Cultuur – varia

donderdag 21 september 2006 1100000037 | 2 reacties

sp.a-spirit wil werk maken van een eigen TV, ‘Gent TV’. We stellen een haalbaarheidsplan op, onderzoeken hoe we zendtijd kunnen financieren, zoeken naar samenwerkingspartners, … We financieren een TV-mobiel waardoor we op gelijk welke plaats in Gent opnames kunnen maken, projecties verzorgen, …

Verder wil sp.a-spirit de oprichting van een ‘Kenniscentrum Radio’ ondersteunen. Dat centrum wil vier functies rond radio (en jongeren) combineren. Het gaat om: a) Urgent.fm, b) Rec Radiocentrum, c) een onderzoekscel die wordt uitgebouwd samen met de communicatiewetenschappen en het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) én d) een ontmoetingsplaats voor liveoptredens, een creatief centrum. Dankzij dit centrum kan radio de band worden die een heleboel kennis en cultuur in Gent samen kan laten bruisen.

Bij sp.a-spirit zijn ze duidelijk heel ambitieus want daarnaast wil ze werk maken van aantrekkelijke werkomstandigheden voor jonge videasten en filmmakers in Gent, onder meer door kruisbestuivingen tussen bijvoorbeeld het Internationaal Filmfestival en een opleiding als 3D. Ook de link met onderwijs wordt te weinig gemaakt zo vinden ze. Naar het succesvolle voorbeeld van Kunstencentrum Nona in Mechelen, pleit sp.a-spirit voor een vroege initiatie van kinderen en tieners in de opname en montage van video. De nieuwe technologie laat dit relatief gemakkelijk toe. Ook de natuurlijke link tussen film, televisie en games wordt te weinig onderzocht in het huidige aanbod.

En dat is nog niet alles want:

De huidige formule van stadsdichter moet meer impact en meer allure krijgen. Intussen wacht ook de Boekentoren op een restauratie, maar ook op een passende invulling van de bovenste verdieping, de zogenaamde Belvédère. Daarom stelt sp.a-spirit voor de Belvédère, in overleg met de universiteit, in te richten als een werkplek/atelier voor de toekomstige stadsdichters en/of curatoren (Time Festival?) die Gent als focus nemen. Vanuit dit arendsnest kan de dichter/curator in kwestie, geïnspireerd door het weergaloze zicht op de stad, ongetwijfeld geïnspireerd uit de hoek komen. De semi-publieke ruimte die de Belvédère in praktijk is, zou in dat geval ook gebruikt kunnen worden voor lezingen, seminaries, een masterclass, publicatievoorstellingen en een tentoonstelling van een maand aan het einde van elke rit.

Groen! wil een fijnmazig winkelapparaat in de binnenstad. Het kan in combinatie met het cultuurhistorische kader en het brede culturele aanbod als een troef worden uitgespeeld.. Voor Groen! moet een beleidsnota etnische minderheden inspelen op de culturele rijkdom die de allochtone gemeenschappen meebrengen.

VLD Gent vemeldt expliciet dat het Gentse dialect [...] een belangrijk stuk erfgoed [is], waarvoor de nodige ondersteuning wordt geboden, niet alleen tijdens de Gentse Feesten, maar het hele jaar door.

Volgens de CD&V is er in Gent nood aan een duidelijke strategie voor toerisme. We moeten ons focussen op datgene waar we echt goed in zijn. De toeristische brochures moeten beter verzorgd worden; een gezamenlijk toegangsbeleid voor de stedelijke monumenten en musea kan de efficiëntie vergroten (thematische zoekerspakketten, toeristische routes doorheen Gent met duidelijke signalisatie, een collectieve aanpak van toegangstickets, souvenirshops, …).

Het VB heeft géén cultuurbeleid behalve voor één punt:

De stad Gent organiseert graffiti-evenementen waar jonge graffiteurs hun kunsten kunnen specialiseren en anderzijds wil men de graffiti kwijt in de stad. Er blijft alleszins een weinig consequent gevoel over bij dit geheel.

Het Vlaams Belang ziet daarentegen nut in het laten uitvoeren van een werkstraf door minderjarigen en meerderjarigen die zich bezondigen aan vandalisme en “vuilspuiterij”. Dit moet wat ons betreft als administratieve “boete” of sanctie kunnen. Hierdoor kan de sanctie zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de overtreding. Voorbeelden zijn onder meer: het verwijderen van graffiti door graffitispuiters en helpen bij de groendienst of de dienst stadsreiniging.

© 2006 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Huug

    Schitterend idee & een mooi beeld: zo’n ‘denker’ hoog boven de stad in de boekentoren!

  2. Reactie van PW

    Deie denker zou dan beter met zijn voeten op de grond op de markt van Ledeberg staan.Ik wil maar zeggen…wat brengt dat van zoden aan de dijk, die holle fantasie ? Beetje te veel naar Antwerpen gekeken ?

    Dat de belvédère moet hersteld worden, staat buiten kijf.dat wel.