulling en ondersteuning, en zonder de volwaardige ontplooiing van de culturele functie te hinderen. Indien in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap gekozen wordt voor de ontwikkeling van een grotemediatheek, moet dit veel meer worden dan de eenvoudige verhuizing van de bibliotheek. Het centrum moet ook ruimte bieden voor scheppende kunstenaars, moet de ontmoetingen tussen kunstenaars van verschillende disciplines actief – met een groot hart voor Gent – stimuleren en de brede toegang tot nieuwe media bevorderen. De uitbouw van een grote multifunctionele zaal moet ernstig onderzocht worden, met de mogelijkheid om de bestaande Gentse cultuurhuizen bij het beheer van deze zaal te betrekken. Het is belangrijk dat de overheid de greep behoudt over de architectuur en de verdeling van de functies. Mogelijke samenwerking met private investeerders mag er niet toe leiden dat het hele gebied in handen wordt gegeven van een projectontwikkelaar. Keuzes kunnen pas gemaakt worden na een wedstrijd of een vergelijkende projectoproep.

Volgens de CD&V moet een cultuurbeleidsplan als doelstelling hebben zoveel mogelijk mensen de kans te bieden cultuur te beleven, van cultuur te genieten, zowel expressief, creatief als passief. De stad en de verenigingen moeten voor een lage drempel zorgen.

CD&V pleit voor meer zichtbare beeldende kunst in het straatbeeld; geen omgevingsvreemde beelden maar een doordachte inplanting van kunstwerken die verwijzen naar zeer lokaal gebonden thema’s of gemaakt door kunstenaars met een affiniteit met de plaats waar het kunstwerk wordt ingeplant.

Naast het Filmfestival, de concerten van het Festival van Vlaanderen en de succesvolle Gentse feesten moet er eenevenementenbeleid komen dat meer gericht is op de eigen bevolking; verspreid over het hele Gentse grondgebied en met o.m. veel aandacht voor volkse festivals met betrokkenheid van de buurtbewoners.

NVA heeft ondermeer als visie: Het cultuurbeleid leent zich uitstekend tot het leggen van Vlaams-nationale, Europese en pacifistische accenten, b.v. bij de viering van de Dag van Europa (9 mei), het Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli) en 11 november als Vredesdag.

Voor Groen! hoeft Gent geen culturele wereldstad [...] te zijn. Dat is te hoog gegrepen voor deze stad. Zij vinden dat Gent realistisch moet blijven: De juiste maat, de juiste schaal van een stad bewaren betekent de grenzen van wat de stad aan kan. Zij betreuren de citymarketing die zich heel sterk op goedboerende en hippe tweeverdieners richt, en we moeten opletten voor overaanbod: in de groeiende hoeveelheid kan de aandacht voor de diversiteit en kwaliteit ondersneeuwen.

Politiek moet cultuur financieel en infrastructureel mogelijk maken, en moet een aantal algemene doelstellingen naar voor schuiven, maar Vanuit het respect voor de autonomie van cultuurcreatie is het evident dat politiek zich niet bemoeit met de inhoud ervan.

© 2006 GENTBLOGT VZW

30 reacties »

 1. Reactie van ilse

  ik kijk hier echt op van de visie van Groen! op cultuur. Ik had echt geen idee dat hun kijk op cultuur in gent er eentje was van onze ambitie temperen… zo zie je maar: een mens is nooit te oud om te leren.

 2. Reactie van egel

  Een “over”aanbod moet idd vermeden worden, kijk naar het megalomane concertgebouw in brugge, dat de subsidies van 90 andere projecten opslokt om te kunnen overleven… dat kan niet de bedoeling zijn, zeker niet op de kleine lap grond die vlaanderen is…

 3. Reactie van PW

  Trop is te veel, moeten oppassen van cultuur om de cultuur…enfin, in projecten de regel: inhoud vooraf! De ambitie is meestal veel groter dan het budget.Ik vind dat de groenen daar wel een punt hebben…

 4. Reactie van PW

  krijg soms ook het idee; dat er zoiets heerst in Vlaanderen als een cultuur’economie’ waarbij de relatie tussen wortel en paard, subsidie en realisatie niet zo duidelijk meer is. realiseren om subsidies te behouden, of realiseren om het realiseren, that is the question ? op den duur gaat het koren aan het ‘verkaffen’.Methinks…

 5. Reactie van Tuur

  Ik vind geen verdere informatie over die lezing vanavond in de Centrale over de veiligheid in Gent. De link werk niet (zie “agenda” op deze blog)

 6. Reactie van Frans

  “Cultuurkilometer”, “Leeslint”,… Wat een dure woorden die eerder baanwinkels en lintbebouwing oproepen.

 7. Reactie van filip watteeuw

  Ilse, waar haal je dit nu dat wij ambitie willen temperen? Wij willen inderdaad niet zomaar meestappen in het grote citymarketing verhaal en de ‘evenementenstad’.
  Als je ons programma leest dan zal je merken dat wij de ambitie hebben om ‘een stad vol leven te maken…voor iedereen’ (dat ‘iedereen’ moet jou toch wel aanspreken), wij hebben de ambitie om het kleinere en kwetsbare culturele werk te beschermen, wij hebben de ambitie om cultuur zijn rol te laten spelen in de gemeenschapsvorming,…moet ik verder gaan?

 8. Reactie van Filip

  Temperen, dus: minder grote ambitieuze projecten met veel uitstraling, en meer kleine, buurtgerichte dingen. Dat noemen ze temperen, goed gezien Ilse.

  Vreemd toch dat voor Groen iets dat groot is per definitie slecht is. Liever een klein museum dan een groot museum; liever een klein concertje dan een groot festival van vlaanderen, liever een klein tramstationnetje dan een groot modern openbaar vervoer-knooppunt.

 9. Reactie van filip watteeuw

  Een gekende techniek…van iets een karikatuur maken en dan de karikatuur bestrijden. Flauw.

 10. Reactie van Filip

  Een gekende truc: eerst zeggen dat Gent zeker niet de ambitie moet hebben een culturele wereldstad te blijven, en dan als een duivel in een wijwatervat spartelen als een verstandig iemand opmerkt dat je de ambities tempert.

  Trouwens: heeft het stadbestuur hierin te kiezen? Om maar één voorbeeld te geven: Gent heeft het beste koor ter wereld, het collegium vocale gent is internationaal bekend. Hoe kan een partij dan de ambitie hebben géén wereldniveau te brengen. Zullen we het koor verbieden? Manu militari uit de stad laten zetten en verbannen naar Antwerpen? We willen immers geen wereldniveau in onze stad, alleen maar kneuterige middenmaat?

  Eerlijk gezegd zou ik uw standpunt nog kunnen begrijpen begrijpen: er gaat misschien te veel geld naar festival van vlaanderen, filmfestival, museum, collegim vocale en dat soort dingen, en te weinig naar wijkpaleizen en zo. Ik vind dat een zéér legitiem standpunt, maar geef dat dan ook eerlijk toe dat dit uw standpunt is in plaats van rond te pot te draaien.

  Overigens: om een stap verder te gaan; ik zie geen tegenstelling. Het is juist in een cultureel bruisende stad dat er ook veel lokaals zal gebeuren. Je krijgt dan een kritische massa van mensen die bezig zijn met toneel, muziek, dans, enzovoort en dat vloeit wel over naar wat er op wijkniveau gebeurt (mits enige gerichte subsidiëring). Maar als Gent een culturele woestijn wordt, waar muzikanten, dansers en artiesten niet willen wonen, wie zal er dan optreden in de wijken?

 11. Reactie van filip watteeuw

  Zucht. Zoals ik al antwoordde aan Ilse: “ Waar haal je het dat wij willen temperen? In die bruisende Gentse dynamiek blijven wij wel oog hebben voor diversiteit en voor het kwetsbare. Wij zijn ook bezorgd, om wat sommigen de vermarkting van kunst en cultuur noemen. Ik hoop dat dit nog mag? Of moeten we alleen nog ‘hoera’ roepen? Twee fragmenten maar uit ons programma die de teneur aangeven waar het ons om draait. Je zal merken dat dit absoluut niet temperend is.

  “Meer dan ooit is een bruisend cultuurleven een belangrijk onderdeel van een levendige stad. Het vormt er niet zozeer een fijne afgeleide van, integendeel. Cultuur wordt meer dan ooit een cruciale krachtbron van de stad in de 21ste eeuw.
  Zeker in Gent draait de culturele dynamo op volle toeren. Gent heeft als cultuurstad zeer veel te bieden. Er is niet alleen een groot aanbod in de stad, de uitstraling van Gent als cultuurstad mag er zijn. Of het nu dans op theater is, Gent is aanwezig op de internationale podia.”

  “Het grote cultuuraanbod mag niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Een alsmaar groeiend aanbod kan leiden tot een overaanbod, in de groeiende hoeveelheid kan de aandacht voor de diversiteit en kwaliteit ondersneeuwen. En dan verdwijnt vooral het kwetsbare en het kleinere werk uit het vizier.
  Bovendien is met een sterk aanbod van professionele culturele activiteiten de vraag naar reële cultuurparticipatie van zowel creatievelingen als brede lagen van de bevolking niet beantwoord. Zo zijn vele spraakmakende initiatieven gericht op een publiek dat Gent sterk overstijgt. Dan blijft de vraag hoeveel Gentenaars in de stilzwijgende kou blijven staan? Hoeveel mensen uit kansengroepen (laaggeschoolden, armen, allochtonen) nemen deel aan het cultuurbeleid van de Arteveldestad? Juist een vraag als deze mag niet ontweken worden als Gent gezellig wil zijn voor iedereen! “

 12. Reactie van Vérité

  Ik ben geen groene jongen maar vind me terug in het standpunt van Groen. Te veel gericht op hippe goedboerende tweeverdieners. Gent moet niet meedoen met wereldsteden. Vooral gericht om de horeca – van het centrum uiteraard – ter wille te zijn. Maar er zijn ook heel veel goeie dingen. Ze mogen verder doen als ze ook een beetje naar ons luisteren.

 13. Reactie van Filip

  Temperen = “matigen, verzachten, milderen”. De zinsnede: “mag niet leiden tot zelfgenoegzaamheid… kan leiden tot overaanbod… hoeveel blijven in de “stilzwijgende kou” (sic!!! ik wist niet dat er ook sprekende kou is) staan..” lijkt me toch nuancerend, zoniet temperend. Terug: ik heb daar geen bezwaar tegen, maar ik zie niet in waarom u niet gewoon wilt toegeven wat u feitelijk zegt. Als u de vraag stelt: “worden kansengroepen bereikt?” dan is het antwoord natuurlijk: “nee, onvoldoende”. Dat betekent toch dat u meer van het cultuurbudget naar dat soort toegankelijke activiteiten wilt laten gaan, en dat u dus het budget voor de “elitecultuur” een beetje wil temperen? Voor mij is dat allemaal perfect logisch en verdedigbaar, maar wees daar dan ten minste eerlijk in.

 14. Reactie van filip watteeuw

  Filip, de toon van jouw laatste reactie is heel wat genuanceerder dan jouw reactie van 09:03.

  Je had ten andere ook deze zin kunnen beklemtonen: “Meer dan ooit is een bruisend cultuurleven een belangrijk onderdeel van een levendige stad. Het vormt er niet zozeer een fijne afgeleide van, integendeel.”

  Het schema dat je om één Euro te investeren in de kleine creaties of de kansengroepen, één Euro moet afnemen van de ‘elitecultuur’is mij iets te eenvoudig. En wat bedoel je juist met elitecultuur? Voor mij zijn de ‘Gentse huizen’ op wereldniveau zoals ‘les ballets c.de la B.’ geen elitecultuur.
  In de discussie rond het Muziekforum hebben wij tegenover de ‘vuurtoren’ van Mortier een aanpak gezet die met een zelfde investering hoog niveau, diversiteit en spreiding verzoende.

 15. Reactie van ilse

  Weet je wat ik mij wel heel oprecht afvraag? Wat de goedboerende tweeverdieners in godsnaam misdaan hebben.
  Ik behoor tot die groep en ik heb echt het gevoel dat Groen! mij vaak als een boeman(vrouw) afschildert. Ik zou er zowaar een schuldgevoel van krijgen…altijd dat beschuldigende vingertje. Tweeverdiener, het is een scheldwoord geworden, blijkbaar.
  Terwijl het, naar mijn bescheiden mening, toch de tweeverdieners zijn die de stad ademruimte geven om financieel de mensen die het minder goed hebben te kunnen ondersteunen, niet? En dat het jonge gezinnen zijn met twee inkomens die huisjes opknappen en verbouwen en zo de stad mee helpen opbouwen?

  Ik heb geen nieuwe maatregelen nodig die in mijn voordeel werken, want ik heb op vele gebieden kansen gekregen die ervoor gezorgd hebben dat ik voor mezelf kan zorgen.
  Maar is het nu echt nodig ons altijd zo te demoniseren?

 16. Reactie van Steven Noels

  Let op: er is nog een overtreffende trap. Tweeverdieners Met Kinderen. Die krijgen Kindergeld en Lastenverlagingen. En vaak hebben ze Twee Auto’s. :-)

 17. Reactie van petervc

  Ik ben niet van Groen! (al zou een mens het zo een paar weken voor de verkiezingen en de Termont-onzin beginnen overwegen) en heb ook niets tegen tweeverdieners, zolang het niet de norm waar alles tegen afgewogen wordt. U zegt dat u huisjes verbouwt, dat is zeker zo, en u bent bereid om er prijzen voor te betalen die de andere groepen, minderverdienende tweeloners, alleenstaanden, zwakkere groepen, jongeren, kunstenaars… in de marginaliteit duwen. Je moet ook ‘ns verrekenen hoeveel meer sociale capaciteit, zoals meer kinderkribben, scholen, infrastructuur dat een stad (en de rest van de maatschappij) kost. Een deel daarvan wordt gerecupereerd door belastingen, ongetwijfeld, maar slechts een deel. Het fameuze Mattheus-effect speelt nog altijd: wie meer verdient, haalt méér uit de sociale voorzieningen dan mensen die er vaak niet eens toekomen om van de infrastructuur gebruik te kunnen maken door een te laag inkomen.
  Het is dus werkelijk grove onzin dat het leven in een stad meer bruist als er meer mensen in dure cafés zitten, of er meer mensen op een continue manier naar gessubsidieerde cultuur kunnen: de echte Spa Rood (sorry, ik kon het niet laten) bruist pas als je een gedegen sociale onderbouw hebt van een volledige bevolking en een dynamiek tussen de groepen ipv een verdringing van een aantal groepen. Maar gaat u vooral zichzelf als een gedemoniseerd slachtoffer beschouwen: er is wel iemand die er een lounge voor opent met aangepaste drankes. Gezondheid.

 18. Reactie van Steven Noels

  Ik heb de indruk dat er er hier allerlei argumenten van verschillende commentatoren door elkaar gehusseld worden om een virtueel punt te creeren waar dan uw wederwoord op past. Lezen wat er staat en niet wat je wil lezen is één van de basisvaardigheden binnen digitale communicatie.

  Dit ter verdediging van i., ik hoop dat mijn commentaar niet verkeerdelijk als ernstig zal beschouwd worden. :-)

 19. Reactie van Filip

  Het spijt me maar nu snap ik er niets meer van. c de la b. geen elitecultuur? Als ik daar zo rondkijk zie ik toch weinig laaggeschoolde werkloze gepensioneerden zitten, hoor. Eerder veel van “ons soort volk” (niet denigrerend hoor, ik bedoel daar zelf ook toe). Maar geef dan eens een voorbeeldje van wat u wél beschouwt als elitaire cultuur waarop u wilt besparen ten gunste van een meer democratische cultuur?

 20. Reactie van ilse

  Howhow, waar staat het dat ik vind dat mensen in dure cafés horen te zitten?

  Lees wat er staat: ik ben het nogal beu om een schuldgevoel opgedrongen te krijgen omdat ik toevallig goed mijn boterham verdien.

  Zoals jij het stelt klinkt het alsof ik best kan ophoepelen uit de stad, want ik ben hier blijkbaar de schuld van alles.
  Vreemd hoor.

 21. Reactie van Constant

  Maar wat is het nu? Ik heb toevallig het geluk dat ik een job heb met een redelijk inkomen (ja ik bid elke dag op mijn blote knietjes). Ik dacht nog: kopen we een huisje in Destelbergen, lekker tussen het groen, of kopen we er eentje in Sint-Macharius, lekker het stedelijk weefsel versterken, dicht bij de Vooruit en dat soort dingen.

  Enfin, we hebben dus het tweede gedaan, en nu is het weer niet goed. Doen we aan “verdringing”. Ja dat klopt, vroeger woonde hier een hoogbejaarde weduwe, die nu in een RVT zit en wij hebben haar “verdrongen”. Maar als jullie dat liever hebben ga ik wel weer naar Destelbergen, hoor. En dan moet ik ook nog minder belasting betalen dan in Gent.

 22. Reactie van petervc

  U voelt zich aangevallen, ik probeer uit te leggen waarom oa Groen!, vermoed ik, andere partijen niet volgt om de 2v’s als norm te nemen voor het beleid in een stad omdat je een kwetsbaar deel, en ook een creatief deel van de bevolking te weinig plaats laat in de wisselwerking in een stad. Het is zelfs voordelig voor de 2v’s omdat bij voortdurend stijgende kosten ze een van de volgende groepen gaan zijn die in de klappen delen.

 23. Reactie van petervc

  Maar de discussie ging eigenlijk dus over op wie het cultureel aanbod vooral gericht is. ;-)

 24. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Constant, volgens mij hebt ge de beste keuze gedaan. En daarbij, de “anderen” moeten mij niet vertellen hoe ik het moet doen. Wij zijn allen vrije mensen, en elk stelt zijn prioriteiten zoals hij het hoort. Ik ben zo blij te lezen dat zelfs sommigen bij onze vrienden van de SPA het geen probleem meer is met twee goed centjes te verdienen? Voor zover consequent daarmee ook naar de minder bedeelden gekeken wordt. Dat is een gezonde kijk op het leven.
  Wat zielig is: die jaloerse blik van hen die het niet lukt op het niveau van de andere te raken.
  Moet ik jaloers zijn op Bill Gates of Mittal, of op onze koning? Ik ben zelfs niet jaloers van Frank Beke noch van Geert Versnick.
  En, om bij het onderwerp te blijven: mijn budget voor consumptie aan cultuur dat regel ik volgens wat mij van mijn brugpensioentje overblijft.

 25. Reactie van Yves

  Het klopt dat veel van wat in Gent gebeurt het Gents publiek overstijgt, dat is de centrumfunctie. Maar cultuur is in Gent echt wel het vliegwiel geweest om het “goed voelen” in de stad te bevorderen, om jong en creatief volk te binden aan deze stad. 25 jaar geleden zag ik véél minder cultuurparticipatie, en bijwijlen een onwaarschijnlijke zelfgenoegzaamheid, maar ook een fors kleiner cultuurbudget. Het is de verdienste van eigenzinnigaards als bv Pierre Vlerick, Erik Temmerman, Jan Hoet of Dirk Pauwels (en nog een massa mensen in en naast de coulissen) dat Gent zo’n culturele boom kende. Ook de rol van de kunstscholen was en is hierin belangrijk, al was het maar door hun aanwezigheid. Waar er kunstenaars zijn, ontstaan kleinschalige dingen vanzelf. Als overheid moet je dat niet betuttelen.

 26. Reactie van petervc

  Het is wél goed: stadsvernieuwing, stadsverjonging. Er is ook niets op tegen dat mensen goed hun brood verdienen (doe ik ook wel ‘ns, en ik pik behoorlijk wat cultuur mee, dus het gaat niet om afgunst). Dat is ook goed voor de stad. De 2v’s zijn hier niet alleen, al is zijn ze misschien mondiger en luider (en zeker hier op de blog flink vertegenwoordigd). Ongetwijfeld allemaal fijne mensen, maar je erover beklagen dat je opgemerkt wordt (niet als individu, maar als politieke vertaling van een sociaal verschijnsel dan nog) is er wat over. Tot in de Vooruit of zo.

 27. Reactie van PW

  van inkomens en politiek:
  Ja, de tijd van stakerssoep en biefstuksocialisme is voorbij!
  De Groen!en hebben thuis ook alllemaal een SMEG staan, en een dure vélo mét fietshelm, gesubsidieerde dubbele ramen, en goe veel dakisolatie natuurlijk…
  De -ooit was het de moeite om op de socialisten te stemmen maar nu niet meer-’goedverdienende arbeider’ in de Volvo stemt nu op VLD of VB.
  Enkel bij pvda zie ik een (snif snif: ontroerende) inkomensdiversiteit op de lijst: van buschauffeur tot dokter…..Als het gaat om VOLKSvertegenwoordiging, denk ik toch dat de brede bevolking bereiken niet altijd lukt ( en met het proza van Jef Geraerts al zeker niet!), en dat de voeling met de doorsnee Muide bewoner- mijns inziens- toch wel ontbreekt. Nog een lange weg te gaan ?

 28. Reactie van Green

  Wat is een SMEG ?

 29. Reactie van Yves

  een goedkoop gasfornuis. Niet te verwartren met een Aga, statussymbool bij uitstek, misschien wel VLD-gebonden, maar ook zeer populair bij Steiners.