Toerisme

zaterdag 23 september 2006 700000033 | 25 reacties

Gent wordt niet alleen gemaakt door en voor Gentenaars. Gent leeft ook ver buiten haar stadsmuren. Maar nog te weinig (of misschien zelfs al te veel volgens sommigen). Hoe willen de partijen Gent de uitstraling geven die ze verdient en dit op nationaal en internationaal vlak?

We geven hier enkele uittreksels hoe zij gent als toeristische trekpleister willen promoten. Veelal houdt dit verband met de culturele ontwikkeling van de stad en daarvoor verwijzen we naar dat item naar de respectievelijke programma’s.

Sp.a-spirit

Op het gebied van toerisme is er veel gelinkt met cultuur. Gent als filmstad, museumstad, boekenstad, podiumkunstenstad, erfgoedstad, muziekstad, architectuurstad, waterstad en feesten- en evenementenstad moet deze troeven nog verder uitbouwen en promoten.

Het toerisme speelt de rol van brug tussen verleden, heden en toekomst. Gent toeristisch bekeken is veel meer dan het puur willen promoten van wat er allemaal is en geweest is. De titel van Gent als gezelligste stad van Vlaanderen is een illustratie van hoe toerisme evenveel met het heden als met het verleden te maken heeft, en al evenzeer het gevolg is van concrete fysieke factoren enerzijds (gebouwen, monumenten…) als zeer ongrijpbare factoren anderzijds (sfeer , mentaliteit…). Ook hier dragen de kunsten en zeker het erfgoed hun steentje bij, en zelfs een departement als mobiliteit kan bijzonder bepalend zijn voor hoe een stad als Gent wordt ervaren door de bezoeker. Het toerisme is de laatste twintig jaar één der grootste economisch groeiactiviteiten geworden in Gent. Hoe meer toeristen Gent bezoeken en hoe meer ze hier spenderen, hoe meer inkomsten dat oplevert. Honderden Gentenaars leven rechtstreeks of onrechtstreeks van het toerisme. Het is een bij uitstek arbeidsintensieve sector, waar menselijk contact en dienstverlening nog steeds de bovenhand hebben en waarin ook heel wat lager geschoolden aan hun trekken komen.

Inzake stedelijk toeristisch beleid wil sp.a-spirit een socialer toerisme (goedkopere logementen, jeugdherbergen, bed & breakfast,…), stimulatie van het watertoerisme (Portus Ganda, Reep…) en congrestoerisme (bv lowbudgetcongressen) en aandacht voor nieuwe markten zoals China, Indië, Zuid-Amerika en Zuid-Oost-Azië.

VLD

De Gentse VLD is ervan overtuigd dat de toekomstige sterkte van steden in een mondiale economie zal liggen in netwerkvorming, waarbij steden en regio’s ad-hoc netwerken vormen die de ganse wereld omspannen. De ligging van Gent in de Vlaamse Ruit, op een knooppunt van autowegen, vlakbij de Europese hoofdstad Brussel en met een internationale haven als toegangspoort, biedt unieke kansen. Deze netwerkvorming kan niet alleen structureel verlopen maar ook via handel, wetenschappelijk onderzoek, cultuur en sport.

Een “Gentse lobby” is daarom nodig om in de komende jaren hard werk te maken om Gent in binnen- en buitenland op de kaart te zetten via een actiever promotiebeleid. Toerisme is ook meer en meer gekoppeld wordt aan evenementen. Toeristen gaan steeds vaker naar een stad omwille van een evenement dat daar plaatsvindt.

Accenten liggen verder op het stimuleren van het verblijfstoerisme naast het grote aandeel van het dagtoerisme en het belevingstoerisme. Meer en meer toeristen willen op hun eigen manier en tempo de stad ontdekken op een actieve en interactieve manier (bv movieguide: een elektronische gids met beeld en klank, draadloze communicatie,…). Ze willen de sfeer van de stad opsnuiven en de stad mee beleven. Voor vele actieve jonggepensioneerden, vaak een kapitaalkrachtig maar kritisch publiek, is dit een gedroomde manier van reizen.

Daarnaast moet het evenementen beleid van de stad zich toespitsen op minstens één evenement op Vlaams niveau per kwartaal (bv Gentse Feesten, Wielerzesdaagse,…)
En Gent verder uitbouwen als “lichtstad”.

De aanwezigheid van hogescholen en een universiteit, en de beschikbaarheid van goed uitgeruste zalen van diverse omvang, maken dat Gent een groot potentieel heeft als stad van seminaries, congressen en beurzen. Dit potentieel moet beter worden benut, door een verregaande samenwerking met diverse partners, binnen Gent-Congres, maar ook met anderen. Ook hier pleit de Gentse VLD voor een gestroomlijnd en gecoördineerd beleid dat transparant is voor de organisatoren.

Verdere uitbouw van de communicatieservice en het toeristisch onthaal moeten daartoe bijdragen, zo wil de VLD een “in en uit” (vrijetijdswinkel) organiseren in de Oude Vismijn. Dit is een sectoroverschrijdende onthaalservice waar mensen terecht kunnen voor het volledige aanbod van cultuur, toerisme, recreatie, sport,… In deze Gentse in&uit moeten zowel individuele als groepstoeristen terechtkunnen, evenals professionelen uit de toeristische industrie.

Om vlotter te kunnen inspelen op nieuwe evoluties, en om al deze partners te betrekken bij de uitbouw van een gezamenlijk promotiebeleid, kiest de Gentse VLD voor de uitbouw van een autonome gemengde structuur (publiek-private samenwerking, vzw, autonoom gemeentebedrijf) voor toeristische promotie, evenementen en congressen. Deze structuur kan voor organisatoren en touroperators de een-loketfunctie vervullen inzake het aanbieden van arrangementen. Ook het stadsmarketingfonds is hierbij een essentieel instrument.

Vivant

Bij Vivant geen info over toerisme.

Groen!

Ook bij Groen! gaat de ontwikkeling van het toerisme gepaard met de ontwikkeling en het onderhoud van het cultureel patrimonium. Concreet staat er geen expliciet punt in het programma over toerisme, impliciet vind je toerisme terug bij hun uitgebreid besproken culturele topics.

Vlaams Belang

Hoe het Vlaams Belang tegenover toerisme en de vele toeristen in Gent staat, is niet bekend gemaakt.

CD&V

Er is in Gent nood aan een duidelijke strategie voor toerisme.De toeristische brochures moeten beter verzorgd worden; een gezamenlijk toegangsbeleid voor de stedelijke monumenten en musea kan de efficiëntie vergroten (thematische bezoekerspakketten, toeristische routes doorheen Gent met duidelijke signalisatie, een collectieve aanpak van toegangstickets, souvenirshops, …).

In het toeristisch aanbod van de Leiegemeenten ontbreekt Gent als toeristische trekpleister. Het stadsbestuur moet zich aansluiten bij dit samenwerkingsverband en er meteen een toegevoegde waarde leveren. De afstapplaatsen voor toeristencars moeten herbekeken worden, moeten voorzien worden van sanitair en moeten het startpunt zijn van toeristische routes met signalisatie doorheen de stad. Gent heeft dringend nood bijkomende overnachtingscapaciteit voor jongeren en lowbudget overnachtingsmogelijkheiden in het algemeen. CD&V wil een parking realiseren voor mobilhomes (op de parking Dampoort) met infrastructuur, watertanken, lozing van afvalwater, … Deze vorm van onthaaltoerisme in Gent moet worden gepromoot in toeristische brochures.

Het een en ander houdt ook bij CVD&V vanzelfsprekend verband met de culturele ontwikkeling van de stad.

N-VA

Gent moet zich als Vlaamse Stad Europees en Mondiaal tonen en promoten; de horeca moet met steun en faciliteiten van de Stad toerismevriendelijker zijn:

 • langere openingsuren, toeristenpakketten met informatie, openbaar vervoer, panelen en rondleidingen;
 • de troef van het historisch centrum, de “Kuip van Gent”, moet zijn waterwegen zijn: opkuisen, aanleggen en recreatief benutten;
 • promotie voeren van Gent bij de Gentenaars en promotie van Gent faciliteren door Gentenaars in binnen- en buitenland;
 • Gent kan cruiseschepen ontvangen; Gent promoten voor citytrips;
 • overleg tussen stad, burgers, horeca en organisatoren over manifestaties.

In een digitale wereld is het belangrijk dat een historische stad als Gent zich kenbaar maakt en zijn historische en actuele rijkdom en verscheidenheid toont aan de inlandse en buitenlandse bezoekers. Gent moet zich als Vlaamse stad Europees en mondiaal promoten. Het best gebeurt dat door een sectoroverschrijdende samenwerking tussen veel actoren: de stad en haar dienst toerisme, onderwijs, bedrijfsleven, middenstand en horeca, cultuurverenigingen, jeugdbewegingen, seniorenbeweging, milieubewegingen en andere. Zij moeten door onderling overleg Gent toeristisch nog beter promoten en de volgende voorstellen realiseren.

Het historisch centrum van Gent moet groter gemaakt worden door het openmaken van de waterlopen die het historisch centrum omgeven en het moet nog meer dan nu het geval is toegankelijker worden voor voetgangers en fietsers. De belangrijkste historische gebouwen moeten door de stad worden beschermd en gerestaureerd. Auto’s van particulieren die de stad bezoeken dienen zoveel mogelijk geweerd uit het historisch centrum. De stad heeft de opdracht niet-beschermde maar waardevolle gebouwen te helpen bewaren, restaureren en er een eigentijdse bestemming aan te geven. Via deskundig advies en een premiestelsel kunnen eigenaars en bewoners geholpen worden.

De stad ontwikkelt een beleid ter bevordering van het historisch besef van zijn burgers. Dat kan door de ondersteuning van heemkundige verenigingen, het aanmoedigen van historische publicaties en onderzoek, de organisatie van herdenkingen en tentoonstellingen. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met het bereiken van kinderen en jongeren.

Het cultuurtoerisme verdient meer aandacht. De stad Gent en ook sommige van haar wijken heeft een reeks gebouwen, straten, figuren waar een boeiend verhaal aan vastzit. Deze plaatsen kunnen met elkaar worden verbonden via een cultuurhistorische wandel- of fietsroute. Meerdaagse bezoeken kunnen via de hotels en de dekenijen aangemoedigd worden.

De N-VA wil horeca en toerisme aanzwengelen en tegelijkertijd de overlast beteugelen. Zij is tegen een sluitingsuur voor horecazaken.

Toeristische troeven worden optimaal uitgespeeld. De gemeentelijke overheden zorgen voor de randvoorwaarden, coördinatie en promotie. Hiervoor kunnen ze ook de handen in elkaar slaan en samen optreden, zeker met betrekking tot het buitenland.

Onze stedelijke centra moeten vlot bereikbaar zijn en aangenaam om te verblijven.

Er worden afspraken van goede nabuurschap gemaakt tussen horeca, organisatoren van manifestaties, buurtbewoners en de gemeentelijke overheid. Tegen overtredingen wordt consequent opgetreden.

Aan het cultureel-historisch patrimonium wordt buitengewone aandacht besteed en waardevolle gebouwen en constructies worden tijdig beschermd én gerenoveerd.
Een goede communicatie en promotie zijn onontbeerlijk.

PVDA en LSP

Vermelden toerisme niet in zijn puntenprogramma.

© 2006 GENTBLOGT VZW

25 reacties »

 1. Reactie van Ortwin Depoortere

  Ik verneem dat het VB geen visie zou hebben over toerisme. Niets is minder waar. Op mijn site kunt u alvast meer vernemen over een concrete maatregel die ik graag zou verwezenlijkt zien en die ten goede zou komen van het toerisme en de horeca. Ik ben ervan overtuigd dat ook andere Gentse VB-mandatarissen soortgelijke initiatieven genomen hebben of zullen nemen.

  “Gent mag best trots zijn op haar rijke geschiedenis en de mooie kunst en cultuur die ze herbergt. Het is dus van het grootste belang dat de Arteveldestad bij potentiële toeristen (al dan niet via reispromotoren) een zo volledig mogelijk beeld geeft van wat ze te bieden heeft. En daar hoort ook – vanzelfsprekend – de traditie bij van ons uitgaansleven.

  En het moet gezegd, de dienst Toerisme doet in deze al heel wat. De stad Gent staat op reisbeurzen in binnen- en buitenland en heeft een mooi verzorgd boekje waar de meeste toeristische informatie in staat. En toch, alles kan beter.
  Zo wordt in de toeristische brochure een selectie van horeca-zaken opgenomen die het bezoeken waard zijn. Helaas is deze lijst niet volledig en voelen nogal wat uitbaters zich verongelijkt door deze arbitraire selectie. U weet dat de horeca het niet gemakkelijk heeft en alle steun kan gebruiken die ze krijgt. Het is daarom dat ik de suggestie reeds overmaakte aan de schepen van cultuur om een CD-rom uit te geven met alle horeca-zaken in het centrum maar ook in de deelgemeenten.

  Voorlopig wil de schepen er niet aan beginnen wegens te duur, maar ik stel toch met vertrouwen vast dat een voorstel van een Vlaams Belanger ook niet meteen naar de prullenmand wordt verwezen. Zo ziet u maar dat ook Vlaams Belangers constructief meedenken om van Gent een Vlaamse, veilige en leefbare stad te maken.”

 2. Reactie van Filip

  Zeer constructief, ja. Ik zie zo al de Spaanse toeristen op de Sint-Michielsbrug die een koffie willen drinken. Ze stoppen de CD-rom van het Vlaams Belang in hun laptop (toeristen hebben altijd een laptop mee), en ze besluiten vervolgens een koffie te gaan drinken in de zwarte fles in Zwijnaarde. Allen daarheen! Nog zo’n briljante ideeën en het jaar is goed.

  Overigens: u denk dat uw parteigenoten dit waarschijnlijk wel zullen goedkeuren. Weet u dit dan niet? Is dit zomaar een onnozel ideetje van één persoon, of echt een parteistandpunt? Of praten jullie nooit met de parteigenoten?

 3. Reactie van Huug

  Ze steken veel teid in met elkaars ijtjes te pellen.

 4. Reactie van ilse

  Wij vergelijken de officiële programma’s die de partijen ter beschikking stellen op hun overkoepelende website. We kunnen niet alle programma’s van de honderden individuele kandidaten afschuimen…

  Volgende keer meeschrijven aan het officiële, Ortwin, en zorgen dat uw punten erin opgenomen worden!

 5. Reactie van Ortwin Depoortere

  Het is inderdaad maar één klein voorstelletje van één kandidaat, maar veel kleintjes maken ook groot. De CD-rom is trouwens bedoeld voor buitenlandse reisbureaus en exposities in het buitenland waar de stad Gent aanwezig is, Filip. Maar geen erg, de schepen van cultuur vond dit constructief VB-voorstel de moeite wel waard om het in overweging te nemen.

 6. Reactie van petervc

  Wat ik dus mis, en bij iedereen, is dat toerisme in de stad niet steevast gekoppeld zou worden aan mega-evenementen: het mag ook wel ‘ns een weekendje niet over de koppen lopen zijn. De lichtelijk waanzinnige opvolging van de ene activiteit na de andere in de Gentse binnenstad, met opeising van de publieke ruimte voor zgz. cultuur, kan toch geen goed doen aan de woon- en leefkwalitiet daar. Nog afgezien van de verregaande commerciële vervuiling die er mee gepaard. (Ik weet ook wel dat andere steden ook die weg inslaan, in een soort bittere concurrentie om die arme toersit toch maar naar hun binnenstad te krijgen… misschien moet dat maar ‘ns op niveau van de Vlaamse regering bekeken worden.)

 7. Reactie van Frans

  @petervc: ik sluit mij volledig aan bij hetgeen u zeer pertinent opmerkt en verwoordt. Het “steevast koppelen van toerisme aan (mega)evenementen” verklaart wellicht ook de sluiting van het Bijlokemuseum en de Sint-Baafsabdij, die onterecht een duf imago hebben gekregen.

 8. Reactie van Filip

  Ach, je bedoelt dat ze bij het VB de partij niet meer met korte ei schrijven? Vroeger deden ze dat toch wel?

 9. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik sta ook achter het idee dat mega-evenementen de uitzondering moet blijven. De ideale formule bestaat niet, maar we moeten streven naar een constante frequentie-graad voor al onze bezienswaardigheden. Daar is iedereen, de verantwoordelijken, de horeca, de politie, de bewoners, de handelaars en noem maar op veel harmonischer mee gediend. Ik streef ook naar een snelle heropening van het Bijlokemuseum, met een gepaste (!) architecturale omkadering. De formulering over culturele KM’s en andere zullen hun tijd doen, maar het essenciele is dat Gentenaars en toeristen er harmonieus hun weg in terugvinden.

 10. Reactie van Ortwin Depoortere

  @Jean-Marie (plaats 29 op de VLD-lijst). Dat had je dan wel wat eerder moeten zeggen aan jouw partijgenoot-lijsttrekker die hier zes jaar cultuur onder zijn hoede heeft gehad. Mooie website trouwens :-)

 11. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Het wordt en is reeds een zeer constructief en boeiende debat, want niets is nooit af. Niets is nooit volledig zwart, noch volledig wit. Ik vind dat Sas een zeer gerichte Schepen van Cultuur is geweest met goede projecten en uitwerkingen. Zijn werk is nog niet af, de meer traditionele streefdoelen van onze bevolkingspalet zouden nu meer aan het woord kunnen komen, want niet alles kan ineens en zeker niet tegelijk. Elk om beurt, zo werd ik opgevoed.

 12. Reactie van Sandrine

  Eerlijk gezegd snap ik toch echt niet wat mensen nu kunnen hebben tegen zoiets als de Flikkendag. 100.000 mensen waren er en de meesten hebben zich goed geamuseerd (denk ik, want ze komen toch elk jaar terug). En die 100.000 waren lang niet allemaal gediplomeerden heb ik kunnen zien, het is echt de doorsnee van de bevolking. De intellectuello’s hebben al hun hartje kunnen ophalen met Odegand, enzovoort. Ik vind juist dat er in Gent voor elk wat wils is.

  Kan er mij iemand vertellen wat er eigenlijk tégen zoiets als de flikkendag is? Tja, als u gisteren een rustige middagwandeling wou maken, was u er natuurlijk aan voor de moeite, maar in het citadelpark was geen kat. Ik zie niet in waarom u de mensen niet hun pleziertje gunt. Leve Bruges la morte??

 13. Reactie van PW

  boeiend ook om zwermen toeristen te bestuderen, hoe zij in kolonne bewegen, als spreeuwen collectief heen en weer, zonder kijken de straat oversteken, dat doet de gids wel voor hen, splatch, oei, weer ééntje aan mijn spatbord.oeps. sorry.

 14. Reactie van Sandrine

  Jaja, altijd leuk om neer te kijken op het ordinaire klootjesvolk, terwijl wij toch o zo’n gecultiveerde smaak hebben. Weet je wat ook altijd leuk is: om tijdens de pauze in de opera rond te zwerven. Dan zie je die zwermen gecultiveerde dames en heren als in een kolonne bewegen, als spreeuwen strijken ze op de bar neer, zonder omkijken, duwend en trekkend, om toch maar een glaasje te bemachtigen. Kuddegeest komt overal voor, PW.

 15. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Misschien hebben die dames en heren gewoon dorst?

 16. Reactie van Steven Noels

  @Sandrine: appaus! Groot gelijk!

 17. Reactie van PW

  overlaatst had ik per ongeluk een Japanner met een vlagje mee, ik had het maar gezien dat hij aan mijn spatbord hing toen ik al thuis was. Zijn programma lag wel overhoop natuurlijk, hij moest om 15.00. al in Keukenhof zijn, maar na twee Belgian Blown Beela’s geraakte ik er nie meer vanaf.

 18. Reactie van S

  Jaja, altijd leuk om neer te kijken op gecultiveerde dames en heren die naar de opera gaan, Sandrine.

 19. Reactie van S

  Eh, ligt er iets op je lever Sandrine? Even diep in- en uitademen.
  Kan er mij iemand vertellen wie hier gezegd heeft dat hij of zij iets tegen flikkendag heeft?
  Ik heb in elk geval nog niks gezegd…

 20. Reactie van Sandrine

  Lees de voorgaande reacties eens grondig, S. Daaruit spreekt naar mijn bescheiden interpretatie toch weinig enthousiasme voor “mega-evenementen”. En nee, niet iedereen ter wereld reageert noodzakelijk op wat u zegt, er zijn ook nog andere mensen op de wereld.

 21. Reactie van Cedric

  Ik was even verward en dacht dat Belgian Blown Beela’s een door mij ongekende cocktail was. Nu snap ik het …

 22. Reactie van Yves

  Ik hoorde ooit jonge gasten in Brugge stoefen over hun “tourist-bashing”: al fietsend over de Burg of Grote Markt om ter meest toeristen raken.
  @Sandrine: de mens is inderdaad een afstammeling v

 23. Reactie van Yves

  sorry Sandrine. (v)an het schaap. Groepen touristen die achter gidsen aansjokken zijn echt niet klassegebonden. Wat hen bindt: ze kijken allemaal omhoog.

 24. Reactie van Sandrine

  Dat is nog geen reden om daar zo op neer te kijken. Als ik in den vreemde ben, volg ik soms ook graag een gids. In India mag je in sommige paleizen enkel binnen onder leiding van een gids. Ben ik dan ook een dom schaap?

 25. Reactie van Yves

  Nee hoor, ik ben ook soms schaap.