Cultuur – Gentse Feesten

donderdag 21 september 2006 1100000036 | reageer

sp.a-spirit is van oordeel dat de Gentse Feesten zowel in oppervlakte als in duur het plafond hebben bereikt. Er komt dus geen uitbreiding van de Feestenzone en het blijft bij een tiendaags evenement. De spektakels die tijdens de Gentse Feesten op publieke plaatsen worden georganiseerd, moeten gratis toegankelijk blijven. De stad moet erop toezien dat de Gentse gezelschappen tijdens de Feesten niet in de verdrukking geraken, door de programmatie van almaar grotere publiekstrekkers elders. Om de organisatie en het programma van de Gentse Feesten nog meer te stroomlijnen, stelt sp.a-spirit voor dat de diensten Cultuur en Feestelijkheden hun krachten zouden bundelen.

Groen! vindt dat er oog moet zijn voor de leefbaarheid: (cultuur)evenementen moeten daarom geen mega-evenementen zijn. De Gentse Feesten groeiden uit hun voegen en moeten herbekeken worden: Om de geest van de Gentse feesten te redden, moet de schaal ervan dringend herdacht worden.

De VLD ziet de Gentse Feesten als dé Gentse topmanifestatien, maar verdere groei zou de draagkracht van onze stad overschrijden. De Feesten mogen niet verder uitbreiden, noch in aantal dagen, noch wat betreft de feestzone. De Feesten moeten in de eerste plaats een volksfeest blijven, met amusement voor iedereen die in de juiste gemoedsgesteldheid is om te feesten.

De Gentse feesten moeten gratis blijven. Na de Gentse feesten willen wij een project ‘Beeldende Kunsten’ in onze stad organiseren. Dit zou de dode vakantieperiode na de Feesten helpen opvullen. Verder is de CD&V grote voorstander om de diverse wijkfeesten en –kermissen voldoende stimulansen te geven. Dergelijke vrijwillige initiatieven komen het wijkgevoel en de verbondenheid ten goede.

© 2006 GENTBLOGT VZW