Auto

dinsdag 5 september 2006 2200000001 | 50 reacties

Laten we eerlijk wezen, ook al hebben we het hier over te voet of per fiets in de stad bewegen, of bespreken we de visie van de politieke partijen op openbaar vervoer: de meeste mensen zijn vooral geïnteresseerd in de auto en alles wat daarmee samenhangt.

autoHet zal dan ook niemand verbazen dat het leeuwendeel van de programma’s ivm. mobiliteit over koning auto gaan.

In de kwesties rond de auto hebben we twee behoorlijk tegengestelde visies: bij links (Groen! en sp.a-spirit) wordt resoluut gekozen voor een autoluwe stad, mede door maatregelen die het achterlaten van de auto aan de stadsrand aantrekkelijk moet maken (zie de stukjes over openbaar vervoer en zwakke weggebruikers).
Rechts (Vlaams Belang) staat hier loodrecht tegenover, want daar zegt men Onze stad heeft een ander verkeersbeleid nodig. Een beleid dat steunt op rationaliteit in de plaats van het huidig autovijandig beleid.
CD&V-N-VA en VLD-Vivant zitten ergens tussenin.

Zone 30

Heikel punt nummer één: die befaamde zone dertig, wat doen we daar nu mee? In het programma van sp.a-spirit lazen we niets expliciet over dit onderwerp en navraag bij Karin Temmerman leerde ons dat Zone 30 deze verkiezingen geen strijdpunt is. Men wil de huidige situatie evalueren voor er een uitbreiding komt, maar men plant geen inkrimping. Temmerman preciseert dat, na evaluatie, een uitbreiding wellicht zeker is (naar een aantal woonbuurten zoals bijvoorbeeld in Drongen), maar dat het niet uitgesloten is dat een aantal straten hun zone 30-statuut gaan verliezen.

CD&V-NV-A is gematigd: “Zone 30” is een mogelijke oplossing voor verkeersveiligheid, maar geen mirakeloplossing en zeker geen doel op zich. Concreet zegt men: geen zone 30 zonder inrichtingsmaatregelen, de huidige aanpak verfijnen en bekijken of het niet anders kan (met variabele snelheid, bijvoorbeeld). In de buurt van scholen gaat CD&V-NV-A uit vaneen principe van “zone 30”, maar wordt er uit gekeken naar een veilige implementatie.

Het Vlaams Belang van zijn kant wil de Zone 30 liefst behoorlijk zien inkrimpen. Daar heeft men het over een beperkte zone 30 op de plaatsen en tijdstippen waar het echt nodig is (zoals aan schoolpoorten). Deze beperkte zone 30 moet goed zichtbaar worden aangeduid en ook goed worden nageleefd.

VLD-Vivant is het eens met het Belang: de zone 30 beperken tot die plaatsen en tijdstippen waar ze werkelijk zinvol is, in de bebouwde kom de limiet van 50 km/u consequent afdwingen, zo stelt men.

Groen! bevindt zich qua visie aan de andere kant van het spectrum: zij zijn voorstander van meer autoluwe én autovrije gebieden. Daarom is het woonerf voor woonstraten de norm en de zone 30 is dat voor de wijkverzamelstraten. Groen! wil verder dat snelheidsovertredingen in de zone 30 een prioriteit zijn voor de politie en vraagt geregeld campagnes op te zetten om automobilisten te overtuigen de snelheid te laten naleven.

Parkeren

Het Vlaams Belang zegt over parkeren: er moeten voldoende plaatsen zijn en de eerste 15 minuten moeten gratis zijn. Waar die parkeerplaatsen moeten bijgecreëerd worden, wordt niet gezegd.

Ook VLD-Vivant pleit voor 15 gratis minuten en ook zij willen meer parkeerplaats. De plannen worden hier echter iets concreter gemaakt: afwerken van de centrumparkings Braunplein (na nieuw referendum), Lievebuurt (oude brandweerkazerne) en het voorzien van halfondergrondse buurtparkings en zones voor kortparkeren in handelskernen, met op het dak ruimte voor groen-, speel-, en ontmoetingsruimtes.

Bij CD&V-N-VA hebben ze het over een bijkomende ondergrondse parking in de buurt van de Vrijdagsmarkt (Anseeleplein).

Voor Groen! is het allerbelangrijkste dat de auto zoveel mogelijk buiten de stad blijft: de parkeermogelijkheid buiten het centrum moet uitgebreid, toegankelijk en gratis zijn. En binnen het centrum moet parkeren duurder zijn dan het openbaar vervoer gebruiken. Verder wil men betalend parkeren invoeren zolang er openbaar vervoer beschikbaar is.

sp.a-spirit beseft dat er niet genoeg parkeerplaatsen zijn maar ze zeggen toch in hun verkiezingsprogramma: Bovengronds auto’s parkeren op de pleinen in het hart van Gent moet definitief tot het verleden behoren. De Belfortparking wordt bij de omvorming van het plein naar een evenementeninfrastructuur afgeschaft. Voor sp.a-spirit is de bouw van een ondergrondse parking op die plaats géén optie.
Duidelijke taal, maar waar gaan we dan parkeren? De partij van de huidige schepen van mobiliteit zegt daarover: Waar lokaal onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wordt actief gezocht naar terreinen voor de aanleg van buurtparkings.

De socialisten hebben, zoals we dat na een week studeren in de programma’s al wel doorhebben, meer programmapunten dan wie dan ook. Wij moeten ons echter beperken tot een paar krachtlijnen, dus kiezen we: bewoners!

Bewonersparkeren

Vlaams Belang, VLD-vivant en CD&V-N.VA pleiten voor een tweede gratis bewonerskaart. Daarnaast wil CD&V-N-VA een verlaagd parkeertarief voor de Gentenaars, buiten hun eigen bewonerszone.
Groen! en Vlaams Belang willen een uitbreiding van het bewonersparkeren en de groenen pleiten voor een uitbreiding van de blauwe zone.
sp.a-spirit geeft garanties dat bewonersparkeren gratis blijft voor een eerste wagen en men zegt Er moet een e-loket komen voor het aanvragen en verlengen van bewonersvignetten via internet en telefoon, zodat men niet ieder jaar moet langsgaan om telkens dezelfde documenten voor te leggen.

En ook nog

Groen! wil tot slot ook 4 autoloze zondagen per jaar, Het Belang wil minder eenrichtingsstraten en CD&V-NV-A pleit voor een Kiss+Ride-zone voor het Post Plaza gebouw.

© 2006 GENTBLOGT VZW

50 reacties »

 1. Reactie van PW

  Vanmorgen de bus genomen, stapvoets aan Gent Dampoort. Kon al beter uitstappen en wandelen!
  Toch wel erg dat het openbaar vervoer mee in de soep zit van al diegenen die persé hun nageslacht met de auto willen gaan afleveren op school. grumble. NATUURLIJK moet het autogebruik minderen!

 2. Reactie van Jeronimo

  ik vind dat er een kaart moet komen voor in gent-residerenden die er niet gedomicilieerd zijn, en dan heb ik zowel over studenten als werkmensen die hier een tweede verblijfpklaats hebben en hun auto ergens moeten kwijt kunnen.

 3. Reactie van ilse

  Mooi is dat. geen gemeentebelastingen willen betalen, maar wel alle voordelen willen genieten.
  Zo gaat de vlieger niet op é.

 4. Reactie van Josie

  Een bewonerskaart voor iemand die hier niet gedomicilieerd is, kan in mijn ogen absoluut niet.Voor een tweede gratis kaart ben ik evenmin voorstander. Er zijn gewoon véél te veel auto’s in de stad. Dus wat mij betreft, centrum zoveel mogelijk autovrij/-luw maken en grote gratis parkings in de rand. Investeren in vlotte doorstroming openbaar vervoer. Ondergronds parkeren stimuleren tov bovengronds voor bezoekers, voldoende plekken voorzien voor bewoners,…

 5. Reactie van Bruno Lowagie

  Toen ik studeerde (rond 1990) zat er in mijn richting op een twintigtal studenten welgeteld één met een auto (een deux-chevaux die de hellingen aan het Citadelpark niet op kon als we er met z’n vijven in geprangd zaten).
  Als ik nu kijk op de parking van mijn werk (S9 aan de Sterre) zie ik de ene student na de andere met de wagen toekomen. Deze simpele observatie toont aan dat het autogebruik bij studenten in de laatste 20 jaar enorm is toegenomen, ondanks het feit dat er nu veel betere busverbindingen zijn dan toen ik studeerde; een tram tot aan de Sterre, stel je voor!
  Ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom een doorsnee student (met doorsnee bedoel ik een student die in staat is te (leren) fietsen) een auto zou nodig hebben, laat staan een parkeerkaart.
  Wat mensen die hier werken betreft: dat lijkt me eerder een zaak voor de bedrijven, nietwaar? Toen ik in Brussel werkte, zorgde het bedrijf ofwel voor openbaar vervoer, ofwel voor een parkeerplaats.

 6. Reactie van Bruno Lowagie

  Ik krijg net een linkje door over een enquete door Het Nieuwsblad. Ik citeer:

  De term ‘wereldvreemd’ valt net niet. Maar alle veiligheidsthema’s die in het onderzoek aan bod komen, scoren bijzonder laag. De 30 km/u-zones: onbelangrijk. Snelheidscontroles: niet nodig. Blauw op straat: moet dat echt?

 7. Reactie van wim

  Bewonerskaarten kunnen al via het internet worden aangevraagd op http://www.parkeerbedrijf.gent.be/. Alleen liep het blijkbaar een beetje mis met het melden wanneer mijn bewonerskaart verviel. Pas opgemerkt toen ik een paar groep 4 security mensen heel ijverig mijn auto vlak voor mijn deur op de bon zag zetten.

 8. Reactie van mic

  Een parkeergarage onder het Anseeleplein ? Dan zullen ze toch wreed diep mogen graven om er een aanvaardbaar aantal auto’s in kwijt te kunnen… Gewoon minder blik in de binnenstad / al geef ik toe dat dit voor velen niet evident is …

 9. Reactie van ilse

  Wij hebben twee auto’s en twee bewonerskaarten. Eén auto gebruiken we nauwelijks, want het is een oldtimer en dus louter als hobby bedoeld. Wat niet wegneemt dat hij ergens moet staan, natuurlijk en dat we niet om de twee uur ticketjes willen kopen.
  We hebben dus een tweede kaart gekocht voor 200 euro, een bedrag dat we met veel plezier neertellen.
  Wie zich twee wagens kan permitteren, kan volgens mij ook makkelijk 200 euro ophoesten om die tweede wagen te parkeren.
  Wat betreft studenten met de auto: don’t get me started.

 10. Reactie van mic

  en de voldoende plaatsen ‘bewaren’…Bij de heraanleg van het rond punt bij Sint-Jacobs werden ook nieuwe palen geplaatst voor de leidingen v/d troleybussen.
  2 palen en ploef te midden van 2 parkeerplaatsen – alsof die palen geen 45 cm konden verschuiven om op de scheidingslijn geplaatst te worden…

 11. Reactie van Frans

  Eén coalitiepartij wil een parking onder het Braunplein, voor de andere is dat geen optie. En beide partijen willen samen verder. Dat belooft.

 12. Reactie van Joti

  Ik ben ook elders gedomicilieerd en gebruik af en toe een wagen (om nadien terug te geven aan de eigenaar).
  Zo een ‘verblijfskaart’ zou wel handig zijn, dan ben ik verlost van de sleur om op zaterdag iedere twee uren het kaartje te verdraaien ;-) .

  natuurlijk is zoiets niet echt logisch maar de problemen zullen zich hoe dan ook blijven opstapelen. er zijn gewoon teveel mensen.

  een snel en efficiënt metro netwerk (zoals het indrukwekkende Foster&Partners project in Bilbao) lijkt me een investering die men toch wel eens mag overwegen.

 13. Reactie van yves

  Mensen zijn bereid alles te geloven, als het maar positief is. “Mijn auto, mijn vrijheid” is daar het mooiste voorbeeld van. Vrijheid inleveren om een “algemeen belang” te dienen, dat dient de autoindustrie niet. Pas als de ochtendspits naadloos overgaat in de avondspits… . Don’t blame the politicians, blame the voters: zoekend naar de tolken van “eigen blik eerst”. (mag ik nu van die preekstoel? ;) )
  @Mic: mobiliteit is indeed een splijtzwam in deze coalitie, maar naar mijn aanvoelen ook binnen de twee partijen zelf.
  Ik persoonlijk blijf ik pleiten voor zone 30. Het maakt straten zoals de Lousbergkaai of de Adolf Baeyensstraat een stukje leefbaarder. Zone 30 is een mentaliteitswijziging waar de kids van onze kinderen de vruchten kunnen van plukken.

 14. Reactie van Kristof

  Ik blijf toch vinden dat het stadsbestuur de auto als een geldkoe beschouwt

 15. Reactie van S

  Ik vind de snelheidsverlaging op zich een goede zaak – 50 is inderdaad op veel plaatsen teveel.
  Maar langs de andere kant vind ik 30 overkill. De hele Coupure lang bijvoorbeeld 30 volhouden is een verschrikking.
  De middenweg lijkt mij ideaal: 40! Dat is op de meeste plaatsen echt niet te snel, en het voelt toch een heel stuk beter aan dan 30.
  Je moet het maar eens uittesten.

 16. Reactie van ilse

  ik ben helemaal pro zone 30 in de stad, ook op plaatsen als de coupure. Als ik zie hoe traag ikzelf als gezonde twintiger soms oversteek, dan heb ik schrik voor kinderen die hetzelfde moeten doen.
  Of van kleine gasten die spelen en hun bal belandt op straat en ze gaan die halen en iemand komt afgereden aan 50/uur…brrrr

  Als je dertig rijdt rij je niet alleen trager, je ziet ook meer gevaar.

 17. Reactie van bab

  En hoe dan wel, als ik dat mag vragen? Dat de auto een melkkoe zou zijn, is een mythe van jewelste. Een studie van Transport & Mobility leert dat automobilisten gemiddeld maar 1/3de betaalt van de kosten die hij veroorzaakt. De rest wordt bijgepast doro de belastinsgbetaler. (http://www.tmleuven.be/Milieu/2004-03.pdf)

  Er zou eens dringend werk moeten gemaakt worden van een kilomoterheffing: automobilisten betalen per gereden kilometer een bepaald bedrag, afhankelijk van plaats, tijd, type wagen, … Een veel eerlijker systeem. Nu draaien diegenen die de auto niet willen of kunnen gebruiken of diegenen die hun auto heel weinig gebruiken op voor diegenen die te pas en te onpas hun auto gebruiken.

  En voor men begint aan te draven met de vernietiging van osn economisch systeem: zowat iedereen is het daarover eens: de transportsector is vragende partij (zo zijn ze tenminste af van die dure files) en ook de werkgevers en de werknemersorganisatie hebben oren naar zo’n systeem (http://www.serv.be/uitgaven/893.pdf)

 18. Reactie van S

  Ik merk bij mezelf dat ik bij 30 km/u meer op mijn kilometerteller zit te kijken dan dat ik uitkijk naar gevaar – in straten als de Coupure althans. 40 lukt mij veel beter, en ik denk echt niet dat ik dan minder gevaar zie dan aan 30 – integendeel dus. Maar bij 40 ipv 50 merk je inderdaad al een heel groot verschil in het opmerken van de verkeerssituatie. 50 in de stad is over het algemeen echt te snel. Nou ja, dat is weliswaar subjectief, dus misschien moet dat maar ‘s onderzocht worden.

  Eigenlijk is het spijtig dat het nodig is om een zone 30 in te voeren. Uiteindelijk is het nodig omdat we niet kunnen vertrouwen op het gezond verstand van (sommige) mensen.
  Ik rij dan wel 40 op heel wat zone 30 stukken, maar langs de andere kant zijn er ook heel wat plaatsen en verkeerssituaties waarin zelfs 30 teveel is, en ik dus hooguit 20-25 rijd.

 19. Reactie van Lien Braeckevelt

  SP.a en VLD zijn niet dezelfde partij natuurlijk. We hebben veel punten waar we hetzelfde over denken, maar er zijn uiteraard ook verschilpunten. Dat is in iedere coalitie natuurlijk zo.

 20. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik zie echt niet hoe de Stad de auto als melkkoe kan gebruiken. De enige mogelijke inkomst van de stad die uit de auto’s komen zijn de parkeerinkomsten. De rest vloeit naar de Vlaamse of Federale besturen; de verkeersboeten inbegrepen.

 21. Reactie van terakt

  off topic: buitenland-reizigers worden pas uitgemolken, want gisteren hebben we 162 euro betaald voor onze twee reispassen!

 22. Reactie van Jean Marie DE WULF

  We zien het toch: de automobilisten kunnen onmogelijk die 30 km regel eerbiedigen, de cijfers gisteren gepubliceert bewijzen het. 40km/u ligt dichter bij een natuurlijke manier van rijden.
  30 km/u is een dergelijke overdrijving die de mensen er toe brengt soms aggressief te worden.
  Het is spijtig genoeg verkeerd te zeggen dat men aan 30 km/u het gevaar beter ziet: men is door de verveling constant op zoek naar het paneel dat ons van die dwang zal bevrijden.
  Ander punt waarom mag men op de Kraanlei, de Oudburg, Kortrijksepoortstraat, Zonnestraat, Gebroeders Vande Veldestraat, Sleepstraat en zoveel andere 50km/u rijden? En op de Coupure, Doornzelestraat, Molenaarstraat, enz slechts 30km/u? Waar liggen de criteria of normen? De ene zijn P-route, de andere niet. Larie!

 23. Reactie van Pjotr

  Er bestaat geen eenvoudiger systeem om dit door te voeren dan de brandstofprijzen véél hoger te maken. Alle andere verkeerstaksen mogen dan afgeschaft worden… Alleen denk ik niet dat ons stadsbestuur dat gaat doorvoeren, daarvoor moeten we naar europa kijken…

 24. Reactie van Life

  Zone 30 is een goede zaak voor vele gentse wegen. Ik pleit voor meer controle en minder verkeersdrempels (die brengen alleen zinloze schokdemperslijtage en meer verbruik/vervuiling/geluidsoverlast). Wat studenten en parkeren betreft, geen commentaar, ik word daar alleen maar vreselijk lastig van. Fietsen in Gent is jammer genoeg absoluut gevaarlijk. Zelf een verwoed fietser, maar werd onlangs omvergereden op een plaats waar de snelheid laag ligt (over Gentbruggebrug) door iemand die TOTAAL geen rekening hield met de eventuele aanwezigheid van fietsers. Mijn gezin met de fiets naar werk/school? Ben je gek? Hier is nog veel werk. Centrum Gent autovrij/luw, zeker! Maar er moet veel meer aandacht komen voor openbaar vervoer en haar verbindingen.

 25. Reactie van bab

  De parkeerinkomsten gaan dan nog eens naar het Parkeerbedrijf dat de inkomsten gebruikt om te investeren in bvb. de aanleg van parkings.
  De inkomsten van de verkeersboeten (en daar zitten de retributies voor de parkeerovertredingen niet bij) vloeien wel (gedeeltelijk) terug naar de lokale politiezones via het Verkeersboetefonds, weliswaar volgens een gecontesteerde verdeelsleutel.

 26. Reactie van S

  Net wat ik denk!
  Het idee achter zone 30 is dat je een veel grotere overlevingskans hebt bij een aanrijding aan 30 km/u dan 50.
  OK, allemaal goed en wel, maar dat houdt dan in dat men er vanuit gaat dat er totaal niet geremd wordt voor de impact. Hoeveel ongelukken gebeuren er zo in Gent-centrum? Maw: redt zone 30 levens in Gent? Ik betwijfel het sterk. Daar is absoluut geen onderzoek naar gevoerd.
  Naar de aandacht van bestuurders bij 30 km/u in vergelijking met andere snelheden trouwens ook niet.
  Het wordt hoog tijd dat iemand zich daar ‘s mee bezig gaat houden.
  Intussen pleit ik voor zone 40!

  De Zonnestraat is trouwens een voorbeeld van een straat waar 30 op veel momenten al te snel is.

 27. Reactie van Frans

  Om met kennis van zaken te kiezen zou ik wel graag weten of er in het “voorakkoord” iets staat over de toekomst van het Braunplein, en wat. Die ruimte is toch nog iets anders dan één of andere wijkparkje of speeltuin. Over de wedstrijdontwerpen voor de heraanleg van deze centrale ruimte had de bevolking een heel andere voorkeur dan de jury.

 28. Reactie van yves

  Een van mijn motivaties voor zone 30 in een stad is “geluid” en “trillingen”. Alle huizen in mijn straat dateren van rond wereldoorlog 1. Die huizen zijn ècht niet gemaakt om 700 auto’s per uur voorbij te laten knallen.
  Ook wij waren sceptisch voor het effect van een verkeersplateau in onze straat, maar het helpt effectief om de rustigen te temperen, zeker in combinatie met een asverschuiving.
  De zotten blijven racen, no matter what you do.

 29. Reactie van GuidoVP

  Wat betreft al die soorten snelheidsbeperkingen stel ik me enkele vragen. Zijn de huidige auto’s wel gebouwd om vlot en zonder hinder 30 km/uur te rijden? Als je wagen vlot rijdt bij 40 of 50 per uur is het begrijpelijk dat 30 per uur erg vervelend is en je automatisch je snelheid optrekt. Daarom zou ik de vraag over zone 30 ook naar autodeskundigen (comfort) en fabrikanten (afstelling van de versnellingen) willen stellen.
  Maar er is meer dan zone 30, er zijn vrij veel situaties met elk zijn eigen snelheidsbeperking. Als er dan toch zo iets is als moderne techniek, waarom geen cruisecontrole volgens het type weg? Gewoon een biepje en je snelheid past zich automatisch aan.

 30. Reactie van yves

  Hoe technischer, hoe fragieler, VP.
  Moeten we de stad aanpassen aan de wetmatigheden van de autoindustrie, of aan wat wonen in een stad opwaardeert?
  Maar goed, als het technischer moet, geef mij maar een type auto die ik met een afstandbediening kan doen vertragen als hij/zij racet door een woonstraat…

 31. Reactie van S

  Cruisecontrol die zich automatisch aanpast bestaat, in een experimenteel stadium weliswaar. Meer nog: in Gent heeft een pilootproject plaatsgevonden en het is dus dus al getest! Zie http://www.isaweb.be/isainbelgie/trialingent/trialingent.html

 32. Reactie van GuidoVP

  Tja Yves,
  we zouden allemaal zo een knopje willen als ze voorbij onze deur racen, maar er zullen altijd zijn die onnodig hard rijden.
  De vraag is of we de modale chauffeur geen wagen kunnen geven die op een aangename manier 30 km rijdt zonder dat hij constant moet afremmen of anders een zware overtreding aan zijn been heeft.
  Het gaat om hier om technische ingrepen die de wagen aanpassen aan de stad, niet omgekeerd.

 33. Reactie van filo

  Originele uitvlucht: “Excuseer, meneer de agent, ik wou 30 rijden, maar mijn auto kan alleen 70 per uur rijden! En als er kinderen in de straat spelen gaat hij automatisch 90 kilometer per uur rijden — ik kan daar echt niets aan doen.”

  Zouden mensen niet beter hun verantwoordelijkheid nemen, in plaats van altijd maar uitvluchten te bedenken? Als iemand zo nodig de snelheidsduivel wil uithangen in een buurt met schoolkinderen, dat hij dat dan ten minste eerlijk toegeeft.

 34. Reactie van w0lfie

  Wat een belachelijke zwart-wit visie.

 35. Reactie van filo

  Verklaar? Of wil je er alleen maar een scheldpartij van maken?

 36. Reactie van colpaert axel

  het probleem is ook voor winkels dat deze liever plaatsen hebben waar snelle rotatie van auto s gebeurt dus zeker geen auto s die vastgeroest op eenzelfde plaats blijven staan;

 37. Reactie van sandrine

  Ja maar die zogezegde enquete van het nieuwsblad is ook puur volksbedrog. Wie mag er punten geven? De internet-gebruikers. Tja… Een internetgebruiker die met de auto rijdt mag dus zijn mening geven. Mijn dochter van elf dat haar leven moet wagen tussen alle auto-chauffeurs, ja, zij is voor srengere controles, maar zij telt niet mee. Mijn vader van 73 die nauwelijks de straat durft oversteken door al die snelheidsduivels, die heeft ook geen internet, dus voor het nieuwsblad moet hij ook zijn mond houden en telt hij niet mee. Democratie?

 38. Reactie van colpaert axel

  dat ze maar rap een parking van enkele verdiepingen onder de grond steken;met een in en uitgang langs de belfotstraat en in en uit langs de sint niklaasstraat .zo kan de berlijnse muur (van het mobiliteitsplan(probleemloos gepasseert worden)auto s onzichtbaar en mooi plein er bovenop.centrum parkings zijn essentieel voor de culturele,restaurant,cafe,mooi weer terrasjes bezoekers die het beu zijn om een uur naar een plaatsje te zoeken

 39. Reactie van alleswetende gazet

  doe zo verder

 40. Reactie van filo

  Als ik een terras wil doen, dan kijk ik gewoon op de ring waar er parkeerplaatsen vrij zijn, Sint Michiels, of Reep, of Zuid, of Vrijdagmarkt, en dan parkeer ik me daar. Ik heb nog nooit een uur moeten zoeken. Maar dat kost wel twee euro he, je hebt altijd dommer gierigaards die liever een uur rondrijden (benzine? meer dan twee euro?) dan gewoon te parkeren in de parking.

 41. Reactie van alleswetende gazet

  kilometer betalen wordt probleemloos omzeild door mensen die die kosten via de fiscus kunnen aftrekken en de gewone man is weer de dupe;wat met de zogezegde firmawagens?

 42. Reactie van alleswetende gazet

  een km heffing is nutteloos;je treft er allen de zwakkere mee .de rijke jongens poeffen alles in hun onkosten (via firmawagens enz…)

 43. Reactie van alleswetende gazet

  stop dat blik onder de grond

 44. Reactie van alleswetende gazet

  ik veronderstel dat de vld een ondergrondse parking ambieerd.de andere zweigen als vermoord

 45. Reactie van w0lfie

  Het is niet omdat iemand enkele kilometers al dan niet bewust te snel rijdt (en dan heb ik het niet over grote getallen) dat ze plots egoistisch, moordlustig, onverantwoord en weet-ik-veel-wat-nog-allemaal zijn.

 46. Reactie van filo

  “Bewust te snel rijden”. Dat vind ik een zeer interessante notie. U ziet dus een bord met daarop “30 kilometer per uur. Schoolzone” en dan gaat u, zegt u zelf “bewust te snel rijden”. U denkt: die dertig kilometer per uur, dat is voor de domkoppen, maar zeker niet voor mij. Ik neem aan dat u een verstandig mens bent. U kent dus de statistieken over remafstand bij 30 kilometer, 50 kilomter en 70 kilometer per uur. U weet ook hoe kinderen zich gedragen in het verkeer. Maar om de een of andere reden vindt u ook dat u, en blijkbaar niet te veel andere mensen, maar in elk geval uzelf “bewust te snel mag gaan rijden”. Objectief gezien verhoogt u daarmee in belangrijke mate de kans dat een van die schoolkinderen de rest van zijn leven in een rolstoel mag doorbrengen, maar dat is natuurlijk niet belangrijk. Inderdaad, we mogen dat niet egoïstisch, moordlustig en onverantwoord noemen. U rijdt immers “bewust” te snel om veilig te zijn. Mag ik het dan “bewust egoïstisch, bewust moordlustig en bewust onverantwoord” noemen?

  Grapjes over iemands familienaam zijn altijd flauw maar ook in dit geval geldt blijkbaar: homo homini lupus. Meneer de wolf, zou u mij een plezier kunnen doen? Als u nog eens “bewust te snel” wil rijden in een woonstraat, belt u mij dan eerst? Dan sluit ik mijn dochter voor de televisie op, en dan kunt u gerust “bewust te snel” rijden. Het zal dan toch maar iemands anders kind zijn dat het slachtoffer wordt van uw gedrag.

 47. Reactie van Tim

  Er is inderdaad parking te weinig in gent. Maar is het Braunplein écht de beste plaats voor een nieuwe ondergrondse? Mensen zijn blijkbaar lui en willen altijd voor de deur van hun bestemming kunnen parkeren. Getuige de splinternieuwe Reep-Parking.
  Ik ga veel naar Gent met de auto op zater- en vrijdagavond/nacht en bijna altijd is die parking zo goed als leeg. Terwijl men zich terzelfdertijd rond st jacobs en de poel in de meest ongemogelijke (en zelfs verboden) plaatsjes probeert te wringen.
  Blijkbaar hebben mensen al moeite om méér dan 500m te stappen richting centrum… Ik hou mijn hart al vast over het aantal lege plaatsen in de parking aan het St Pietersplein…

 48. Reactie van Max

  ik wil graag eens(ook mijn gebrekkelijk Nederlands) kritiek op De Lijn geven. Waarom is het niet mogelijk om de frequentie te verhogen? Je hebt de ene tram of bus gemist en dan staat je er ik weet niet op de volgende tram of bus te wachten. (In dit “in” hoekjes die nu echt geen bescherming bieden.)
  Ik stel hiermee het model van de stad Stockholm voor. In de Rushour om de drie minuten (van 7 tot 9uur) dan wordt overgeschakelt naar 6 minuten (van 9 tot 16) dan wordt weer de Rushour ingevoerd, dus om de drie minuten. En dit alles stipt want de bussen en trams hebben hun eigen weg. Daar staat geen bus of tram in de file, zoals hier. (Zie tram 1)
  Volgens een brief van De Lijn is dit absoluut niet haalbaar. Ze zeggen er wel niet bij waarom niet?
  Ten tweede: het geld dat De Lijn voor de “zelfs”reklame uitgeeft is volledig zinlos want er bestaat geen concurentie. Dus dit geld zou beter in het comfort en in het kopen van nieuwe tram en bussen geïnvesteerd kunnen worden. Als dan het net goed uitgebouwd is dan eerst loopt je reklame om de automobilisten ervan te overtuigen over te stappen. We nu, vandaag, als automobilist overstapt naar De Lijn stapt morgen zeker weer af, want je bent zeker altijd te laat, je sta met regen en wind, (in Spanië zullen deze haltehoekjes nog iets kunnen uithalen, maar zeker niet in het door regen verwennte België) en naast de bomvolle bussen en trams sta je binnen van twee maanden naast hoestende, niesende mensen. (Reklameslogan voor De Lijn: Wij helpen het virus te verspreiden.)
  Allez, ik vraag gewoonweg dat het openbaar vervoer altijd groen licht heeft als het aan een kruispunt komt, dat de frequenties verhoogt worden en ja, dat ook eens de chauffeur terug de groeten doet. Want wat klantenvriendelijkheid betreft, jongens, er is nog serieus werk aan de winkel.
  Graag jullie gedachte.
  De groeten
  Max

 49. Reactie van Max

  ach ja, dit even nog. Dat het VB het liefst de Zone 30 wil afschaffen heeft ook ermee te maken dat hun kiezers zich, zoals te horen, te zien en te lezen, het beter automerk rijden.

 50. Reactie van Tine

  De bedoeling van de reepparking is de parkeerplaatsen te compenseren van de Reep. Als ze die gaan openleggen verdwijnen die parkeerplaatsen. Momenteel zijn die er nog. Eenmaal de Reep open ligt, zal de parking wel meer gebruikt worden. Ik denk ook dat de parking nog iets te nieuw is en misschien nog niet genoeg bekend bij het publiek.

  Maar ik geef u wel gelijk dat teveel mensen persé vlak voor de deur van hun bestemming willen parkeren. Heeft onderzoek niet uitgewezen dat het merendeel van het verkeer in de stad bestaat uit mensen op zoek naar een parkeerplaats? Ze rijden naar hun bestemming en rijden dan in cirkels errond tot ze parking vinden.
  Ik ben dus ook niet geheel overtuigd dat het Braunplein een goede plaats is.