De zwakke weggebruiker

zondag 3 september 2006 1600000039 | 15 reacties

Door het mobiliteitsplan en de uitgebreide voetgangerszone is Gent dé stad bij uitstek waar voetgangers en fietsers koning zijn. Dat er echter nog veel werk aan de winkel is blijkt uit de verschillende verkiezingspunten over wat we voor het gemak “de zwakke weggebruiker” noemen. Fietsers en voetgangers dus.

Te voet

Bij sp.a-spirit vraagt men uitbreiding van de voetgangerszone door het verleggen van de bestemmingsring van de as Kraanlei-Oudburg naar de as Geldmunt-Lange Steenstraat, zodat het Patershol aansluit bij het huidige voetgangersgebied. Men maakt ook van het efficiënt weren van de auto uit de voetgangerszone een strijdpunt.
De andere partijen beperken hun programma in verband met voetgangers tot de staat van onze voetpaden, een programmapunt dat we zowat overal terugvinden.

Vlaams Belang stelt dat er veel voetpaden overwoekerd door onkruid zijn en dat zulks hoort opgelost worden.

Waarschijnlijk zal men blij zijn te horen dat de huidige meerderheid het daar volmondig mee eens is. sp.a-spirit zegt immers: De heraanleg van trottoirs in slechte staat is een absolute prioriteit. Ze pleiten bovendien voor toegankelijke voetpaden (bereikbaar voor rolstoelgebruikers en obstakelvrij).

Huidige coalitiepartner VLD-Vivant beaamt: ook zij willen trottoirs goed onderhouden en maximaal vrij houden van obstakels, zoals verkeersborden, uitstallingen, kasten. De liberalen willen ook de verkeerslichten aanpassen om de oversteektijd voor voetgangers langer te maken .

Wat wij vreemd vonden: bij GROEN! rept men nauwelijks over voetgangers en bij CD&V-NVA evenmin.

Met de fiets

fiets versnellingFietsers zijn echter wél in alle verkiezingsprogramma’s aanwezig.

Bij CD&V-NVA blijft het allemaal nogal vaag: een goed uitgebouw netwerk van veilige en goed aangeduide fietsroutes en fietsenstallingen is alles wat we kunnen terugvinden.

Vlaams Belang zegt dan weer: Fietspaden vol plassen of afgewaaide bladeren zijn vaak te vinden in Gent en men vraagt dan ookmeer aandacht voor het onderhoud van bestaande fietspaden. Er wordt ook gewag gemaakt van de aanleg van nieuwe fietspaden waar dat mogelijk is en men wil graag de de kasseistenen aanpakken, want volgens het VB kan je om in het centrum van Gent te fietsen momenteek best een “mountain bike” kopen.

Opnieuw gejuich op alle banken bij het Belang, waarschijnlijk, want huidig bestuurder VLD-Vivant heeft soortgelijke dingen in het programma: kasseien door een meer fietsvriendelijke bestrating te vervangen staat daar te lezen. Verder pleit VLD-Vivant ook voor het invoeren van een systeem van stadsfietsen.

Ook Groen! heeft dezelfde eis: aangepaste wegbedekkingen op de voornaamste fietsverbindingen en –straten Groen! heeft daarnaast nog het één en ander voor de tweewielers in petto: een aparte fietsafslag naar rechts op de grote kruispunten, bijvoorbeeld. Verder vragen de Groenen meer bewaakte en beschutte fietsstallingen, fietsverhuurplaatsen aan de rand van de stad en het voorzien van veilige fiets- en wandelalternatieven bij wegenwerken.

Afsluiten doen we met het programma van sp.a-spirit omtrent dit onderwerp, een programma dat (zoals over alle onderwerpen) opgebouwd is uit een hoop heel concrete voorstellen. We pikken er een aantal uit. Men wil de de grootstedelijke hoofdfietsroutes realiseren, men wil de schoolomgeving veiliger maken voor fietsers, een aantal ontbrekende verbindingen op de bestaande en geplande fietsroutes realiseren (zoals bruggen over de Schelde aan de Zuiderpoort, over De Leie aan de Snepkaai, etc..), de fietspool naar school verder ondersteunen en promoten, een fietsherstelplaats aanleggen in het centrum en meer en betere fietsstallingen in het centrum voorzien.

© 2006 GENTBLOGT VZW

15 reacties »

 1. Reactie van Lode !

  quote: “Opnieuw gejuich op alle banken bij het Belang, waarschijnlijk,…”
  allez mensen, moet dat nu echt? ge geeft ze echt de gewenste voorzet om uw objectiviteit in twijfel te trekken hé. ik vind dat jammer, want t is een superidee, deze subfolder

 2. Reactie van ilse

  Vreemd, dat ik niet objectief ben als ik zeg dat VB blij mag zijn dat meerderheidsspeler VLD-vivant het met hen eens is op een bepaald punt, maar dat ik identiek hetzelfde wel mag zeggen over Groen! zonder dat iemand daarover valt.
  Niet te paranoia worden é. Deze vergelijkingen zijn een beetje luchtig geschreven om het boeiend te houden.

 3. Reactie van Huug

  Zeer vreemd. Dat wil dus ook zeggen dat zelfs een genuanceerd artikel over het VB (negatieve en/of positieve punten bespreken) ineens niet meer objectief zou kunnen gebeuren?
  Eigenlijk zouden we er dan helemaal niets meer over mogen schrijven. Maar hoe zit het dan met de ‘objectiviteit’ van Gentblogt? Rare kronkels hoor.

 4. Reactie van filip watteeuw

  Ik geef grif toe dat het een erg moeilijke oefening is die je maakt met jouw programmascreening.
  Als je enkel vertrekt van de concrete voorstellen naar fietsers toe loop je natuurlijk het gevaar om soms het grotere verhaal te missen.
  Zo is essentieel in de groene voorstellen voor de fietsers natuurlijk het feit dat wij de stad een heel stuk autoluwer willen maken. Ik ben er zeker van dat je enkel met een autoluwere stad echt meer mensen op de fiets krijgt. Een hele resem verbeteringen aan de fietsinfrastructuur is nodig en nuttig maar zal pas dan echt renderen.

 5. Reactie van ilse

  Dat van de auto’s, komt bij de rubriek auto’s. Ge moet maar zoveel programmapunten niet hebben, dan zou ik niet moeten splitsen…
  :)

 6. Reactie van Johan

  Ik denk niet dat het autoluw maken een prioriteit moet zijn. De stukken van Gent die momenteel autoluw zijn, mijd ik zo veel mogelijk wegens onbereidbaar. Wat de stallingen betreft: misschien moet de stad beginnen met de bestaande stallingen te onderhouden/bewaken. Aan het station, tegenover de (oude) post is er bijvoorbeeld sinds enkele jaren een fantastische fietsstalling, maar blijkbaar is het te veel moeite om die te onderhouden. Gevolg: de stalling is veranderd in een mesthoop, studenten gooien hun fiets lukraak neer en blokkeren de doorgang (te lui om hun fiets boven te stallen?), en ‘s nachts slapen er zelfs zwervers. Het kan toch niet zo moeilijk om dergelijke zaken te voorkomen? (dan heb ik het nog niet over de betalende stalling ernaast!)

 7. Reactie van bab

  onbereidbaar? Een nieuw woord waarin ‘onbereikbaar’ en ‘onberijdbaar’ in de echt verenigd worden?
  Onbereikbaar is het autoluwe centrum alvast niet, integendeel: te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer geraak je er zonder problemen en diegene die toch met de wagen komen, kunnen hun auto comfortabel stallen in één van de vele parkings aan de rand van het autoluwe centrum (Sint-Michiels, Vrijdagmarkt, Ramen, Reep, Kouter, Sint-Baafs)en vandaar is het amper een paar 100 meter stappen naar het centrum.
  Onberijdbaar? Voor fietsers zijn die kasseien inderdaad niet steeds een pretje, maar blijkbaar wordt dat in de volgende legislatuur met een grote eensgezindheid aangepakt.

 8. Reactie van Johan

  (diep beschaamd) euh… onberijdbaar natuurlijk. Wat ik wilde zeggen: het lijkt me (voor fietsers) belangrijker de bestaande infrastructuur te verbeteren, dan te zorgen voor meer autoluwe zones.

 9. Reactie van bab

  ik vond het anders wel een goede vondst

 10. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Mag ik iedereen uitnodigen om binnen de volgende dagen een nieuwe realisatie van onze dienst Openbare Werken (G.V.). In de Geldmunt zijn de kasseien tussen de rails weggenomen en vervangen door beton, echt gepast voor de fietsers. Ik had dit al een paar jaar geleden voorsgesteld en blijkbaar, na wat vragen (en druk?) van de buren is er nu werk van gemaakt. Het oogt zeer mooi, we zullen natuurlijk nog steeds bij de wissels wat moeten opletten. Maar nu, geen fietsers meer op trottoir! Geen fietsers meer op de verkeerde rijvak, noch tegen de autorijrichting meer. Geen geschimp meer. Peace and love! En nu nog veel meer van die ingrepen, want lelijk is het echt niet.

 11. Reactie van Jean Marie DE WULF

  @Ilse, niet mee inzitten met die kritiek, ik weet hoe moeilijk het is een mooi gevarieerde tekst te maken. En dat er van tijd wat zwart of donkergrijs tussenzit, de schaduw bestaat ook , maar daar willen we niet leven.

 12. Reactie van Lode !

  het is op gentblogt in’t verleden al (vaak) uitgedraaid op hoogdravende polemieken omdat de ene de andere verwijt van niet objectief te zijn. ik denk dan in het bijzonder aan discussies met of over VB (paar maanden geleden, is dat niet uitgedraaid op “post met meeste reacties”?). Nu lanceren jullie deze gentkiest, waar veel moeite gedaan wordt om alle partijprogramma punten op thema te vergelijken. Ik veronderstel dat jullie daar heel veel werk in steken en er ook over de inhoud kan gediscussieerd worden. Als ik dan dat zinneke hierboven lees – en mijn opmerking gaat echt alleen daarover hé – ben ik bang dat er daarover weer eindeloos gepalaverd gaat worden over onpartijdigheid en inzake ook objectiviteit. Ik wou er alleen maar ff melden dat dergelijke onschuldige zinsnedes aanleiding kunnen geven tot mogelijke zinloze discussies. ik zou dat persoonlijk jammer vinden, en wou dit daarom melden. ik denk dat als men volledig objectief wil vergelijken, dergelijke zinsconstructies best vermeden worden.
  zonder hier belerend te willen overkomen, wens ik jullie echt veel succes. nogmaals, ik vind het een te goed idee om het door dergelije pietluttigheden inhoudelijk – in de reacties – mogelijks te laten verwateren.

  Ik krijg nu zelfs de indruk dat ik degene ben die het gezeik ingang zet. ik had beter gezwegen!

 13. Reactie van Lode !

  en trouwens: het artikel is objectief hé, dat betwijfel ik in feite niet. enkel de combinatie gejuich op de banken en VB, dat ruikt naar minder objectief. ik sta hier niet te pleiten voor het VB, hoor, zeker niet. Ik wil alleen vermijden dat er koren op hun molen waait.

 14. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Veel mensen ergeren zich aan fietspaden die in zo slechte staat zijn dat men sneller en veiliger over de rijbaan fietst. Denk maar aan de Sint-Denijslaan voorbij het station. Ik hoor dat niet alleen van anderen maar ervaar dat regelmatig zelf. Dit is voor mij de komende jaren een aandachtspunt.

 15. Reactie van Huug

  Gejuig op de redactie…

  (grapjeuh !) ;-)